Marketing/PR strategieën worden tegenwoordig niet serieus genomen zonder meetbare resultaten. Maar hoe meet je je prestaties om ze goed te kunnen presenteren aan belangrijke stakeholders? Het antwoord bestaat uit twee worden: media intelligence.

Als Chief Marketing of Communications Officer wil je niets liever dan objectief aantonen waar jouw inspanningen tot hebben geleid. En sommige aspecten zijn nu eenmaal heel lastig te kwantificeren. De nieuwste generatie media intelligence helpt om verschillende metrics en doelstellingen objectief te meten en analyseren. Zo bepaal je niet alleen wat de verandering is over een bepaalde periode, maar ook wat dit betekent voor de verdere strategie van het bedrijf. We lichten enkele manieren uit.

Kwantificeer en kwalificeer je bereik en engagement

Als PR- of marketingmanager zet je op verschillende kanalen owned, earned en paid media in. De bijbehorende doelstelling kan brand awareness, leads, verkopen of iets anders zijn. Wat het ook is, je kunt het bereik van elke individuele uiting meten en beoordelen om te bepalen in hoeverre deze hieraan heeft bijgedragen. In een wereld waarin social media en traditionele media steeds meer samenvloeien, is het belangrijk dat je alle kanalen meeneemt in je analyse.

Daarnaast kun je media intelligence op campagneniveau inzetten. Een nulmeting en analyse over de tijd helpen je om te bepalen welke invloed een PR- en/of marketingcampagne overall heeft gehad. Verschillende meetbare kwantitatieve en kwalitatieve metrics bespraken we in deze eBook:

  • Mediavolume en mediabereik: hoeveel mensen heeft je boodschap bereikt?
  • Share of voice: hoe verhoudt jouw bereik zich tot je concurrenten?
  • Sentiment: is het sentiment rondom je merk positiever geworden?
  • Geografische verdeling: hoe verhouden verschillende markten zich tot elkaar?
  • Trending thema’s: welke nieuwe associaties worden aan je merk verbonden?

Al deze media intelligence-metrics kun je natuurlijk ook voor social media inzetten. Daar speelt het belang van engagement mee: het creëren van engagement is wat je boodschap versterkt en zelfs viraal kan laten gaan.

Analyseer de PR-waarde (AVE)

Een speciale media intelligence-metric is PR-waarde. Hoewel een PR-hit zich moeilijk in geld uit laat drukken, aangezien iedere hit anders is, kan er op basis van het bereik van het betreffende kanaal wel een schatting worden gemaakt van de Advertentie Waarde Equivalent (AVE), waarmee aangetoond wordt hoeveel een dergelijk bereik zou hebben gekost in de vorm van een advertentie. Hiermee is ook een mediapartnerschap op waarde te schatten. Vooral op campagneniveau vormt de ontwikkeling in behaalde PR-waarde een waardevolle statistiek om aan de bestuurstafel te presenteren.

Benchmark je sector en concurrenten

Nu je de rest van het bestuur met objectieve statistieken hebt getoond wat het marketing- en communicatiebudget allemaal heeft opgebracht, is het tijd om de echte toegevoegde waarde uit de doeken te doen. Want hoe sta je ervoor ten opzichte van de concurrentie? Welke positie neem jij in binnen je sector? Misschien ben jij wel de enige wiens sentiment een stijgende lijn toont, terwijl de markt en je concurrentie al maanden in een neerwaartse spiraal zitten. Dat zou ook je stijgende omzet verklaren! 

Stuur de strategie met nieuwe media intelligence-inzichten

Nadat de bestuurstafel heeft gezien dat je PR- en marketingresultaten zowel kwalitatief als kwantitatief te meten en analyseren zijn, en bovendien gebenchmarkt kunnen worden, ga je ze nu iets tonen dat hen allemaal aangaat. De nieuwste generatie media intelligence-tools biedt je namelijk ook strategische inzichten. Is er binnen je doelgroep een bepaalde onvervulde behoefte? Willen je klanten graag een aanpassing in je product of dienst? Bestaat er een markt voor je merk in het buitenland? Is je concurrent zich op een bepaald deel van de markt aan het richten? Hoe reageren analisten op je jaarcijfers? En wat vindt het publiek van die van je concurrent? Is er een trend binnen de branche die je absoluut niet mag missen? Dit soort inzichten zijn allemaal te presenteren op basis van online data, die in een media intelligence-tool overzichtelijk wordt gemaakt. Dus CCO’s en CMO’s: zorg dat je serieus wordt genomen aan de bestuurstafel en claim die stoel met behulp van media intelligence!

Meltwater Media Inteligence