2018 lähenee loppuaan ja nyt on hyvä aika suunnitella vuotta 2019. Kokosimme yhteen 10 vinkkiä tulevan vuoden viestintäsuunnitelman tekoon:

viestintäsuunnitelma 2019

1. Tilanneanalyysi

Aloita tulevan vuoden viestintäsuunnitelma kartoittamalla lähtötilanne. Analysoimalla onnistumistanne viestinnässä nykyhetkellä saat hyvän ymmärryksen haasteista, joita on joko omassa organisaatiossa tai toimintaympäristössä ja jotka on otettava huomioon viestintäsuunnitelmaa laadittaessa.

2. Tavoitteet

Tavoitteet on tuotava selkeästi esille viestintäsuunnitelmassa, ja koko viestinnänstrategia on rakennettava näiden ympärille. Varmista, että viestinnän tavoitteet kulkevat käsi kädessä ja tukevat muun organisaation tavoitteita.

3. Strategia

Johdonmukainen viestintästrategia ottaa huomioon sekä sisäiset että ulkoiset yritykseen vaikuttavat tekijät. Tee SWOT-analyysi saadaksesi yleiskuvan tilanteen vahvuuksista ja heikkouksista ja luo strategia, joka ottaa huomioon myös mahdolliset riskit.

4. Vastuut

Kuinka iso tiimi työskentelee viestintäsuunnitelman toteuttamiseksi? Jotta prosessi etenee mahdollisimman saumattomasti, on kaikkien tiimin jäsenten oltava selvillä omista vastuualueistaan.

5. Kohderyhmät

Selvitä kohderyhmänne pohtimalla kenelle haluatte suunnata viestinne ja kohdista viesti sinne, mistä kohderyhmänne parhaiten tavoittaa. Mikäli he ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, on se huomioitava viestintäsuunnitelmassa.

6. Viesti

Mieti, mikä on pääviestinne viestinnässä ja haluatteko lähestyä kohderyhmäänne tunteisiin vetoavalla vai rationaalisella tavalla.

7. Budjetti

Kun viestintäsuunnitelmaan lisätään uusia aktiviteetteja, lähtevät kustannukset helposti nousemaan. Suunnitelman täytyy kuitenkin olla linjassa budjetin kanssa. Tarkka budjetti helpottaa suunnitelman toteutusta ja resurssien allokointia.

8. Kanavat

Käytettävät mediakanavat riippuvat tietenkin kohdeyleisöstänne. Missä kanavissa tavoitat parhaiten kohdeyleisönne?

9. Aikataulutetut aktiviteetit

Luo selkeät aikataulut kaikille tulevan vuoden projekteille. Päätä, kuinka ne toteutetaan ja mitkä ovat deadlinet. Näin saat luotua selkeän struktuurin koko vuodelle ja pystyt tarpeen tullen toteuttamaan myös ad hoc -projekteja.

10. Mittarit

Kun viestintäsuunnitelma on lyöty lukkoon, on tärkeää asettaa mittarit, joilla pystytään seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. Näin pystyt seuraamaan, miten suunnitelma toteutuu ja pystyt tekemään tarpeellisia muutoksia viestintäsuunnitelmaasi. Meltwaterin seurantapalveluiden ja media-analyysien avulla pysyt ajan tasalla uutisoinnin ja keskustelujen määrästä ja aiheista. Näin pystyt myös reagoimaan kaikkiin yllättäviin tilanteisiin reaaliajassa.