Siirry sisältöön
logo
Sosiaalisen median vaikuttaja

Vaikuttajamarkkinointi – yrityksen opas vaikuttajamarkkinointiin


Meltwater

Oct 29, 2021

View All

Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta ja toimivaa. Perusteet on helppo antaa: vaikuttajilla on sananvaltaa siellä, missä kohderyhmä kuluttaa sisältöjä ja saa vaikutteita niistä. Vaikuttajia myös uskotaan paremmin kuin yritysten perinteisiä mainoksia. Tutkitusti jo yli 70 % ostopäätöksistä tehdään oman brändiviestinnän sijaan sosiaalisen median suositusten perusteella. Luotettavan henkilön suositus on nimittäin yleensä uskottavampi kuin yrityksen oma mainos.

Sisältö:

 1. Mikä on vaikuttaja?

 2. Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

 3. Miksi vaikuttajamarkkinointi toimii?

 4. Kuinka hallinnoida vaikuttajayhteistöitä?

 5. Kuinka löytää relevantteja vaikuttajia, jotka eivät ole ennalta tuttuja?

 6. Kaksi yleisintä sudenkuoppaa vaikuttajien valinnassa

 7. Kuinka mitata vaikuttajamarkkinointikampanjoita?

 8. 10 vinkkiä vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen

Mikä on vaikuttaja?

Saatat ehkä pitää vaikuttajina ainoastaan henkilöitä, joilla on kymmeniä tai satoja tuhansia seuraajia, mutta asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Jotta ihmistä voidaan pitää vaikuttajana, hänen täytyy kyetä vaikuttamaan toisten ostokäyttäytymiseen tai asenteisiin oman statuksensa, ammattinsa tai uskollisen fanijoukon pohjalta. Vaikuttaja voi siis olla kuka tahansa (seuraajamäärästä riippumatta), jolla on kyky muuttaa ostokäyttäytymistämme tai tapaamme ajatella. 

Yleensä julkisuuden henkilöitä pidetään vaikuttajina, koska heidän seuraajansa ostavat usein tuotteita heidän suositustensa perusteella. Kaikkia julkisuuden henkilöitä ei kuitenkaan voida pitää vaikuttajina pelkästään suuren seuraajamäärän takia. Esimerkiksi henkilöä, jolla on tuhat seuraajaa, voidaan pitää vaikuttajana, mikäli hän pystyy vakuuttamaan seuraajansa ostamaan tai kokeilemaan suosittelemiaan palveluita tai tuotteita. 

Menestyneimmät vaikuttajat ovat monesti luoneet kaiken tyhjästä ja pyörittävät onnistuneesti omaa bisnestään. Ei siis kannata sortua ajattelemaan, että vaikuttajat vain julkaisevat kuvia tai videoita – vaikuttajat tietävät parhaiten, millaiset julkaisut ja mainokset sopivat juuri heidän seuraajilleen. Parhaassa tapauksessa vaikuttajista tulee yrityksellesi arvokkaita brändilähettiläitä.

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että ihmisten ostokäyttäytymiseen tai asenteisiin vaikuttavat henkilöt tekevät yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa edistääkseen kyseisen organisaation tavoittelemaa strategista päämäärää. Päämäärä voi olla esimerkiksi tunnettuuden lisääminen tietyn ihmisjoukon keskuudessa tai suora myynnin kasvattaminen.  Vaikuttajamarkkinointi ei ole pelkästään kiva lisä yritysten markkinointistrategiaan, vaan siitä on tullut osa strategian ydintä monelle kuluttajabrändille.

Vaikuttajamarkkinointi ei enää tarkoita yksittäisten ja kertaluontoisten kampanjoiden tekemistä, vaan se sisällytetään nykyään osaksi yrityksen laajempaa markkinointistrategiaa ja on luonteeltaan pitkäjänteisempää. Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa tehokkaat keinot mainonnan kohdentamiselle, minkä takia jokaisen yrityksen tulisi huomioida vaikuttajamarkkinoinnin tarjoamat mahdollisuudet monikanavaisen mainonnan suunnittelussa.

Vaikuttajamarkkinointi on luonteeltaan sosiaalista. Brändi solmii yhteistyön vaikuttajan kanssa, joka on luvannut esitellä ja suositella brändin tuotteita tai palveluita yleisölleen. Koska sosiaalinen media kasvattaa koko ajan suosiotaan, siellä tapahtuvasta vaikuttajamarkkinoinnista tulee yhä tärkeämpää brändeille.

Sosiaalinen media antaa kaikkien äänen kuulua, minkä ansiosta brändit voivat solmia yhteistöitä erikokoisen yleisön omaavien vaikuttajien kanssa (nano, mikro, tunnettu, julkisuudenhenkilö). Nyt on jo havaittavissa, että uuden sukupolven somevaikuttajat keskittyvät erittäin kapeisiin niche-kategorioihin tai tiettyihin ihmisryhmiin, joita voi olla todella haastava tavoittaa perinteisellä mainonnalla.

Miksi vaikuttajamarkkinointi toimii?

Yritysten on yhä vaikeampi tavoittaa potentiaalisia asiakkaitaan kasvaneen kilpailun takia. Brändisi kilpailee kohdeyleisön huomiosta yhä useampien brändien kanssa, ja kohdeyleisön sosiaalinen media sekä sähköposti täyttyvät mainoksista.

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla saat helpommin yleisön huomion, koska vaikuttajan avulla toimitettava viesti on muodossa, jonka vastaanottaja kokee luultavasti relevantiksi ja vakuuttavaksi. Vaikuttajamarkkinointi auttaa brändiäsi esimerkiksi:

⭐️ Tavoittamaan uusia yleisöjä

⭐️ Olemaan vuorovaikutuksessa olemassa olevan yleisön kanssa

⭐️ Brändin tunnettuuden kasvattamisessa

⭐️ Myynnissä ja nettisivuliikenteen kasvattamisessa

Perinteisellä mainonnalla on toki edelleen paikkansa, mutta sen on todistettu olevan tehottomampaa kuin word-of-mouth -markkinointi tai henkilökohtaiset suositukset, joiksi myös oikein tehty vaikuttajamarkkinointikampanja voidaan laskea.

Kuluttajat etsivät jatkuvasti tuotearvosteluja ja toisten kuluttajien kokemuksia harkitessaan tuotteen tai palvelun ostoa. Suosituksen luotettavuuteen liittyen sillä ei aina ole merkitystä, tuleeko suositus ventovieraalta tai vaikuttajalta ystävän sijaan. Esimerkiksi tietyn alan tunnetun vaikuttajan suositus voi olla hyvinkin arvokas kuluttajille, jotka luottavat kyseisen vaikuttajan asiantuntemukseen.

Kuinka hallinnoida vaikuttajayhteistöitä?

Kun suunnittelet vaikuttajamarkkinointikampanjaa, mieti tarkasti minkälaiseen kuluttajakäyttäytymisen muutokseen tarvitset vaikuttajan apua. Haluatko esimerkiksi, että vaikuttajan seuraajat ostavat enemmän tuotteitasi? Toivotko ehkä heidän seuraavan yrityksesi sosiaalisen median kanavia tai tilaavan uutiskirjeen? Kun tiedät miten haluat kampanjalla ihmisiin vaikuttaa, sinun on helpompi määritellä kampanjan tarkemmat tavoitteet ja oikeanlaiset vaikuttajat.

💡 Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla sinun on helppo löytää yrityksellesi sopivat vaikuttajat ja hallinnoida yhteistyökumppanuuksia ja sopimuksia. Työkalun avulla käytännön työn hallinnointi helpottuu ja säästät aikaa, kun saat kaiken tarpeellisen datan yhdestä paikasta. Kerätyn datan avulla voit taas jatkuvasti kehittää vaikuttajamarkkinointitoimenpiteitäsi, etkä jumitu vanhoihin työskentelytapoihin. Työkalu tarjoaa helpotusta myös vaikuttajan työhön, koska vaikuttajan ei enää tarvitse lähettää kampanjan tuloksista kuvakaappauksia yrityksille.

Seuravaat askeleet ovat tärkeitä vaikuttajamarkkinointikampanjoiden hallinnoimisessa

💎 Vaikuttajien etsiminen: Suhteen rakentaminen vaikuttajaan kannattaa aloittaa jo ennen varsinaisen sopimuksen allekirjoitusta. Yleensä vaikuttajat haluavat tehdä yhteistyötä sellaisten brändien kanssa, joihin he uskovat myös itse. Vaikuttajien löytäminen saattaa tuntua haastavalta, koska vaikuttajia on nykyään niin paljon. Oikeanlaisten työkalujen avulla prosessi on huomattavasti helpompi, ja voit pohjata päätöksesi relevanttiin dataan. Vaikuttajien etsimisessä tärkeää on myös pohtia, mihin markkinointifunnelin osaan etsit vaikuttajaa. Mikäli haluat lisätä tietoisuutta brändistäsi, saattaa julkisuuden henkilö toimia tähän tarkoitukseen mainiosti, mutta jos taas haluat lisätä ostoksia verkkokaupassasi, nanovaikuttaja saattaakin olla toimivampi vaihtoehto.

👉  Kun olet löytänyt ne vaikuttajat, joiden uskot edustavan brändisi identiteettiä, sinun täytyy vakuuttaa myös heidät. Osa brändeistä saattaa esimerkiksi lähettää personoituja paketteja, jotka sisältävät näytekappaleita heidän tuotteistaan - pyytämättä mitään takaisin.

Vaikuttajamarkkinoinnin funnel

💎 Kerro selkeästi odotuksistasi: Kerro vaikuttajalle selkeästi kampanjasi odotuksista ja varmista, että seisotte samalla viivalla odotusten suhteen. Kannattaa laatia selkeä kampanjabriiffi, josta selviävät olennaiset asiat aina sisältöjen tyylistä julkaisutahtiin.

👉 Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla luot vaivattomasti kampanjabriiffejä ja suhteita vaikuttajiin.

💎 Rakenna vahvoja suhteita vaikuttajiin: Kun sopimus on allekirjoitettu ja odotukset kommunikoitu, monet brändit sortuvat jättämään vaikuttajat vähälle huomiolle - kunnes taas tarvitsevat vaikuttajilta jotain. Tässä ei ole mitään väärää, mutta vankkoja suhteita rakennetaan yhteydenpidolla ja esimerkiksi kutsumalla vaikuttajia yrityksesi tapahtumiin. Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alusta tarjoaa “Kampanja” ominaisuuden, jonka ansiosta voit vahvistaa suhteitasi valittuihin vaikuttajiin. Ominaisuuden avulla voit siirtää vaikuttajia funnelin Fresh-tasolta Advocates-tasolle ja pysyä hyvin perillä rakentamistasi suhteista vaikuttajiin.

👉Kun yhteistyökumppanuus on vakuuttanut myös vaikuttajan ja hän nauttii siitä, hän alkaa vähitellen luottaa brändiisi. Kun vaikuttaja on tuotteesi innokas fani, hän saattaa jatkossa puhua tuotteestasi jopa virallisen yhteistyösopimuksen päätyttyä. Silloin vaikuttajasta onkin tullut brändisi puolestapuhuja.

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun kampanjabriiffi-näkymä

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun kampanjabriiffi-näkymä

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun funnel-näkymä

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun funnel-näkymä

💡 Älä valitse vaikuttajaa pelkästään suuren seuraajamäärän perusteella. On tärkeämpää, että vaikuttajan seuraajat ovat sitoutuneita ja lojaaleja. Tavoitteenasi on myös varmasti tavoittaa ihmisiä, jotka sopivat oman yrityksesi kohderyhmään.

Kuinka löytää relevantteja vaikuttajia, jotka eivät ole ennalta tuttuja?

Hyvin tehty vaikuttajamarkkinointi vaatii resursseja. Sopivien vaikuttajien etsimistä ei kannata jättää arvailun varaan, koska vaikuttajan sopivuus määrittää kampanjasi menestyksen. Usein haasteena on brändillesi sopivien ja vaikuttavimpien vaikuttajien tunnistaminen, mikä saattaa vaatia manuaalista työtä ja siten vie paljon aikaa.

Sosiaalisen median alustojen natiivit hakutoiminnot ovat rajallisia, joten markkinoijat kääntyvät usein vaikuttajamarkkinointiin tarkoitettujen alustojen puoleen vaikuttajien löytämisen helpottamiseksi. Hyvään vaikuttajamarkkinoinnin alustaan investoimalla yritykset saavat tarkkaa dataa yleisöstään, mikä taas takaa analytiikan paikkansapitävyyden.

Esimerkiksi Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alusta tarjoaa kattavan työkalun mm. vaikuttajien etsimiseen. Jos esimerkiksi brändisi myy urheiluvälineitä, voit hakea alustalta "fitness" vaikuttajia, tarkentaa ja hienosäätää hakujasi filtteröimällä erilaisia tekijöitä kuten seuraajamääriä, sijaintia ja vaikuttajan yleisön demografiaan liittyviä tietoja.

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun filtterit vaikuttajien löytämiseen

 1. Vaikuttajat, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa brändisi, kilpailijoidesi tai tietyn aihetunnisteen kanssa
 2. Tietyn aiheen asiantuntemus, kuten jooga, taide tai matkustus
 3. Vaikuttajan yleisön demografiatiedot
 4. Vaikuttajan verkosto muiden relevanttien profiilien löytämiseen
Lista fitness-vaikuttajista, kuvakaappaus Meltwaterin alustalta

Lista fitness-vaikuttajista, filtteröity verkoston, vaikuttavuuden, sijainnin ja sukupuolen perusteella.

Kaksi yleisintä sudenkuoppaa vaikuttajien valinnassa

Jos brändit ja toimistot eivät käytä kunnollista työkalua brändeille oikeanlaisten vaikuttajien löytämiseen, he saattavat sortua yleisiin sudenkuoppiin.

Vaikuttajien valinta väärien mittarien perusteella

Yksi yleinen sudenkuoppa vaikuttajien valinnassa liittyy väärien mittarien seuraamiseen, kuten seuraajamäärä tai sitoutumiseen liittyvät numerot. Bottitilien ja muiden spämmitilien tai epäaktiivisten tilien olemassaolo tekee näistä mittareista hieman epäluotettavia.

Usein vaikuttajat saattavat myös hakea lisää tykkäyksiä, seuraajia ja kommentteja erilaisissa vaikuttajien keskinäisissä ryhmissä, joiden tavoitteena on somepresenssin kasvattaminen. Tästä johtuen monet brändit tuhlaavat resurssejaan vääränlaisiin vaikuttajiin, joilla on korkea tavoittavuus, mutta vähän vaikutusvaltaa.

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalu laskee Instagram-tilien todellisen tavoittavuuden. Todellinen tavoittavuus poistaa yhtälöstä feikkitilit ja spämmikäyttäjät, mikä tuottaa tarkemman kuvauksen käyttäjän todellisesta vaikuttavuudesta.

Monilla markkinoijilla on myös haasteita ymmärtää kuinka Instagram pisteyttää julkaisuja feedillä ja kuinka tämä pisteytys saattaa vaikuttaa vaikuttajamarkkinointikampanjaan. Instagram-julkaisut eivät näy enää kronologisessa järjestyksessä, vaan julkaisun relevanssin mukaan.

Kuinka julkaisun relevanssi määritellään? Algoritmi ottaa huomioon kaksi eri tekijää: käyttäjän aikaisempi vuorovaikutus julkaisijan sisällön kanssa sekä vuorovaikutus samankaltaisten julkaisujen kanssa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ainoastaan he, jotka ovat viime aikoina olleet vuorovaikutuksessa kyseisen vaikuttajan tai samankaltaisen sisällön kanssa, voivat nähdä julkaisun.

Kuvakaappaus vaikuttajan profiilista

Alustamme teknologia pisteyttää vaikuttajat, ja antaa jokaiselle vaikuttajalle oman pistemäärän, joka kertoo vaikuttajan vaikuttavuudesta. Pisteytys ottaa huomioon (1) kuinka usein aktiiviset käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja (2) kuinka vaikuttavia nämä aktiiviset käyttäjät ovat. Lisäksi, jos vaikuttaja on oman alansa asiantuntija (esim. muoti), hänen vaikuttavuutta kuvaavat pisteet kasvavat. Pisteytys on hyvä indikaattori siitä, kuinka vaikuttavaa vaikuttajan tekemä sisältö on brändillesi.

Vaikuttajan seuraajat eivät vastaa brändin kohdeyleisöä

Mitä jos vaikuttajalla on suuri määrä aktiivisia ja sitoutuneita seuraajia? On helppo todeta, että vaikuttaja voisi olla sopiva brändillesi. Monet brändit kuitenkin epäonnistuvat arvioimaan, keitä nämä seuraajat ovat ja saavutetaanko niiden avulla brändin kohdeyleisö. Brändit sortuvat usein ajattelemaan, että kaikki vaikuttajan seuraajat jakavat keskenään samat mielenkiinnon kohteet ja arvot. Yhä useammat brändit alkavat pikkuhiljaa ymmärtää vaikuttajamarkkinoinnin monimutkaisuuden, ja he ovat alkaneet investoida vaikuttajamarkkinoinnin työkaluihin, jotka tarjoavat heille arvokasta dataa vaikuttajan yleisöstä.

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alusta mahdollistaa syvällisemmän perehtymisen vaikuttajan yleisöön. Tämä auttaa markkinoijia varmistamaan, että brändin kohdeyleisö on tarpeeksi samankaltainen kuin vaikuttajan yleisö. Työkalumme luo jokaiselle vaikuttajalle oman pisteytyksen, joka auttaa asiakkaitamme ymmärtämään minkälaisia tuloksia he voivat saavuttaa tekemällä yhteistyötä jonkun tietyn vaikuttajan kanssa. Pisteytys huomioi myös vaikuttajan tavoittavuuden ja yleisön sitoutumisasteen. Pisteytys voi olla mitä tahansa 0 ja 100 väliltä, 100 on paras pistemäärä.

Voit tämän lisäksi määrittää kustomoituja "brand score" pisteytyksiä vaikuttajille, koska ymmärrämme, että useammat eri tekijät, jotka vaihtelevat kampanjakohtaisesti, määrittävät vaikuttavuutta. Yleisön ikä, sukupuoli, sijainti ja aihe ovat esimerkkejä, jotka vaikuttavat kustomoituun "brand score" pisteytykseen. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden identifioida kustomoidummalla tavalla niitä vaikuttajia, jotka sopivat brändisi profiiliin. Valitsemalla oikeanlaiset vaikuttajat, joiden sisältö tavoittaa oikeanlaisen yleisön, auttaa sinua pääsemään lähemmäs hyviä tuloksia.

Haluatko kuulla lisää Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalusta? , ja olemme sinuun yhteydessä.

Kuva kädestä, joka pitää pelinappulaa. Toinen pelinappula vieressä.

Kuinka mitata vaikuttajamarkkinointikampanjoita?

Yksi vaikuttajamarkkinoinnin haasteista on usein kampanjoiden menestyksen mittaaminen. Data on monesti hajanaista, eikä kovin vertailukelpoista. Tavallisimmat vaikuttajamarkkinointikampanjan menestyksen mittarit ovat tavoittavuus (reach) ja sitoutuminen (engagement). Molemmat ovat tärkeitä mittareita, mutta ne eivät kuitenkaan kerro kaikkea tekemiesi toimenpiteiden menestyksestä. Käytettyjen mittareiden tulisi antaa selkeä kokonaiskuva kampanjan menestyksestä. Yrityksen tulisi aina määritellä mittaristo siten, että se tukee liiketoiminnallisia ja strategisia tavoitteita. Mittarit päätetään myös aina ennen kampanjan aloittamista.

Harkitse esimerkiksi seuraavien mittareiden käyttöönottoa:

📊 Odotettavissa olevat tulokset

Odotettavissa olevien tulosten ennustaminen auttaa kampanjoiden suunnittelussa. Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla voit ennustaa kampanjoiden tuloksia ja siten valita sopivimmat vaikuttajat yrityksesi tavoitteisiin nähden.

📊 Ansaittu näkyvyys

On hienoa, kun julkaisuistasi tykätään, mutta on vielä hienompaa, jos joku jakaa julkaisusi omalle yleisölleen. Joku saattaa esimerkiksi jakaa vaikuttajan julkaisun omassa Instagramissaan, mikä taas auttaa kasvattamaan julkaisun tavoittavuutta. Ihmiset saattavat myös alkaa käyttää brändisi hashtagiä sisällöissään, mikä myös johtaa suurempaan tavoittavuuteen kuin mistä olet alunperin vaikuttajalle maksanut.

📊 Instagramin tarinoiden katsomiskerrat

Instagram Storyt ovat niiden lanseerauksesta lähtien olleet todella suosittuja ja monet vaikuttajat käyttävät kyseistä formaattia brändistä, tuotteista tai palveluista puhuessaan. Tarinat tarjoavat yleisölle tiettyä autenttisuutta - ne ovat kuin ikkuna vaikuttajan arkeen. Yleinen haaste tarinoiden kanssa on kuitenkin sitoutumisen ja näyttökertojen lukumäärän mittaaminen tarinoiden katoamisen takia. Hyviä uutisia, meidän vaikuttajamarkkinoinnin työkalumme tallentaa Instagram Storyjen statistiikan jopa yli 24 tuntia vanhoista tarinoista.

📊 Linkin klikkaukset

Jos tavoitteesi on kasvattaa verkkosivuliikennettä, linkkien klikkaukset on tärkein mittari kampanjasi menestyksen määrittämiselle. Instagramin linkeistä tulevaa liikennettä on helppo mitata UTM-tägätyn linkin avulla. Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkaluun on mahdollista kytkeä myös yrityksen verkkokauppa, jotta nähdään vaikuttajakohtaisesti mitä tuotteita on myyty ja minkä vaikuttajan kautta. Voit siis vaivattomasti seurata myynnin konversioita ja arvioida kampanjoiden tehokkuutta.

💡 Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla voit seurata kampanjoiden menestystä vaivattomasti ja reaaliaikaisesti. Työkalun avulla on mahdollista luoda raportteja silmänräpäyksessä. Aina sitoutumiseen liittyvistä luvuista seuraajien kasvuun, ansaitusta mediasta linkkien klikkauksiin, sinulla on kaikki tarvitsemasi data silmiesi edessä.

Entä jos yritykseni tekee vaikuttajamarkkinointia toimiston kautta?

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalu on hyödyllinen myös yrityksille, joilla on toimisto vaikuttajamarkkinoinnin kumppanina. Voit esimerkiksi itse kartoittaa sopivia vaikuttajia ja varmistaa, että toimiston ehdottamien vaikuttajien yleisö on yrityksellesi relevantti. Näet myös kampanjoiden tuloksia reaaliaikaisesti, eikä sinun tarvitse odotella raportteja kampanjan päättymisen jälkeen. Työkalumme avulla voit myös helposti kokeilla pienempiä vaikuttajakampanjoita, vaikka käyttäisitkin isommissa kampanjoissa toimiston apua. Työkalun avulla sinulla pysyy langat omissa käsissäsi ja voit seurata kokonaiskuvaa reaaliajassa. Voit myös helposti verrata kampanjoita toisiinsa ja saada dataa niin yksittäisistä vaikuttajakampanjoista kuin yrityksesi vaikuttajamarkkinoinnin kokonaiskuvastakin.

💡 Tutustu Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2022 -raporttiimme, niin tiedät mikä vaikuttajamarkkinoinnissa trendaa tällä hetkellä ja kuinka toimiala kehittyy.

10 vinkkiä vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen. Näiden avulla onnistut omissa kampanjoissa

1. Tiesithän tämän: vaikuttajamarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa

Oikein kohdennettu mainonta tukee liiketoiminnan tavoitteita ja tavoittaa halutut ostajapersoonat heille ominaisissa kanavissa. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen markkinointistrategiassa ja monikanavaisen mainonnan suunnittelussa tulisi automaattisesti huomioida myös vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet.

Vaikuttajamarkkinointi on omiaan esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksessa, myynnin edistämisessä erilaisten alennusten ja tarjousten kautta sekä brändimielikuvan ja tunnettuuden vahvistamisessa. Vaikuttajamarkkinoinnin keinoin on voidaan myös tuoda esiin brändin edustamia arvoja sekä brändin ja vaikuttajan yhdistäviä tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita.

Vaikuttajamarkkinoinnissa paras lopputulos syntyy, kun vaikuttaja on aidosti innostunut brändistä ja mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. 

2. Suosittelu toimii usein paremmin kuin yrityksen oma mainos 

Tehokkaan vaikuttajamarkkinoinnin ydin piilee vertaiskokemuksessa: vaikuttaja on seuraajilleen mentori ja inspiraatio – parhaassa tapauksessa ystävä, jonka sanaan, mielipiteisiin ja näkemyksiin luotetaan. Luotettavan henkilön suositus on myös aina arvoltaan painavampi kuin yrityksen oma mainos.

Jotta yhteistyö on seuraajien silmissä uskottava, on ensiarvoisen tärkeää, että vaikuttajan arvot ja henkilöbrändi kohtaavat mainostettavan brändin kanssa. Tämän vuoksi vaikuttajaa ei tulisi koskaan valita pelkän seuraajamäärän perusteella – ellei kampanjan perusteena ole puhtaasti mahdollisimman suuri tavoittavuus. 

Näin ollen seuraajamäärältään pienempi vaikuttaja voi tavoittaa paljon enemmän potentiaalisia ostajia kuin suuremman tilin yleisö, jonka sekaan mainos julkaistaan siinä toivossa, että osumia saattaa tulla. Onhan yleisesti tiedossa, että oikein kohdennettu mainonta tuo parhaat tulokset, ja sama pätee myös vaikuttajamarkkinoinnissa.

Vaikuttajan valinta kertoo myös omasta yrityksestänne ja arvoistanne. Pohdi siis tarkkaan oman brändisi ja vaikuttajan brändin yhteensopivuutta.

3. Joukossa on voimaa: jättivaikuttajat ja mikrovaikuttajat tukevat toisiaan

Vaikuttajamarkkinointia ei missään nimessä tarvitse sitoa vain yhteen tai kahteen vaikuttajaan. Maailmalla on hyvin yleistä, että samalle mainoskampanjalle valitaan 1-2 suurta vaikuttajaa sekä 5-10 mikrovaikuttajaa. Näin ollen budjettia pystytään jakamaan eri tavoin eri seuraajamäärät tavoittaville vaikuttajille. Samalla taklataan myös laajempi asiakaskenttä.

Mikrovaikuttajiksi lasketaan kaikki ne, joiden blogissa on kuukaudessa n. 5000–10 000 lukijaa tai vaihtoehtoisesti saman verran seuraajia. Mikrovaikuttajien suurimpia etuja ovat aktiiviset ja sitoutuneet seuraajat, jotka luottavat vaikuttajan tekemiin valintoihin ja mielipiteisiin. Monet pienempien tilien seuraajista ovat myös pysyneet vaikuttajan matkassa alusta asti, jolloin luottamus on jo valmiiksi pitkäaikaista.

Tutustu myös Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkaluun, josta löydät parhaiten kampanjaan soveltuvat vaikuttajat ja heidän aikaisemmat kaupalliset yhteistyönsä.

4. Pidempiaikaiset brändilähettiläät mukana tunnettuuden kasvattamisessa

Vaikuttajamarkkinoinnin ei myöskään tarvitse olla pelkkiä nopeita mediaostoja, eli kertaluontoisia mainoksia vaikuttajan some-kanavissa. Pidempiaikaisissa, jopa vuoden pituisissa kumppanuuksissa tuote tai palvelu voidaan tuoda esiin monelta kantilta, minkä lisäksi brändilähettilyys voi myös tarkoittaa vaikuttajan edustamista brändin mainoskasvona tai esiintyjänä erilaisissa tapahtumissa. Vaikuttajat ovat etenkin nuorempien seuraajien idoleita, minkä vuoksi fanitapaamiset ovat edelleen suosittuja ja omiaan etenkin tuotelanseerauksen yhteydessä.

Pidempiaikaiset sponsoridiilit ovat tuttuja urheilijoiden keskuudessa, ja hyväksi havaittu tapa on helppo jalkauttaa myös yrityksen omaan mainontaan sopivan brändilähettilään löydyttyä.

Mikrovaikuttajien kautta on myös tehokkaampaa ja helpompaa tavoittaa erilaisia niche-kohderyhmiä. Vaikuttajan tarkkaan rajaama sisältö – kuten esimerkiksi perhe-elämä, kirjallisuus, musiikki tai vaikka matkailu – mahdollistaa juuri oikeanlaisten seuraajien tavoittamisen. 

5. Vaikuttajien kautta tavoitat myös tietyn ikäiset seuraajat

Ikä on vain numeroita, sanotaan. Se on totta, mutta iällä on väliä etenkin mainosmaailmassa. Tuotteita ja palveluita tarjotaan eri ikäisille kuluttajille, minkä vuoksi vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino niin nuorten, nuorten aikuisten kuin vanhempien ihmisten ja jopa vanhusten keskuudessa. 

Suomesta löytyy monia aikuistubettajia, -podcastaajia ja -bloggaajia. Älä siis ajattele, että vaikuttajamarkinnointi on vain nuorille sopiva vaikuttamisen muoto, vaan kokeile rohkeasti myös muiden asiakassegmenttien tavoittamista!

6. Tiedosta aina, kenelle ja miten markkinoidaan

Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushista on jäänyt mieleen eräs loistava esimerkki: “Jos haluat myydä tuotetta 15-vuotiaalle sählynpelaajalle, mieti, millaisen mainoksen 15-vuotias sählynpelaajaa haluaisi nähdä.” Niinpä – kaikilla ei ole tästä välttämättä hajuakaan, mutta onneksi meillä ei myöskään tarvitse olla. Nimittäin, ei ole lainkaan uutta, että vaikuttajat otetaan osaksi mainoskampanjan suunnittelua. Paras insight tulee aina kohderyhmän edustajalta, ei arvaamalla tai mutu-tuntuman perusteella. 

Vaikuttajat kannattaa siis ottaa rohkeasti mukaan suunnittelupalaveriin ja kuunnella, mitä heillä on sanottavanaan, sillä fakta on, että he tuntevat omat seuraajansa ja heidän kiinnostuksen kohteensa parhaiten. 

Parhaassa tapauksessa vaikuttajan kanssa yhteistyössä suunniteltu kampanja minimoi myös omaa työaikaa ja tuo toivottua parempia tuloksia. Brändilähettilyys on myös erinomainen keino kerätä arvokasta tietoa tuote- ja palvelukehityksen käyttöön. 

7. Millaisella budjetilla kampanja kannattaa toteuttaa?

Koska yhteistyö hyödyttää aina sekä yritystä että vaikuttaja, tulee yhteistyöstä maksaa sisällöntuottajalle sopiva rahallinen korvaus. Palkkiot lähtevät muutamista sadoista euroista ylöspäin kanavasta ja sisältökokonaisuuden laajuudesta riippuen. Se on pieni hinta ammattimaisesti tuotetulle ja toteutetulle kampanjalle, joka voi tavoittaa satoja tuhansia kuluttajia ja olla tuhansien eurojen arvoinen. 

Pelkkien tuotepalkintojen sijaan rahallinen korvaus on myös perusteltu: markkinointitutkimuksen mukaan 89% yrityksistä kertoo, että vaikuttajamarkkinoinnin ROI on tasavertainen tai parempi kuin muiden markkinointikanavien tuotto. 

Jos vaikuttajamarkkinointi on itselle vielä uutta, vaikuttajamarkkinointi kannattaa aloittaa omalla pienemmällä kampanjalla tai vaihtoehtoisesti luotettavan kumppanin avulla. Tällöin säästää omaa aikaa ja oppii lisää vaikuttajamarkkinoinnin keinoista, mikä auttaa vastaavien kampanjoiden suunnittelussa myös jatkossa.

8. Luottamus on kaiken A ja O: sovi siis kaikesta kirjallisesti

Sovi kaikista yhteistyöhön liittyvistä asioista aina kirjallisesti sähköpostin välityksellä tai erillisellä sopimuksella. Sopimuksessa tulee käydä läpi vastuualueet, julkaisuaikataulu, vaikuttajan saama korvaus, kampanjan tavoitteet ja sisältöjen hyväksymiskierrokset sekä hashtagit, joita julkaisujen yhteydessä käytetään. 

Sopimuksessa voidaan laatia myös erillinen mainosbudjetti, jolla joko vaikuttaja itse tai brändi ostaa näkyvyyttä julkaisulle. Tämä tapa on käytössä etenkin maailmalla ja sitä nähdään jo jonkin verran myös Suomessa. Mainosbujdetti on aina yrityksen panos kampanjalle, eli sitä ei vähennetä vaikuttajan palkkiosta.

Muista myös aina antaa vaikuttajalle vapaus suunnitella ja toteuttaa yhteistyö omaan äänensävyyn sopivalla tavalla. Yrityksen itsensä kirjoittama teksti harvoin puhuttelee seuraajakuntaa. 

Vinkki: Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla voit lähestyä brändillesi sopivia vaikuttajia sekä sopia heidän kanssaan kampanjoiden sisällöistä. Social Influencers -työkalusta lähetät vaikuttajille myös sopimuksen allekirjoitettavaksi.

9. Myös läpinäkyvyys on luottamuksen merkki – etenkin seuraajille

Piilomainonta on laissa kiellettyä, ja huonosti tai vajavaisesti merkityt yhteistyöt ärsyttävät kuluttajia. Varmista, että yhteistyö merkitään aina huolellisesti ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä noudattaen. 

Jotta kampanja on markkinoinnin lainsäädännön mukainen, tulee yhteistyökampanjat merkitä riittävän näkyvästi. Julkaisun alussa esiintyvät tunnisteet kuten “mainos” tai “kaupallinen yhteistyö” ovat selkeitä ja hyväksyttyjä tapoja merkitä yhteistyö. Tunnisteet tulee aina merkitä heti julkaisun alkuun, ei sen keskelle tai loppuun.

10. Mittaaminen - miten onnistuimme?

Miten vaikuttajakampanjan onnistumista sitten mitataan? Kampanjan oikea mittaristo johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista ja strategisten valintojen perusteella. Mittarit päätetään aina etukäteen, ja niitä voivat olla esimerkiksi suora myynti, klikkausmäärät ja yleisön sitoutumisaste.

Vaikuttajamarkkinointia tekevät yritykset mittaavat vaikuttajakampanjoidensa tuloksia Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla kaikista tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista, kuten Instagramista, Youtubesta, Twitteristä, TikTokista ja Facebookista. Mikäli vaikuttaja on varmentanut palveluun myös Instagramin business-tilin, pystyy palvelu mittaamaan ja seuraamaan automaattisesti myös Stories-julkaisuja, jossa yrityksen oma Instagram-tili tai sovittu kampanjatunniste eli hashtag tai yrityksen tägäys on mainittu. 

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluaisitko tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin tekemisestä Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla? Ota yhteyttä, niin etsitään juuri teille sopivat vaikuttajat!

Ps. Ethän unohda ladata uusinta opastamme: Sosiaalisen median ROI: Lisää kasvua sosiaalisen median avulla. Opas tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä yrityksesi liiketoiminnan kasvattamiseen sosiaalisen median avulla.

Loading...