Vaikuttajamarkkinointi – yrityksen opas vaikuttajamarkkinointiin

Sosiaalisen median vaikuttaja
Sosiaalisen median vaikuttaja

Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta ja toimivaa. Perusteet on helppo antaa: vaikuttajilla on sananvaltaa siellä, missä kohderyhmä kuluttaa sisältöjä ja saa vaikutteita niistä. Vaikuttajia myös uskotaan paremmin kuin yritysten perinteisiä mainoksia. Tutkitusti jo yli 70 % ostopäätöksistä tehdään oman brändiviestinnän sijaan sosiaalisen median suositusten perusteella.

Menestyneimmät vaikuttajat ovat monesti luoneet kaiken tyhjästä ja pyörittävät onnistuneesti omaa bisnestään. Ei siis kannata sortua ajattelemaan, että vaikuttajat vain julkaisevat kuvia tai videoita – vaikuttajat tietävät parhaiten, millaiset julkaisut ja mainokset sopivat juuri heidän seuraajilleen.

Olemme keränneet tähän artikkeliin tärkeimmät 10 vinkkiä vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen. Niiden avulla onnistut omissa kampanjoissa.

1. Tiesithän tämän: vaikuttajamarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa

Oikein kohdennettu mainonta tukee liiketoiminnan tavoitteita ja tavoittaa halutut ostajapersoonat heille ominaisissa kanavissa. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen markkinointistrategiassa ja monikanavaisen mainonnan suunnittelussa tulisi automaattisesti huomioida myös vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet.

Vaikuttajamarkkinointi on omiaan esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksessa, myynnin edistämisessä erilaisten alennusten ja tarjousten kautta sekä brändimielikuvan ja tunnettuuden vahvistamisessa. Vaikuttajamarkkinoinnin keinoin on voidaan myös tuoda esiin brändin edustamia arvoja sekä brändin ja vaikuttajan yhdistäviä tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita.

Vaikuttajamarkkinoinnissa paras lopputulos syntyy, kun vaikuttaja on aidosti innostunut brändistä ja mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. 

2. Suosittelu toimii usein paremmin kuin yrityksen oma mainos 

Tehokkaan vaikuttajamarkkinoinnin ydin piilee vertaiskokemuksessa: vaikuttaja on seuraajilleen mentori ja inspiraatio – parhaassa tapauksessa ystävä, jonka sanaan, mielipiteisiin ja näkemyksiin luotetaan. Luotettavan henkilön suositus on myös aina arvoltaan painavampi kuin yrityksen oma mainos.

Jotta yhteistyö on seuraajien silmissä uskottava, on ensiarvoisen tärkeää, että vaikuttajan arvot ja henkilöbrändi kohtaavat mainostettavan brändin kanssa. Tämän vuoksi vaikuttajaa ei tulisi koskaan valita pelkän seuraajamäärän perusteella – ellei kampanjan perusteena ole puhtaasti mahdollisimman suuri tavoittavuus. 

Näin ollen seuraajamäärältään pienempi vaikuttaja voi tavoittaa paljon enemmän potentiaalisia ostajia kuin suuremman tilin yleisö, jonka sekaan mainos julkaistaan siinä toivossa, että osumia saattaa tulla. Onhan yleisesti tiedossa, että oikein kohdennettu mainonta tuo parhaat tulokset, ja sama pätee myös vaikuttajamarkkinoinnissa.

Vaikuttajan valinta kertoo myös omasta yrityksestänne ja arvoistanne. Pohdi siis tarkkaan oman brändisi ja vaikuttajan brändin yhteensopivuutta.

3. Joukossa on voimaa: jättivaikuttajat ja mikrovaikuttajat tukevat toisiaan

Vaikuttajamarkkinointia ei missään nimessä tarvitse sitoa vain yhteen tai kahteen vaikuttajaan. Maailmalla on hyvin yleistä, että samalle mainoskampanjalle valitaan 1-2 suurta vaikuttajaa sekä 5-10 mikrovaikuttajaa. Näin ollen budjettia pystytään jakamaan eri tavoin eri seuraajamäärät tavoittaville vaikuttajille. Samalla taklataan myös laajempi asiakaskenttä.

Mikrovaikuttajiksi lasketaan kaikki ne, joiden blogissa on kuukaudessa n. 5000–10 000 lukijaa tai vaihtoehtoisesti saman verran seuraajia. Mikrovaikuttajien suurimpia etuja ovat aktiiviset ja sitoutuneet seuraajat, jotka luottavat vaikuttajan tekemiin valintoihin ja mielipiteisiin. Monet pienempien tilien seuraajista ovat myös pysyneet vaikuttajan matkassa alusta asti, jolloin luottamus on jo valmiiksi pitkäaikaista.

Tutustu myös Meltwaterin Social Influencers -palveluun, josta löydät parhaiten kampanjaan soveltuvat vaikuttajat ja heidän aikaisemmat kaupalliset yhteistyönsä.

4. Pidempiaikaiset brändilähettiläät mukana tunnettuuden kasvattamisessa

Vaikuttajamarkkinoinnin ei myöskään tarvitse olla pelkkiä nopeita mediaostoja, eli kertaluontoisia mainoksia vaikuttajan some-kanavissa. Pidempiaikaisissa, jopa vuoden pituisissa kumppanuuksissa tuote tai palvelu voidaan tuoda esiin monelta kantilta, minkä lisäksi brändilähettilyys voi myös tarkoittaa vaikuttajan edustamista brändin mainoskasvona tai esiintyjänä erilaisissa tapahtumissa. Vaikuttajat ovat etenkin nuorempien seuraajien idoleita, minkä vuoksi fanitapaamiset ovat edelleen suosittuja ja omiaan etenkin tuotelanseerauksen yhteydessä.

Pidempiaikaiset sponsoridiilit ovat tuttuja urheilijoiden keskuudessa, ja hyväksi havaittu tapa on helppo jalkauttaa myös yrityksen omaan mainontaan sopivan brändilähettilään löydyttyä.

Mikrovaikuttajien kautta on myös tehokkaampaa ja helpompaa tavoittaa erilaisia nieche-kohderyhmiä. Vaikuttajan tarkkaan rajaama sisältö – kuten esimerkiksi perhe-elämä, kirjallisuus, musiikki tai vaikka matkailu – mahdollistaa juuri oikeanlaisten seuraajien tavoittamisen. 

5. Vaikuttajien kautta tavoitat myös tietyn ikäiset seuraajat

Ikä on vain numeroita, sanotaan. Se on totta, mutta iällä on väliä etenkin mainosmaailmassa. Tuotteita ja palveluita tarjotaan eri ikäisille kuluttajille, minkä vuoksi vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino niin nuorten, nuorten aikuisten kuin vanhempien ihmisten ja jopa vanhusten keskuudessa. 

Suomesta löytyy monia aikuistubettajia, -podcastaajia ja -bloggaajia. Älä siis ajattele, että vaikuttajamarkinnointi on vain nuorille sopiva vaikuttamisen muoto, vaan kokeile rohkeasti myös muiden asiakassegmenttien tavoittamista!

6. Tiedosta aina, kenelle ja miten markkinoidaan

Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushista on jäänyt mieleen eräs loistava esimerkki: “Jos haluat myydä tuotetta 15-vuotiaalle sählynpelaajalle, mieti, millaisen mainoksen 15-vuotias sählynpelaajaa haluaisi nähdä.” Niinpä – kaikilla ei ole tästä välttämättä hajuakaan, mutta onneksi meillä ei myöskään tarvitse olla. Nimittäin, ei ole lainkaan uutta, että vaikuttajat otetaan osaksi mainoskampanjan suunnittelua. Paras insight tulee aina kohderyhmän edustajalta, ei arvaamalla tai mutu-tuntuman perusteella. 

Vaikuttajat kannattaa siis ottaa rohkeasti mukaan suunnittelupalaveriin ja kuunnella, mitä heillä on sanottavanaan, sillä fakta on, että he tuntevat omat seuraajansa ja heidän kiinnostuksen kohteensa parhaiten. 

Parhaassa tapauksessa vaikuttajan kanssa yhteistyössä suunniteltu kampanja minimoi myös omaa työaikaa ja tuo toivottua parempia tuloksia. Brändilähettilyys on myös erinomainen keino kerätä arvokasta tietoa tuote- ja palvelukehityksen käyttöön. 

7. Millaisella budjetilla kampanja kannattaa toteuttaa?

Koska yhteistyö hyödyttää aina sekä yritystä että vaikuttaja, tulee yhteistyöstä maksaa sisällöntuottajalle sopiva rahallinen korvaus. Palkkiot lähtevät muutamista sadoista euroista ylöspäin kanavasta ja sisältökokonaisuuden laajuudesta riippuen. Se on pieni hinta ammattimaisesti tuotetulle ja toteutetulle kampanjalle, joka voi tavoittaa satoja tuhansia kuluttajia ja olla tuhansien eurojen arvoinen. 

Pelkkien tuotepalkintojen sijaan rahallinen korvaus on myös perusteltu: markkinointitutkimuksen mukaan 89% yrityksistä kertoo, että vaikuttajamarkkinoinnin ROI on tasavertainen tai parempi kuin muiden markkinointikanavien tuotto. 

Jos vaikuttajamarkkinointi on itselle vielä uutta, vaikuttajamarkkinointi kannattaa aloittaa omalla pienemmällä kampanjalla tai vaihtoehtoisesti luotettavan kumppanin avulla. Tällöin säästää omaa aikaa ja oppii lisää vaikuttajamarkkinoinnin keinoista, mikä auttaa vastaavien kampanjoiden suunnittelussa myös jatkossa.

8. Luottamus on kaiken A ja O: sovi siis kaikesta kirjallisesti

Sovi kaikista yhteistyöhön liittyvistä asioista aina kirjallisesti sähköpostin välityksellä tai erillisellä sopimuksella. Sopimuksessa tulee käydä läpi vastuualueet, julkaisuaikataulu, vaikuttajan saama korvaus, kampanjan tavoitteet ja sisältöjen hyväksymiskierrokset sekä hashtagit, joita julkaisujen yhteydessä käytetään. 

Sopimuksessa voidaan laatia myös erillinen mainosbudjetti, jolla joko vaikuttaja itse tai brändi ostaa näkyvyyttä julkaisulle. Tämä tapa on käytössä etenkin maailmalla ja sitä nähdään jo jonkin verran myös Suomessa. Mainosbujdetti on aina yrityksen panos kampanjalle, eli sitä ei vähennetä vaikuttajan palkkiosta.

Muista myös aina antaa vaikuttajalle vapaus suunnitella ja toteuttaa yhteistyö omaan äänensävyyn sopivalla tavalla. Yrityksen itsensä kirjoittama teksti harvoin puhuttelee seuraajakuntaa. 

Vinkki: Meltwater Social Influencers -palvelun avulla voit lähestyä brändillesi sopivia vaikuttajia sekä sopia heidän kanssaan kampanjoiden sisällöistä. Social Influencers -työkalusta lähetät vaikuttajille myös sopimuksen allekirjoitettavaksi.

9. Myös läpinäkyvyys on luottamuksen merkki – etenkin seuraajille

Piilomainonta on laissa kiellettyä, ja huonosti tai vajavaisesti merkityt yhteistyöt ärsyttävät kuluttajia. Varmista, että yhteistyö merkitään aina huolellisesti ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä noudattaen. 

Jotta kampanja on markkinoinnin lainsäädännön mukainen, tulee yhteistyökampanjat merkitä riittävän näkyvästi. Julkaisun alussa esiintyvät tunnisteet kuten “mainos” tai “kaupallinen yhteistyö” ovat selkeitä ja hyväksyttyjä tapoja merkitä yhteistyö. Tunnisteet tulee aina merkitä heti julkaisun alkuun, ei sen keskelle tai loppuun.

10. Mittaaminen - miten onnistuimme?

Miten vaikuttajakampanjan onnistumista sitten mitataan? Kampanjan oikea mittaristo johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista ja strategisten valintojen perusteella. Mittarit päätetään aina etukäteen, ja niitä voivat olla esimerkiksi suora myynti, klikkausmäärät ja yleisön sitoutumisaste.

Vaikuttajamarkkinointia tekevät yritykset mittaavat vaikuttajakampanjoidensa tuloksia Social Influencers -työkalun avulla kaikista tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista, kuten Instagramista, Youtubesta, Twitteristä, TikTokista ja Facebookista. Mikäli vaikuttaja on varmentanut palveluun myös Instagramin business-tilin, pystyy palvelu mittaamaan ja seuraamaan automaattisesti myös Stories-julkaisuja, jossa yrityksen oma Instagram-tili tai sovittu kampanjatunniste eli hashtag tai yrityksen tägäys on mainittu. 

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluaisitko tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin tekemisestä Social Influencers-työkalun avulla? Ota yhteyttä, niin etsitään juuri teille sopivat vaikuttajat!

Loading...