Siirry sisältöön
logo
Henkilöbrändi ja asiantuntijabrändi

Mitä ovat henkilöbrändi ja asiantuntijabrändi?


Mira Viitasalo

Apr 21, 2020

Henkilöbrändi, asiantuntijabrändi ja social selling ovat termejä, jotka ovat puhuttavat sosiaalisessa mediassa aktivoituneita asiantuntijoita sekä organisaatioita. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat, miten henkilöbrändi ja asiantuntijabrändi eroavat toisistaan ja miten termi social selling liittyy näihin?

Meillä jokaisella on oma brändi, vaikka emme sitä haluaisi. Esimerkiksi kollegoillasi, liiketuttavillasi ja läheisilläsi on jokin kuva sinusta: se on syntynyt itsestään vuorovaikutuksessa muiden kanssa, etkä välttämättä ole tietoisesti vaikuttanut tähän. Kun lähdet tietoisesti kehittämänä brändiäsi, on valittavanasi kärjistetysti kaksi vaihtoehtoa: henkilöbrändi tai asiantuntijabrändi.

Asiantuntijabrändi on oman osaamisen mainoskyltti

Asiantuntijabrändi keskittyy yhteen teemaan, esimerkiksi viestinnän mittaamisen asiantuntijuuteen. Asiantuntijabrändin rakentaminen kannattaa aloittaa siitä, että valitset tarkasti itsellesi kiinnostavia tai merkityksellisiä aihealueita, joiden asiantuntijana haluat profiloitua. Aihealueiden päätöksen jälkeen pystyt laajentamaan tietoisesti paremmin sitä ihmisjoukkoa, joka tuntee sinut alasi ammattilaisena ja arvostaa näkemyksiäsi valitsemiesi teemojen asiantuntijana. LinkedIn on yksi tärkeimpiä asiantuntijabrändin kanavia.

Asiantuntijabrändi vahvistaa parhaimmassa tapauksessa myös positiivista työnantajabrändiä. Mikäli yrityksen työntekijä tai useammat työntekijät ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja alaansa koskevassa keskustelussa, auttaa se myös työnantajabrändin rakentamisessa.

Yleisimpiä pelkoja asiantuntijabrändin rakentamisen aloituksessa on epäonnistumisen tai väärinymmärretyksi tulemisen pelko ja oman asiantuntijuuden epäily: Mitä minä muka tiedän? On kuitenkin hyvä muistaa, että asiantuntijabrändin luomisen tarkoituksena ei ole se, että opetat yksisuuntaisesti muita vaan asiantuntijabrändikin perustuu viestintään: se on kaksisuuntaista keskustelua, tiedonjakoa, oppimista ja opettamista.

Henkilöbrändäys on mielikuvan rakentamista

Henkilöbrändi taipuu useamman asian edustamiseen kuin asiantuntijabrändi. Henkilöbrändäys on parhaimmillaan hyvää sisältömarkkinointia, joka vaikuttaa, mutta jota ei koeta tyrkyttävänä tai edes markkinointina. Toisaalta henkilöbrändäys herättää paljon tunteita sekä puolesta että vastaan: osa pitää henkilöbrändäystä turhana ja teennäisenä, osa sanoo, että se on välttämätöntä. Termeissä toistuu myös usein vaikuttajamarkkinointi, joka liittyy vahvasti henkilöbrändäykseen. Henkilöbrändi rakentuu omaa osaamista, näkemyksiä ja kokemuksia jakamalla. Henkilöbrändiä rakentaessa myös persoona on vahvasti mukana.

Henkilöbrändäys on hyvin samantyylistä kuin tuotteen tai yrityksen brändin rakentaminen. Jokaisella henkilöbrändillä on niin ikään oma brändipolku, joka muodostuu mm. omasta persoonasta, vuorovaikutuksesta, osaamisesta ja kohderyhmästä. Hyvä henkilöbrändäys ei ole omien tuotteiden tai osaamisen tyrkyttämistä jatkuvalla syötöllä eri kanavissa.

Social selling muuttaa tapoja myydä ja toimii brändin kautta

Social selling eli sosiaalinen myynti on jatkuvaa verkostoitumista ja läsnäoloa, joka helpottuu henkilö- tai asiantuntijabrändin kautta. Se perustuu suhteisiin ja luottamuksen rakentamiseen eri kanavien kautta. Social selling on terminä vielä tuore, mutta pohja sille on ollut olemassa jo kauan. Esimerkiksi vuonna 2009 British Columbian yliopistossa tehtiin tutkimuksen pohjalta havaintoja siitä, että mikäli myyjällä ja ostajalla on samanlaisia intressejä, on asiakkuuden alkaminen myös todennäköisempää.

Loppupeleissä ihminen ostaa toiselta ihmiseltä, joten myyntiprosessiin on hyvä saada mukaan inhimillisyyttä. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan läsnäoloa, vuoropuhelua auttamista ja olemista siellä, missä potentiaaliset asiakkaat ovat ja haluavat tulla kontaktoiduksi. Henkilö- ja asiantuntijabrändiä rakentamalla myös myynnin tavat muuttuvat.

Vinkkilista verkkoläsnäololle – tärkeintä on aloittaa

Brändääminen ottaa aina aikansa ja vaatii myös paljon kärsivällisyyttä ja aikaa, ennen kuin työn tulokset alkavat näkyä. Onnistuneimmat toteutukset lähtevät siitä, kun päätöksen teon jälkeen alkaa välitön toiminta. Näillä vinkeillä pääset alkuun asiantuntija- tai henkilöbrändiä luodessasi:

✔️ Aseta itsellesi tavoitteet ja mittarit: mitä haluat saavuttaa? Saavutukset voivat olla esimerkiksi liidit, laajempi verkosto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai vaikkapa puheenvuorot mediassa tai alan julkaisuissa.

✔️ Valitse sisältöteemat: minkä aiheiden parissa haluat tulla tunnetuksi ja mitä vaikutusta haluat saada aikaan?

✔️ Määrittele, ketkä haluat tavoittaa ja muista, että kaikkia ei voi, eikä pidä miellyttää

✔️ Valitse kanavat, joissa olet läsnä ja jotka ovat sinulle luontevia.

✔️ Etsi kiinnostavia avainsanoja ja seurattavia ja ota osaa keskusteluihin.

✔️ Valitse sopivat työkalut ja aikatauluta tekemistäsi

✔️Hanki itsellesi sparraaja, joka katsoo tekemistäsi tarpeeksi ulkopuolisin silmin.