Kuva kamerasta ja muistivihkosta keltaisella taustalla.

6 mittaria datalähtöisestä tarinankerronnasta toimittajille


Meltwater

May 31, 2022

View All

Toimittajat etsivät aina hyvää tarinaa. He ovat nykyajan tarinankertojia, jotka etsivät faktatietoa ja välittävät sitä yleisölle. Yleisö luottaa siihen, että toimittajat välittävät uutisia elämämme eri osa-alueista ja tapahtumista, jotka vaikuttavat päätöksiimme. Yleisö kuluttaa tätä tietoa osana jatkuvaa tiedontarvettamme, joka helpottaa toimintaamme eteenpäin mentäessä.

Kun toimittajat kertovat tarinoita alkuperäisen tarinankertoja Homerin tavoin, he pystyvät yhdistämään faktoja ja omakohtaisia ​​kokemuksia kertomukseksi, joka ohjaa yleisöä tekemään viisaita päätöksiä. Väärennettyjen uutisten ja osallistuvaa kokemusta vaativan yleisön aikakaudella tarinankerronnalla on suurempi tärkeys, jotta faktat ja data muodostaisivat mahdollisimman eheän kokonaisuuden.

Sisällysluettelo

Tarinankerronta datan avulla sosiaalisen median maailmassa

Faktojen on oltava tarinankerronnan ydin, jotta se säilyttää eheyden ja rakentaa yleisön luottamusta. Tosiasioilla toimittajien ja heidän yleisönsä välille muodostuu side, mikä luo paremman yhteyden yleisön etsiessä tietoa tulevaisuudessa.

Kiinnostava kertomus on sellainen, joka pystyy vakuuttamaan lukijan. Tämä kiinnostavuus lisää julkaisijan uskottavuutta ja houkuttelee lisää lukijoita. Tarinankerronnoillaan toimittajat ovat hioneet taitoaan informoida yhdistelemällä moraalista objektiivisuutta, emotionaalista yhteyttä ja tositapahtumia.

Koska sosiaalinen media on olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, toimittajille on tarjolla ääretön määrä tarinoita ja tarinankerrontamateriaalia. Toimittajalla on aina jotain, josta kirjoittaa ja löytää uusia näkökulmia luovemmista aiheista aina viimeisimpiin uutisiin.

Kuva datayhteyksistä ja sosiaalisesta verkostosta.

Toimittajat tarvitsevat tilastollisia analyyseja ja mittareita, jotka kuvastavat yleisön tunteita sosiaalisessa mediassa. Kyselyt ja haastattelut ovat erinomaisia laadullisen datan keräysmenetelmiä, mutta newsjackingin ja viimeisimpien uutisten reaaliaikaisen luonteen vuoksi aina ei ole aikaa tämän tyylisen datan analysointiin.

Tästä syystä toimittajat tarvitsevat sosiaalisen median datan ja analytiikan reaaliaikaista tehoa. Tiedon kerääminen, yleisen mielipiteen ymmärtäminen ja tarinan etenemisen seuraaminen ovat olennaista ​​​​journalismissa tässä uudessa viraalivideoiden ja entistä lyhyempien huomiota vaativien hetkien maailmassa.

6 tarinankerrontaan sopivaa sosiaalisen median mittaria toimittajille

Uutisorganisaatiot tietävät sosiaalisen median voiman tänä päivänä ja ymmärtävät yleisen mielipiteen monimutkaisuuden kasvavan online-kanavissa. Jokaisella organisaatiolla on nyt verkkonäkyvyys ja vastaava sosiaalisen median läsnäolo – olipa kyse sitten Facebookista, Twitteristä tai TikTokista. Päätoimittajat ja toimittajat julkaisevat tarinansa nopeammin kuin koskaan ennen. Samaan aikaan toimittajat tekevät paljon asioita päästäkseen kiinni viimeisimpään tapahtumaan, joka tapahtuu toisessa paikassa.

Kuinka toimittajat sitten pysyvät ajan tasalla kaikista tärkeistä tapahtumista? Mitä he voivat tehdä saadakseen lisäetua tarinankerronnassaan yleisölle? Nämä ovat kuusi mittaria, joilla toimittajat voivat korostaa tarinoitaan.

Kuva animoiduista mittareista ja grafiikoista.

Sitoutumisaste

Toimittajat pyrkivät aina ymmärtämään yleisöään ja kuinka he ovat vuorovaikutuksessa tarinoiden kanssa. Ennen sosiaalista mediaa uutistiimeillä ei ollut suoraa tapaa tutkia, kuinka heidän sisältönsä toimii. Nykyään yleisö tarvitsee kuitenkin osallistuvan kokemuksen verkkosisällöstä. Sosiaalisen median kautta tämä on mahdollista ja uutistiimit voivat mitata sen sitoutumisastetta.

Sitoutumisaste korostaa vuorovaikutusta toimittajien tarinoiden ja heidän yleisönsä välillä. Tykkäysten, jakojen ja kommenttien määrä kuvastaa kuinka paljon sisällöllä on vaikutusta yleisöön. Tutkimalla julkaisuja, joilla on korkein sitoutumisaste, toimittajat voivat seuloa kommentteja ja tunnistaa yleisön tunnetiloja ja yhteisiä ajankohtaisia kiinnostuksenkohteita, joista keskustellaan.

Nämä insightit tarjoavat uutistiimeille arvokkaita mielipiteitä yleisöltä, jonka kanssa he ovat yhteydessä. Tämä tunnetilojen havainnointi voidaan myös katsoa yleisen palautteen keräämisen uutena muotona. Käyttämällä sosiaalisen median analytiikkatyökaluja, toimittajat voivat saada nopeasti yleiskatsauksen yleisön tunteista tietyn aiheen tiimoilta ja tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat yleisön mielipiteeseen.

Avainsanapilvet

Toimittajat, jotka kirjoittavat painettuja ja verkkouutisia nimitetään yleensä käsittelemään tiettyä aihepiiriä, jonka sisällä heidän odotetaan käsittelevän monenlaisia teemaan liittyviä aiheita ja tapahtumia. Heidän on jatkuvasti löydettävä uutisia tai näkökulmia kirjoittaakseen. Avainsanapilvet ovat äärimmäisen käteviä, kun halutaan löytää aiheet, joista yleisö keskustelee, ja suunniteltaessa siihen liittyvää tarinaa.

Avainsana pilvi julkisesta liikenteestä Australiassa

Esimerkiksi toimittaja, joka on nimetty käsittelemään liikennettä koskevia uutisia, saa eteensä laajan valikoiman aiheita. Yksityisistä vuokra-ajoneuvoista tieverokorotuksiin ja julkisen liikenteen onnettomuuksiin, kaikki nämä aiheet voivat tapahtua samanaikaisesti. Avainsanapilven avulla keskustelunaiheet sekä sosiaalisessa mediassa löydetyt keskustelua herättävät sanat tulevat näkyvämmin esille ja tämä voi antaa toimittajia seuraavan uutisen löytämisessä. Avainsanapilvien avulla toimittaja voi reagoida nopeammin ja käsitellä päivän tapahtumia ja hätätilanteita.

Avainsanapilvet voivat myös tunnistaa tärkeimmät kokonaisuudet, jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen tai tapahtumaan. Yllä olevaan aiheeseen liittyen, jos kyseessä on jokin tietty tapahtuma, kuten joukkoliikenneonnettomuus, sosiaalisen median data voi paljastaa useimmiten mainitut kokonaisuudet. Tässä tapauksessa ilmoituksen tehneet viranomaiset tai äänekkäin kriitikko kommentoivat katastrofia.

Vaikuttajat

On kiistatonta, että sosiaalisen median vaikuttajilla on nykyään merkittävä rooli, koska sosiaalinen media on sulautettuna jokapäiväiseen elämään. Z-sukupolvien ja millenniaalien nuoremmat sukupolvet elävät sosiaalisen median "ylitietoisessa tilassa", ja vaikuttajilla on tärkeä rooli päättäessään mielenkiintoisia puheenaiheita.

Tässä sosiaalisen median näkymässä toimittajista tulee yhä enemmän vaikuttajia myös itse. Twitterin kaltaisten alustojen avulla he voivat tavoittaa laajemman yleisön ja lisätä tietoisuutta eri asioista samalla tavalla kuin muut vaikuttajat verkossa. Jokaiselle aiheelle löytyy tiettyjä vaikuttajia ja heidän mielipiteensä ovat erittäin haluttuja seuraajien keskuudessa. Esimerkiksi urheilusta kirjoittava hyötyy varmasti siitä, että hän kerää ajatuksia urheiluihmisiltä sosiaalisessa mediassa. Nämä korkean profiilin vaikuttajat saavat valtavan sitoutumisasteen seuraajiensa kanssa, ja kirjoittajat voivat saada uuden näkökulman tästä erittäin paljon mielipiteitä omaavasta kommentoijajoukosta.

Kun tiedät, mikä saa vaikuttajat innostumaan, ja aiheet, joita heidän yleisönsä kuuntelee, se voi auttaa toimittajia tarkentamaan tarinoitaan ja samalla paikantamaan alan asiantuntijat. Näiden vaikuttajien löytäminen ja niiden sisällön analysointi voi lisätä tietoisuutta käsillä olevista eri asioista. Samaan aikaan he voivat myös analysoida omia profiilejaan nähdäkseen yleisönsä keskeiset demografiatiedot sosiaalisen median datan perusteella.

Kuva animoidusta demografia kaaviosta

Demografiatiedot

Yleisön demografiatiedot ovat elintärkeitä uutistoimituksille. Kun painetut julkaisut kärsivät lukijakunnan vähenemisestä ja niiden verkkonäkyvyyden kehittämiseen panostetaan enemmän, uutistoimistojen on nopeasti havainnoitava lukijakuntansa demografiatietoja ymmärtääkseen yleisönsä täysin.

Käyttämällä analytiikkatyökalua sosiaalisen median datan tutkimiseen, uutistiimit voivat oppia, mitkä väestöryhmät ovat kiinnostuneita artikkeleista ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Yhä useammin lukijat vaihtavat sosiaaliseen mediaan saadakseen uutisilmoituksia sekä etsiessään enemmän tietoa tietystä aiheesta.

Esimerkiksi nopea haku Meltwaterin alustalla paljasti, että lähes 77 % Filippiinien peliyleisöstä oli miehiä. Tämä insight on saatu sosiaalisen median datasta, jossa keskustellaan maan pelaamisesta. Toisaalta vaikuttajanäkymän skannaus osoitti, että sosiaalisen median keskusteluja johti pääasiassa naispuolinen kokoonpano. Näiden insightien yhdistelmän avulla toimittajat voivat tavoittaa paremmin kohdeyleisönsä, joka lukee heidän tarinoitaan.

Lisäksi Australian medianäkymää koskeva tutkimus osoitti myös, että australialaiset lukevat uutisia ensisijaisesti verkossa tai television katselun kautta, kun taas painetut uutiset ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Kun verkossa on näin suuri lukijamäärä, yleisön demografiatietojen, kuten sosioekonomisen aseman, verkkotottumusten ja persoonallisuusprofiilien saaminen on kuin toinen työkalu toimittajien kehitettäessä tarinoita, jotka ovat osuvampia heidän kohderyhmilleen.

Trendaavat aiheet Twitterissä

Tarina, joka "lyö läpi" on aina siunaus toimittajille. Twitterin ja sosiaalisen median alustan analytiikan avulla toimittajat voivat raportoida tapahtumasta lähes välittömästi. Käyttämällä yllä olevia erilaisia ​​mittareita, kuten volyymitrendejä, sitoutumisastetta ja avainsanapilviä, toimittajat voivat tehdä johtopäätöksiä, jotka kuvastavat heidän yleisönsä keskustelua verkossa.

Esimerkiksi kun Victorian osavaltiossa Australiassa tapahtui maanjäristys, monet kääntyivät sosiaalisen median puoleen ilmaistakseen huolensa. Melbournen metropolialueen twiitit raunioista nousivat yhtäkkiä päivän kuumaksi puheenaiheeksi jo ennen kuin uutiskanavat ehtivät raportoida niistä. Tässä tapauksessa, kuten myös monissa muissa tapahtumissa sosiaalinen media on tullut osaksi uutisraportin sisältöä. Toimittajan tehtäviin tulisi siis epäilemättä kuulua uutisviihteen seuraaminen sosiaalisessa mediassa ja trendien selvittäminen.

Social Echo (somejaot)

Social Echo -mittari korostaa uutissisällön vaikutusta sosiaalisissa kanavissa perustuen vuorovaikutusten, kuten jakojen, reaktioiden ja kommenttien kokonaismäärään. Social Echo korostaa myös uutistoimistoille, minkä tyyppistä sisältöä sosiaalisessa mediassa jaetaan eniten. Uutistiimit voivat konkreettisemmin tunnistaa sisällön, joka sitouttaa yleisöä parhaiten sosiaalisen median kanavien kautta. Toiminnallisella tasolla uutistoimittajat voivat myös käyttää tätä hyödyllistä indikaattoria keskittyäkseen tarinoihin ja trendeihin, joilla on sisäistä arvoa yleisön ja lukijoiden sitoutumisasteen perusteella.

Esimerkiksi 20.–26. syyskuuta Singaporen päälehti The Straits Times julkaisi artikkelin Panasonicin työntekijöiden vähentämisestä. Tämä artikkeli oli uutiskanavan jaetuin tarina, jossa oli yli 10 300 vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Tämä artikkeli sai vaikutusta Singaporen lukijoiden keskuudessa, koska se korosti työntekijöiden ja työmarkkinoiden ahdinkoa. Tämän näkemyksen avulla toimitus voi analysoida tarkemmin tapaa, jolla heidän yleisönsä kuluttaa heidän sisältöään, sekä hioa strategioitaan eteenpäin.

Animoitu kuva käsistä kirjoituskoneella.

Sosiaalisen median konteksti journalismissa

Sosiaalinen media on nyt osa uutisia, ja monet verkkoartikkelit viittaavat sosiaaliseen mediaan tarinoiden saamiseksi. Nämä tarinat korostavat yleensä turhia mittareita eli tykkäyksiä ja jakoja. Saadakseen syvemmän kontekstuaalisen ymmärryksen siitä, mistä ihmiset puhuvat uutisten yhteydessä, toimittajien on nopeasti analysoitava ja arvioitava näiden trendaavien aiheiden arvo.

Kun sosiaalisen median data on helposti saatavilla eri alustoilla, toimitukset voivat saada mielenkiintoisia näkemyksiä kirjoittajiensa ajatuksiin. Kontekstiin perustuva synkronointi yleisön kanssa tuottaa parempia artikkeleita, jotka on suunnattu lukijalle. Sosiaalisen median analytiikan, vaikuttajaraportoinnin ja yleisödemografiatietojen avulla toimittajat ja päätoimittajat voivat tehdä tietoisempia päätöksiä löytääkseen lisää lukijoita.

Sitoakseen julkisia mielipiteitä toimittajat tarvitsevat työkaluja, jotka voivat auttaa keräämään kaikkia näitä insighteja sosiaalisen median eri kanavista. Valeuutisten ja väärän tiedon uhan vuoksi uutistoimistojen täytyy varmistaa tietojensa todenmukaisuus sekä rehellisyys erilaisilla tarkistusmenettelyillä. Poliittisten reportaasien alalla toimittajilla on lähes mahdotonta noudattaa määräaikoja, kun sosiaalisessa mediassa puhkeaa skandaali.

Näiden sosiaalisen median mittareiden (ja monien muiden) avulla toimittajat voivat lisätä "ylimääräisen kerroksen" tarinoihinsa ja viimeisimpiin uutisiin. Jos olet koskaan miettinyt, kuinka voit tehdä artikkelistasi vaikuttavamman datajournalismin ja insightien avulla, täytä alla oleva lomake, niin Meltwater voi auttaa sinua saamaan lisäedun yleisökeskeisten artikkelien tuottamisessa.

Loading...