När det gäller nytänkande och innovation ligger Sverige i framkant. I ett land med många möjligheter har Sverige länge imponerat på resten av världen med framgångsrika företag så som Klarna, Spotify, iZettle och många fler. Nedan följer vår lista på några av Sveriges mest innovativa företag.

Att vara innovativ

Det finns många olika definitioner på att vara innovativ. En innovation kan exempelvis handla om att komma med en helt ny idé eller vara en lösning på ett befintligt problem. Begreppet innovation handlar om att vara kreativ och nytänkande för att skapa originella metoder och idéer som bidrar till något nytt och värdeskapande för samhället.

Vi har listat några Sveriges mest innovativa företag vars tekniker och produkter dagligen skapar värde för människor runt om i världen.

1. Cellink

Cellink är ett av världens första bioprint företag som skriver ut mänskliga vävnader. De har skapat ett av världens första universella biobläck. Biobläcket kan blandas med levande celler för att på så sätt kunna skriva ut mänskliga vävnader i speciella 3D printers. Företaget grundades i Göteborg i januari 2016 av Erik Gatenholm och Hector Martinez. Redan i november samma år vann de svenska innovationspriset.

Med Cellink kan man idag bioprinta vävnader så som brosk, hud och lever. Vävnaderna kan bland annat användas till nya läkemedelsupptäckter. Genom detta kan forskare testa nya potentiella behandlingar och utvärdera effekterna av dessa i ett tidigt skede. Detta resulterar i att nya läkemedel och behandlingar kan nå klinsika prövningar mycket snabbare. Dessutom minskar behovet av djurförsök när man istället kan använda sig av ”printade” vävnader.

Under 2017 har Cellink omnämnts i närmare 4 500 artiklar med en potentiell räckvidd på över 1 miljard.

”Jag tackar så hemskt mycket för utmärkelsen och uppskattar arbetet som Meltwater gör för att främja innovation och framgång. Vi på CELLINK kommer arbeta hårt med att konstant sprida vårt varumärke i alla möjliga kanaler och med hjälp av Meltwaters lösningar så kan vi dessutom följa upp på spridningen och ROI. 2018 kommer tillbringa mycket spännande möjligheter på en global skala för oss och vi måste fortsätta starkt med det globala arbetet vi påbörjade i 2017”
– Erik Gatenholm, CEO Cellink

cellink

Bildkälla

2. Nira Dynamics

Det svenska företaget Nira Dynamics arbetar för en ”smartare säkerhet”. De arbetar med att förbättra kapaciteten, säkerheten och komforten hos dagens men också framtidens bilar. Nira Dynamics är världsledande när det kommer till sensorlös däcktryckövervakning på bilar.

Nira Dynamics har utvecklat systemet TPI (Tire Pressure Indicator) som finns i bilar världen över. Det är en mjukvarulösning som bevakar förändringar i rotationshastigheten på däcken och slår larm vid en bestämd nivå. Med denna teknik blir alltså föraren informerad i tid om att trycket i däcken sjunker. Detta ökar säkerheten, men spara också på miljön och ekonomin eftersom att däckslitage och bränselförbrukning minskar när däcken är korrekt uppblåsta.

Nyligen lanserade NIRA Dynamics en ny funktion för bilar. Road Surface Information räknar kontinuerligt ut friktionen bilen har mot väglaget. Informationen om tillståndet på vägen samlas in från många olika bilar och skickas till en server. Servern skickar i sin tur vidare informationen till bilar som befinner sig i området. Detta gör att förare får relevant väginformation och eventuella varningar om halka i tid, vilket förhindrar olyckor. Men det är inte bara människor som har nytta av denna teknik och information. Det är även ett steg i riktningen för säkrare självkörande bilar som behöver denna typ av information.

Under 2017 har Nira Dynamics omnämnts i närmare 1 600 artiklar med en räckvidd på över 277 miljoner!

”Vi är verkligen hedrad att anses vara ett av de mest innovativa företagen i Sverige. Vi jobbar hela tiden för att bibehålla den där kreativa kulturen i bolaget trots att vi växer snabbt, nyckeln är såklart våra medarbetare! Och sedan de rätta verktyg som t.ex. Meltwater som låter en kolla snabbt och enkelt vad som händer i omvärlden vilket är en källa till inspiration.”
– Jörg Sturmhoebel, Marketing and Sales Nira Dynamics

NIRADYNAMICS.png

Bildkälla

3. Natural Cycles

Natural Cycles är ett preventivmedel utan några hormoner. Idén bakom Natural Cycels föddes av grundarna Elina och Raoul som letade efter ett effektivt och hormonfritt preventivmedel.

Natural Cycles fungar som så att du varje morgon tar din temperatur med en speciell termometer. Temperaturen skrivs sedan i en speciell app. Algoritmerna i appen analyserar din kroppstemperatur för att tala om vart du befinner dig i din cykel. På så sätt kan appen tala om när du befinner dig i en säker period och när du bör använda skydd för att undvika en oönskad graviditet.

Natural Cycles är ett preventivmedlet för kvinnor utan hormoner. Deras unika metod hjälper många kvinnor som vill ha ett allternativ till hormonella preventivmedel. Nyligen fick Natural Cycles appen en CE- märkning av Tüv Süd (Notified Bodies), ett organ som godkänts av EU för certifiering av medicinska produkter. Därmed är den den första appen som godkänts som ett preventivmedel.

Under 2017 har Natural Cycles omnämnts i ca 7 600 artiklar världen över med en potentiell räckvidd på över 10 miljarder!

naturalcycles.png

Bildkälla

4. QuickCool

Det svenska företaget Quickcool tillverkar ett unikt, portabelt och patenterat kylsystem som snabbt går att applicera och endast tar näshålan i anspråk. Kylsystemet tillför kyla till hjärnan hos patienter som har drabbats av syrebrist vid exempelvis hjärtstopp. Kylan hämmar de biokemiska nedbrytningsprocesserna som påbörjas vid syrebrist och ökar därmed möjligheterna att överleva och även återhämta sig. Framtidens kylsystem är intranasalt, portabelt och kostnadseffektivt!

Under 2017 har Quickcool omnämnts i ca 600 artiklar med en potentiell räckvidd på 43 miljoner.

”Vi uppskattar verkligen denna utmärkelse och att QuickCool både omnämns och uppfattas som ett av de mest innovativa företagen! Meltwater hjälper oss att proaktivt sondera marknaden, effektivt tillhandahålla relevant information och snabbt och slagkraftigt nå ut med våra budskap till de mest optimala mottagarna runt om i världen.””
– Fredrik Redencrantz, CEO Qucikcool

quickcool.png

Bildkälla

5. Lexplore

Lexplore gör det möjligt att genom artificiell intelligens och eyetracking tidigt hitta elever med läs- och skrivsvårigheter. De riktar sig främst till grundskolor och ger rektor och skolledningar möjlighet att upptäcka lässvårigheter i ett tidigt skede. Testen registrerar ögonens rörelser under läsningen av en text. På så sätt kan skillnader i ögonrörelser som är utmärkande för personer med läs och skrivsvårigheter identifieras. Detta görs i en dataanlys baserade på Artificiell Intelligence och maskininlärning.

Lexplores innovativa lösning gör det alltså möjligt för barn med läs – och skrivsvårigheteter att snabbt få det stöd som de har rätt till. Samtidigt kan de elever med en god läsförmåga få större utmaningar. Som Lexplore själva uttrycker det”Grunden för vår passion är vad tekniken kan göra för människor”, och vi kan inte annat än att hålla med!

Under 2017 har Lexplore omnämnts i närmare 100 artiklar med en räckvidd på över 200 miljoner!

”PR är vår absolut viktigaste marknadsföringskanal. Och då är det superviktigt att kunna följa vad som skrivs och diskuteras om oss”
– Lars Lengquist, Marknadschef Lexplore

cellink

Kanske är det du som starta nästa innovativa företag?

Det sägs att ”Om du vill vara innovativ, lyssna”. Lyssna på vad som händer i din omvärld för att förstå vad som kan skapa värde. Om du strävar efter att lyssna, är det en bra idé att använda ett mediebevakningsverktyg för att hålla dig uppdaterad om din omvärld.

Vilka företag inspirerar dig? Twittra till oss på MeltwaterSE.