För dig som föredrar att läsa har vi i vanlig ordning transkriberat det senaste avsnittet av #KommuniceraMera. Vi har denna gång mött Hanna Brogren, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. Lyssna eller läs det senaste avsnittet. Och glöm inte att #KommuniceraMera!

KLICKA HÄR FÖR ATT LYSSNA VIA ACAST

KLICKA HÄR FÖR ATT LYSSNA VIA IPHONE

 

Vad tänker du på när jag säger kommunicera mera?

Hanna: Det är ett bra namn, eftersom man ju faktisk kan kommunicera mera. Det finns så många olika sätt att angripa ämnet ”att kommunicera”, och ni fördjupar ju er i lite olika områden. Det är spännande!

Hur tänker du kring begreppet kommunikatör?

Hanna: Det finns väldigt mycket man kan göra som kommunikatör. En kommunikatör kan vara marknadskommunikatör eller verksam som expert inom olika områden. Man kan jobba med internkommunikation eller vara rådgivare inom en organisation.

Hur mäter man kommunikation på bästa sätt?

Hanna: Idag finns det ju fantastiska sätt att mäta kommunikation på. När jag var verksam inom Stockholms Stad gjorde vi digitala internkampanjer, vilka vi mätte. Där skickade vi bland annat ut filmer och kunde då mäta hur många som öppnade dessa, hur länge hade de i genomsnitt hade tagit del av materialet. Tack vare dessa mätningar kunde vi anpassa vårt material efter de områden som behövde mer kunskap eller där vi önskade skapa mer engagemang. Så det är fantastiskt med digitala mätningar.

Har du någon motgång som du kan dela med dig av?

Hanna: Motgångar är ju himla bra på det viset att man lär sig väldigt mycket från dom. Jag har säkert gjort oändligt många misstag som jag har lärt mig av och glömt bort idag. När jag jobbade för Stockholms Stad arbetade vi efter ett decentraliserat beslutsfattande där alla skulle kunna se det gemensamma målet. Detta innebar att dom som kunde frågorna bäst var de som beslutade kring ämnet. När man år 2014 bytte politisk ledning ville man att det decentraliserade arbetssättet skulle omvandlas. Efter våra år tillsammans och efter undersökningar över de anställdas synpunkter så visste jag att detta arbetssätt var uppskattat hela vägen ut i organisationen. Jag försökte därför kämpa emot detta förslag och förklara att de anställda uppskattade arbetssättet. När den politiska ledning ville ändra på systemet kändes det därför som ett svek mot alla som uppskattade det här.

Hur är du som ledare?

Hanna: Jag ställer ganska höga krav på mig själv, så risken är att jag även ställer stora krav på min omvärld. Genom åren har jag lärt mig att man behöver olika människor i en grupp för att kunna göra bra saker tillsammans. Och att det är viktigt att alla känner att de förstår de mål som ska uppnås och förstå vilken roll man har i detta. Så min uppgift som ledare är att försöka förmedla det och lyssna in så att alla är med.

Har du några ledarskapstips?

Hanna: Att vara så transparent som möjligt. Att förklara hur man tänker och kunna diskutera så man förstår varandra. Jag tycker att man ska prata med varandra, men man måste också förstå att man inte kan sitta och dissekera saker i oändlighet, utan även kunna köra igång. Tydlighet är bra. Jag brukar själv uppskatta tydliga ledare. Självkännedom är också viktigt. Alla har t.ex olika tempon. Själv har jag ett ganska snabbt tempo, och då är det viktigt att kunna lyssna in.

Hur vår samtid påverkat kommunikatörsrollen?

Hanna: Kommunikatören är nog i en ganska tuff position på många arbetsplatser. Tidigare har kommunikatören varit de där producenterna som har fixat och hjälpt till. Idag ställs det ofta krav på att man även ska vara verksamhetsutvecklare, rådgivare till chefer och förstå affärer. Man ska också vara den som ser till att budskapet formuleras och tas emot och kunna hålla ihop själva berättelsen. Omvärldsbevakning är också en jätteviktig del i kommunikatörens uppdrag. Vi behöver veta hur våra kundgrupper, medarbetare och olika typer av intressenter tänker och agerar kring det företag vi representerar. Och hur omvärlden förändras. Hur våra konkurrenter förändras.

Hur mycket tid bör man lägga på omvärldsbevakning?

Hanna: Det beror på hur stort företaget är, hur stor kommunikationsavdelningen är och vad det är för omvärld som behöver bevakas. Vissa saker behöver man kolla mer sällan på, och vissa saker behöver man ha dagskoll på. Man behöver ha koll på vilka som bevakar och skriver om ens frågor och vad det är som händer i sociala medier. All omvärldsbevakning behöver ju inte utgå från kommunikationsavdelningen. Den kan istället utgå från olika avdelningar eller staber beroende på hur stort företaget är. Men för helhetsbedömningens och beslutfattandets skull behöver informationen nå kommunikationsavdelningen. För att förverkliga insatser behöver man ju utgå från hur folk förväntas ställa sig till detta eller hur marknaden ser ut.

Vad innebär Artificiell Intelligens för dig?

Hanna: En massa möjligheter, skulle jag vilja säga. Det är även en anledning till att stanna upp och fundera över frågor kring det här med att vara människa, vad maskinerna kan göra och vad vi människor kan göra. Man kan ju få in enormt mycket data i ett underlag om man jobbar med AI. De enkla besluten eller de som bygger på underliggande data och inte kräver så mänga tankeled är alldeles utmärkt att låta AI göra. AI kommer att revolutionera allting -det är jag helt övertygad om.

Hur kan man använda AI idag?

Hanna: Ett exempel är ju Google. De lär känna dig och dina preferenser genom AI. Ju mer olika vi är desto mer olika blir våra träffar. Även kan AI användas för tjänster som Alexa och Siri. Istället för att användaren ska behöva ringa under en viss telefontid eller via mejl kan företag använda sig av botar. Dessa blir ju bättre ju mer underlag AI får att jobba med. Sen finns det ju botar som kan skriva enklare texter eller pressmeddelanden. Det behövs det ju även människor i processen, men under kortare tid.

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till Hanna Brogren som tog sig tiden att delta i vår podd #KommuniceraMera!