Intern kommunikation bidrar till att skapa en effektiv verksamhet som presterar på topp.  Det är dessutom en förutsättning för att motivera, behålla och attrahera medarbetare.  Hur ska företag tänka rent praktiskt för att lyckas med detta? Läs vår bloggpost för fyra viktiga steg till effektiv intern kommunikation.

 

1. Förstå syftet med kommunikationen

Effektiv intern kommunikation motiverar hela organisationen – från ledning till chefer och medarbetare. Syftet med intern kommunikation är att se till att alla anställda är välinformerade om vad som sker inom i den egna organisationen. Att förstå syftet med denna kommunikation underlättar arbetet med att utforma en tydlig, klar strategi över vad företaget vill uppnå med sin interna kommunikation.

2. Involvera medarbetare i företagets interna kommunikation

Framgångsrik intern kommunikation inspirerar medarbetarna i deras arbete och bidrar till bättre arbetsinsatser som ger resultat. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att involvera medarbetarna i det interna kommunikationsarbetet. Glöm inte att medarbetare är era viktigaste ambassadörer. Om de tror på företaget blir de värdefulla säljare, rekryterare och informatörer. Satsa därför på att involvera, engagera och inspirera medarbetare genom kommunikation internt.

3. Välj rätt kanaler för intern kommunikation

Utvärdera era interna kanaler som intranät, nyhetsbrev, chatt, personaltidning eller sociala medier och identifiera vilka som är mest effektiva för intern kommunikation. En bra nyckel till effektiv intern kontakt är att den går att anpassa till mottagarnas olika behov. Genom att kombinera några få men väl utvalda kanaler, kan företag säkerställa att viktiga budskap når ut till samtliga medarbetare på bästa sätt.

4. Kommunicera istället för att informera

Lägg fokus på att berätta snarare än att informera i er interna kommunikation. Storytelling är ett effektivt verktyg som gör företagets kommunikation mer levande och lättare att ta till sig. Ett bra tips är att arbeta med berättelser från den egna verksamheten i era interna kanaler. Genom att berätta historier som lyfter medarbetare eller olika framgångsrika projekt, stärker ni gemenskapen inom organisationen och skapar därmed en effektivare kommunikation inom er.

Du vet väl att Meltwater erbjuder nyhetsflöden till ditt intranät? Fyll i formuläret nedan så berättar vi gärna mer!