Skillnaden mellan ett pressmeddelande och ett nyhetsmeddelande är att pressmeddelandet enbart avser att hamna hos journalister och generera redaktionella artiklar medan det senare skickas ut till alla intressenter för att spridas i alla tänkbara kanaler. Vissa menar att pressmeddelandet har dött och att nyhetsmeddelandet tagit över, ändå är pressmeddelandet den mest inarbetade arbetsrutinen på de flesta kommunikationsavdelningarna idag.

David Meerman uttalade sig i The New Rules of Marketing and PR:

“Internet har gjort Public Relations inne igen! Bloggar, online videos och annat webbaserat material gör att företag kan kommunicera direkt med kunderna”

Detta gynnar speciellt små- till medelstora företag (SMBs). De kan kommunicera med en stor grupp människor på ett kostnadseffektivt sätt. Att kommunicera online med massan på ett mer modernt sätt kolliderar ofta med det mer traditionella tankesättet att se på hur man bör arbeta med PR. Det finns ett par för- och nackdelar med nyhetsmeddelandet:

Fördelar med nyhetsmeddelandet

  • Tiden då det bara var journalister som läste företags och organisationers nyheter är över. Idag kan vem som helst registrera sig för att få företagsuppdateringar via olika pressrum. På detta sätt kan man oftare skicka ut och påminna om sin verksamhet för dem som verkligen är intresserade.
  • Det är inte alla nyheter som är tillräckligt stora för att hamna på första uppslaget. Genom att publicera uppdateringar via nyhetsmeddelanden kan man synas trots att nyheten inte är tillräckligt stor och genomarbetad som en större nyhet. Genom att kontinuerligt skapa nyhetsmeddelanden har man även innehåll till alla sina sociala kanaler.
  • Genom att använda nyhetsmeddelanden istället för pressmeddelanden kan man också identifiera influencers istället för enbart journalister som tidigare för att sprida sitt budskap. Ofta kan en Twitter-profil eller blogg ha en större räckvidd och en mer relevant målgrupp än en tidning. Läs mer om Meltwater Influencers här!
  • Pressrummet är oftast den mest uppdaterade sidan på ett företags hemsida. Att publicera ofta med relevanta budskap ökar sökmotoroptimeringen på sidan.

Nackdelar med Nyhetsmeddelandet

  • Att skicka information direkt till marknaden via till exempel sociala medier, nyhetsbrev etc kan också förminska själva värdet av nyheten. Även om PR-branschen håller på att ändras så förväntas ändå tidningarna gå ut med det allra senaste först.
  • Genom att inte skicka ut nyhetsmeddelandet till journalister kommer givetvis påverka antalet artiklar men det kan även påverka kvaliteten på den redaktionella nyheten. När en nyhet går via en nyhetsredaktion granskas den i flera led, följdfrågor ställs och nyheten modifieras och förbättras ytterligare
  • Att skapa nyhetsmeddelanden kontinuerligt och relativt ofta kräver resurser. Om man lovat sina följare nyheter kontinuerligt bör man också ha resurser på plats för att skapa relevant innehåll.
  • Ett pressmeddelande kan variera beroende på industri, land eller om bolaget är börsnoterat eller inte. Några attribut har ändå pressmeddelandet gemensamt såsom datum, rubrik och en mer faktabaserad och informativ tonalitet. Detta till skillnad från ett nyhetsmeddelande som inte är lika standardiserat och därför kan vara svårare för media att tolka.

 

Mycket av innehållet i denna bloggpost är skriven av Isabel Wagner från Business2Community och licenserades via NewsCred-publisher nätverket.