Siirry sisältöön
logo
Vastuullisuus

Vastuullisuusviestintä ei ole vain sanahelinää vaan lupaus arjen tärkeistä teoista


Meltwater

Jan 8, 2021

Yhtenä vuoden 2021 trendeistä tunnistettu vastuullisuus on kaikkien huulilla: sitä mitataan niin brändien, tuotteiden kuin yritysten antamien lupausten perusteella. Mutta mitä vastuullisuus liiketoiminnassa oikeasti tarkoittaa? Ja mitä vastuullisuus-termin käyttäminen todellisuudessa vaatii?

Kuluttajien valinnoissa näkyvät yhä useammin vastuullisuus ja eettiset arvot, minkä vuoksi liiketoimintaan hyvin integroidusta vastuullisuusviestinnästä on tullut kaiken tekemisen perusedellytys – osa yrityksen ulkoista viestintää ja arjen tärkeitä tekoja. Enää ei riitä, että aiheesta puhutaan: lupaukset pitää myös näyttää toteen.

Tuloksellinen vastuullisuusviestintä on vielä monelle yritykselle hyödyntämätön mahdollisuus. Aktiivisella vuorovaikutuksella kuulijoita autetaan ymmärtämään muuttuvia odotuksia ja samalla kerrotaan yrityksen vastuullisuudesta niin, että se synnyttää viherpesusyytösten sijaan kilpailuetua. 

Vastuullisuusviestintä vaatii selkeää johtamista ja viestintää

Päälle liimattu vastuullisuus muuttuu helposti näkymättömäksi tai jopa ärsyttää. Sen sijaan vastuullisesta liiketoiminnasta kumpuava rehellinen ja hyvin suunniteltu viestintä sulautuu yrityksen maineeseen niin, ettei sitä tarvitse erikseen korostaa. 

Vastuullisuustyö vaatii siis selkeää johtamista ja vastuullisista arvoista viestimistä. Sitä, ettei yritys vain puhu vaan kantaa vastuun yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja osoittaa sen omassa toiminnassaan kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Tuekseen vastuullisuusviestintä tarvitsee tunnistetut yrityksen arvot ja sen tosiasian, että liiketoiminnassa todella pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita muutoinkin kuin vain kuivakoiden vastuullisuusraporttien avulla.

Tunnista yrityksen arvot ja vastuullisuuden osa-alueet

Jotta yritys voi toimia vastuullisesti, sen tulee määrittää ne arvot ja vastuullisuuden osa-alueet, joita vastuullisuusviestinnässä halutaan korostaa. Mitä selkeämmin ja konkreettisemmin arvot tulevat ilmi, sitä helpommin sidosryhmät myös ymmärtävät ne. 

Ei liene tarvetta korostaa, että selkärankaan tallennetut arvot myös auttavat yritystä ja sen työntekijöitä polulla kohti vastuullisempaa viestintää.

Sidosryhmien tunnistaminen on kaiken A ja O

Jotta vastuullisuusviestintä voidaan suunnitella tehokkaasti, yrityksen tulee ensitöikseen tunnistaa itselleen tärkeät sidosryhmät, kuten asiakkaat, työntekijät, rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Mieti myös, keiden toimintaan pyritte vaikuttamaan ja tunnista, mitkä toimittajat vaikuttavat vastavuoroisesti yritykseen.

Toisin sanoen, viestinnän laatu korvaa määrän. Vastuullisuusviestintä ei synny enää yksittäisistä kampanjoista tai omaa tekemistä korostavista somepostauksista, sillä asiakkaat etsivät enenevässä määrin tietoa oikeasti vastuullisista tuotteista ja eettisistä palveluista. Maailma muuttuu, ja siksi myös yritysten tulee muuttua.

Vastuullisuusviestintä kasvattaa yrityksen kilpailuetua

Vuosi 2021 nostaa esiin uusia yrityksiä, jotka uskaltavat ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se myös tarkoittaa, että vastuullisuusviestintä kasvattaa kilpailuetua, jolla yrityksen tulosta voidaan kehittää kestävästi ja pitkäjänteisesti kohti entistä parempia tuloksia.

Kun vastuullisuus nivotaan tiiviisti yrityksen ydintoimintaan, sillä lisätään myös asiakasuskollisuutta ja oman henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista. Onhan yleisesti tiedossa, että yrityksen omilla työntekijöillä on tärkeä rooli organisaation viestinnässä.

Ilmoittaudu Meltwaterin vastuullisuusviestinnän koulutukseen!

Onnistunut vastuullisuusviestintä kasvattaa sidosryhmien luottamusta brändiä kohtaan ja tuo sille uusia asiakkaita ja kilpailuetua. Meltwaterin tammikuun vastuullisuusviestinnän koulutuksessa pureudumme muun muassa siihen, mistä uskottava vastuullisuusviestintä koostuu ja kuinka tunnistaa omalle brändille tärkeät teemat viestintään. Usko pois, tätä webinaaria et halua missata!

Ilmoittaudu maksutta tammikuun webinaariin: Vastuullisuusviestinnän perusteet

Ilmoittaudu mukaan tammikuun webinaariin, jossa Communikén Heidi Korva kertoo, mitä onnistunut vastuullisuusviestintä vaatii ja missä piilevät yritysviestinnän mahdolliset sudenkuopat. Tervetuloa ottamaan kanssamme askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja siitä viestimistä!