Siirry sisältöön
logo
Illustraatio grafiikasta

Vaikuttajamarkkinoinnin raportointi ja analytiikka: Todenna menestyksesi


Meltwater

Apr 21, 2023

Vaikuttajamarkkinoinnista on viime vuosina tullut tärkeä osa monien brändien markkinointistrategiaa.

Sosiaalisen median käytön yleistymisen ja sisällöntuottajien kasvavan vaikutusvallan myötä yritykset kääntyvät yhä useammin vaikuttajien puoleen, jotta ne saisivat yhteyden kohdeyleisöönsä. Uudet markkinoinnin kanavat tuovat mukanaan kuitenkin myös uutta raportoitavaa dataa. Vaikuttajamarkkinointia ei kuitenkaan voi raportoida yhtä suoraviivaisesti kuin muita markkinoinnin menetelmiä.

Nämä haasteet pidentävät markkinoijien oppimiskäyrää, mutta se on saatava päätökseen, jotta vaikuttajamarkkinointi voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Vaikuttajat eivät ole katoamassa, ja heidän odotetaan olevan yhä suuremmassa roolissa brändimarkkinoinnissa. Tuoreiden tietojen mukaan:

 • Kokonaisuutena alan arvo on noin 13,8 miljardia dollaria vuonna 2021. 
 • 17 % yrityksistä on osoittanut yli puolet budjetistaan vaikuttajille.
 • 89 % markkinoijista sanoo, että vaikuttajat ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin muut markkinoinnin kanavat.

Vaikuttajamarkkinoinnin raportointiprosessin hallitseminen on kehuskelun arvoista, ja sen avulla voit osoittaa työsi todellisen arvon.

Katsotaanpa, miten saat vaikuttajamarkkinoinnin raportoinnin kuntoon, vaikka se onkin välillä vähemmän numeroihin perustuvaa.

Sisällysluettelo:

Kampanjaan liittyvän sisällön seuranta

Jotta markkinoijat voivat mitata vaikuttajasisältönsä arvoa, he tarvitsevat helpon tavan pitää kaikki kampanjasisältö yhdessä paikassa. Näin voit tarkastella jokaisen sisällön suoriutumista, jotta yksikään osa ROI:sta ei jää huomioimatta. Tarkastellaan muutamia vaihtoehtoja:

Ihminen kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella

Kumppanuuslinkit

Kumppanilinkit sisältävät yksilöllisiä suosittelukoodeja, käyttäjätunnuksia tai muita tietoja, jotka koskevat kutakin vaikuttajaa. Vaikuttaja sisällyttää tämän linkin tuottamaansa sisältöön, kuten mainokseen, videoon, blogikirjoitukseen, Instagram-postaukseen tai muuhun sosiaalisen median julkaisuun. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiä ja suorittaa halutun toiminnon, vaikuttaja saa provision.

Jos kampanjasi on suunnattu tuottamaan välitöntä myyntiä, jäljitettävät affiliate-linkit antavat sinulle helpon tavan mitata vaikuttajan menestystä.

Seuraavassa kerrotaan, miten:

1. Määritä jokaiselle vaikuttajalle oma linkki. 

2. Laske kunkin yksittäisen linkin konversioiden määrä.

3. Katso, kuka hoitaa kampanjassa oman osuutensa.

Alennuskoodit

Kumppanuuslinkkien tapaan voit luoda personoituja alennuskoodeja, joita vaikuttajasi voivat käyttää sisällössään. Näiden tarjouskoodien avulla markkinoijat voivat helposti seurata kampanjan suorituskykyä yhdellä silmäyksellä.

Alennuskoodien avulla näet, mitkä koodit saavat aikaan eniten konversioita, ja näet vaikuttajiesi tehokkuuden. Promokoodit voivat myös auttaa sinua erottamaan vaikuttajilta ja muista markkinointikanavista tulevan myynnin.

UTM-parametrit

Näitä parametreja kutsutaan myös UTM-tunnisteiksi, ja ne ovat yksinkertaisia koodeja, jotka voit liittää mukautettuun URL-osoitteeseen. Ne ovat hyödyllisiä vaikuttajamarkkinoinnin suorituskyvyn seurannassa.

UTM-parametrien avulla näet, kuinka moni klikkaa linkkiäsi, mistä he tulevat ja mitä laitetta he käyttävät. Näiden tietojen avulla näet, mitkä markkinointikanavat toimivat ja mitkä eivät.

Yoga Revolution Campaign

Vaikuttajamarkkinointialustat

Meltwaterin Klearin kaltaiset alustat voivat auttaa sinua hallitsemaan kaikkea vaikuttajamarkkinoinnin analytiikkaa ja sisältöä yhdestä lähteestä. Nämä alustat kokoavat yhteen kaikkien valitsemiesi vaikuttajien ja sosiaalisen median verkostojen sisällön, mukaan lukien Instagram-tarinat, hashtagit, brändin maininnat ja avainsanat. Näin voit seurata yksittäisten vaikuttajien ja sisältöjen suorituskykyä sekä kampanjaasi kokonaisuutena.

Aseta kullekin kampanjalle erityiset tavoitteet

Kampanjan tavoitteiden asettaminen vaikuttajamarkkinoinnille auttaa sinua päättämään, miltä menestys näyttää. Vaikuttajakampanjat voivat auttaa muun muassa lyhytaikaisessa myynnissä, yleisön kasvussa, brändin tunnelman luomisessa, uusien tuotteiden lanseerauksessa ja jopa uusien tuoteideoiden testauksessa ennen virallista lanseerausta.

Kun olet asettanut nämä tavoitteet, voit helpommin vertailla nykyistä tilannettasi siihen, missä haluaisit kampanjasi olevan.

Jos saavutat tavoitteesi, voit pitää vaikuttajakampanjaasi onnistuneena.

Ja jos et saavuta tavoitetta, kampanjasi voi silti olla onnistunut. Edistyminen kohti tavoitteita osoittaa, että jokin toimii. Selvitä, mitä sinun on muokattava tai hiottava, jotta pärjäisit paremmin seuraavassa kampanjassa.

Kohdista mittarit vaikuttajamarkkinoinnin vaiheisiin ja sisältötyyppeihin

Vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan saavuttaa monenlaisia tavoitteita, joista jokainen kuuluu myynnin eri vaiheisiin. Vaikuttajakampanjoita voi esimerkiksi toteuttaa brändin tunnettuuden lisäämiseksi, yleisön kasvattamiseksi, myynnin aikaansaamiseksi tai uutiskirjeen tilausten keräämiseksi.

Jokaisella näistä tavoitteista ja myynnin vaiheista on omat mittaristonsa, jotka ovat järkeviä tietyn tavoitteen kannalta. Et esimerkiksi mittaisi vaikuttajan myyntitulosta yleisön kasvattamiseen suunnitellussa kampanjassa. Toki saatat saada myyntiä siitäkin kampanjasta. Tuntuu kuitenkin epäreilulta arvioida vaikuttajan suorituskykyä myynnin perusteella, kun hänen pääpainopisteensä oli seuraajamäärän kasvattaminen.

Katsotaanpa joitakin yleisiä mittareita eri kampanjatyypeille ja myynnin vaiheille:

Myynnin alkuvaiheen mittarit

Tyypilliset myynnin alkuvaiheen tavoitteet liittyvät brändin tunnettuuteen

Alkuvaiheen sisältötyypit:

 • Unboxing-videot
 • Yleisön kasvattamiseen liittyvät haasteet
 • Blogit
 • Brändätyt hashtagit

Alkuvaiheen sisällöntuottajaan kohdistuvat mittarit:

 • Seuraajien kasvu
 • Käyttäjien tuottaman sisällön määrä
 • Tavoittavuus

Keskivaiheen mittarit

Tyypilliset kampanjan keskivaiheen tavoitteet liittyvät ‘"top-of-mind"-tietoisuuteen

Kampanjan keskivaiheilla olevat sisältötyypit:

 • Kilpailut
 • Giweavayt
 • How-To-ohjeet
 • Tietoa antava sisältö
 • Livestreamit
 • Usein kysytyt kysymykset

Sisällöntuottajaan kohdistuvat mittarit kampanjan keskellä:

 • Sitoutumisaste
 • Seuraajien määrän kasvu
 • Tykkäysten ja kommenttien määrä

Kampanjan loppupuolen mittarit

Tyypilliset kampanjan loppuvaiheen tavoitteet liittyvät konversioihin ja toimintaan

Sisältötyypit kampanjan loppuvaiheessa:

 • Tuotearvostelut
 • Esittelyt
 • Suosittelut
 • Alennuskampanjat
 • Erikoistarjoukset

Sisällöntuottajan mittarit kampanjan loppupuolella:

 • Linkkiklikkaukset
 • Konversiot
 • Tilaukset
 • Markkinoinin kautta tulleet liidit
 • Myynnin kautta tulleet liidit
 • Myynti
 • Hyödynnettyjen tarjousten lukumäärä

Tip: Tästä blogista löydät lisää tietoa vaikuttajamarkkinoinnin KPI-luvuista.

Muita huomioon otettavia mittareita ja KPI-lukuja ovat muun muassa seuraavat:

Yleisön koko

Vaikuttajan yleisön koko voi auttaa sinua asettamaan tuloksesi kontekstiin. Suurempi yleisö ei välttämättä tarkoita parempaa yleisöä. Itse asiassa monet brändit valitsevat mikrovaikuttajia, koska suhteet ovat intiimimpiä ja aidompia.

Verkkosivujen liikenne

Aina kun toteutat markkinointikampanjan, odotat, että verkkosivustosi kävijämäärä kasvaa. Tarkista Google Analyticsistä, onko sivuston yksittäisten kävijöiden määrä kasvanut.

Media-arvo

Media-arvo (joskus myös ansaitun median arvo) tarkoittaa kampanjan tuloksena saamasi näkyvyyden rahallista arvoa.

Esimerkiksi: Vaikuttaja luo käyttäjien tuottamaa sisältöä brändisi jaettavaksi sosiaalisissa verkostoissaan. Jotkut hänen seuraajistaan jakavat sen oman yleisönsä kanssa. Jotkut näistä jakavat sen omalle yleisölleen ja niin edelleen.

Se tuo paljon näkyvyyttä brändille vain yhden kampanjan kautta, ja kaikki se on peräisin vaikuttajalta.

Kampanjan ansaittu media-arvo edustaa sitä summaa, jonka maksaisit saavuttaaksesi saman tavoittavuuden ja julkisuuden, jos maksaisit siitä itse. Tämä on yksi tärkeimmistä KPI:istä, kun verrataan kampanjan kustannuksia sen kokonaisarvoon.

Konversioluvut

Konversioluvut kertovat, kuinka moni käytti tarjoustasi verrattuna sisältöä katsoneiden ihmisten kokonaismäärään. Konversiot voivat olla monenlaisia asioita, kuten verkkokaupan myyntiä, rekisteröitymistä, latauksia tai sähköpostilistalle liittyneitä ihmisiä.

Kun käytössäsi on oikeat mittarit oikealle kampanjalle, voit helpommin seurata, oliko kampanja onnistunut.

Seuraa vaikuttajien näyttökertoja ja sitoutumista

Kampanjatyypistä, somekanavasta ja tavoitteestasi riippumatta näyttökerrat ja sitoutuminen voivat antaa houkuttelevan kokonaiskuvan. Molemmat mittarit kertovat, nähdäänkö kampanjasi ja ovatko ihmiset kiinnostuneita sen sisällöstä.

Impressiot eli näyttökerrat tarkoittavat sitä, kuinka moni näki kampanjasi sisällön. Se ei laske kampanjan nähneiden henkilöiden määrää; yksi katsoja on voinut nähdä sisällön useita kertoja, ja jokainen kerta lasketaan impressioksi.

Sitoutumistiedot lisäävät näyttökertoihin kontekstia. Kuinka moni sisältösi nähneistä ihmisistä piti siitä? Jakoi sitä? Kommentoi sitä? Klikkasi tarjoustasi?

Yhdessä nämä mittarit osoittavat, miten muut suhtautuivat vaikuttajakampanjaasi. Käytä näitä mittareita apuna vaikuttajien valmistamisessa tulevia kampanjoita varten. Vaikuttajilla, jotka saivat aikaan paljon sitoutumista, voi olla aktiivisempi yleisö, joka välittää vaikuttajan tuottamasta sisällöstä.

Lue, miten Moroccan Oil / DBLMeltwater -asiakas käytti alustamme oikeiden vaikuttajien tunnistamiseen "irtotavarana" ja lisäsi sitoutumista 26,8 tuhannella ja tavoittavuutta 272,5 tuhannella.

Pidä mielessä, että sosiaalisen median vaikuttajilla on todennäköisesti pääsy dataan, jota sinulla ei ole. Jos he esimerkiksi käyttävät Instagramia ja Facebookia maksettuihin mainoksiin, he näkevät esimerkiksi seuraajamäärän kasvun, näyttökerrat ja klikkaukset. Voit pyytää heitä jakamaan nämä tiedot kanssasi vaikuttajamarkkinoinnin raportoinnin tueksi.

Kiinnitä huomiota kuluttajien mielipiteisiin

Vaikuttajakampanjat voivat muuttaa kuluttajien käsityksiä brändistäsi. Yksi aliarvostettu tapa mitata vaikuttajakampanjoita on tarkastella, miten muut suhtautuvat brändiisi ennen ja jälkeen kampanjan. 

Kuluttajien mielipiteellä tarkoitetaan sitä, miten asiakkaat suhtautuvat brändiisi. Kuluttajien sentimentin parantuminen vaikuttajakampanjan jälkeen osoittaa, että yleisösi suhtautuu brändiisi myönteisemmin.

Meltwaterin brändinhallinnan avulla saat selkeämmän kuvan kuluttajien tunnetilasta. Reaaliaikaisen datan avulla voit seurata, miten mielipide muuttuu vaikuttajamarkkinointikampanjasi aikana.

Vinkki: Opi, miten sentimenttianalyysi tehdään.

Luo makro- ja mikrokampanjaraportteja

Vaikuttajakampanjoissa on useita eri kerroksia. Jotta saisit selkeän käsityksen kampanjasi menestyksestä, sinun on ymmärrettävä kaikkia kerroksia.

Aloita luomalla korkean tason makroraportti koko vaikuttajakampanjastasi. Tämä sisältää kaikki vaikuttajakumppanisi, sisältösi ja alustasi. Aloita sitten "mikrotason" raportointi. Luo raportteja yksittäisistä sisällöistä, sosiaalisen median alustoista (esim. yksi TikTokista, yksi Instagramista) ja vaikuttajista nähdäksesi, mistä parhaat suoritukset tulivat.

Käyttämällä erityisiä vaikuttajamarkkinointialustoja, kuten Meltwaterin Klear, voit muuntaa nämä näkemykset visuaalisiksi yhteenvedoiksi, joista näet suunnitelmiesi vaikutuksen.

Seuraa myyntiä

Kumppanilinkkeihin, lunastuskoodeihin tai vain yleiseen ostotoiminnan lisääntymiseen perustuvan myynnin seuranta on tärkeä osa vaikuttajamarkkinoinnin analytiikkaa ja raportointia. Jos vaikuttajat mainostavat tiettyjä tuotteita, seuraa näiden tuotteiden myyntiä, jotta vaikuttajien ROI voidaan määrittää tarkasti. 

Vaikuttajahallinta-alustat voivat laskea palkkiot automaattisesti ja käsitellä maksut ajallaan. Tämä on hyvä tapa ylläpitää luottamusta ja avoimuutta vaikuttajasuhteissasi ja varmistaa, että vaikuttajat saavat asianmukaisen korvauksen.

Kehitä vaikuttajamarkkinointiasi Klearin avulla

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI:n osoittaminen alkaa laadukkaiden raportointiprosessien perustamisesta jokaista kampanjaa varten. Ymmärrä, mitä yksityiskohtia haluat ymmärtää, ja systematisoi sitten tapa kerätä, järjestää ja analysoida ne.

Kaikki edellä mainittu on helpompaa vaikuttajamarkkinoinnin analytiikka-alustan avulla. Meltwaterin Klear-vaikuttajamarkkinointialusta hallitsee vaikuttajakampanjat alusta loppuun, mukaan lukien vaikuttajien etsimisen ja arvioinnin sekä jatkuvan suhteiden hallinnan. Varaa esittely työkalusta kuullaksesi aiheesta lisää!

Loading...