Siirry sisältöön
logo
Kaksi median edustajaa suunnittelevat sisältöä aurinkoenergiasta

Toimialaraportti: median rooli aurinkoenergian suosiossa


Vilma Havo

Sep 12, 2022

Mediassa on viime aikoina uutisoitu paljon energia-alasta, ja siksi päätimme syventyä aurinkoenergiaa käsitteleviin narratiiveihin. Toimialaraportti median roolista aurinkoenergian suosion kasvussa on nyt julkaistu ja tässä blogissa kerromme mitä kaikkea se pitää sisällään.

Mitä toimialaraportti käsittelee?

Raportti käsittelee aikamme puhutuimpien aiheiden yhdistymäkohtaa, median roolia kestävämmän energian suosion edistäjänä. Ilmastokriisi ruokkii keskustelua ympäristöystävällisemmän energian tuotannosta, jonka ansiosta aurinkoenergia on lukeutunut yhdeksi eniten puhutuimmista aiheista. Fossiilivapaita vaihtoehtoja punnitaan tehokkuuden, luotettavuuden, sekä pitkäikäisyyden kannalta.

Mies asentaa aurinkopaneelia

Toimialaraportin tavoite ja metodit

Raportin tavoitteena on tunnistaa, sekä analysoida kertomuksia mediamaisemassa, jotka ovat tulleet ulos vuoden 2022 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Raportti käyttää yhteiskuntatieteistä tuttua metodologiaa, jossa argumentit luokitellaan työntö- (eng. push) ja vetotekijöiksi (eng. pull). Työntötekijät ovat ulkoisia tekijöitä, jotka pakottavat ihmisiä, yrityksiä tai maita siirtymään aurinkoenergiaan, kuten esimerkiksi puutteita vaihtoehtoisissa energialähteissä tai viranomaismääräykset. Vetotekijät taas ovat kertomuksia ja korostavat aurinkovoiman etuja ja houkuttelevia ominaisuuksia.

Raportin analyysimenetelmä kattaa sekä laadullisen, tutkivan tutkimuksen lähestymistavan että kvantitatiivisen lähestymistavan datamäärästä johtuen tietojen arvioinnissa ja tulkinnassa. Raportti esittelee laadullisen analyysin aurinkovoimateollisuudesta valituissa EMEA-maissa. 

Mitä saan tietää lukemalla raportin? 

Tässä toimialaraportissa yksilöidään vastaus siihen, kuinka media ruokkii aurinkovoiman nousua. Analyysi tehdään kolmen eri näkökulman kautta, jotka ovat B2B, B2C, sekä julkisen sektorin näkökulma. 

Koko raportin voit ladata tästä

B2B näkökulman löydökset lyhyesti

Vetävät ominaisuudet: 

  • Ympäristöetuja, jotka ruokkivat aurinkoenergiaa koskevaa viestintää, sekä sijoitusmarkkinoiden positiivista ilmapiiriä.

Työntävät ominaisuudet: 

  • Muita energiavaihtoehtoja pidetään huonompina, kuin aurinkoenergia
  • Hallituksen määräykset nopeuttavat siirtymistä kestävämpiin energiamuotoihin

Suurten korporaatioiden, kuten Amazonin, merkitystä edistykseen tarkastellaan raportissa, kuten myös innovatiivisen aurinkokennoteknologian osaa vetotekijöihin. 

B2C näkökulman löydökset lyhyesti

Vetävät ominaisuudet: 

  • Haaste pysyä aurinkoenergian kasvavan kysynnän tahdissa, ympäristövaikutusten tärkeys jopa laskussa aurinkoenergiaa valittaessa.

Työntävät ominaisuudet: 

  • Kotitaloudet etsivät vaihtoehtoja — sähkön hintojen nousuun ja sähkötoimitusten epävarmuuteen

Julkisen sektorin löydökset lyhyesti

Vetävät ominaisuudet: 

  • Pilottihankkeet uusiutuvan energian laajentamiseksi, energiantuotanto erityisesti Euroopassa

Työntävät ominaisuudet: 

  • Tarjonnan epävarmuus — Eurooppa kohti energiariippumattomuutta

Raporttiin toteutettu tutkimus paljastaa trendikkäitä teemoja, jotka ohjaavat keskusteluja, ja siksi niitä kannattaa harkita sovellettavaksi myös omaan arkeen. 

[Lataa raportti]