Siirry sisältöön
logo
3D illustration of a phone with statistics to showcase modernizing sponsorship ROI Measurement with AI

Sponsoroinnin ROI:n mittauksen nykyaikaistaminen tekoälyn avulla


Meltwater

May 19, 2023

Sponsorointisopimukset voivat olla loistava tapa lisätä brändin tunnettuutta, esimerkiksi tukeutumalla suositun tapahtuman tai henkilön julkiseen profiiliin. Vielä parempi vaihtoehto olisi yhdistää brändisi näkyvästi esimerkiksi kulttuuri- tai urheilutapahtumaan, joukkueeseen tai jopa yksittäiseen urheilijaan, jotta voisit hyötyä eräänlaisesta sädekehäilmiöstä, jonka ansiosta sponsoroitavan kohteen ominaisuudet ja arvo heijastuvat yritykseesi.

Täydellinen esimerkki tästä on Red Bull. Jo pelkkä tuotemerkin ajatteleminen tuo esiin mielikuvia extreme-urheilusta, äärimmäisen nopeista moottoriurheilukilpailuista ja huikeista tempauksista, mikä on melkoinen saavutus yritykseltä, joka myy tölkkijuomia. 

Sponsorointisopimukset voivat tuottaa brändeille loistavia tuloksia. Ei siis ole yllättävää, että ne voivat olla varsin kalliita järjestelyjä, ja markkinoijat haluavat ymmärrettävästi mitata sponsoroinnin ROI:n mahdollisimman tarkasti. Sponsorointiohjelmien tuloksellisuuden mittaamiseen käytettäviä perinteisiä mittareita ovat mm. seuraavat:

Näihin mittareihin liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia, ja voi olla hankalaa yhdistää näiden mittareiden suorituskyky ja sponsorointitoimet yksiselitteisesti toisiinsa. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi hyödyllisiä indikaattoreita, mutta ne eivät välttämättä anna markkinoijille täydellistä ja yksityiskohtaista kuvaa siitä, mitä he etsivät arvioidessaan tietyn toiminnan arvoa.

Hyvä uutinen on, että tekoälyn kehittyminen mahdollistaa kattavamman kuvan saamisen sponsorisopimuksesi tuottavuudesta, kun seuraat niin kutsuttua “ansaittua brändinäkyvyyttä" (Earned Brand Exposure).

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että voit helposti seurata brändisi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkossa, eikä vain kirjoitetussa tekstissä vaan myös visuaalisesti kuvissa ja videoissa, jotka liittyvät sponsorointiyhteistyöhön. Kun mittaat tätä sponsorointitoiminnan kustannuksiin nähden, voit ymmärtää muun muassa seuraavia mittareita:

  • Kustannukset julkaisua kohden
  • Kustannukset näyttökertaa kohden
  • Arvioidun tavoittavuuden kustannukset
  • Kustannukset sitoutumista kohden

Vinkki: Lue lisää markkinointikampanjan mittaamisesta ja tutustu markkinoiden parhaisiin mittaustyökaluihin.

Tekoälyn käyttö sponsoroinnin mittaamisessa

Tekoäly voi auttaa sponsoroinnin ROI:n mittaamisessa muutamalla eri tavalla.

Ensinnäkin tekoäly on hyvä selkiyttämään suuria datakokonaisuuksia ja järjestämään ne hyödyllisellä tavalla, mikä helpottaa etsimiemme vastausten saamista. Oletetaan, että meillä on aluksi suuri määrä dataa, joka koostuu merkittävästä otoksesta globaalin sosiaalisen median ja verkkomedian sisältöä tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta. Tekoälyä voidaan käyttää nopeasti ja tarkasti karsimaan tästä aineistosta vain se data, joka koskee sponsoroitua tapahtumaa tai henkilöä ja joka sisältää suoran tai läheisen viittauksen brändiisi.

Nyt käytössäsi on helpommin hallittavissa oleva datakokonaisuus, joka keskittyy nimenomaan sponsorointisopimuksen aikaansaamiin, brändiäsi koskeviin keskusteluihin. Analysoimalla datan trendejä saamme paljon selkeämmän käsityksen ROI:sta kuin mitä saisimme raa'an, jäsentelemättömän datan perusteella.

Vinkki: Opi, miten neuroverkot auttavat tunnistamaan tällaisia malleja ja miten datan jäsentäminen ja tiedonhallinta auttavat sinua ymmärtämään raakadataa.

Toinen merkittävä tapa, jolla tekoäly voi auttaa yritystäsi tai brändiäsi, on kuvien ja videoiden sisällön ymmärtäminen. Tekoäly pystyy helposti havaitsemaan logoja visuaalisessa sisällössä sekä tunnistamaan ympäristöjä, esineitä tai jopa yksilöitä, kuten urheilijan tai muun julkkiksen, jota saatat sponsoroida.

Tämä tarkoittaa, että on mahdollista seurata, kuinka usein yrityksen logo näkyy kuvissa tai videoissa tietyn sponsoroinnin yhteydessä. Samoin kuin strukturoidun tekstidatan kohdalla, voimme keskittyä sisältöön, joka sekä liittyy sponsorointiin että mainitsee brändisi. Näin sinulla on selkeä tapa mitata, kuinka paljon visuaalista näkyvyyttä sponsorointi tuottaa verkkomediassa.

Miksi tekoälyllä on merkitystä

Edellä mainituissa tilanteissa olisi käytännössä mahdotonta saavuttaa samoja tuloksia vain perinteistä teknologiaa ja inhimillistä analyysiä käyttäen. Datamäärät ovat yksinkertaisesti liian suuria, ja kustannukset, jotka aiheutuisivat datan riittävän tarkasta analysoinnista ja siihen käytetyistä työtunneista, olisivat paljon hyötyjä suuremmat.

Tekoäly kykenee kuitenkin jäsentämään älykkäästi suuria määriä raakadataa nopeasti ja tehokkaasti, ja se osaa myös tulkita video- ja valokuvasisältöä paremmin kuin koskaan ennen.

Me Meltwaterilla olemme valjastaneet tekoälyn kyvyt rakentaaksemme ratkaisun, joka on räätälöity ainutlaatuisella tavalla markkinoijien ja oikeuksien haltijoiden tarpeisiin, jotka haluavat syvällisemmän ymmärryksen sponsorisopimusten ROI:sta.