Siirry sisältöön
logo
Viisi kuvitettua ihmistä seisoo ryhmässä, jota yhdistävät katkoviivat ja kuvakkeet, blogissa Meltwaterista ja Twitterin uudesta muotiraportista.

Sosiaalisen median kuuntelu markkinatutkimuksessa: Kuinka saavutimme 'Muotiteollisuuden uuden aikakauden'


Meltwater

Sep 20, 2022

Yritysten ei enää tarvitse pyytää arvosteluja ja kyselyvastauksia saadakseen lisätietoja asiakkaistaan. Näiden tietojen kultakaivos on somessa, jossa kuluttajat jakavat nykyään kaikkein suodattamattomimmat mielipiteensä ja ajatuksensa. Tämä pätee erityisesti muotikuluttajiin ja Twitteriin. Siksi Twitter ja Meltwater tekivät yhteistyötä analysoidakseen miljoonia muotiyhteisön twiittejä ja saadakseen lisää tietoa kuluttajien kehittyvistä asenteista ja nousevista trendeistä. Halusimme vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä alateemat ovat yleisimpiä maailmanlaajuisessa muotikeskustelussa?
  • Millaisia makro- ja mikromuotitrendejä on syntymässä?
  • Ketkä Twitter-kirjoittajat johtavat näitä keskusteluja?
  • Mitä mahdollisuuksia muotibrändeillä on?

Saimme tietoa näistä ja muista aiheista käyttämällä Explorea, sosiaalisen median kuuntelun alustaa, yhdessä muiden Meltwaterin ratkaisujen kanssa. Meltwaterin tarjoaman Linkfluence-palvelun Insights Services -tiimin luomien yli tusinan monimutkaisen Boolean-kyselyn perusteella rajasimme hakuja englanninkielisiin twiitteihin, jotka lähetettiin maaliskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Tiimi tunnisti muodin Twitter-keskusteluja hallitsevat makro- ja mikrotrendit vertailemalla ensimmäisten kuuden kuukauden aikana julkaistujen, tiettyjä muotiaiheita käsittelevien twiittien määrää jälkimmäisten kuuden kuukauden aikana julkaistuihin twiitteihin. Tuloksena syntynyt raporttimme The Fashion Industry's New Era tarjoaa näkemyksiä muotiteollisuudesta, mutta sen pääkysymys - mitä kuluttajat haluavat - on universaali. "Raportissa jaetut oivallukset tarjoavat muotimarkkinoijille ja -mainostajille vankan perustan, jonka pohjalta he voivat rakentaa tulevia markkinointistrategioitaan", sanoo Twitterin virallisen kumppanuusohjelman johtaja Lauren Jenkins. Tässä on tarkempi katsaus siihen, miten kokosimme raportin.

"Innovatiivisten ja vaikuttavien markkinointistrategioiden luomiseksi markkinoijien on ymmärrettävä kohdeyleisönsä kattavasti. Yhteistyössä Meltwaterin kanssa kehitetty "The Fashion Industry's New Era" hyödyntää satoja miljoonia Twitter-käyttäjien viime vuonna käymiä muotia koskevia keskusteluja, jotta voidaan tunnistaa merkityksellisiä oivalluksia ja alan uusia suuntauksia."

- Lauren Jenkins, Twitterin virallisen kumppanuusohjelman johtaja.

Tutustu Exploreen & lataa Muotiteollisuuden uusi aikakausi -raportti.

Sisällysluettelo

Miten käytimme sosiaalisen median kuuntelua markkinatutkimukseen

310,548,010 englanninkielistä muotiyhteisön twiittiä, jotka lähetettiin maaliskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

8,7 % kasvua globaalissa muotiaiheisessa keskustelussa kyseisellä aikavälillä

5 tunnistettua makrotrendiä ja 10 mikrotrendiä

Muotiteollisuuden uusi aikakausi on ennakoivan markkinoijan opas muotiteollisuuteen. Lue lisää siitä, miten laadimme raportin ja käytimme sosiaalisen median kuuntelua markkinatutkimukseen.

Ensin lyhyt katsaus menetelmäämme:

Mitä työkaluja käytimme?

Muotiteollisuuden uusi aikakausi luotiin käyttämällä Twitter-dataa, joka kerättiin sosiaalisen median kuuntelualustamme Exploren kautta. Käytimme myös kahta Meltwaterin kuluttajaymmärryksen tarjoamaa tuotetta: Linkfluence ja Audiense.

Miten hankimme datan?

Muotiteollisuuden uusi aikakausi perustuu dataan, joka on kerätty Exploressa Boolen-haukujen avulla englanninkielisistä twiiteistä, jotka on julkaistu 1. maaliskuuta 2021 ja 28. helmikuuta 2022 välisenä aikana. Raportissa käsitellyt makro- ja mikrotrendit löydettiin Exploren kautta tehdyn mainintojen määrän analyysin, Twitterin Explore-toiminnon, täydentävän tutkimuksen sekä muiden Linkfluencella parhaillaan käynnissä olevien muotiin liittyvien tutkimusten avulla. Vertailimme avainsanojen mainintojen määrän kehitystä 12 mitatun kuukauden ensimmäisen puoliskon ja toisen puoliskon välillä (eli 3/21-8/21 verrattuna 9/21-2/22).

Mitä muotisuuntauksia havaitsimme?

Analyysimme johti meidät useisiin nouseviin muotisuuntauksiin, kuten metamuotiin ja osallistavaan muotiin. Katso koko luettelo suuntauksista lataamalla raportti.

Sanapilvi metamuodista

Avainsanahaut ja trendien havainnointi

Kun avainsanahaut olivat valmiina, me Meltwaterilla tutkimme dataa Exploren analyyttisten kaavioiden avulla. Avainsanapilvet ja suosituimpien hashtagien pylväsdiagrammit paljastivat kunkin trendin puhutuimmat aiheet ja kokonaisuudet ja osoittivat meille, mistä meidän oli kaivettava lisää tietoa.

Avainsanahaut ja mainintojen seuranta ovat suoraviivaisia tapoja, joilla markkinoijat voivat käyttää somekuuntelua kuluttajakeskustelujen ja alan trendien hyödyntämiseen. Sosiaalisen median kuuntelu ei vain kerro, ketkä osallistuvat brändiäsi ja markkinoitasi koskeviin keskusteluihin, vaan se myös näyttää aiheet, jotka kiinnittävät heidän huomionsa. Parhaat somekuuntelun alustat tuovat esiin sanat ja lauseet, jotka esiintyvät useimmin heidän sosiaalisen median viesteissään, uudelleenjulkaisuissaan ja kommenteissaan.

Joskus samat avainsanat, jotka esiintyvät eri keskusteluaiheissa, voivat osoittaa yhteisiä piirteitä ja trendejä eri yleisöjen välillä, mikä auttaa sinua löytämään ja määrittelemään eri yhteisöt ja persoonat, jotka muodostavat yleisösi. Esimerkiksi lause "out this listing" nousi esiin avainsanapilvissä useissa kyselyissä. Ne osoittivat meille arvokkaita Twitter-keskusteluja muodin jälleenmyynnistä, joissa käyttäjät kannustivat ihmisiä tutustumaan heidän listoihinsa.

Vaikka yksittäisten sosiaalisen median viestien manuaalinen läpikäyminen saattaa hitaasti johdattaa sinut ajankohtaisiin aiheisiin, sosiaalisen median kuuntelun avulla saat yleisperpekstiivin, jonka avulla voit hyödyntää nousevia trendejä ilman suurempaa vaivaa.

Keskustelujohtajien tunnistaminen

Muotiteollisuuden uusi aikakausi -raporttia tehdessämme pyrimme ymmärtämään ihmisiä ja tahoja,jotka ohjaavat keskustelua nousevista muotitrendeistä. Exploren analyyttisen dashboardin widgettien avulla tarkastelimme eniten uudelleentwiitattuja twiittejä, twiittien kirjoittajia, joita seurataan eniten, ääniosuuksia avainsanojen mainintojen perusteella ja twiittien kirjoittajien tärkeimpiä ammatteja kussakin keskustelussa. Tällaiset korkeatasoiset tiedot paljastivat, mitkä eri yhteisöt ohjaavat muotikeskusteluja Twitterissä ja mihin vaikuttajiin nämä eri ryhmät luottavat suositusten, kommenttien ja inspiraation saamiseksi.

Käytimme myös alustan aikajanan visualisointia keskustelun huippukohtien paikallistamiseen. Koska ne ovat dynaamisia, pystyimme klikkaamaan tiettyjä datapisteitä nähdäksemme syvällisempää analyysia tietyiltä päiviltä ja kellonajoilta. Näin saimme lisää tietoa siitä, miten osallistavat muotiyhteisöt kerääntyvät twiittaajien ja twiittien ympärille, jotka korostavat plus-kokoista, vaatimatonta, ei-länsimaista ja esteetöntä muotia.

Yhdistettynä maantieteellisiin ja aihekohtaisiin suodattimiin sekä tarkennettuihin hakusanoihin, sosiaalinen kuuntelu säästää tärkeää aikaa ihanteellisten markkinointikumppaneiden ja vaikuttajien etsimisessä. Antamalla suoraan yleisöltä saadun datan ohjata kumppanuuksia ja yhteistyötä, markkinoijat voivat lisätä yleistä sitoutumista ja mukautua paremmin yrityksen tavoitteisiin.

  Graafi muotiaiheisten twiittaajien ammateista.

Myynnin ja kuluttajaymmärryksen tehostaminen

Sosiaalisen median kuuntelu lopettaa arvailun verkkosivuston kävijämäärän ja myynnin kasvusta. Merkityksellisten avainsanojen ja keskustelujen huippukohdat, jotka sopivat yhteen myynnin nousun ja laskun kanssa, tarjoavat arvokasta kontekstia, joka saattaa paljastaa käyttämättömiä markkinointimahdollisuuksia. Tämä pätee erityisesti markkinoijille, jotka analysoivat omia ja kilpailevia brändejään. Sosiaalisen median kuuntelun paljastamat tiedot auttavat markkinoinnin ammattilaisia investoimaan ja maksimoimaan ROI:ta tuottaviin hankkeisiin ja ohjelmiin.

Myyntitrendejä koskevan ymmärryksen lisäksi sosiaalisen median kuuntelun avulla saadaan korvaamatonta tietoa kuluttajatutkimusta ja yhteensopivia työkaluja varten. Sosiaalisen median käyttäjät kertovat itsestään kahdessa paikassa: julkaistuissa viesteissään ja profiiliensa elämäkerroissa; somekuuntelu poimii tietoa kummaltakin alueelta. Manuaalisesti tehtynä sosiaalisen median käyttäjien tittelien tutkiminen on aikaa vievä data-analyysin painajainen. All-in- one-paketteihin kuuluvat sosiaalisen median kuuntelun alustat poistavat kuitenkin tämän manuaalisen työtaakan.

Käytimme sosiaalisen median kuuntelun alustaa Explorea yhdessä kuluttajaymmärrykseen erikoistuneen alustamme kanssa saadaksemme lisätietoja viiden makrotrendin yleisöistä. Yhteensopivat alustat käyttävät helppokäyttöisiä lataustoimintoja, jotka yksinkertaistavat datan siirtämistä työkalusta toiseen. Sen lisäksi, että Audiense (powered by IBM Watson) antoi meille tarkemman kuvan heidän verkkotottumuksistaan ja seuratuimmista vaikuttajista, työkalu tuotti myös syvällisen katsauksen kunkin yhteisön persoonallisuuden piirteisiin ja ostamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Saimme esimerkiksi selville, että tuotteen hyödyllisyys vaikuttaa metamuodin harrastajien ostopäätökseen enemmän kuin se vaikuttaa suureen yleisöön.

Graafi metamuodin kuluttajista

Ymmärryksen muuttaminen toiminnaksi

Yhdessä sosiaalisen median kuuntelun hyödyt osoittavat markkinoijille uusia mahdollisuuksia ja vahvempia tapoja luoda yhteyksiä kuluttajiin. Valitettavasti monilla yrityksillä ei ole aikaa, työkaluja tai resursseja päästä alkuun. Varsinkaan globaaleilla brändeillä ei ole tarpeeksi aikaa päivässä, jotta he voisivat manuaalisesti seurata, kontekstualisoida ja saada tietoa jokaisesta maininnasta sosiaalisessa mediassa - kilpailijoista puhumattakaan. Tässä kohtaa aikaa ja rahaa säästävät alustan ominaisuudet, kuten Exploren rajoittamattomat avainsanahaut ja dynaamiset tietovisualisoinnit, tuovat markkinoijille lisäpotkua.

Käytimme sosiaalisen median kuuntelun voimaa muodin analysointiin, mutta käyttämämme menetelmät ja työkalut ovat korvaamattomia kaikilla toimialoilla. Lataa Muotiteollisuuden uusi aikakausi -raportti, josta löydät kaikki havaintomme, menetelmämme ja yli tusinan verran uusia oivalluksia markkinoijille. Varaa esittely ratkaisuistamme jo tänään, niin saat lisätietoja siitä, mitä ne voivat tehdä puolestasi.

Loading...