Siirry sisältöön
logo

Somevaikuttajaviestintä on erinomainen keino vastuullisuusviestinnän inhimillistämiseen


Sanna Suonpää

Jun 21, 2023

Vastuullisuusteoista viestiminen on yksi yrityksien ja organisaatioiden suurimmista viestintähaasteista tällä hetkellä: Mistä kannattaa viestiä ja miten? Kuinka erottua vastuullisuusviestitulvan keskellä? 

Some on hyvä alusta aidosti vuorovaikutteisille keskusteluille. Strategisesti suunniteltu, vastuullisesti toteutettu somevaikuttajaviestintä puolestaan erinomainen keino viestinnän inhimillistämiseen. Vaikuttajasisältöjen avulla yrityksen tarinankerrontaan saadaan mukaan henkilöt ja tunteet.  

Siinä missä yritykset pohtivat omaa rooliaan yhteiskunnallisina vaikuttajina, myös somevaikuttajat hakevat omalle työlleen merkityksellisyyttä. Arvopohjaisuus näkyy paitsi vaikuttajien kanavien keskusteluteemoissa, myös kaupallisten yhteistöiden valinnassa. Kun yrityksen ja somevaikuttajan arvomaailmat kohtaavat, voidaan saada aikaan muutoksia asenteissa ja toimintatavoissa. 

Jotta myös vastuullisuudesta osattaisiin myös viestiä vastuullisesti, kokosimme yhteen viisi  vinkkiä vastuullisen somevaikuttajaviestinnän tueksi. Artikkelin sisältö pohjautuu PING Helsingin koordinoimaan Impact Manifestiin, joka perustat luotiin toukokuussa 2023 järjestetyssä IMPACT Helsinki -tapahtumassa. Manifestin tekemiseen osallistui laaja joukko vaikuttajia ja organisaatioiden edustajia. 

1. Teot edellä

Pelkkä viestintä ei tee ketään vastuulliseksi, eikä somevaikuttajaa voi hyödyntää oman maineen kirkastamisen välineenä. Etene siis aina teot edellä, mutta uskalla viestiä myös matkasta ja pienistä askelista. 

Mieti, mikä on viestisi  syvempi merkitys: Mikä on se merkityksellinen tarina, jonka haluat kertoa, miten ja missä kanavissa? Kenen suulla haluat vahvistaa tarinaa?

2. Tee vaikuttajavalinnat arvopohjaisesti, huolehdi repsentaatiosta sekä monimuotoisuudesta

Markkinoijilla, viestijöillä ja somevaikuttajilla on merkittävä rooli siinä, millaisia sisältöjä, tarinoita, kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa nähdään ja millaista keskustelua siellä käydään. 

Erityisesti vastuullisuudesta viestittäessä on tärkeää valita somevaikuttajat arvopohjaisesti, jotta yhteistyö ei näytä päälleliimatulta ja vastuullisuuspuhe epäuskottavalta. Oikeanlainen arvomatch onkin noussut yrityksien ja organisaatioiden tärkeimmäksi vaikuttajavalinnan kriteeriksi. Tämä lmenee myös vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin tänä keväänä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisilla teettämästä Pulssikyselystä.  

Arvomaailman lisäksi vaikuttajavalinnoissa  tulee ottaa huomioon myös inkluusio ja representaatio. Ole siis tietoinen siitä, kenen tarinaa kerrot ja kuka mahdollisesti puuttuu tarinastasi. Vahvista monimuotoisuutta ja tee  yhteistyötä monenlaisten vaikuttajien kanssa. Yhteistyö vahvistaa mukaan valittujen toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja tavoittaa entistä laajempia kohderyhmiä.

3. Ole avoin ja rehellinen myös keskeneräisyydestä

Rehellisyyden ja avoimuuden tulee olla perusta vastuullisuusviestinnälle ja vaikuttajayhteistyölle. Vastuullisuusteoista viestittäessä on uskallettava olla läpinäkyviä ja rehellisiä. Varmista, että kaikki viestinnässä mukana olevat ovat tietoisia samoista faktoista ja jaettava tieto on ajantasaista. Koska vastuullisuus on aina matka, kannattaa kertoa avoimesti myös vastuullisuuden puutteista. 

Vaikuttajan perusteellinen brieffaus kriittisen tärkeää aina, mutta erityisesti vastuullisuusviestinnässä. Mikäli viestittävä aihe on kovin monimutkainen, varmista, että asia tulee varmasti ymmärretyksi oikein. Ole myös valmis vastaamaan haastaviinkin kysymyksiin. 

4. Sovi yhteistyön pelisäännöistä tarkasti

Ole avoin yhteistyön tavoitteista ja sovi tarkasti yhteistyön laajuudesta ja hinnoittelusta. Vaikuttajan tulee olla tietoinen siitä, missä hänen sisältöjään ja henkilöbrändiään tullaan hyödyntämään. Muista, että vaikuttajan sisältöä ei saa irrottaa luvatta alkuperäisestä kontekstistaan. 

Mitä enemmän yhteistyössä on eri osapuolia (esim. useita toimistoja), sitä kriittisempää on huolehtia avoimesta viestinnästä: yhteisten  pelisääntöjen tulee toteutua läpi koko ketjun.

5. Varaudu myös vaikeisiin keskusteluihin

Rakenna vuorovaikutusta johdonmukaisesti yleisösi kanssa: uskalla käydä keskustelua myös keskeneräisistä asioista. Kaikkeen ei voi varautua, mutta huolellisesta ennakkosuunnittelusta on aina apua.

Valmistaudu somekeskusteluun huolella: ennakoi ja varaudu myös vaikeisiin kysymyksiin ja haastaviin keskusteluihin. Sovi etukäteen, kuka yrityksessänne vastaa kysymyksiin vaikuttajan kanavissa. Varmista myös, että yhteistyössä mukana olevat vaikuttajat saavat tukea ja tietävät, keneen olla yhteydessä, mikäli aihe herättää haastavia kysymyksiä ja vaikeita keskusteluja. 

Vastuullisen someviestinnän teesit eli Impact Manifestin voit lukea kokonaisuudessaan  täältä.

Kirjoittaja:

Sanna Suonpää
Sisältö- ja markkinointijohtaja
PING Helsinki

Kirjoittaja toimii merkitykselliseen markkinointiin erikoistuneen vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin sisältö- ja markkinointijohtajana sekä Senior Strategina.