Siirry sisältöön
logo
A giant checklist with two items checked off the list. A PR manager has a number of tasks to do in their day, so having a clearly defined checklist is critical to executing on a public relations strategy.

Sisällöntuotanto luo vuorovaikutusta asiakkaan ja yrityksen välille


Meltwater

Jan 17, 2022

View All

Sisällöntuotanto on paljon enemmän kuin pelkkää verkkosivuille kirjoitettavaa sisältöä. Se on strategista tekemistä, ostajapersoonien, asiakaspolun ymmärtämistä ja asiakkaan palvelemista. Nykypäivänä sisällöntuotannolla on keskeinen rooli taktisessa markkinoinnissa ja suurin osa digitaalisesta markkinoinnista rakentuu täysin sisällöntuotannon ympärille. Kokosimme tähän blogisisältöön vinkkejä, joiden avulla teet sisällöntuotannosta entistä taktisempaa.

Sisältö

Mitä sisällöntuotanto on ja miten sitä voi hyödyntää asiakaspolun eri vaiheissa?

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan kaikkea yrityksen tuottamaa sisältöä. Se kattaa kaiken sisällön aina tekstistä kuvaan, videoon ja ääneen. Sisällöntuotanto ulottuu siis kaikkialle: siihen törmää verkkosivuilla, blogeissa, painetuissa sisällöissä ja somessa. Sisällöntuotanto voi olla infograafeja, blogipostauksia, kuvakaruselleja tai vaikkapa Twitter-tekstejä. 

Sisällöntuotanto houkuttelee potentiaalisia ja jo olemassa olevia asiakkaita verkkosivustoille sekä verkkokauppaan, sitouttaa heitä ja kasvattaa parhaassa tapauksessa myös myyntiä. Sen voima perustuu ilmaiseen, hyödylliseen ja sitouttavaan tietoon. Sisältöjen tehtävä on ensisijaisesti olla kiinnostavaa, sitouttavaa ja asiakasta aidosti palvelevaa. Sisällöntuotantoa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspolun eri vaiheissa:

💭 Tietoisuuden kasvattamiseen: tiedotteiden, blogisisältöjen, tarkistuslistojen, vinkkilistojen, infograafien, somesisältöjen sekä e-kirjojen muodossa.

💡 Harkinnan hetkellä: podcastin, webinaarin, laskentataulukon, vertailumatriisin, case-esimerkin tai valmiin pohjan muodossa.

💰Päätöksen aikaan: ilmaisen demon, testijakson, konsultaation, ohjeistuksen tai alekupongin muodossa.

Ajatustasolla äskeinen listaus saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta aivan näin mustavalkoista sisällöntuotanto ei kokonaisuutena ole – mukaan pitää lisätä useampia nyansseja tuloksellisemman tekemisen tueksi. Yksi sisällöntuotantoa helpottava tekijä onkin ostajapersoonien ja liidien määrittely yrityksen sisällä: näin yrityksessä tiedetään, millaisia asiakkaita sisällöntuotannolla tavoitellaan ja millaiseen lopputulemaan tähdätään. Kerrataan vielä nopeasti, mitä ovat ostajapersoonat sekä liidit:

🧔 Ostajapersoona on yrityksen unelma-asiakas, eli ns. yrityksen kohderyhmä. Ostajapersoonan määrittely auttaa ymmärtämään asiakasta paremmin: miksi ostajapersoona haluaa ostaa juuri tämän tuotteen, millainen hänen elämäntilanteensa on ja mihin hän hakee helpotusta tai ratkaisua. Markkinoinnin kohdentaminen ja sisältöjen suunnittelu helpottuu, kun ostajapersoona ja -persoonat on määritelty: ostajapersoonien avulla yritys pystyy helpommin ratkaisemaan asiakkaan ongelmia ja viemään häntä kohti haluttua ratkaisua yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun avulla.

🔎 Liidi on taas useimmiten potentiaalinen asiakas, joka on osoittanut jotain kiinnostusta yritystä ja sen palveluita kohtaan. Liidi voi olla ihminen tai yritys, joka ei ole vielä yrityksen asiakas. Liidi voi tarkoittaa myös jo olemassa olevan asiakkaan uutta tarvetta, esimerkiksi lisäpalvelun muodossa. 

Ostajapersoonien keskiössä siis on halu ymmärtää asiakkaita paremmin ja liidien keskiössä on myydä kiinnostusta osoittaville kontaktipisteille tuotteita ja palveluita. Molemmat ovat tärkeitä toimivan yritystoiminnan kannalta sekä sisällöntuotantoa tehdessä. Erityisesti ostajapersoonat nousevat vahvasti esiin, kun yrityksessä tehdään laadukasta sisällöntuotantoa.

Sisällöntuotannon yhteydessä puhutaan myös paljon sisältömarkkinoinnista. Terminä ne ovatkin vahvasti samalla linjalla. Sisältömarkkinointia luodaan ja tarjotaan useimmiten markkinoijan omissa kanavissa ja medioissa ja se on markkinointia sisältöjen avulla. Sisältömarkkinointi  kommunikoi asiakkaan kanssa lisäarvoa tuoden ilman suoria myyntipuheita. Sisältömarkkinoinniksi lasketaan esimerkiksi yrityksen omat blogipostaukset sekä artikkelit, videot, oppaat, raportit, infograafit, podcastit, uutiskirjeet, case-esimerkit sekä sosiaalisen median sisällöt. Sisältömarkkinoinnin keskiössä on laadukas ja strateginen sisällöntuotanto, josta tulee sisältömarkkinointia oikeilla toimilla.

Mihin kysymyksiin sisällöntuotannon tulisi vastata?

Sisällöntuotantoa tehdessä tulee miettiä tarkasti, millaiset sisällöt palvelevat tiettyä ostajapersoonaa sekä sitä, missä vaiheessa ostopolkua asiakas on tällä hetkellä. Sisällöntuotantoa ja oikeaa sisältöformaattia suunnitellessa onkin hyvä muistaa esimerkiksi seuraavat kysymykset ja vastata niihin sisältöä suunnitellessa ja luodessa:

💎 Missä vaiheessa ostopolkua tämän sisällön näkevä asiakas on? Mikäli tehty sisältö on suunniteltu yrityksestä ensimmäistä kertaa kuulevalle asiakkaalle, on turha sukeltaa vielä täysin syvään päähän, tai toisin päin.

💎 Millaiselle ostajapersoonalle sisältöä tehdään? Mikäli tavoiteltu ostajapersoona on Helsingissä asuva 20–30-vuotias, sähköpotkulautaa kulkuvälineenään käyttävä ihminen, häneen vaikuttaa todennäköisesti aivan erilainen sisältö kuin toiseen ostajapersoonaan, Petäjävedellä asuvaan ja autoilevaan 40-vuotiaaseen henkilöön.

💎 Missä kanavissa kyseinen ostajapersoona kuluttaa sisältöjä? Esimerkiksi suomalaisista 25–34-vuotiaista kuluttajista n. 55 % käyttää Instagramia viikoittain, 55–64-vuotiaiden kuluttajien osalta luku on vain 15 %. On siis todennäköistä, että yritys ei tavoita vanhempaa ostajapersoonaa Instagramista, vaan aivan jostain muualta.

💎 Miten tämä sisältö auttaa asiakasta? Blogisisältö saattaa olla vastaus usein kysyttyihin kysymyksiin, infograafi jonkun asian hahmottamiseen tai Twiitti tärkeän ja ajankohtaisen asian esiintuomiseen.

💎 Miten sisällöstä tehdään johdonmukaista? Sisällöntuotannossa pitää olla punainen lanka ja sen pitää olla johdonmukaista. Esimerkiksi blogisisällön kannattaa vastata otsikkoon. Mikäli blogisisällön otsikko on: Tärkeimmät mittarit mediaseurannassa sekä sosiaalisen median seurannassa, tulee blogin sisällön vastata tähän aiheeseen, eikä rönsyillä mailla tuntemattomilla.

Sisällöntuotanto voi vastata mihin vain kysymyksiin, jotka ovat relevantteja ostajapersoonille, eli yrityksen unelma-asiakkaille. Sisällöntuotannon tulisi siis aina vastata johonkin tiettyyn asiakkaan tarpeeseen. Sisällöntuotantoon ja oikeiden ostajapersoonien tavoittamiseen on olemassa lukuisia digitaalisia kanavia ja sisältöformaatteja. Mikäli ostajapersoonia ei ole vielä määritelty, niin sisällöntuotanto voi vastata siinä tapauksessa kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen: Mikä on sisällön tavoite, missä formaatissa sisältö tuotetaan ja mikä on sisällön aihe.

Missä kanavissa ja missä formaateissa sisällöntuotantoa kannattaa tehdä?

Sisällöntuotannossa vain taivas on rajana. Sisältöjä suunniteltaessa ja tehdessä on kuitenkin hyvä pitää strategia ja kokonaiskuva mielessä. Yrityksen ei kannata tuottaa sisältöä kaikkiin olemassa oleviin kanaviin kaikissa sisältöformaateissa, vaan jokaisen yrityksen pitää löytää itselleen ja asiakaskunnalleen sopivimmat tavat luoda ja kuluttaa sisältöjä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan sisältöformaatit ovat kaikkia niitä formaatteja, joissa yrityksen sisällöntuotanto ilmenee. Parhaiten yritykselle sopivia sisältöformaatteja voi miettiä helposti ostajapersoonien kautta siten, missä he viettävät aikaansa. Mikäli unelma-asiakkaasi ovat esimerkiksi Z-sukupolven kuluttajia, niin on hyvä tutkia heidän somekäyttäytymistään. Pitävätkö he lyhyistä vai pitkistä videoista, lukevatko he blogeja vai katsovatko he mieluummin tutorial-videoita? Viettävätkö he enemmän aikaansa Facebookissa, Instagramissa, Jodelissa vai TikTokissa? Millaisia vaikuttajia he seuraavat? Tällaiset kysymykset auttavat sisältöformaattien ja kanavien valinnassa.

📹 Sisältöformaatteja ovat esimerkiksi verkkosivu- ja blogisisällöt, videot, infograafit, kuvakarusellit, kuvat, animoidut sisällöt, podcastit, e-kirjat, oppaat, case-esimerkit, pelit, visailut, laskurit, tutkimukset, arvostelut ja widgetit.

📱Kanavat, joihin sisällöntuotantoa voi tehdä ovat esimerkiksi yrityksen omat verkkosivut ja blogi, verkkokauppa, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, YouTube, Jodel, TikTok, Spotify tai mikä vain muu sosiaalisen median sovellus.

Yhtä ja suoraa vastausta parhaille sisällöntuotannon formaateille ja kanaville ei ole, vaan kaiken tulee lähteä yrityksen omasta strategiasta, tavoitteista ja ostajapersoonien määrittelystä. Kanavia ja formaatteja valitessa on ensiarvoisen tärkeää tuntea erilaisten kuluttajien tavat kuluttaa digitaalisia medioita.

Miten sisällöntuotantoa ja aiheiden ideointia voi tehostaa?

Sisällöntuotanto ei ole helppoa ja joskus ideat sisällöntuotannon aiheista saattavat käydä vähiin. Sisällöntuotantoa ja ideoiden ammentamista on kuitenkin helppo helpottaa. Ennen kuin hyppäämme konkreettisiin vinkkeihin sisällöntuotannon helpottamiseksi, muistutamme vielä kaiken kokoavasta sisältöpankista: kaikki syntyneet sisältöideat kannattaa koota esimerkiksi Exceliin, jotta kaikki sisältöideat ovat jossain konkreettisesti kirjattuna, esimerkiksi aiheen mukaan. Hiljainen tieto katoaa nopeasti muistista ja erityisesti silloin, jos sisällöntuottaja lähtee muille teille. Alta löydät muutamia vinkkejä, miten helpotat sisältöaiheiden keksimistä:

💎 Ota somekuuntelu osaksi sisällöntuotantoa. Somekuuntelun ja someseurannan avulla pysyt hyvin perillä siitä, mistä aiheista alalla puhutaan ja mihin sävyyn. Sosiaalisen median seurannan avulla pystyt seuraamaan ajankohtaisia teemoja, hashtageja ja trendejä ja ammentamaan niistä ad hoc -sisältöjä.

💎 Ole perillä verkkosivuillesi ajaneista avainsanoista. Google Analyticsista pystyy ammentamaan paljon sisältöideoita avainsanoihin perustuen. Tarkista siis avainsanat, jotka tuovat liikennettä verkkosivustolle ja ota lupaavimmat ja mielenkiintoisimmat avainsanat sekä kokonaisuudet talteen.

💎 Kurkista Googleen ja aiheeseen liittyviin hakuihin. Google on maailman käytetyin hakukone: sen kautta tehdään eli 5.6 miljardia hakua päivittäin. On siis erittäin todennäköistä, että potentiaalinen asiakas löytää verkkosivuillesi Googlen kautta. Ota Google osaksi sisällöntuotantoa ja poimi sieltä tietoa sisällöntuotannon tueksi. Katso myös aiheeseen liittyvät haut, niistä syntyy helposti lisää ideoita verkkosivujen sisällöntuotantoon.

💎 Tutki kilpailijoiden sisältöjä. On hyvä olla perillä siitä, mitä kilpailijat tekevät ja mitkä asiat resonoivat heidän asiakkaisiinsa. Suoraa kopiointia emme suosittele kilpailijan sisällöistä tekemään, mutta niistä pystyy hyvin ammentamaan ideoita oman yrityksen sisällöntuotantoon.

💎 Seuraa vaikuttajia, jotka puhuvat sopivista teemoista. Vaikuttajat ovat mahtava voimavara sisällöntuotantoa suunnitellessa, sillä he vuorovaikuttavat aktiivisesti oman yleisönsä kanssa. Valitse alkuun esimerkiksi viisi aktiivista, yrityksellesi sopivimman seuraajakunnan omaavaa vaikuttajaa ja seuraa heidän kanssaan käytävää keskustelua.

💎 Kysy yrityksen sisäisiltä tiimeiltä uusia ideoita. Esimerkiksi myyjät ja asiakaspalvelijat, jotka ovat jatkuvasti kontaktissa asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin ovat valtava voimavara sisällöntuotannon tueksi. Mitä asiakkaat usein kysyvät, mitä he kokevat haasteena ja mihin he ovat tyytyväisiä. Yrityksen sisäiset tiimit ovat mahtavia ideapankkeja.

💎 Etsi ideoita sisältögeneraattorista. Joskus ideat ovat totaalisesti nollassa ja silloin on vallan ok valjastaa generaattori avuksi. Esimerkiksi HubSpotilla verkkosivullaan on ilmainen blogisisältöjen generaattori, joka ehdottaa erilaisia sisältöaiheita kirjoitettuun hakusanaan perustuen.

💎 Ulkoista sisällöntuotanto tai sisältöjen ideointi. Sisällöntuottajan ei tarvitse olla yksisarvinen. Sisällöntuotantoa kannattaa ulkoistaa, esim. tiettyjen aiheiden osalta osaavimmille toimijoille ja sisältöjen ideointia monipuolistaa esimerkiksi kvartaalipalaverin muodossa, joiden agendana on vain ja ainoastaan uusien sisältöideioiden pallottelu.

💎 Kokoa kaikki ideat yhteen paikkaan. Kun sisältöpankki on täynnä sisältöideoita, niin strateginen tekeminen helpottuu. Sisältöpankkiin voi koota esimerkiksi sisältöideat otsikko tai aihetasolla, sisältöideat voi teemoitella ja kanavajaotella sekä tarkentaa, millaista osaamista eri sisältöjen rakentamiseen tarvitaan.

Sisällöntuotanto on siis kaikessa monimuotoisuudessaan laaja käsite, joka kattaa alleen lähes kaiken tuotetun sisällön ja on vahvasti läsnä yrityksen strategiassa.

Lue lisää liideistä: Näin teet liidien hankinnasta entistä helpompaa.

Lue lisää sisältömarkkinoinnista: Sisältömarkkinoinnin trendit – mitä sisältömarkkinointi on 2020-luvulla?

Haluatko kuulla, kuinka Meltwaterin uudistunut media- ja someseurannan työkalu voisi auttaa yritystäsi sisällöntuotannossa? Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä! 👇

Loading...