Vaikuttajamarkkinointi on nouseva trendi sisältömarkkinoinnin kentällä, mutta kaikessa vaikuttavuudessaankin se on vielä hiukan vieras alue monelle suomalaiselle yritykselle. Vaikuttajamarkkinointiin keskittyviä toimistoja on viime vuosien aikana rantautunut myös Suomeen, joiden avulla moni yritys on päässyt lisäämään tämän markkinointimuodon omaan mixiinsä mukaan. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys ikään kuin vuokraa vaikuttajan kanavan ja yleisön oman markkinointiviestinsä välityskanavaksi. Kuitenkin eroavaisuus useaan muuhun mediaan muodostuu siitä, että sisällön osalta on luovutettava avaimet vaikuttajan käsiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuuden voidaan katsoa perustuvan tämän hetkiseen median murrokseen. Edelman trust barometer (2016-2017) osoittaa uskomme perinteiseen mediaan olevan laskussa. Nykyään luotamme eniten vertaisiin ja asiantuntijoihin. Kommunikaation ja viestin vaikuttavuus perustuu aina vain vahvemmin ihmiseltä-ihmiselle ajatukselle. Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka luovat entistä suurempaa arvoa aidoille ihmiskontakteille. Tähän tarpeeseen vaikuttajamarkkinointi onnistuu osumaan.

Miten onnistunutta vaikuttajamarkkinointia voi tehdä?

Uudelle markkinointiviestinnän kentälle astuessa muutama kysymys risteilee varmasti mielessä. Miksi haluaisimme tehdä vaikuttajamarkkinointia? Mitä me siitä hyödymme? Millaista kohderyhmää sillä voimme tavoittaa? Mitä haluamme kyseiselle kohderyhmälle kertoa itsestämme? Aika peruskysymyksiä markkinointiviestinnän parissa, eikö? Yksinkertaistettuna kannattaa siis ottaa huomioon seuraavat asiat.

1. Aseta tavoite ja mittarit

Vaikuttajamarkkinointi on yksi markkinointiviestinnän ja sisältömarkkinoinnin keino ihan siinä missä perinteisetkin tavat. Siksi siihen pätee pääsääntöisesti aivan samat lait. Älä tee sitä vain siksi, että muutkin tekee. Tee sitä siksi, että saat siitä hyötyä. Millaista hyötyä? Se onkin tavoitteen asettamisen tärkein kysymys. Hyöty voi olla melkeinpä mitä tahansa myynnin kasvattamisesta näkyvyyteen, brändiviestin terästämiseen tai näkyvyyden lisäämiseen. Mieti siis tarkasti mitä haluat. Tämän jälkeen voit pohtia mitä kannattaa mitata, jotta pystyt arvioimaan kuinka hyvin tavoite toteutui. Tämä mittareiden määrittäminen on asia, jossa vaikuttaja pystyy olemaan myös avuksi. Kannattaa myös tavoitteiden pohtimisen jälkeen sparrailla vaikuttajan kanssa siitä, miten sitä kannattaa mitata. Hän on oman kanavansa, eli oman mediansa ammattilainen.

2. Varmista oikea kohderyhmä

Kun tavoitteet ja mittarit ovat mietitty, tulee tarkasti pohtia kenet haluamme tavoittaa? Pelkästään oikean vaikuttajan löytäminen ei riitä, koska loppujen lopuksi haluamme kuitenkin tavoittaa oikean yleisön. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys luo yhteyden yleisöön hyödyntäen vaikuttajan omaa, ainutlaatuista suhdetta seuraajiinsa. Tällöin on tärkeää pohtia yhdessä vaikuttajan kanssa kehen haluamme vaikuttaa ja mikä on se viesti, minkä haluamme välittää? Toisin sanoen, mihin haluamme vaikuttaa? Kun näkökulma on ajankohtainen, jollain tavalla ainutlaatuinen sekä puhutteleva, ollaan varmasti menossa kohti erittäin onnistunutta yhteistyötä.

3. Varmista brand match

Tämä on vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen kannalta ehkä jopa tärkein asia! Tämä on myös vaikuttajamarkkinoinnin erityispiirre. Yritys haluaa sitouttaa kohdeyleisöä vaikuttajan kautta ja se onnistuu vain, jos yrityksellä on aito suhde vaikuttajaan. Hyvä brand match synnyttää positiivisia tunteita yleisössä – uskottavuutta ja luottamusta sekä välittää tunteen aitoudesta. Yrityksen ja vaikuttajan arvot kohtaavat sekä vaikuttajalla on parhaassa tapauksessa jo ennen tavoitekeskustelua näkemyksiä siitä, millaista sisältöä eri kanaviin kannattaisi tuottaa. Vaikuttaja itse tuntee yleisönsä ja tietää millainen sisältö on kiehtovaa, joten vaikuttajalle tulisi antaa mahdollisimman vapaat kädet sisällön tuottamiseen ja toteuttamiseen. Vaikuttajamarkkinoinnissa kun ei kannata keskittyä vain tavoittavuuteen, vaan nimenomaan viestin vaikuttavuuteen.

Oikean vaikuttajan löytäminen, oikean kohderyhmän varmistaminen ja heille räätälöidyn viestin välittäminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin ydin. Kun olet tämän työn kerralla tehnyt kunnolla, olet löytänyt yrityksellesi varmasti erittäin vaikutusvaltaisen kumppanin. Kohtele uutta kumppaniasi hänen kohderyhmänsä vertaiskuluttajana. Kumppanillasi on kyky ja kanava saada yrityksesi ääni kuuluviin mutta parhaillaan vaikuttajamarkkinointi voi toimia myös toisin päin – kuuntele mitä sanottavaa yleisöllä on sinusta!

Pia Pekkala
Pia Pekkala on tehnyt gradun vaikuttajamarkkinoinnista Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Pekkalan gradu on osa ”Opening the black box of content marketing”- hanketta.

Twitter: @piapekkala

Ps. Kiinnostaako sinua tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi? Katso ilmainen webinaaritallenteemme, jossa vieraina Satu Apukka ja Salla Erkkilä. Webinaariin tästä.