Siirry sisältöön
logo
State of Social media -tutkimuksen logo jossa mies pitää pitkää analyysiä käsissään, kuvitetun henkilön takana turkoosi pohja.

State of Social Media – miten sosiaalisen median markkinointi kehittyy vuonna 2023? 


Meltwater

Mar 15, 2023

Miten sosiaalisen median markkinointi muuttuu vuonna 2023? Mihin sosiaalisen median kanaviin some-ammattilaiset keskittyvät? Entä miten budjetit kehittyvät ja miten orgaanisen sekä maksetun some-markkinoinnin asema tulee muuttumaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin lähdimme etsimään vastauksia State of Social Media -kyselytutkimuksella, johon vastasi yhteensä yli 750 sosiaalisen median ammattilaista EMEA-alueella. Tulokset ovat kiinnostavia ja indikoivat sosiaalisen median markkinoinnin kasvuun kaikilla osa-alueilla. 

Esittelemme tässä blogissa tiivistetysti tärkeimmät tulokset.

Sisältö

Suurin osa hyödyntää in-house some-ammattilaisia

Sosiaalinen media on tärkeä osa yritysten markkinointia, sillä 68 % kyselyyn vastaajista kertoo, että heidän organisaatiossaan sosiaalisen median parissa työskentelee in-house some-ammattilaiset, eikä some-työskentelyä siis ole ulkoistettu. Ainoastaan noin 3 % kertoo, että sosiaaliseen mediaan liittyvät työtehtävät on ulkoistettu täysin. Välimaasto, jossa osaan tehtävistä haetaan tukea yrityksen ulkopuolelta on toki olemassa. 21,5 % vastaajista nimittäin kertoo käyttävänsä kumppania joihinkin tehtäviin, mutta näiden tehtävien määrä jää kuitenkin kokonaisuudessaan alle puoleen kaikista sosiaaliseen mediaan liittyvistä tehtävistä.

Talon sisällä tuotetut vs. ulkoistetut sosiaalisen median toimet vuonna 2023 havainnollistettu "piirakkadiagrammissa".

Suurin osa yrityksistä hyödyntää talonsisäistä osaamista sosiaalisen median markkinoinnissa.

Mitkä ovat yleisimmin käytetyt sosiaalisen median kanavat ja mitä uusia kanavia suunnitellaan käytettäväksi vuonna 2023?

Meltwaterin kyselyyn vastanneista sosiaalisen median ammattilaisista 89 % käyttää Facebookia, minkä lisäksi 84 % vastaajista oli vastannut käyttävänsä työssään Instagramia ja 87 % LinkedIniä. YouTube saavutti neljänneksi suosituimman kanavan aseman, kun noin 64 % organisaatioista kertoi hyödyntävänsä kanavaa. Lisäksi 61 % yrityksistä hyödyntää Twitteriä.

Huom. : 53 % asiantuntijoista ilmoittaa, että sosiaalisesta mediasta on tullut entistä tärkeämpi heidän organisaatiolleen taloudellisten epävarmuustekijöiden vuoksi.

Suosituimmat yritysten käyttämät sosiaalisen median alustat vuonna 2023.

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat

Facebookin vahva asema perustuu sen monipuolisiin mainonnan ratkaisuihin. Mainosratkaisujen kehittyessä myös esimerkiksi Tiktokin puolella, sen käyttö mainostajien parissa lisääntyy entisestään. Vuonna 2023 sisällöltä odotetaan napakkaa, ytimekästä tarinankerrontaa, josta kaikki turha on karsittu pois. Brändien on tärkeä perehtyä kanaviin, joissa toimivat, ja mukautua niiden kulttuuriin, sekä rakentaa kanavaan aitoa läsnäoloa pelkän sisällöntuotannon sijaan.

Video-formaatti on yksi vuoden 2023 sometrendeistä, mikä näkyy yritysten kiinnostuksesta videoihin keskittyvää TikTokia kohtaan. Noin 47 % kyselyyn vastanneista nimittäin kertoi suunnittelevansa TikTokin käyttöönottoa vuonna 2023.

Sosiaalisen median kanavien eroavuudet eri organisaatioissa

Koska LinkedIn on suurin B2B-verkosto, ei ole mikään yllätys, että B2B-markkinoinnin ja -viestinnän ammattilaiset pitävät sitä tärkeimpänä kanavana - 64 % vastaajista ilmoitti LinkedInin olevan tärkein kanava, jonka jälkeen Facebook seuraa 18 prosentin osuudella. LinkedInin aktiivinen käyttö ilmenee etenkin B2B-sektorilla: 97 % pohjoismaisista B2B-yrityksistä käyttää LinkedIniä.

Vaikka TikTok on nimetty nopeimmin kasvavaksi sosiaalisen median kanavaksi, näyttää siltä, että se ei ole vielä osoittanut olevansa niin tärkeä kanava EMEA-alueen yrityksille.

Mitkä ovat sosiaalisen median yleisimmin käytetyt tavoitteet ja mittarit?

Asiantuntijoille kolme tärkeintä sosiaalisen median mittaria ovat sitoutuminen (77 %), seuraajat (62 %) ja verkkosivuliikenne (56 %). Sosiaalisen median suorituskyvyn seuranta ja mittaaminen on tullut yhä tärkeämmäksi erityisesti viime vuosina, jolloin lisääntynyttä näkyvyyttä (sekä läpinäkyvyyttä) pidetään tärkeimpinä prioriteetteina organisaatioiden keskuudessa.

Menestyksen mittarit pylväsdiagrammeissa

Tärkeimmät tavoitteet sosiaalisen median markkinoinnissa

Meltwaterin State of Social Media -tutkimuksessa selvitettiin vastaajien kannalta tärkeimmät sosiaaliselle medialle asetetut tavoitteet. Näistä tavoitelluimmiksi nousivat sosiaalisen median suorituskyvyn seuranta ja sen vakiinnuttaminen, sillä kilpailu etenkin B2C-sektorilla on kova ja asiakasuskollisuus halutaan pystyä varmistamaan. 

Vahvana prioriteettina sosiaalisen median kehityksessä pidetään vastaajien keskuudessa brändin läpinäkyvyyttä. Muita sosiaaliselle medialle asetettuja tärkeitä tavoitteita ovat brändin sitoutumisen lisääminen, mutta vastaajista vain 22 % pitää brändin mainetta varteenotettavana mittarina.

Sosiaalisen median mittareita hyödynnetään koko ajan enemmän

Sosiaalisen median tutkimuksessa ilmenneet tärkeimmät some-mittarit ovat sitoutuminen, verkkosivuliikenne ja seuraajien määrä. B2B-puolella seurataan myös liidien määrää, sekä B2C-puolella taas sosiaalisen median kautta saatua tuottoa.

Sosiaalisen median suorituskyvyn seuraaminen ja mittaaminen on kasvanut erityisesti viime vuosina, sillä yrityksen näkyvyyttä ja sisältöjen läpinäkyvyyttä pidetään tärkeimpinä prioriteettina kaikkien organisaatioiden mittapuulla.

Vuonna 2023 orgaanisen sosiaalisen median merkitys kasvaa 70,69 %:lla yrityksistä, asiantuntijat kertovat

Orgaanisella ja maksetulla sosiaalisella medialla on tietysti omat roolinsa markkinointikokonaisuudessa. Monissa markkinoinnin alan artikkeleissa on ilmaistu, että orgaaninen sosiaalinen media on taantumassa, mutta tutkimustuloksemme viittaavat vahvasti päinvastaiseen. Orgaaninen sosiaalinen media on loistava tapa rakentaa aito yhteys organisaation kohdeyleisöön, kun taas maksettu sosiaalinen media auttaa vahvistamaan tätä viestiä.

Orgaanisen sosiaalisen median merkitys kasvaa kasvamistaan vuonna 2023

Yrityksen työntekijöiden rooli somessa kasvaa

Valjastamalla omat työntekijät osaksi sosiaalisen median markkinointia yritykset pystyvät kasvattamaan oman brändin tunnettuutta. Tulosten mukaan EMEA-alueella 19,81 % yrityksistä on jo aktivoinut omia työntekijöitään viestimään aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi yli 17 % aikoo panostaa siihen vuoden 2023 aikana. Lukujen puolesta voidaankin olettaa, että vuoden 2023 loppuun mennessä yli 37 % yrityksistä on panostanut henkilökuntansa some-aktiivisuuteen.

Samalla myös sosiaalisen median panokset kasvavat: EMEA-alueen tasolla 79 % organisaatioista aikoo lisätä, tai vähintään pitää sosiaalisen median budjetin samalla tasolla ensi vuoden aikana. EMEA-alueella 34 % markkinoinnin budjetista raportoidaan allokoitavan sosiaalisen median käyttöön vuonna 2023.

Yritysten hyödyntämä työntekijöiden "social sharing" ilmiö vuonna 2023.

Tässä muutamia tärkeimpiä poimintoja Meltwaterin sosiaalisen median tutkimuksesta saaduista tuloksista. Tiiviinä yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalisen median rooli markkinoinnissa lisääntyy kaikilla osa-alueilla, mikä tarkoittaa myös kilpailun kasvamista.

Lataa State of Social Media 2023 -tutkimusraportti maksutta niin tiedät, mihin ammatillinen sosiaalinen media on kehittymässä tänä vuonna ja mihin omassa somemarkkinoinnissa kannattaa panostaa.

Oletko kiinnostunut kuulemaan Meltwaterin sosiaalisen median työkaluista analytiikan ja somekanavien hallinnan tueksi? Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. 👇

Loading...