State of Social Media – miten sosiaalisen median markkinointi kehittyy vuonna 2021? 

Miten sosiaalisen median markkinointi muuttuu vuonna 2021? Mihin sosiaalisen median kanaviin some-ammattilaiset keskittyvät? Entä miten budjetit kehittyvät ja miten orgaanisen sekä maksetun some-markkinoinnin asema tulee muuttumaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin lähdimme etsimään vastauksia State of Social Media -kyselytutkimuksella, johon vastasi yhteensä yli 850 sosiaalisen median ammattilaista Pohjoismaista. Tulokset ovat kiinnostavia ja indikoivat sosiaalisen median markkinoinnin kasvuun kaikilla osa-alueilla. 

Esittelemme tässä artikkelissa tiivistetysti tärkeimmät tulokset. Voit myös katsoa State of Social Media -webinaarin täältä.

Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat eri organisaatioissa

Kuvateksti: Facebook ja Instagram ovat edelleen sosiaalisen median käytetyimmät kanavat, minkä lisäksi LinkedIniä käytetään paljon etenkin B2B-sektorilla.

In-house some-ammattilaisten määrä kasvaa

Vaikka Meltwaterin sosiaalisen median tutkimuksessa käy ilmi, että vain neljänneksessä organisaatioista työskentelee yksi some-ammattilainen, puolessa organisaatioista sosiaalisen median tiimin koko vaihtelee jo 2-5 ammattilaisen välillä. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että sosiaalisen median parissa työskentelevien in-house -ammattilaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa ja yritysten sosiaaliseen median markkinointiin ja sisältöihin panostetaan entistä enemmän vuonna 2021.

Someammattilaisten määrä organisaatioissa

Mitkä ovat yleisimmin käytetyt sosiaalisen median kanavat ja mitä uusia kanavia suunnitellaan käytettäväksi vuonna 2021?

Meltwaterin kyselyyn vastanneista sosiaalisen median ammattilaisista 93 % käyttää Facebookia, minkä lisäksi 83 % vastaajista oli vastannut käyttävänsä työssään Instagramia ja LinkedIniä. YouTube saavutti neljänneksi suosituimman kanavan aseman, jota 73 % organisaatioista käyttää videoiden julkaisualustana. Lisäksi 57 % yrityksistä hyödyntää Twitteriä.

Käytössä olevat sosiaalisen median kanavat pohjoismaisissa organisaatioissa

Sosiaalisen median kanavien eroavuudet eri organisaatioissa

Facebook ja Instagram ovat edelleen sosiaalisen median suosituimmat kanavat kaikkien yritysten keskuudessa sekä etenkin B2C-yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen (NGO) viestinnässä. Ainoan poikkeuksen tekee B2B-sektori, jolla Instagramin käyttö jää hieman alhaisemmaksi. 

LinkedInin aktiivinen käyttö ilmenee etenkin B2B-sektorilla: 94 % B2B-yrityksistä käyttää LinkedIniä, kun taas B2C- ja NGO-puolella luku ylittää juuri ja juuri 70 % käyttöasteen.

Myös YouTube on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä käytetyimmistä sosiaalisen median kanavista: B2C-yrityksistä 76 % hyödyntää YouTubea, kun taas B2B-sektorilla luku on 68 %. NGO-organisaatioista vain 18 % hyödyntää YouTuben mahdollisuuksia. 

TikTokin edelläkävijöiksi voidaan taasen laskea yritysmaailmassa muutamat B2C-yritykset ja kansalaisjärjestöt 10 % käyttöasteella.

Käytetyt somekanavat B2B-organisaatioissa
Käytetyt somekanavat B2C-organisaatioissa

Vauhdikkaammin kasvavat sosiaalisen median kanavat

Vaikka Meltwaterin tuottaman tutkimuksen mukaan 46 % organisaatioista ei aio aloittaa uuden sosiaalisen median käyttöä vuonna 2021, muutama poikkeus löytyy: 9 % yrityksistä aikoo aloittaa Instagramin, YouTuben tai TikTokin käytön vuonna 2021, minkä lisäksi 8 % suunnittelee aloittavansa LinkedInin käytön. Somemarkkinointi ja kilpailu siis kasvavat myös näissä kanavissa.

Nopeiten kasvavat somekanavat

Mitkä ovat sosiaalisen media yleisimmin käytetyt tavoitteet ja mittarit?

Tärkeimmät tavoitteet sosiaalinen media markkinoinnissa

Meltwaterin State of Social Media -tutkimuksessa selvitettiin vastaajien kannalta tärkeimmät sosiaaliselle medialle asetetut tavoitteet. Näistä tavoitelluimmiksi nousivat brändin tunnettuuden kasvattaminen ja vakiinnuttaminen, sillä kilpailu etenkin B2C-sektorilla on kova ja asiakasuskollisuus halutaan pystyä varmistamaan. 

Muita sosiaaliselle medialle asetettuja tärkeitä tavoitteita ovat brändin sitoutumisen lisääminen, verkkosivuliikenteen kasvattaminen, myynnin lisääminen ja uusasiakashankinta. Edellä mainitut tavoitteet voitaisiin saavuttaa nimenomaan brändin tunnettuutta lisäämällä somemarkkinoinnin ja vaikuttajaviestinnän keinoin. Useat B2B- ja NGO-tahot mainitsivat tavoitteekseen myös ajatusjohtajuuden saavuttamisen.

Sosiaalisen median mittareita hyödynnetään koko ajan enemmän

Sosiaalisen median tutkimuksessa ilmenneet tärkeimmät some-mittarit ovat sitoutuminen, verkkosivuliikenne ja seuraajien määrä. B2B-puolella 16 % organisaatioista seuraa myös some-markkinoinnin tuomien liidien määrää ja 10 % B2C-yrityksistä sosiaalisen median kautta saatua tuottoa.

Sosiaalisen median suorituskyvyn seuraaminen ja mittaaminen on kasvanut erityisesti viime vuosina, sillä yrityksen näkyvyyttä ja sisältöjen läpinäkyvyyttä pidetään tärkeimpinä prioriteettina kaikkien organisaatioiden mittapuulla.

Sosiaalisen median mittarit

Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen

Tutkimuksesta selviää, että B2C-puolella 44 % yrityksistä käyttää parhaillaan sosiaalisen median hallintaan tarkoitettuja työkaluja, kuten esimerkiksi Meltwater Engagea, Hootsuitea tai Sprout Socialia. Vastaavasti käyttöaste on B2B-puolella 36 % ja NGO:ssa 37 %. Huomionarvoista on, että vuonna 2021 NGO-sektorilla 15 % aikoo ottaa sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöönsä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä 41 % yrityksistä on hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaa

Vaikuttajamarkkinoinnista on pöhisty jo pidemmän aikaa. Mutta kuinka moni organisaatio todellisuudessa hyödyntää vaikuttajia osana yrityksen monikanavaista markkinointistrategiaa? 

State of Social Media 2021 -tutkimuksen mukaan 28 % organisaatioista on jo hyödyntänyt vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksia. Lisäksi 13 % yrityksistä aikoo toteuttaa vaikuttajayhteistyötä vuonna 2021. Tuloksista voidaan myös analysoida, että 41 % organisaatioista tulee työskentelemään vaikuttajien kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen pohjoismaisissa organisaatioissa

Yrityksen työntekijöiden rooli somessa kasvaa

Valjastamalla omat työntekijät osaksi sosiaalisen median markkinointia yritykset pystyvät kasvattamaan oman brändin tunnettuutta. Tulosten mukaan 28 % yrityksistä on jo aktivoinut omia työntekijöitään viestimään aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi 10 % aikoo panostaa siihen vuoden 2021 aikana. Lukujen puolesta voidaankin olettaa, että vuoden 2021 loppuun mennessä 38 % yrityksistä on panostanut henkilökuntansa some-aktiviisuuteen.

Samalla myös sosiaalisen median panokset kasvavat: 43 % organisaatioista aikoo lisätä sosiaalisen median budjettia ensi vuodelle.

Työntekijälähettilyys pohjoismaisissa organisaatioissa

Tässä muutamia tärkeimpiä poimintoja Meltwaterin sosiaalisen median tutkimuksesta saaduista tuloksista. Tiiviinä yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalisen median rooli markkinoinnissa lisääntyy kaikilla osa-alueilla, mikä tarkoittaa myös kilpailun kasvamista.

Lataa State of Social Media 2021 -tutkimusraportti maksutta niin tiedät, mihin ammatillinen sosiaalinen media on kehittymässä ensi vuonna ja mihin omassa somemarkkinoinnissa kannattaa panostaa.