Meiltä kysytään usein, mikä palvelussamme on tekoälyä. Tekoälystä on tullut trendisana, jolla tällä hetkellä voidaan ratsastaa myynnissä ja markkinoinnissa, joten on hyvä selventää mitä tekoälyllä ja koneoppimisella tarkoitetaan ja mitä ne teknisesti tekevät Meltwaterin Executive Alerts -palvelussa.

Mitä on tekoäly?

Tekoäly pyrkii matkimaan ihmislogiikkaa ja tekee ihmisen puolesta päätöksiä ja ehdotuksia erilaisten päättelyketjujen perusteella. Useimmiten tekoälyksi voidaan mieltää se, kun kone poimii dataa erilaisiin indikaattoreihin perustuen ja tekee niiden pohjalta johtopäätöksiä. Tekoäly voi kerätä dataa esimerkiksi erilaisten sensorien kuten webbikameroiden ja lämpötila-antureiden avulla. Jos esimerkiksi lämpötila laskee tiettyjen raja-arvon alle, voi kone muuttaa lämmitystä niin, että optimaalinen lämpötila saavutetaan. Executive Alerts -palvelussa tekoäly poimii ison datamäärän pohjalta sisältöä tunnistamalla poikkeavuuksia ja syy-seuraussuhteita.

Mitä tarkoittaa koneoppiminen?

Mikäli koneoppiminen yhdistetään logiikkaan pohjautuvaan tekoälyyn, jossa on raja-arvoja, ottaa se huomioon myös lopputuloksen. Kone huomioi, mitä seurauksia sen tekemällä lopputuloksella on. Tämän perusteella kone pystyy säätämään omia raja-arvojaan tai lisäämään sinne dataa, ja tarkentamaan lopputulosta. Kun kone tekee päätöksen, se pystyy tarkistamaan, saatiinko suotuisa lopputulos. Jos ei saatu, muuttaa kone raja-arvoja tai lisää dataa, jonka perusteella se voi tehdä tarkemman päätöksen seuraavalla kerralla.

”Ihminen oppii asioita erehdysten kautta ja muuttaa käyttäytymistään, mikäli ei ollut oikeassa.”

Mikä Meltwaterin Executive Alertsissa on tekoälyä?

Tekoälyä on se, että palvelu tunnistaa isosta datamassasta syy-seuraussuhteita ja signaaleja. Tekoäly tunnistaa poikkeuksia tai tietoja, jotka ylittävät tietyt raja-arvot.

Mikä Meltwaterin Executive Alertsissa koneoppimista?

Koneoppimista on puolestaan se, että koneäly antaa palautetta, joka ohjaa jatkossa sitä, miten kone poimii osumia. Koneelle voidaan kertoa, mikä on hyödyllistä ja mitä pitää jatkossa etsiä. Negatiivisissa lopputuloksissa kone pyytää tarkennuksia, joiden pohjalta koneäly säätää omaa logiikkaansa niin, että se voi jatkossa poimia entistä relevantimpaa sisältöä.

Meltwater Executive Alerts -palvelussa kone tunnistaa ennalta annettujen arvojen perusteella, minkälainen tieto ylittää annetut raja-arvot tai on mielenkiintoista. Kone muuttaa raja-arvoja ja tekee uusia ehtoja, kun asiakas esimerkiksi kertoo, ettei tämä tieto ollut hänelle relevantti. Executive Alerts kysyy, miksi se ei ollut tärkeä ja muuttaa omia määrityksiään. Asiakkaiden vastauksien avulla se saa oikeanlaista dataa ulos käyttäjälleen ja ohjaa dataa asiakkaan haluamaan suuntaan.

Mitkä ovat tekoälyn ja koneoppimisen tuomat hyödyt verkkoseurantapalveluissa?

Tekoäly ei vielä korvaa ihmisen älyä tai logiikkaa, eikä kaikkea voida korvata tekoälyllä. Tekoälyn hyödyntäminen vähentää työmäärää esimerkiksi niin, että yksi henkilö ei joudu lukemaan läpi vaikkapa kymmeniä tuhansia sosiaalisen median osumia. Siinä, missä ihminen lukisi silmäillen 20% aineistosta, voi kone käydä sen kaiken läpi, ja vertailla niitä annettuun raja-arvoon tai muihin tietoihin. Ihminen saattaa tehdä isoa aineistoa läpikäydessään virheitä, mutta kone ei tee virheitä, ellei logiikka sen taustalla ole väärä. Näin asiakkaalle voidaan antaa valmiiksi rajattua ja poimittua sisältöä, jota on helppoa ja nopeaa käydä ajatuksen kanssa läpi.

Tekoälyn avulla on mahdollista vähentää matalan tason ajattelutyötä eli ihmisen ei tarvitse käydä läpi suuria datamääriä ja katsoa, hyppääkö sieltä jotain silmiin. Sen sijaan asiakas saa valmiiksi pureskeltua dataa, jolloin ihminen voi käyttää osaamistaan ja ammattitaitoaan siihen, miten datan tuomaan tietoon kannattaa reagoida.

Kannattaako tekoälyyn investoida?

Tekoälyä on käytetty teollisuudessa 1980-luvun puolivälistä alkaen. Nyt tekoäly on tullut kuluttajien saataville ja sitä on integroitu yhä pienempiin laitteisiin. Yritykset ovat alkaneet investoida tekoälyyn, koska siihen liittyvä teknologia on aiempaa edullisempaa. Tekoälyyn investoidaan myös siksi, että sen avulla voidaan syrjäyttää turhia toimenpiteitä ja aikaa vieviä prosesseja, mihin ihmiset käyttävät omaa osaamistaan. Työntekijät voivat käyttää aikaansa prosesseihin aiempaa tuottavammin.

Executive Alerts - Mitä tekoäly on