Siirry sisältöön
logo
An unimpressed emoji for a Meltwater social listening blog about the online conversation about millennial cringe.

Millennial cringe: Mitä se tarkoittaa, kuka siitä puhuu ja mitä markkinoijat voivat siitä päätellä?


Ann-Derrick Gaillot and Elena Tarasova

Dec 19, 2023

Jokaisella sukupolvella on oma hetkensä huomion keskipisteenä, hetki kun se määrittelee muotia, musiikkia ja slangia populaarikulttuurin kärjessä. Toisaalta jokainen sukupolvi siirtyy nuoruudesta aikuisuuteen, eivätkä uusimmat kulttuuriset trendit enää ala ja lopu heidän kanssaan. Vuosien 1981-1996 välillä syntyneiden millenniaalien osalta tämä aika on nyt, ja vuosien 1997-2012 välillä syntyneen Z-sukupolven jäsenet ovat huomanneet sen.

Viime vuosina Z-sukupolvi on käyttänyt sosiaalista mediaa tunnistaakseen monia asioita, joita millenniaalit tekevät erityisesti netissä, ja jotka nyt tuntuvat olevan aikansa eläneitä. He ovat jopa keksineet näille käyttäytymismalleille omaleimaisen termin: "millennial cringe".

Vuonna 2023 millennial cringe -keskustelu muuttui entistäkin yleisemmäksi. Gen Z löysi jatkuvasti uusia esimerkkejä ilmiöstä (ehkä vastauksena siihen, että he näkivät oman merkityksettömyytensä horisontissa Alpha-sukupolven tullessa nettiin), ja millenniaalit ja uutismedia tarttuivat siihen jatkuvasti.

Käytimme tekoälyllä toimivaa sosiaalisen median kuuntelun ja analytiikan alustaa tarkastellaksemme lähemmin millennial cringe-keskustelua marraskuusta 2022 lokakuuhun 2023. Ohessa kerromme mitä markkinoijat voivat oppia tästä.

Ensinnäkin, mitä millennial cringe tarkoittaa?

Lyhyesti sanottuna millennial cringe tarkoittaa kaikkea, mitä millenniaalit tekevät ja mikä herättää nuoremmissa ihmisissä myötähäpeää. Esimerkkinä mainittakoon "millennial pause", eli hetki, jonka yli kolmekymppiset pitävät ennen kuin puhuvat nauhoitetulla videolla. On myös olemassa millenniaalihuumori, jota nuoremmat ihmiset arvostelevat liiallisena itsekriittisyytenä, jossa viitataan paljon popkulttuurin ilmiöihin, kuten The Officeen, Frendeihin tai Harry Potteriin.

Kun kuitenkin tarkastelemme ilmiötä laajemmin, millennial cringe viittaa todellisuudessa yhden sukupolven vaihdokseen digitaalisessa lukutaidossa. Monet ovat todenneet, että esimerkit millennial cringe -ilmiöstä ovat menneen nettiajan tuotteita, ja millenniaalinen tauko on esimerkiksi peräisin ajalta, jolloin Snapchatin ja Instagramin kaltaisten sovellusten videotallennuksessa oli pieni viive. Ja kuten Vox huomauttaa, nettihuumori oli aikoinaan hölmömpää, vakavampaa ja helpommin lähestyttävää. Nykyään se on paljon ironisempaa, algoritmien ohjaamaa ja ennen kaikkea nopeasti kehittyvää. Väistämättä tämä digitaalisen viestinnän tyyli saa meidät kuitenkin myös pyörittelemään silmiämme. 

Markkinoijien kannalta millenial cringen kaltaisten ilmiöiden ymmärtämisessä on oikeastaan kyse viestinnän ja merkitysten kehittymisen seurannasta verkossa.

Kuinka paljon ihmiset puhuvat millennial cringe -ilmiöstä?

A chart of mentions of millennial cringe from November 1, 2022 to October 31, 2023, with 18.7K total mentions and an average of 51 per day, for this Meltwater social listening blog about millennial cringe.

Tämä Meltwaterin sosiaalisen kuuntelun ja analytiikan työkalulla tehty kaavio osoittaa, kuinka millennial cringe -aiheiseen keskusteluun liittyi viraalihetkiä johdonmukaisesti koko vuoden ajan.

Marraskuun 1. päivästä 2022 lokakuun 31. päivään 2023 millennial cringe -aihetta koskevat maininnat lisääntyivät 119 % verrattuna 12 kuukautta edeltävään ajanjaksoon (period over period eli PoP). Huippu saavutettiin 19. heinäkuuta, kun Yahoo! Lifestyle poimi tämän millenniaalien sisustustrendejä käsittelevän artikkelin, mikä nosti sen potentiaalisen tavoittavuuden 8,35 miljoonaan. 

Toiseksi korkein huippu saavutettiin 19. syyskuuta, kun yli 280:ssa uutisjutussa (mukaan lukien Yahoo! Finance -lehdessä, jonka potentiaalinen tavoittavuus oli noin 46 miljoonaa ihmistä) julkaistiin deittisovellus Plenty of Fishin kyselytutkimus siitä, mitä millenniaalit ja Gen-Z-ikäiset pitävät kiusallisena deittailussa, .

A screenshot of a Plenty of Fish Instagram post that reads "56% of Gen Z thinks being on your phone is one of the most cringe things you can do on a date."

Tämä kuvakaappaus Plenty of Fishin Instagram-julkaisusta näyttää, miten brändi on osallistunut keskusteluun cringe-keskusteluun.

Tekoälypohjainen sisällön klusterointiominaisuutemme nosti kyseisen jutun esiin tämän vuoden suosituinpana juttuna millennial cringe -keskustelussa.

Two circles with clusters of circles within them represent the many similar stories about the Plenty of Fish cringe survey that drove the millennial cringe conversation this year.

Nämä Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun ja analytiikan työkalun avulla määritetyt sisältöosiot havainnollistavat, kuinka monta tarinaa Plenty of Fish -kysely synnytti millennial cringe-keskustelun sisällä.

Markkinoijat huomatkaa: Plenty of Fishin kysely oli loistava esimerkki siitä, miten brändi hyppäsi relevanttiin kulttuuriseen trendiin luovalla, identiteettiä rakentavalla tavalla. Samalla se käytti tilaisuutta hyväkseen saadakseen lisätietoa yleisönsä asenteista ja mieltymyksistä.

Kuka puhuu millennial cringe -ilmiöstä?

Twitterin edustetuin ikäryhmä on 25-34-vuotiaat, noin 13 700 yksittäistä käyttäjää kirjoittaa aiheesta. Heidän biostaan pääteltävien demografisten tietojen mukaan suurin osa heistä on Gen-Z- ja millenniaalisukupolvessa syntyneitä, ja miehet ja naiset ovat suhteellisen tasaisesti edustettuina.

A ring chart showing that 52% of authors analyzed are female, 45.1% are male, and 2.9% are unknown.

Tämä Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun työkalun Twitter-analytiikkaominaisuuden kaavio osoittaa, että millennial cringe-keskustelun kirjoittajat jakautuvat suhteellisen tasaisesti sukupuolen mukaan, hieman naisia painottaen.

A bar graph showing that the most represented age group in the millennial cringe conversation on Twitter are ages 25 to 34.

Tämä Meltwaterin sosiaalisen kuuntelun ja analytiikan Twitter-analytiikkaominaisuuden pylväskaavio osoittaa, että millennial cringe -keskustelun edustetuin ikäryhmä on 25–34-vuotiaat.

Mitä muita esimerkkejä millennial cringe -keskustelusta on?

Joidenkin suosituimpien julkaisujen sekä somejakoja keränneiden linkkien mukaan lisää esimerkkejä millennial cringestä ovat:

Ja lista ei valitettavasti lopu tähän.

Tarkempi katsaus millennial pauseen

Analysoimme keskusteluja, jotka koskivat erityisesti millenial cringe -aihetta marraskuusta 2022 lokakuuhun 2023. Tuona aikana maininnat siitä lisääntyivät 432 % edelliseen ajanjaksoon verrattuna.

A line graph showing mentions of the millennial pause over time, with 3.91K total mentions and an average of 10 per day.

Tämä Meltwaterin sosiaalisen kuuntelun ja analytiikan työkalulla tehty kaavio osoittaa kahdeksan huippua millenial cringe -keskustelussa, joista suurin osa keskittyy vuoden 2023 alkuun.

Keskustelun korkein huippu saavutettiin 17. maaliskuuta, kiitos aiheesta käydyn Reddit-keskustelun, jonka potentiaalinen tavoittavuus oli 31 miljoonaa ihmistä.

Lähempi katsaus millenniaalien huumoriin

Maininnat milleniaalihuumorista kasvoivat 274 % edelliseen ajanjaksoon verrattuna, mikä teki siitä vielä kuumemman aiheen kuin millenniaalitauko.

A line graph showing mentions of millennial humor over time, with 5.98K total mentions and an average of 16 mentions per day.

Tämä Meltwaterin sosiaalisen kuuntelun ja analytiikan alustan avulla tehty viivakaavio osoittaa kahdeksan huippua millenniaalihuumorikeskustelussa, joista suurin osa keskittyy vuoden 2023 jälkipuoliskolle.

Opit markkinoijille

Millenniaalien humoristinen keskustelu voi kertoa markkinoijille paljon siitä, miten lähestyä kuluttajaymmärrystä, mutta tässä on muutama tärkeä seikka:

  • Yleisösegmenttejä koskevat keskustelut voivat paljastaa, miten yksilöt kokevat itsensä: Tosiasiassa useimmat ihmiset, jotka puhuvat millennial cringe -ilmiöstä, ovat itsekin Gen-Z-ikäisiä ja tai millenniaaleja. Nämä maininnat valaisevat, miten nämä ikäryhmät ajattelevat muuttuvaa paikkaansa popkulttuurin laajemmassa maisemassa.
  • Voit antaa yleisten teemojen osoittaa sinulle suunnan erityispiirteisiin: Analysoimalla yleisiä aiheita koskevia keskusteluja laajassa mittakaavassa voit paikantaa niiden taustalla olevat yhdistävät tunteet tai huolenaiheet. Millennial cringe -aiheen tapauksessa tämä huoli on yksinkertaisimmillaan ahdistusta pysyä ajan hermolla.
  • Löydä mahdollisuutesi: Jokaisen brändin tai yrityksen identiteetti ei sovi yhteen kaikkien sosiaalisen median trendien taustalla olevien tunteiden tai huolenaiheiden kanssa. Niiden tarkka tutkiminen auttaa sinua ymmärtämään, mitkä niistä tarjoavat brändillesi tilaisuuksia osallistua keskusteluun ja mitkä on parasta jättää huomiotta.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten pääset sosiaalisen median kuuntelun ja sosiaalisen median analytiikan avulla nousevien trendien ytimeen, täytä alla oleva lomake ja varaa esittelyaika asiantuntijan kanssa.

Loading...