A device screen floats against a blue background surrounded by speech bubbles and notification icons

Median vaikutusanalyysin tekeminen


Meltwater

Sep 1, 2023

Tiedotusvälineet vaikuttavat lähes kaikkeen - uutisjutuista sosiaalisen median foorumeihin. Mitä näemme mediassa auttaa muokkaamaan näkemyksiämme maailmasta. Vaikka et olisikaan median suurkuluttaja, ympärilläsi olevat ihmiset saattavat olla. Median vaikutus heidän uskomuksiinsa, ajatuksiinsa, päätöksentekoonsa ja keskusteluihinsa voi näkyä myös päivittäisissä kontakteissa heidän kanssaan.

Miten media tarkalleen ottaen vaikuttaa meihin? Ja miten se vaikuttaa yritykseesi tai brändiisi? Tällä saralla median vaikutusten data-analyysi on kätevä. Seuraavassa kerromme, mitä median vaikutus tarkoittaa yrityksille, ja annamme vinkkejä sen mittaamiseen.

Sisältö

Mitä on median vaikutus?

Using a megaphone.

Aloitetaan määritelmällä: Median vaikutus on se vaikutus, joka tietyillä jutuilla tai maininnoilla mediassa on niiden yleisöön. Tähän vaikutukseen kuuluvat kuluttajien mielialat, tuotteen koettu arvo ja jopa tuotteen myynti.

Vaikutus ulottuu myös laajemmalle kuin siihen, onko jokin tietty juttu mediassa vaikuttanut yksilöiden uskomuksiin, ajatuksiin tai asenteisiin. Voimme tarkastella vaikutusta myös "makrotasolla" nähdäksemme, miten kokonaiset organisaatiot, yritykset tai instituutiot ovat saaneet aikaan järjestelmällisiä muutoksia.

Tiedotusvälineet (ja journalismi yleensä) on suunniteltu vaikuttamaan yleisöönsä. Tiedotusvälineiden on tarkoitus tiedottaa yleisölle, mutta ne voivat myös muokata käsityksiämme asioista ja tapahtumista. Kun uutisorganisaatiot puhuvat juuri sinun yrityksestäsi, sinun on ymmärrettävä, millainen vaikutus sillä mediassa on yleisöön ja miten se lopulta vaikuttaa brändiisi.

Mikä on median vaikutusanalyysi?

Typing on a laptop.

Jos vaikutus on massaviestinnän sivutuote, median vaikutusanalyysi on tämän sivutuotteen ymmärtämistä. Määritelmän mukaan se on tarkka arvio median vaikutuksesta yleisöön, yritykseen tai brändiin.

Kun mediaorganisaatiot mainitsevat yrityksesi, se on hieno saavutus. Brändien ei kuitenkaan pitäisi tyytyä siihen. Niiden on otettava seuraava askel ymmärtääkseen, mitä tämä julkisuus merkitsee niille, niin hyvässä kuin pahassa.

Median vaikutusanalyysissä voidaan kysyä ja vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Vaikuttiko julkisuus suoraan myynnin ja tulojen kasvuun?
  • Lisäsikö mediajulkisuus liikennettä verkkosivuillasi?
  • Muuttiko mediajulkisuus lopulta kuluttajien suhtautumista brändiisi tai yritykseesi?
  • Oletko saanut lisää liiketoimintaa alan kilpailijoiden kustannuksella?
  • Ovatko joukkotiedotusvälineet lisänneet asiakkaittesi uskollisuutta?

Tämä ei suinkaan ole kaikenkattava luettelo. Siitä huolimatta se kuitenkin osoittaa, miten laaja ja syvällinen median vaikutusanalyysi on, ja miten sen avulla voit saada paremman käsityksen siitä, toimiiko mainontasi ja PR-toimintasi.

Miksi median vaikutuksen analysointi on tärkeää yrityksille?

Kuvittele seuraavanlainen tilanne: Käytät 10 000 dollaria elintarvikkeiden saatavuutta edistävän voittoa tavoittelemattoman organisaatiosi markkinointikampanjaan. Useat uutistoimistot ja digitaaliset tiedotusvälineet julkaisevat jutun uudesta aloitteestasi paikallisten yhteisöjen ruokkimiseksi. Seuraat klikkauksia kustakin lähteestä, näet piikkejä verkkosivustosi kävijämäärissä ja huomaat, että lahjoitukset hankkeesi rahoittamiseksi ovat lisääntyneet - kaikki hyödyllisiä määrällisiä tietoja. Moni yksityiskohta on kuitenkin edelleen hämärän peitossa.

Connecting dots.

Esimerkiksi kaikki nyt havaitsemasi tapahtumat voivat olla suoraa seurausta kampanjastasi ja loppua heti, kun kampanjasi päättyy. Elintarvikkeiden saatavuuden takaamisesta ei ehkä käydä jatkuvia keskusteluja, eikä muutoksia tapahdu, tai päättäjät eivät ryhdy toimiin ongelman ratkaisemiseksi muilla tavoin. Yleinen mielipide on tuskin tässä kohtaa muuttunut.

Jos tavoitteenasi oli saada aikaan laajempi keskustelu nälänhädästä, median vaikutusanalyysi voi auttaa sinua näkemään aikaansaamiasi tuloksia. Se lisää keräämääsi määrälliseen dataan syvällisempää kontekstia, jotta näet, mistä luvut ovat peräisin ja miksi niillä on merkitystä.

Median vaikutusanalyysit toimivat myös voittoa tavoitteleville yrityksille. Otetaan esimerkiksi Google. Meltwaterin avulla Google pystyy ymmärtämään käynnissä olevia keskusteluja sosiaalisen median analytiikkaa paremmin. Se tarkastelee kuluttajien tunteita (viestin taustalla olevaa merkitystä) ja ymmärtää näin yrityksen maailmanlaajuista jalanjälkeä. Se auttaa Googlea ymmärtämään, miten kampanjat toimivat suhteessa toisiinsa, ja arvioimaan, ovatko yritykset tavoittaneet keskeiset väestöryhmät, sekä analysoimaan kerätyn datan ja tulostavoitteiden välistä suhdetta.

Viestien tunnelman ja sosiaalisten normien syväluotaavan muutoksen aikaansaaminen voi olla pitkä ja hidas prosessi. Muutokset eivät aina näy välittömästi. Mutta seuraamalla keskusteluja ajan mittaan voit osoittaa mediasi kokonaisvaikutuksen kaikilla tasoilla – paikallisella, alueellisella, kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla.

Miten median vaikutusanalyysi tehdään?

Median vaikutusta on perinteisesti mitattu tutkimusten avulla. Muiden kanavien kautta tapahtuva mittaaminen on osoittautunut haastavaksi mahdollisten valintavirheiden vuoksi. Nykyteknologia mahdollistaa paremman analyysin tekoälytyökaluilla, kuten luonnollisen kielen käsittelyllä, koneoppimisella tai kuvantunnistusohjelmistolla. Uusi teknologia poistaa valikoivuuden riskit, koska se ottaa huomioon kaikki tasot uuden median ekosysteemissä.

Tekoäly kerää ja analysoi miljoonia datapisteitä reaaliajassa ja muuttaa ne helposti hyödynnettävissä olevaksi ymmärrykseksi. Vastaavanlaiseen suoritukseen tarvittaisiin yleensä kokonaisia tiimejä analyytikoita ja lukemattomia viikkoja tai kuukausia, jotta saataisiin jokseenkin samanlaisia tuloksia.

Tällaiselta näyttää moderni median vaikutusanalyysi:

1. Aloita vaikutustavoitteesta

Newton's cradle.

Kannatamme sitä, että aloitat päämäärä mielessä ja etenet takaperin. Kun tiedät, millaisen vaikutuksen haluat saada aikaan, voit paremmin räätälöidä sisältösi ja kampanjasi tuottamaan halutun lopputuloksen.

Vaikuttavuustavoite antaa sinulle jotain, johon voit verrata kampanjasi tuloksia. Myöhemmin, kun alat analysoida kampanjasi perusteella käytyjä keskusteluja, voit nähdä, vastaavatko ne alkuperäisiä tavoitteitasi.

2. Määrittele median mittarit

Voit mitata median vaikutuksia monin tavoin. Joitakin yleisimpiä mittareita ovat muun muassa:

Tavoittavuus

Stanford Social Innovation Review -julkaisu muistuttaa, ettei ole mitään takeita siitä, että miljoonia lukijoita tavoittaneella jutulla olisi suurempi reaalimaailman vaikutus kuin tuhansia lukijoita tavoittaneella jutulla. Myös klikkaukset kertovat vain osan tarinasta, varsinkin kun botteja voidaan käyttää lisäämään klikkauksia ja saamaan sisältösi näyttämään todellista vetovoimaisemmalta.

Tavoittavuudessa ei ole niinkään kyse yleisön koosta vaan siitä, ketkä yleisön muodostavat. Yksi tapa saada parempi käsitys tavoittavuudesta on tarkastella, kuinka kauan henkilö on seurannut sisältöäsi. Jos joku lukee artikkeliasi pidemmän aikaa, sillä on todennäköisesti suurempi vaikutus kuin jos lukija lopettaa lukemisen muutaman sekunnin jälkeen.

Tekoäly voi auttaa täyttämään tietoaukkoja tarkastelemalla klikkauksia pidemmälle ja saamalla paremman käsityksen siitä, miten ihmiset suhtautuivat sisältöösi.

Vaikutus

Tiedotusvälineillä voi olla voimakas rooli yksilöiden asenteiden, ajatusten ja mielipiteiden muokkaamisessa. Joissain tapauksissa se voi myös muokata yleisön käsityksiä kokonaisuudessaan. Median uutisointi voi vaikuttaa siihen, miten muut yksilöt ja organisaatiot suhtautuvat tiettyihin asioihin.

Sisältösi vaikutuksen mittaaminen on suuri osa vaikutusanalyysia. Tekoäly vähentää tarvetta kerätä vaikuttavuuteen liittyviä tietoja fokusryhmien ja haastattelujen avulla analysoimalla verkkokeskusteluja ja niiden taustalla olevaa kontekstia.

Kun vaikutusanalyysi yhdistetään muihin mittareihin, organisaatiot voivat saada paremman käsityksen siitä, kuinka vaikutusvaltaista niiden sisältö on ollut tavoitellun yleisön ja määriteltyjen tavoitteiden kannalta.

Sitoutuminen

Sosiaalisen median markkinoinnissa korostetaan yleensä jokseenkin turhia mittareita, kuten tykkäyksiä, jakoja ja seuraajia. Nämä sekoitetaan usein sitoutumiseen.

Todellisuudessa ne merkitsevät hyvin vähän asioiden suuressa mittakaavassa, koska ne eivät kerro sitoutumisen tai ymmärryksen tasosta.

Tekoälyteknologia voi kuitenkin antaa uutta tietoa sitoutumistoimista sosiaalisen median kuuntelun ja sosiaalisen median seurannan avulla. Selvitä, mistä muista asioista ihmiset puhuvat sosiaalisissa verkostoissa kuin sinun brändistäsi. Opi, mitkä tekijät ohjaavat keskusteluja, löydä merkityksellisiä aiheita ja tule vaikuttavammaksi osaksi yleisösi elämää.

Verkkosivustosi liikenne

Bar graphs.

Verkkosivuston liikenne on iso osa sitoutumista. Se osoittaa, että sisältösi ei ollut vain houkuttelevaa luettavaa, vaan se myös kannusti lukijaa ryhtymään lisätoimiin. Tekoäly voi tuoda enemmän kontekstia verkkosivustosi liikenteeseen näyttämällä tarkalleen, mistä lähteistä liikennettä tulee ja mikä sisältö tarkalleen johti toimintaan.

3. Ota käyttöön median seuranta- ja analyysiratkaisu

Meltwaterin kaltaiset mediaseurannan alustat tekevät suuren osan raskaasta työstä puolestasi, kun teet median vaikutusanalyysia. Kun otat ratkaisun käyttöön, tekoälytyökalut ryhtyvät työhön löytämällä ja analysoimalla keskusteluja, seuraamalla edellä lueteltujen kaltaisia mittareita ja muuttamalla datan oivalluksiksi.

Siitä eteenpäin on vain tarkasteltava jokaista resurssia ja raporttia tarkennetun datan avulla, jotta saat paremman käsityksen vaikutuksestasi.

Esimerkkejä median vaikutuksen analysoinnista

Olemme Meltwaterilla tehneet useita media-analyysejä, jotka toimivat esimerkkeinä yrityksellesi. Tutustu seuraaviin blogeihin ymmärtääksesi, miten median analyysi toimii ja miltä se voisi näyttää:

Miten Meltwater voi auttaa

PR-työn, median käytön ja mainintojen vaikutusten ymmärtäminen on kriittinen vaihe missä tahansa PR-strategiassa. Se poistaa kaikki arvailut siitä, vaikutatko sekä yritykseesi että yleisösi elämään.

Mediaseurannan ja sosiaalisen median hallinnan alustamme hyödyntävät tekoälyä, joka tuottaa jatkuvasti ymmärrystä puolestasi – esimerkiksi kuvantunnistuksen avulla. Tutkimme yli 270 000 maailmanlaajuista uutta lähdettä ja jaamme asiakkaillemme päivittäin yli 500 miljoonaa julkaistua sisältöä. Saat syvällisemmän ymmärryksen yleisöstäsi, voit seurata tärkeitä aiheita ja seurata, miten vaikutuksesi kehittyy ajan myötä.

Varaa esittely nähdäksesi, miten voimme yksinkertaistaa mediatyöskentelyäsi.

Loading...