Elämme aikakautta, jota ohjaa kasvava huoli maapallon hyvinvoinnista. Tämä ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja kulutustottumuksia: kestävyys on pitkän aikavälin trendi, joka haastaa ja monissa tapauksissa korvaa vanhat tavat toimia. Muuttuvalla toimialallaan voi nousta ajatusjohtajaksi hyväksymällä muutoksen ja astumalla rohkeasti sen etulinjaan. Näin kannattaakin tehdä, koska muuten kilpailijat tulevat ennen pitkää rinnalle ja ohi.

Kaikki alkaa siitä, että organisaatio ottaa arvot keskeiseen rooliin päivittäisessä työssään ja luo niiden avulla merkitystä kaikkeen toimintaansa: tuotteet, palvelut, sisäinen kulttuuri ja tietenkin myös itse työ. Kun työntekijä kokee toimivansa merkityksellisen asian puolesta, on hän sitoutuneempi ja motivoituneempi tehtäviinsä. Kun kuluttaja tietää voivansa tukea hyvää asiaa, ohjaa se hänen valintaansa marketin hyllyllä tai verkkokaupassa. Kun yritysjohtaja tunnistaa potentiaalisen yhteistyökumppanin olevan eettisesti kestävä toimija, helpottaa se keskusteluja neuvottelupöydässä.

Strategista ajatusjohtajuutta voi rakentaa monella tavalla, mutta tässä asiassa erinomainen lähtökohta on kääntää yksi keskeinen ajatus menneen maailman asetuksista nykyhetkeen:

Ennen vastuullinen toiminta ja työn merkitykseen panostaminen nähtiin ylimääräisenä kulueränä. Nyt siitä on tullut kilpailuetua luova tekijä.

Tämän ajatuksen varaan on hyvä rakentaa koko yrityksen vastuullista ajattelua. Lähtökohta on, että arvolähtöisyys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun eivät ole ristiriidassa taloudellisten tavoitteiden kanssa, vaan voivat tukea niitä.

Arvot ja merkityksellisyyden keskiöön nostava, strateginen ajatusjohtajuus ei kuitenkaan ole pelkkää kovaäänistä julistamista siitä, kuinka alalla tulisi toimia – muuttuva maailma muovaa myös vahvasti sitä, mitkä asiat painottuvat viestinnässä. Muutosta luodaan tekemällä hyviä tekoja käytännössä ja viestimällä niistä pitkäjänteisesti ja monella tasolla.

Organisaatioiden on kerrottava arvovalinnoistaan ja niiden vaikutuksesta arkeen sisäisesti, jotta uusi ajattelu tavoittaa omat työntekijät. Samoin arvoista on viestittävä ja keskusteltava ulospäin: kuluttajat ja kansalaiset haluavat tietää – heillä on jopa oikeus tietää! – millaisiin arvoihin heille markkinoivat yritykset ja heitä palvelevat julkisten alojen toimijat pohjaavat toimintansa. Ulkopuolelta tuleviin kysymyksiin on pystyttävä vastaamaan ja se on mahdollista vain, jos toiminnan merkitys on organisaation sisäisesti kirkas.

Millaista muutosta teidän yrityksenne tai organisaationne haluaa ympäröivässä yhteiskunnassa tai ehkä jopa maailmassa saada aikaan?

Kiinnostaako strateginnen ajatusjohtajuus? Katso webinaaritallenne aiheesta:

ajatusjohtajuus