Siirry sisältöön
logo
Miten sosiaalinen media on muuttanut PR:ää

Kuinka sosiaalinen media on muuttanut PR-työtä?


Meltwater

Sep 7, 2022

Sosiaalinen media ja PR ovat nykyään molemmat välttämättömiä brändiviestinnän välineitä. Olisiko näiden kahden osaston aika sulautua yhteen? Olipa seuraava askel sitten täydellinen integrointi tai vain paljon tiiviimpi yhteistyö, lue nämä vinkit, miten se onnistuu.

On yksi fakta, johon kaikki tiedotus- ja PR-toiminnan parissa työskentelevät voivat samaistua. Ammattimme kehittyy jatkuvasti – ja niin kehittyvät myös PR-taidot ja -välineet. Sosiaalisella medialla on ollut yksi merkittävimmistä vaikutuksista PR:ään. Se on muuttanut ikuisesti tapaa, jolla jaamme ja edistämme uutisia ja tarinoita.

woman with a silver watch typing on her mobile phone

Mitä PR on nykyään? Sosiaalisen median ruokkima 24/7-uutiskierto on kuin peto, jonka kanssa PR- ammattilaisten on painittava. Ajatus siitä, että asiakasvalitus voi muuttua täysimittaiseksi kriisiksi tarkoittaa, että sekä sosiaalisen median että PR:n on oltava tietoisia ja valmiita toimimaan kriisisuunnitelman avulla, jotta tällaiseen tilanteeseen voidaan puuttua suoraan.

Mutta miten brändit voivat yhdistää nämä sosiaalisen median markkinoinnin ja PR:n väliset pisteet?

Miten sosiaalinen media ja PR sopivat yhteen?

Sosiaalisen median markkinoinnin yleistymisen myötä jotkut PR-alan toimijat näkevät, että ne sopivat luontevasti yhteen, koska ne molemmat perustuvat viestintään. Sosiaalinen media mahdollistaa suhdetoiminnan vahvistamisen, jolloin viestisi tavoittaa useampia ihmisiä nopeammin ja vaikuttavammin.

Kun organisaatio esimerkiksi julkaisee lehdistötiedotteen, sosiaalinen media helpottaa uutisen jakamista ja levittämistä eri yleisöille. Ennen sosiaalisen median aikaa PR oli suunnattu tietyille ihmisryhmille, kuten sijoittajille, mutta nyt sosiaalisen median avulla PR-tiimillä on suorempi tapa tavoittaa ja sitouttaa yleisöjä.

Kirjoitustaidot ovat tärkeät PR-työssä

Sosiaalisen median PR on myös mahdollistanut sen, että yritykset voivat rakentaa henkilökohtaisempia suhteita kuluttajiin ja vaikuttaa helpommin lähestyttäviltä. Kun luodaan viestejä ja kirjoitetaan sosiaalisen median alustoille, PR-ammattilaiset ovat tämäntyyppisen työn taitajia.

PR-ammattilaiset ymmärtävät, miten ottaa vaikuttajat mukaan osaksi somemarkkinointisuunnitelmaa, jolla saadaan sana liikkeelle siitä, mitä brändi mainostaa. He tietävät, miten rakentaa niitä suhteita, joista yritys voi hyötyä.

Takalinkkien rakentaminen

Takalinkkien rakentamisen tukeminen on toinen tapa, jolla sosiaalinen media ja PR voivat toimia yhdessä. Ei ole mikään salaisuus, että suuri osa markkinoinnista ja PR:stä on nykyään korkean auktoriteetin takalinkkien luomista. PR-ammattilaiselle ei riitä, että hän saa aikaan maininnan tunnetussa mediassa. Jotta brändin hakukoneoptimointiin voi tehdä todellisen vaikutuksen, mediamainintaan on liitettävä linkki.

"Verkkosivulinkit merkitsevät auktoriteettia", sanoo Andy Crestodina, Orbit Median toinen perustaja ja markkinointijohtaja. "Auktoriteetti lisää todennäköisyyttä, että kaikki verkkotunnuksellasi olevat linkit sijoittuvat paremmuusjärjestykseen. Siksi PR-ammattilaisilla on niin valtava kyky vaikuttaa hakusijoituksiin."

PR-ammattilaiset, jotka käyttävät sosiaalista mediaa strategisesti, voivat saada uutisjutusta lisää takalinkkejä. Tee yhteistyötä sosiaalisen median tiimisi kanssa vahvistaaksesi uutisointia ja rohkaistaksesi vaikuttajia ja alan yhteisöjä sitoutumaan toimintaasi. Tämä voi johtaa esimerkiksi korkean profiilin bloggaajiin tai YouTubereihin, jotka ovat kiinnostuneita antamaan alkuperäiselle tarinalle lisää eloa.

Miten brändit voivat integroida PR:n ja sosiaalisen median paremmin?

Joissakin organisaatioissa PR- ja sosiaalisen median tiimit tekevät yhteistyötä, mutta toisissa voi olla eroja. Miten nämä kaksi ryhmää voivat työskennellä paremmin yhdessä?

kaksi miestä pöydän ääressä kesken kokouksen

Integraatiota tarvitaan, jotta kummastakin toiminnosta saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Molempien toimintojen välillä voi olla jonkin verran päällekkäisyyttä. Tiiviimpi yhteistyö voi hyödyttää yritystä ja auttaa viestintää näyttämään yhtenäisemmältä. Et varmaankaan halua, että sosiaalinen media on menossa yhteen suuntaan, kun taas PR-tiimi on menossa toiseen suuntaan. Siksi on tärkeää, että sinulla on strategia siitä, miten nämä kaksi osastoa voidaan yhdistää.

Näin synkronoit media- ja PR-tiimisi

  1. Asiakkaat: PR voi etsiä sosiaalisesta mediasta asiakaspalautetta tai käyttäjien tuottamaa sisältöä, jota voidaan vahvistaa ja hyödyntää muissa viesteissä ja kampanjoissa. Koska sosiaalisen median tiimillä on sormensa asiakkaiden pulssilla, kuka tietäisi heitä paremmin, mikä sisältö voisi olla sopivaa brändin edistämiseen? He voivat tuoda tämän PR-osastonsa tietoon.
  2. Etiikka: Kun kyse on sisällön luomisesta sosiaaliseen mediaan, kyseinen tiimi voi koordinoida toimintaansa PR-tiimin kanssa varmistaakseen, että tuotemerkin sanoma heijastuu viestinnästä tarkasti. Varmista, että sisältö on linjassa brändin arvojen kanssa. PR-ammattilaisilla on luontainen aisti siitä, mikä on sopivaa. Et halua vaikuttaa brändiltä, jolla ei ole ymmärrystä viestinnän eri sävyistä. On siis hyvä ottaa PR-tiimi mukaan, jotta se voi toimia keskustelukumppanina jakamasi sisällön suhteen.
  3. Jakaminen: Muista sisällyttää lehdistötiedotteisiin linkit sosiaaliseen mediaan. Tee toimittajille tai muulle yleisölle helpoksi seurata ja olla yhteydessä brändiisi sosiaalisessa mediassa.
  4. Kriisiviestintä: Kriisin sattuessa PR- ja sosiaalisen median tiimien PITÄÄ koordinoida toimintaansa brändin hyvinvoinnin vuoksi. Sosiaalisen median tiimi saa joskus ensimmäisenä tietää puhkeamassa olevasta kriisistä. He voivat varoittaa PR-tiimiä, joka voi auttaa laatimaan vastauksen jaettavaksi.
  5. Sosiaalisen median seuranta: Tämän avulla PR-tiimi voi ymmärtää paremmin, miten brändisi viestit otetaan vastaan. Onko vastaus myönteinen? Tätä voidaan jatkaa kriisin jälkeen, jotta voidaan arvioida, miten brändi on toipunut tapahtumasta. Sosiaalisen median kuuntelusta tulee elintärkeää PR-tiimin toimintasuunnitelmassa.

Sosiaalinen PR: Yhdistä tiimisi

Lopputulos? Älä erota sosiaalisen median tiimejä ja PR-tiimejä, vaan harjoittele sosiaalista PR:ää. Ehkäpä haluat ehdottaa näiden kahden tiimin yhdistämistä toisiinsa tai vähintään niiden välisen yhteistyön lisäämistä. Parhaita käytäntöjä PR:n ja sosiaalisen median parempaan yhteensovittamiseen löydät kattavasta e-kirjastamme.

Loading...