Siirry sisältöön
logo
Kuva miehestä, joka puhuu megafoniin, josta lähtee puhekupla digimarkkinoinnin kanavista.

Digitaalisen markkinoinnin sanakirja


Meltwater

Apr 20, 2021

Tuntuuko sinusta, että digitaalinen markkinointi on täynnä outoja termejä ja jargonia? Meltwaterin digitaalisen markkinoinnin sanakirja auttaa!

Tästä blogista löydät vastauksia niin yleisen digimarkkinoinnin termistöön kuin teknisempäänkin jargoniin – ota sanakirja talteen! Sanakirja päivittyy mahdollisuuksien mukaan, joten jos selitys johonkin termiin jäi uupumaan, niin vinkkaa siitä meille.

Sisältö:

Yleisiä digimarkkinoinnin termejä

1. Digitaalinen markkinointi (Digital marketing)

Yrityksen markkinointia, joka kattaa kaiken sähköisen markkinoinnin sisällön. Digitaalisen markkinoinnin sisältöä ovat esimerkiksi mobiilimarkkinonti, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi.

2. Bränditietoisuus (Brand awareness)

Kuvastaa sitä, kuinka hyvin kuluttajat tuntevat yrityksen tuotteet ja palvelut. Bränditietoisuutta kannattaa tutkia esimerkiksi kyselytutkimuksilla.

3. Liidi

Potentiaalinen asiakas, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tarjontaa kohtaan ja jättänyt yhteystiedot esimerkiksi yrityksen verkkosivuston tai liidimainoksen kautta.

4. Liidien nurturointi (Lead nurturing)

Liidien kypsyttelyä ja hoivausta ostoprosessissa myyntiä kohti. Liidien nurturointi tapahtuu käytännössä tarjoamalla liideille automaattisesti heitä kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa esim. sähköpostitse. Liidien nurturointi onnistuu myös sosiaalisessa mediassa. Kun pystyt tarjoamaan liideillesi jatkuvasti lisäarvoa tuottavaa sisältöä, kasvatat myös asiantuntijakuvaasi ja pysyt liidiesi mielessä erityisesti siinä vaiheessa, kun he lopulta ovat valmiita tekemään ostopäätöksen.

5. Account-based marketing (ABM)

Markkinoinnin lähestymistapa, jolloin markkinointiviestintää kohdennetaan tiettyyn kohderyhmään. ABM:n lähtökohtana on tarkoin valitut ja nimetyt yritykset, jotka ovat liiketoiminnan näkökulmasta yrityksen tärkeimpiä asiakkaita. Tässä markkinointityylissä tavoitellaan yrityksen johtoa, päättäjiä sekä ostoprosessissa mukana olevia henkilöitä kohdennetulla viestinnällä eri kanavissa.

6. Sisältömarkkinointi (Content Marketing)

Markkinointitekniikka, jossa kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää sekä muuta mediasisältöä digitaalisissa kanavissa. Sisältömarkkinoinnin tavoite on kohderyhmälle relevantin sisällön tuottaminen. Tavoitteena on myös hankkia uusia asiakkaita ja pitää nykyiset asiakkaat.

7. Asiayhteysmarkkinointi (Contextual marketing)

Asiakkaalle tarjottua ja kohdennettua markkinointiviestintää sen perusteella, kuinka hän käyttäytyy verkkosivustolla. Asiayhteysmarkkinointi voi tarkoittaa esimerkiksi evästeiden perusteella kohdennettua mainosta.

8. Affiliate-markkinointi

Markkinoinnin keino, jonka avulla julkaisijana toimivalla henkilöllä on mahdollisuus ansaita rahaa ohjaamalla kävijöitä ja ostoja verkkokauppaan. Affiliate-markkinointi on tulospohjainen markkinointimuoto, jossa maksetaan vain toteutuneista tavoitteista.

9. Word-of-mouth -markkinointi (WOM)

Suomeksi puhutaan usein myös puskaradiosta, viidakkorummusta tai suusanallisesta markkinoinnista. Tämä markkinointimuoto perustuu siihen, että suositus toiselle kuluttajalle tulee luotettavalta ja tutulta taholta: tämä saa toisen kuluttajan myös toimimaan.

💡 Voit lukea lisää tästä markkinointimuodosta blogistamme: Miksi word-of-mouth -markkinointi on tärkeää?

10. Sähköpostimarkkinointi (Email Marketing)

Tapa tavoittaa jo nykyinen tai tuleva asiakas suorilla sähköpostiviesteillä. Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa oikeastaan kaikkea sähköpostitse tapahtuvaa viestintää yrityksen ja asiakkaan välillä. Tyypillisin esimerkki sähköpostimarkkinoinnista on esimerkiksi uutiskirje.

11. Inbound-markkinointi (Inbound Marketing)

Markkinointimalli, jossa pyritään siihen, että potentiaalinen ostaja hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa. Idea on se, että saat asiakkaasi lukemaan, katsomaan tai kuuntelemaan tekemiäsi sisältöjä ja ottamaan sinuun siten yhteyttä. Vaihtoehtoisesti asiakas voi antaa sinulle tämän yhteystiedot vastineeksi jostain ladattavasta sisällöstä, eli esimerkiksi webinaarikouluksesta tai ladattavasta oppaasta.

12. Markkinoinnin automaatio (Marketing automation)

Markkinoinnin prosessien automatisointia. Markkinoinnin automaatio on järjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida esimerkiksi jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitella liidejä ja ylläpitää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa ja mahdollistaa personoidumman markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myynnin tekemisen.

13. Markkinointikanava

Kaikki välineet ja väylät, joiden kautta yritys viestittää asiakkaalle olemassaolostaan. Pyrkimyksenä on löytää yrityksen resursseihin nähden mahdollisimman tuottava kokonaisuus. Markkinointikanavia voi olla esim. eri sosiaalisen median kanavat, erilaiset lehdet, sähköpostilla lähetettävä uutiskirje tai vaikkapa vuorovaikutus myyjän ja ostajan välillä

14. Natiivimainonta

Digimediassa julkaistu teksti, joka näyttää ulkoisesti journalismilta, mutta on maksettua mainontaa. Useimmiten natiivimainonnan sisällön tuottaa palvelun tai tuotteen mainostaja itse.

15. Hakukonemarkkinointi

Sivuston markkinointia hakukoneissa. Hakukonemarkkinointi koostuu kahdesta toisiaan tukevasta lähestymistavasta, eli hakukoneoptimoinnista ja hakusanamainonnasta.

16. Hakukoneoptimointi (SEO)

Toimenpiteitä, joilla parannetaan ja kasvatetaan verkkosivustollesi tulevan orgaanisen liikenteen määrää ja sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnilla pyritään saamaan verkkosivusi hakukoneiden tuloksissa (esim. Google tai Yahoo) mahdollisimman korkealle tuotteitasi tai palveluitasi kuvaavilla hakusanoilla ja hakulauseilla.

17. Hakusanamainonta (SEM)

Hakukoneiden teksti- ja kuvamainontapalvelu. Hakussanamainonnassa hakukoneen käyttäjälle esitettävä mainos valitaan käyttäjän hakusanan ja sijainnin sekä mainostajan päivittäisen ja kuukausittaisen budjetin perusteella.

18. Kasvumarkkinointi (Growth Marketing)

Markkinoinnin lähestymistapa, jolle ominaista on kannattavuuden ja kasvun rakentaminen asiakkuuden jokaisessa vaiheessa. Tavoitteena on ketterien kokeilujen kautta löytää tehokkaita markkinoinnin keinoja ilman suurta budjettia tai resursseja.

19. Social Selling

Termi, jota käytetään verkossa tapahtuvasta aktiivisesta vuorovaikuttamisesta ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä osana myyntityötä. Kyseessä on siis sosiaalinen myynti, jossa korostuu henkilökohtainen verkostoituminen ja keskustelu sosiaalisen median kanavissa.

Suunnitteluun ja kehitykseen liittyviä digimarkkinoinnin termejä

1. Asiakkaan ostopolku (Buyer’s journey)

Tieto siitä, miten ja mistä asiakas hakee tietoa esimerkiksi hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Ostopolkua ajatellessa on hyvä muistaa, että asiakas ei hae aina ensimmäisenä tuotetta ja ratkaisua tai yritystä. Esimerkiksi Google on pilkkonut hakukäyttäytymistä erilaisiin hetkiin, joita ovat: I-want-to-know moments (halu selvittää asioita), I-want-to-go moments (halu palveluun nopeasti), I-want-to-do moments (halu tehdä jotain heti) ja I-want-to-buy moments (halu ostaa tietty tuote).

2. Ostajapersoona (Buyer persona)

Yrityksen kohderyhmä, eli ns. yrityksen unelma-asiakkaat. Ostajapersoonien keskiössä on halu ymmärtää asiakkaita paremmin. Ostajapersoonien määrittelyllä yritys auttaa markkinoinnillaan asiakasta ratkaisemaan hänen kokemansa ongelman ja viemään häntä kohti haluamaansa ratkaisua yrityksen tarjoaman palveluiden tai tuotteiden avulla.

3. Julkaisukalenteri (Editorial calendar)

Työkalu, jonka avulla sisällöntuotantoon osallistuvat henkilöt tietävät, millaisia julkaisuja yritykseltä on tulossa ja mitä sisällöntuottajien täytyy tehdä. Julkaisukalenteri auttaa myös kartoittamaan olevia sisältöjä ja täyttämään sisältöaukot. Julkaisukalenteriin kannattaa kirjata mm. ajankohtaiset aiheet, sesongit ja tapahtumat joihin yrityksen tulee tarttua. Lisäksi julkaisukalenterissa kannattaa olla ylhäällä ostajapersoonat ja sisältöteemat.

4. Sisältökartoitus (Content mapping)

Kartoitus siitä, mitä missäkin yrityksen kanavassa on julkaistu, koska ja missä formaatissa. Erityisen tärkeäksi tieto muodostuu silloin, kun yrityksellä on useita julkaisukanavia tai kun tuotanto on hajautettu useammalle tekijälle. Sisältökartoitus on hyvä tapa päällekkäisen työn minimointiin järkevöittää tekemistä. Sen avulla saat suunniteltua helpommin uusia sisältöjä, mutta myös päivitettyä vanhentunutta tietoa, yhdistettyä samaa aihepiiriä kattavia juttuja tehokkaammaksi sisällöksi tai syvennettyä juttuja otsikkotasolla.

5. SMART-kriteerit (SMART Goals)

Kriteerejä, jonka avulla yritys voi määritellä tavoitteitaan. Kirjaimet merkitsevät seuraavia sanoja: S = konkreettinen (specific) ja M = mitattavissa oleva (measurable). A = toteutettavissa oleva (achievable), R = merkityksellinen (relevant) ja T = ajallinen (time bound).

6. Asiakkaiden poistuma (Churn Rate)

Kuinka moni asiakas on päättänyt tuotteen tai palvelun tilauksen. Churn ratea seuraamalla yritys voi seurata sitä, ovatko esimerkiksi markkinoinnin toimenpiteet tuottaneet pitkäkestoisia ja tyytyväisiä asiakkaita vai vaan tuotteen testaajia, jotka eivät koe hyötyvänsä tuotteesta tai lopettavat jonkun muun syyn takia.

7. Asiakkuuden elinkaaren arvo (CLV)

Asiakkuuden elinkaaren arvo, eli Customer Lifetime Value kertoo  asiakkaiden tuoman arvon pidemmällä aikavälillä. Kun yritys tuntee kohderyhmänsä ja asiakkaansa, voi markkinoinnin panostuksia suunnata toimenpiteisiin, joista yritys saa kannattavampia asiakkuuksia.

Maksettujen kanavien termejä digimarkkinoinnissa

1. Bid (Hintatarjous)

Mainonnan hinnoittelu, joka perustuu usein kaikkien mainostajien tarjouksien perusteella tapahtuvaan huutokauppaa, jossa mainostaja itse määrittelee hinnan, jonka on valmis maksamaan mainonnan hinnoittelun mukaisesti.

2. Ohjelmallinen ostaminen

Digitaalisen mainostilan ostamista ja myymistä automatisoidusti, jolloin kaikki mainostilan ostot, kuten bannerit ja videonäytöt ostetaan erilaisten markkinapaikkojen (esim. Google DV360) kautta.

3. Klikkaus (Click)

Toimenpide asiakkaan suunnalta, yleisimmin mainoksen tavoitteena on se, että mainoksen näkijä klikkaa sitä verkossa. Klikkaus vie yleensä yrityksen verkkosivuille, verkkokauppaan tai kampanjaa varten erikseen luodulle laskeutumissivulle.

4. Yhden klikkauksen hinta (Cost-per-click)

CPC on luku yhden klikkauksen hinnasta. Esimerkiksi: CPC on 0,50 € ja klikkauksia sille tulee 100 kpl. Tällöin mainonnan hinta on 100*0,50 €, eli 50 €.

5. Toiminnasta koituva maksu (Cost-per-conversions)

CPA tarkoittaa, että mainostaja maksaa toimintaan johtavasta toiminnasta, eli konversiosta. Tämä saattaa tulla esimerkiksi tilauksesta, joka on tullut mainoksen kautta.

6. Maksu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta (Cost-per-mille)

CPM on hinnoittelumalli, jossa maksetaan tietty summa tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. CPM-mittaria käytetään erityisesti banneri- ja brändimainonnassa.

7. Julkaisun näyttökerrat (Impressions)

Luku kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on näytetty. Yksi impressio tapahtuu silloin, kun yksi käyttäjä näkee mainoksen tai verkkosivuston netissä. Sama henkilö on voinut nähdä julkaisun useamman kerran, julkaisun näyttökerrat eli impressiot eivät mittaa uniikkeja silmäpareja.

8. Cost-per-impression (CPI)

Kertoo mainoksen yhden näyttökerran hinnan.

9. Display-mainonta (Display ads)

Googlen Display -mainosverkostossa käytettävä mainonnan muoto. Display-mainontaa voidaan toteuttaa hakusanamainosten tapaan tekstinä, bannereina tai Googlen Display-mainonnanhallinnan kautta tehtyinä mainoksina. Sisältönä voi olla kuva, video ja teksti. Mainostyökalu luo responsiivisia mainoksia, eli ne mukautuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteiden mukaan.

10. Display-mainosverkosto (Display networks)

Google Display -mainosverkosto, joka  sisältää yli 2 miljoonaa verkkosivustoa. Mainontaa voidaan näyttää mm. Gmailissa. Display-mainontaa voidaan kohdentaa halutulle kohderyhmälle esimerkiksi iän ja sijainnin perusteella haluttujen sisältöjen, sivustojen tai avainsanojen yhteyteen.

11. Uniikit näyttökerrat (Unique Views)

Määrä kertoo sen, kuinka moni käyttäjä on nähnyt sisältösi. Yksi uniikki katsoja saattaa nähdä tai palata katsomaan sisältöä uudelleen useamman kerran, jolloin puhutaan julkaisun näyttökerroista.

12. Maksettu media (Paid Media)

Medianäkyvyys, josta yritys maksaa.  Maksettu media on käytännöllinen tapa tavoittaa uusia yleisöjä. Hyviä maksetun median kanavia ovat esimerkiksi natiivimainonta, sosiaalisen median kampanjat, hakukonemainonta sekä retargetointi.  Maksettua mainontaa on  myös sanomalehdissä, televisiossa ja radiossa. 

13. Uudelleenmarkkinointi (Remarketing)

Tai retargeting. Suomeksi aiheesta puhutaan usein nimillä uudelleenmarkkinointi tai uudelleenmainonta. Termeillä tarkoitetaan käytännössä mainoksien näyttämistä heille, jotka ovat jo vähintään kerran käyneet verkkosivustolla.

Sisältömarkkinoinnin termejä

1. Blogi

Verkkosivu, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä. Blogi voi keskittyä yhteen aiheeseen (esim. markkinointi) tai olla ns. yleisblogi. Blogi taipuu erilaisiin tehtäviin ja sen avulla voi parantaa yrityksen sisäistä tai ulkoista viestintää.

💡 Lue vinkkimme hyvän blogin kirjoitusta varten

2. Call-to-action (CTA)

Kehote, joka ohjaa asiakkaan tekemään jotain toivottua, esim. tilaavan uutiskirjeen, ottavan yhteyttä, lukevan seuraavan blogisisällön, ostavan tuotteen tai tilaavan palvelun. Hyvä CTA opastaa asiakasta ottamaan seuraavan askeleen ja kertoo hänelle, mitä hyötyä siitä hänelle on.

3. Click-through-rate (CTR)

Klikkiprosentti tai klikkausprosentti. Laskukaavan esimerkki: jos mainospostausta näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 100 kertaa, sen klikkiprosentti on 10 %.

4. Dynaaminen sisältö (Dynamic Content)

Mukautuva sisältö, joka tarkoittaa verkkosisältöä, joka muuttuu käyttäjän käyttäytymisen, mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Dynaamiseen sisältöön törmää usein verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Sen tavoitteena on tarjota houkutteleva ja uniikki käyttäjäkokemus.

5. E-kirja (Ebook)

Tiedosto, joka sisältää kirjan digitaalisessa muodossa. E-kirjan lukemiseen tarvitaan päätelaite, joka voi olla esimerkiksi älypuhelin, tietokone tai tabletti.

6. Ikivihreä sisältö (Evergreen content)

Sisältö, joka ei koskaan vanhene. Evergreen content kestää aikaa ja kiinnostaa lukijoita kuukaudesta ja vuodesta toiseen.  Ikivihreä sisältö on suunniteltu olemaan hyödyllistä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tämä tällä hetkellä lukemasi Meltwaterin blogisisältö on suunniteltu kestämään aikaa.

7. Infograafi

Informaation tuominen graafiseen muotoon, jotta se olisi helpompi lukea ja sisäistää. Infograafit sisältävät kuvia tai kuvitusta, tekstiä ja numeroita. Infograafissa tekstin osuus pyritään pitämään melko vähäisenä ja tarkoitus on, että kuvamaailman avulla asiat selviävät yhdellä vilkaisulla. Numerot infograafissa voidaan esittää graafeina, tilastoina tai esimerkiksi typografisesti korostettuina.

8. Avainsanat (Keywords)

Näitä ovat valitsemasi sanat tai ilmaukset, jotka kuvaavat tuotettasi tai palveluasi ja auttavat määrittämään, milloin ja missä mainoksiasi näytetään. Avainsanojen avulla kävijät tulevat sivuillesi hakukoneista.

9. Laskeutumissivu (Landing Page)

Laskeutumissivu on sivu verkkosivustolla, johon kävijä ohjataan sen jälkeen, kun hän on klikannut mainosta. Laskeutumissivun tarkoitus on saada kävijä suorittamaan mainoskampanjan tavoitetoiminto, eli konvertoitumaan. Laskeutumissivun tavoitteita voivat olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, myynti, lomakkeen täyttö tai jäseneksi ilmoittautuminen.

10. Ajankohtaisten ilmiöiden kommentointi (Newsjacking)

Keino yrityksen oman näkökannan esiintuomiseen ajankohtaisissa asioissa. Newsjackingissa voi tuoda esiin myös yrityksen arvoja ajankohtaisten aiheiden tiimoilta.

11. Podcast

Digitaalinen sarja, jonka kuuntelija voi kuunnella esimerkiksi suoratoistopalvelusta. Yleensä podcastit ovat äänitiedostoja, mutta podcast voi periaatteessa olla myös video-podcast (vodcast). Podcastiä ei lähetetä tiettyyn aikaan kuten radio-ohjelmaa vaan kuuntelija voi kuunnella sen silloin kun hänelle sopii.

12. Visual content

Visuaalinen sisältö, jossa hyödynnetään sekä visuaalisuutta että tekstiä. Tarkoituksena on saada sisältö eläväisempään muotoon, jotta lukijan on helpompi sisäistää annettu informaatio.

13. Webinaari

Virtuaalinen tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta päätelaitteeltaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Webinaaria voidaan hyödyntää etä- tai verkko-opetuksessa järjestämällä luentoja ja koulutuksia.

👉 Katso Meltwaterin tulevat webinaarit täältä.

Sosiaalisen median termejä

1. Aihetunniste (Hashtag)

Aiemmin # oli meille vain risuaita, nykyisin hashtag, eli aihetunniste. Aihetunniste on kokonaisuus, joka muodostetaan #-merkillä ja sitä seuraavalla sanalla tai merkkijonolla, esimerkiksi Twitterissä: #MeltwaterWebinaari. Aihetunnistetta, eli hashtagia klikkaamalla löydät sisältöjä saman aihepiirin ympäriltä.

2. Vaikuttaja (Influencer)

Vaikuttajat voivat olla mm. Bloggaajia, instagrammaajia, tubettajia, snäppääjiä tai e-urheilijoita. Vaikuttajalla on oma yleisönsä sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa laadukkaita sisältöjä.

3. Vaikuttajamarkkinointi (Influencer marketing)

Markkinointityyli, jossa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden avulla kerrotaan kiinnostavia tarinoita halutuille kohderyhmille. Sen voima perustuu perinteiseen puskaradioon: tutulta ihmiseltä saatu suositus, varoitus tai muu arvostelu vaikuttaa mielipiteisiin huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi tuntemattoman yrityksen oma markkinointiviestintä. Blogistamme löytyy myös yrityksen opas vaikuttajamarkkinointiin.

💡 Meltwaterin tuottaman State of Social Media -tutkimuksen mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä 41% yrityksistä on hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaa.

4. Facebook

Yhteistöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystäviensä kanssa. Facebookissa on myös mahdollista liittyä erilaisiin ryhmiin, tykätä eri sivuista, pitää live-lähetyksiä sekä saada tietoa tulevista tapahtumista. Ihmiset esiintyvät Facebookissa lähtökohtaisesti oikealla nimellään. Innowisen tutkimuksen mukaan 72 % eli n. 2,9 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää Facebookia viikoittain (2020).

💡 Lue lisää: Facebook-markkinoinnin pikaopas yrityksille.

5. Facebook-pikseli

Verkkosivustolle lisättävä seurantakoodi. Pikselin kautta kerätyn datan avulla yritys voi luoda tehokkaampaa Facebook-mainontaa kohdentamalla viestiä tarkemmalle yleisölle sekä mitata Facebook-markkinoinnin tuloksellisuutta. 

6. Instagram

Visuaalinen alusta, jossa panostetaan laadukkaisiin kuviin ja videoihin.  Käyttäjät voivat ladata kuvia ja videoita sekä jakaa niitä seuraajiensa tai valitsemansa ryhmän kanssa. Julkaisuja voi kommentoida, tallentaa ja niistä voi tykätä. Innowisen tutkimuksen mukaan 48 % eli n. 2,0 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää Instagramia viikoittain (2020).

💡 Lue blogistamme 5 vinkkiä yrityksesi Instagramiin.

7. Instagram Reels

Instagramin toiminnallisuus, joka mahdollistaa useammasta lyhyestä videopätkästä koostettujen 15 sekunnin mittaisten videoiden julkaisemisen ja jakamisen. Videoissa voi olla mukana musiikkia ja erilaisia erikoistehosteita.

💡 Lisää tästä toiminnallisuudesta löytyy someoppaastamme: Instagram Reels.

8. LinkedIn

Sosiaalisen median palvelu ja verkostoitumisväline, joka keskittyy vahvemmin työelämään. LinkedInin käyttäjät voivat julkaista kuvia, videoita ja tekstiä, ladata palveluun esim. ansioluettelonsa, ilmoittaa työkokemuksestaan, harrastustoiminnastaan sekä kiinnostuksen kohteistaan. LinkedInin käyttäjä voi pyytää suosituksia muilta sekä suositella muita. Innowisen tutkimuksen mukaan 16 % eli n. 0,7 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää LinkedIniä viikoittain (2020).

9. Pinterest

Kuratoitu, ilmoitustaulutyyppinen sosiaalinen linkkien ja kuvien jakopalvelu. Pinterest tarjoaa  käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja ylläpitää kokoelmia, jotka perustuvat johonkin teemaan, kuten vaikkapa tapahtumaan tai harrastukseen. Innowisen tutkimuksen mukaan 17 % eli n. 0,7 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää Pinterestiä viikoittain (2020).

10. Twitter

Yhteisöpalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä, eli twiittejä ja lähettämään toisilleen yksityisviestejä. Twitterissä voi jakaa kuvia, videoita, tekstejä ja tarinoita. Tekstipohjaiset viestit eli twiitit voivat sisältää korkeintaan 280 merkkiä. Poikkeuksena ovat japanin-, korean- ja kiinan kieliset twiitit, joihin saa käyttää 140 merkkiä. Innowisen tutkimuksen mukaan 25 % eli n. 1 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää Twitteriä viikoittain (2020).

11. YouTube

Videopalvelu, jonka käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan, sekä katsoa ja kommentoida muiden käyttäjien videoita. Vuonna 2020 YouTubea käytti vuonna 2020 n. 3,1 miljoonaa suomalaista, joka vastaa n. 77 % suomalaisista. YouTube on ollut Suomen toiseksi suosituin verkkosivusto vuodesta 2009 alkaen. 

12. Clubhouse

Aäneen ja puheeseen perustuva sosiaalisen median sovellus, ns. drop-in-audio chat, jossa käyttäjät käyvät keskusteluja eri aiheille avatuissa huoneissa. Clubhousen kautta ihmiset ympäri maailmaa voivat keskustella keskenään, tutustua toisiinsa, kuunnella keskusteluja ja oppia asioita erilaisten keskustelujen merkeissä.

💡 Lue lisää Clubhousesta blogistamme: mikä on Clubhouse – ja mitä siitä pitää tietää?

13. TikTok

TikTok on short form-videoiden jakamiseen tarkoitettu alusta. Se mahdollistaa käyttäjilleen max. 60 sekunnin mittaisten videoiden luomisen ja julkaisemisen sekä toisten käyttäjien videoiden katsomiseen. Innowisen tutkimuksen mukaan 9 % eli n. 0,4 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää TikTokia viikoittain (2020).

💡 Lue lisää TikTokista oppaastamme.

14. Jodel

Anonyymi, käyttäjän omaan sijaintiin sosiaalisen median kanava. Jodeliin ei tarvitse kirjautua ja viestejä voi lähettää täysin anonyymisti. Sovellus on hyperpaikallinen: käyttäjä voi nähdä vain ne keskustelut, jotka käydään muutamien kilometrien päässä hänen omasta sijainnistaan. Käyttäjä voi myös määrittää itselleen kotipaikkakunnan, jonka keskusteluja hän pääsee lukemaan myös muualla ollessaan.

15. Uudelleentwiittaus

Twitterissä käytettävä termi sille, että toinen käyttäjä jakaa sellaisenaan toisen käyttäjän twiitin. Terminä käytetään myös sanaa Retweet tai RT.

16. Twiitin lainaus

Twitterissä käytettävä termi sille, että toinen käyttäjä jakaa uudelleen toisen käyttäjän twiitin, mutta kirjoittaa jotain omaa sisältöä lainaukseen liittyen. Terminä käytetään myös sanaa Quote Tweet tai QT.

17. Social Influencers

Meltwaterin työkalu vaikuttajamarkkinointiin. Social Influencersiä käyttämällä löydät vaikuttajamarkkinointiisi sopivimmat vaikuttajat, lähetät helposti kampanjabriiffejä sekä -ehdotuksia ja mittaat vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia.

💡 Lue lisää Social Influencers -työkalusta täältä.

Analytiikka ja raportointi markkinoinnissa

1. Click-through rate (CTR): klikkiprosentti tai klikkausprosentti

Prosenttiluku, joka kertoo kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut mainosta. Laskukaavan esimerkki: jos mainospostaustasi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 100 kertaa, on klikkiprosentti 10 %.

2. Poistumisprosentti (Bounce rate)

verkkosivuston analytiikasta löytyvä poistumisprosentti, eli bounce rate kertoo prosenttilukeman siitä, kuinka moni poistui sivulta selaamatta muita sivuja. Tässä tapauksessa käyttäjä on vieraillut ainoastaan yhdellä sivulla.

3. Kattavuus (Reach)

Luku, joka kertoo mainoksen tai päivityksen nähneiden yksittäisten käyttäjien määrän. Eli kuinka monelle käyttäjälle mainos on näkynyt esimerkiksi Facebook-uutisvirrassa.

4. Return on investment (ROI)

Sijoitetun pääoman tuottoaste, eli Iuku, joka kertoo siitä, kuinka paljon sijoitettu raha eli pääoma on tuonut tuottoa yritykselle takaisin. ROI:n voi laskea karkeasti seuraavasti: kampanjaan kulutettu 2 000 €, ulkoistettu kumppani on veloittanut 1 000 €  ja kauppaa on tullut 25 000 € edestä. Tässä tapauksessa ROI lasketaan seuraavalla kaavalla: ((25000-2000-1000)/ 3000)*100 = 733 %.

💡 Lue lisää: Kuinka mitata sosiaalisen median ROI?

5. Suora liikenne (Direct traffic)

Kävijät, jotka saapuvat sivustolle kirjoittamalla sivuston osoitteen suoraan selaimen osoitekenttään tai ovat saapuneet sivustolle käyttäen kirjanmerkkiä.

6. Web-analytiikka

Verkkosivuston kävijäseurannan ja analysointia, jonka avulla yritys saa tarkkaa tietoa markkinoinnin kannattavuudesta sekä asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivuilla.

7. Google Analytics

Verkkosivuston seurantatyökalu, joka tarjoaa tarkkaa tietoa sivuston kävijöistä ja digimarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisesta.

8. Avausprosentti

Kertoo sen kuinka monta prosenttia uutiskirjeen, mediatiedotteen tai muun yhteydenoton saaneista on avannut uutiskirjeen tai mediatiedotteen. Avausprosenttia seuraamalla yritys pystyy seuraamaan sitä, millaiset viestit ovat olleet vastaanottajien mielestä mielenkiintoisia. Näin yritys voi parantaa viestintää ja suunnitella siitä asiakkaita kiinnostavaa.

9. Orgaaninen näkyvyys

Sosiaalisen median julkaisun saama näkyvyys ilman maksettua mainontaa.

10. Orgaaninen hakutulos

Hakukoneessa maksetun näkyvyyden jälkeen tuleva hakutulos.

11. Viittausliikenne (Referral traffic)

Mahdolliset yrityksen muut sivustot tai yhteistyökumppanien sivustot, jotka linkittävät sivustolle liikennettä tuoden.

12. Lähteet (Sources)

Mistä yrityksen verkkosivuille on päädytty. Verkkosivustolle voi päätyä esim. sosiaalisen median kanavista, eri hakusanoista sekä mainoksista.

Teknisiä markkinoinnin termejä

1. API

Ohjelmointirajapinta, joka sallii useiden eri sovellusten kommunikoivan toistensa kanssa. Tämän johdosta tietojärjestelmään tallennettu tieto ja resurssit ovat käytettävissä mistä vain verkosta. Pääsyä tietoon hallitaan tyypillisesti API-avaimien avulla, joita hallinnoi sovelluksen pääkäyttäjä.

Erityisesti SaaS-palveluissa API:n merkitys on tärkeä, sillä sen kautta järjestelmään kertynyt data voidaan siirtää myös ulos siinä tapauksessa että halutaan vaihtaa ohjelmistoa tai esimerkiksi integroida se osaksi jotain isompaa kokonaisuutta. API mahdollistaa myös erilaisten  laajennuksien ja liitännäisten omatoimisen kehittämisen.

💡 Meltwaterin API-rajapinnasta voit lukea lisää täältä.

2. Content Management System (CMS)

Yleisnimitys sisällönhallintajärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa. Sisällönhallintajärjestelmällä viitataan toimialasta riippuen eri kokonaisuuksiin keskittyviin tietojärjestelmiin, joiden avulla tietoa esitetään käyttäjälle helposti ymmärrettävällä tavalla.

CMS-työkalut ovat pääasiassa online-työkaluja. Usein CMS viittaa verkkopalveluiden sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmiin eli sen avulla voidaan hallita, ylläpitää ja päivittää verkkosivuja. Yksi tunnetuimpia avoimen lähdekoodin CMS-ratkaisuja on WordPress.

3. Customer Relationship Management (CRM)

Asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu yrityksen käyttöön. Hyvän CRM-järjestelmän avulla yritykset voivat hallita asiakassuhteitaan, projekteja tai myyntiputkea, analysoida dataa, tehostaa työskentelyä ja laskuttaa asiakkaita.  

4. CSS

Dokumenttien ulkoasun määrittämiseen tarkoitettu tyyliohjekieli, eli Cascading Style Sheets. CSS on tekniikka, joka mahdollistaa yksinkertaisten ja helposti omaksuttavien tyyliehdotuksien yhdistämisen rakenteellisiin dokumentteihin.

5. Domain

Verkkotunnus, eli verkkosivuston osoite, joka kirjoitetaan selaimen URL-kenttään, kun sivulla halutaan vierailla. Esimerkiksi Meltwaterin suomenkielisen verkkosivun domain, eli verkkosivuston osoite on: https://www.meltwater.com/fi 

6. ISP (Internet Service Provider)

Internet-palveluntarjoaja tai -yhteydentarjoaja. Eli yritys, joka tarjoaa asiakkaillensa Internet-yhteyden, jolla pääsee Internetiin sekä siihen liittyviin palveluihin.

7. JavaScript

Dynaaminen ohjelmointi- tai komentosarjakieli, jota käytetään pääasiassa Web-ympäristössä. JavaScriptin tärkein sovellus on mahdollisuus lisätä Web-sivuille dynaamista toiminnallisuutta. 

8. Site map

Sivustokartta, jolla voidaan tarkoittaa kahta asiaa: käyttäjiä varten tehty sivustokartta on hakemistosivu nettisivuston sivuista ja hakukoneita varten tehty sivustokartta, joka on XML-tiedosto. Sivustokartta eli Site map tehostaa hakukoneiden indeksointia ja auttaa hakurobotteja löytämään helposti kaikki sivuston sivut.

9. Secure Sockets Layer (SSL)

SSL:n avulla saadaan salattua yhteys nettisivuilla kävijän sekä palvelimen välillä. Kun muodostettu yhteys on salattu, ulkopuoliset eivät pääse vakoilemaan sivuille antamaasi tietoa, esimerkiksi luottokorttitietoja. SLL:stä käytetään myös termejä https-sertifikaatti, SSL-suojaus tai SSL-salaus.

10. UX

Käyttäjäkokemus ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Termi tarkoittaa tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka kattaa tuotteen käyttöliittymän ja käytettävyyden ohella kirjon muita elämyksiä ja tunteita, joita saattaa esiintyä pitkänkin ajan kuluessa.

11. Wireframe

Ensimmäisen luonnoksen malli tai malleja siitä, miltä verkkosivu ja sen ydinasettelu näyttää. Wireframe on tarkoituksellisesti suunniteltu poistamaan tietyt näkökohdat, kuten värit tai kuvat, jotta sivun ydinasettelu korostuu.