Siirry sisältöön
logo
Kepiosin laatiman Digital 2023 Global Overview Report -raportin kansikuva, jonka Meltwater ja We Are Social ovat toimittaneet yhteistyössä. Kuvassa on maailmankartta ja raportin otsikko.

Muuttuva digitaalinen maailma vuonna 2023


Simon Kemp

Feb 16, 2023

Tämä blogiartikkeli on alunperin Simon Kempin julkaisema. Tämä versio on Meltwaterin tekemä käännös alkuperäisestä tekstistä.

--

Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana maailman digitaalinen käyttäytyminen on muuttunut perusteellisimmin kuin aikoihin, jopa verrattuna "pandemiavuosiin".

Uusin tutkimus paljastaa, että digikäyttäytyminen on kehittymässä myös monin odottamattomin tavoin.

Onneksi yhteistyössä Meltwaterin ja We Are Socialin kanssa tuotettu uusi kaiken kattava Digital 2023 Global Overview -raporttimme sisältää kaiken sen datan ja havainnot, joita tarvitset viimeisimpien suuntausten ymmärtämiseen.

Sisällysluettelo

Digital 2023 -raportin tärkeimmät löydökset

Digital 2023 -lippulaivaraporttimme tärkeimpiä tarinoita ovat muun muassa:

 • Suuri muutos internetin käyttäjämäärissä maailmanlaajuisesti
 • Verkkoaktiivisuuden eri osa-alueiden mielenkiintoinen lasku
 • Informatiivisia näkemyksiä sosiaalisen median alustojen suosion kehittymisestä
 • Muutoksia alustoihin, joita ihmiset käyttävät päästäkseen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden pariin
 • Odottamattomia muutoksia maailman verkkohakukäyttäytymisessä
 • Digitaalisen mainonnan hätkähdyttävä kasvu

Kyseiset osa-alueet ovat kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä koko raportista löytyy, ja se sisältää yli 400 kaaviota, joissa tarkastellaan, mitä ihmiset todella tekevät internetissä, sosiaalisessa mediassa, mobiililaitteillaan ja verkkokaupoissa.

Tässä artikkelissa olevan 10 000 sanan runsaan annetun kontekstin ja erilaisten näkemysten lisäksi olemme tuottaneet valikoiman yksityiskohtaisia artikkeleita, jotka syventävät tämän vuoden dataa entisestään, joten pidä silmällä analyysissä olevia linkkejä näihin "bonus"-lähteisiin.

Digitaalisten tilastojen syväluotaava kooste

Tämänvuotinen raportti on ylivoimaisesti laajin koskaan julkaisemamme kokoelma dataa ja trendejä, ja upeat yhteistyökumppanimme ovat mahdollistaneet laajan raportin tuoman lisääntyneen laajuuden ja syvyyden.

Haluan ensinnäkin kiittää lämpimästi Meltwateria, joka liittyi joukkoomme Global Digital Reportsin pääyhteistyökumppanina tämän vuoden aikana. Meltwater on maailmanlaajuinen johtava sosiaalisen median ja mediatiedon tuottaja, joka auttaa yrityksiä seuraamaan, ymmärtämään ja vaikuttamaan ympäröivään maailmaan.

Haluan myös kiittää We Are Socialia siitä, että se jatkaa Global Digital Reports -sarjan tukemista vakuuttavasti jo kahdettatoista vuotta. We Are Social on sosiaalisesti johdettu luova markkinointitoimisto, joka asettaa sosiaalisen ajattelun markkinoinnin keskiöön.

Nämä kaksi kumppania tekevät Global Digital Reports -sarjan mahdolliseksi. Olisi siis mahtavaa, jos voisit osoittaa huomiosi heille sosiaalisessa mediassa, mikäli koet nämä raportit hyödyllisiksi:

Haluan myös kiittää lämpimästi datankeruukumppaneitamme, joita ilman Global Digital Reports -sarja olisi paljon suppeampi:

Tärkeitä pohdintoja datasta

Ennen kuin sukellamme syvälle lukujen maailmaan, kehotan tutkimaan dataan liittyviä yksityiskohtaisia huomautuksia, jotka olemme laatineet helpottamaan ymmärrystäsi lähteiden ja menetelmien käytöstä tämän vuoden luvuissa.

Kehotamme huomioimaan erityisesti seuraavat seikat:

 • Internetin käyttäjät: Internetin käyttöönoton tutkiminen ja raportointi eri puolilla maailmaa on niin monimutkaista, että uuden datan julkaiseminen viivästyy aina. Tämän vuoksi vuoden 2021 jälkeistä internetin käyttöä koskevat luvut eivät todennäköisesti vastaa todellisuutta, ja todelliset käyttäjämäärät ja kasvuluvut voivat olla huomattavasti suurempia kuin tämän vuoden raporteissa esitetyt luvut.
 • Sosiaalisen median käyttäjät: Eri alustojen julkaisemiin lukuihin tehdyt merkittävät tarkistukset tarkoittavat sitä, että tämän vuoden raporteissa esitetyt sosiaalisen median käyttäjämäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa julkaistujen lukujen kanssa. Käytämme useiden maailman suurimpien sosiaalisen median alustojen mainoslähteissä julkaistua dataa sosiaalisen median kokonaiskäyttöä havainnollisavien lukujen pohjana, ja muutokset näissä lähdetiedoissa voivat vaikuttaa myös kokonaislukuihimme. Tämän vuoksi on syytä huomata, että tämänvuotisissa raporteissa esitetyt sosiaalisen median käyttäjiä koskevat luvut ovat alhaisempia kuin aiemmissa raporteissa esitetyt luvut. Nämä tarkistukset eivät kuitenkaan merkitse todellista muutosta kokonaiskäytössä, eikä analyysissämme ole havaittu mitään havaittavaa laskua sosiaalisen median kokonaisvaltaisessa käytössä.

But with that, let’s get into the findings. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat muutokset, jotka vaikuttavat tämän vuoden lukuihin, joten kehotamme tutustumaan täydelliseen luetteloon dataan liittyvistä pohdinnoista.

Siirrytään nyt kuitenkin tuloksiin.

10 tärkeintä havaintoa

Suosittelen aloittamaan tästä videosta, joka auttaa sinua ymmärtämään kaikki tämän vuoden tärkeimmät otsikot ja trendit vain 10 minuutissa.

Kun olet katsonut sen, lue koko raportti alta.

Koko Digital 2023 -raportti

Löydät koko raportin alla olevasta upotuksesta (klikkaa tästä, jos se ei toimi sinulle), mutta jatka lukemista senkin jälkeen, niin löydät kattavan analyysimme siitä, mitä kaikki nämä luvut merkitsevät sinun ja työsi kannalta.

Oletko valmis paneutumaan analyysiin?

Digital 2023: keskeiset otsikot

Ensiluokkaiset digitaaliset globaalit raportit 2023.

Aloitetaan tarkastelemalla viimeisimpiä otsikoita globaalista "digitaalisen tilasta":

 • Maailman väkiluku ylitti 8 miljardia 15. marraskuuta 2022, ja vuoden 2023 alussa se on 8,01 miljardia. Hieman yli 57 prosenttia maailman väestöstä asuu nyt kaupunkialueilla.
 • Matkapuhelimia käyttää vuoden 2023 alussa 5,44 miljardia ihmistä, mikä vastaa 68 prosenttia koko maailman väestöstä. Matkapuhelinten yksittäiset käyttäjät ovat lisääntyneet hieman yli 3 prosenttia viime vuoden aikana, ja uusia käyttäjiä on tullut 168 miljoonaa viimeisten 12 kuukauden aikana.
 • Maailmassa on nykyään 5,16 miljardia internetin käyttäjää, mikä tarkoittaa, että 64,4 prosenttia koko maailman väestöstä on nyt verkossa. Datan mukaan internetin käyttäjien kokonaismäärä kasvoi 1,9 prosenttia 12 viime kuukauden aikana, mutta datan ilmoittamisessa ilmenevät viiveet merkitsevät, että todellinen kasvu on todennäköisesti tätä lukua suurempi.

Maailmassa on nyt 4,76 miljardia sosiaalisen median käyttäjää, mikä vastaa hieman alle 60 prosenttia koko maailman väestöstä. Sosiaalisen median käyttäjämäärän kasvu on kuitenkin hidastunut viime kuukausina, ja tämän vuoden 137 miljoonan uuden käyttäjän nettolisäys vastaa vain 3 prosentin vuotuista kasvua.

Digitaalinen kasvu statistiikoissa Global Digital raportissa 2023.

Nämä otsikot tarjoavat erinomaisen tilannekuvan verkossa käyttäytymisestä eri puolilla maailmaa, mutta on hyvä syventyä dataan ymmärtääksemme, miten ihmisten käyttäytyminen todellisuudessa kehittyy.

Ja hyvä uutinen on, että että tarjolla on paljon arvokasta dataa tutkittavaksi...

Aloitetaan huipulta.

Internetin käyttäjämäärien merkittävä muutos

Viime viikkojen aikana kaksi globaalesitä yhteyksistä vastaavaa tahoa - ITU ja GSMA Intelligence - ovat tarkistaneet internetin käyttöä maailmanlaajuisesti koskevia lukujaan.

Näiden tarkistusten ansiosta olemme voineet päivittää merkittävästi myös internetin käyttäjiä koskevia lukujamme, ja uusin maailmanlaajuinen kokonaislukumme on nyt 5,16 miljardia.

Yleiskatsaus internetin käyttöön digitaalisessa raportissa 2023.

Tämä on paljon enemmän kuin lokakuussa 2022 ilmoittamamme 5,07 miljardia, mutta on tärkeää korostaa, että internetin käyttäjät eivät ole lisääntyneet 90 miljoonalla vain kolmen viime kuukauden aikana.

Uusimman analyysimme mukaan internetin käyttäjät ovat itse asiassa kasvaneet vain 98 miljoonalla viimeisten 12 kuukauden aikana.

Tämä tarkoittaa vajaan 2 prosentin vuotuista kasvua, mikä on selvästi hitaampaa kuin 2010-luvulla nähty kasvu.

Internetin käyttäjät aikajanalla digital reportissa 2023

Kuten selitin edellä kohdassa "tärkeitä pohdintoja datasta", viimeisimmän tai kahden viime vuoden luvut eivät kuitenkaan aina anna oikeaa kuvaa internetin käyttäjien kasvusta, koska internetin käyttäjätutkimuksen tekeminen, käsittely ja raportointi kestää niin kauan.

Vaikka nämä raportointiviiveet otettaisiinkin huomioon, Kepiosin analyysi uusimmasta datasta osoittaa kuitenkin, että käyttäjien kasvu on todellakin hidastunut viime kuukausina.

On kuitenkin syytä korostaa, että tämä hidastuminen on ollut odotettavissa. Varsinkin nyt, kun jo yli kuusi kymmenestä ihmisestä maapallolla käyttää internetiä.

Viimeaikaisesta hidastumisesta huolimatta nykyiset suuntaukset viittaavat siihen, että lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä on verkossa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Internet users over time global digital report 2023

Vinkki: Lataa koko Global Digital Report 2023 täältä.

Internetin käyttö maittain

Internetin käytössä on kuitenkin edelleen suuria eroja eri puolilla maailmaa.

Rankingin kärkipäässä internetin käyttöaste on nyt joko 99 prosenttia tai yli 99 prosenttia yhteensä kahdeksassa maassa, ja 55 maassa internetin käyttöaste on nyt yli 90 prosenttia [huomaa, että Internetin käyttöasteen yläraja on 99 prosenttia].

Joitakin lukijoita saattaa kuitenkin yllättää se, että Pohjois-Amerikassa internetin käyttöaste on alhaisempi kuin Euroopan Unionissa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

ITU:n analyysi osoittaa, että 91,8 prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä on nykyään verkossa, mikä sijoittaa maan vasta 45. sijalle maailmanlaajuisella tasolla [huomaa, että alla olevassa kaaviossa esitetään vain eräiden suurempien talouksien tiedot].

Internetin adaptaatio statistiikkana global digital raportissa 2023

Lisäksi Pohjois-Amerikan osuus maailman koko internet-väestöstä on vain 6,7 prosenttia.

Vaikka amerikkalaiset digitaaliset suuntaukset vaikuttavat siis poikkeuksetta muuhun maailmaan, on tärkeää korostaa, että Yhdysvaltojen digitaaliset tottumukset harvoin edustavat muissa maissa vallitsevia trendejä.

Tämän vuoksi on tärkeää perehtyä paikallisiin maakohtaiseen dataan, jotta ymmärretään, mitä todella tapahtuu niiden kohderyhmien keskuudessa, jotka halutaan tavoittaa ja sitouttaa.

Globaali jako internetin käyttäjistä raportissa.

Yhteyksien suhteen Pohjois-Korea on edelleen viimeisellä sijalla maailmanlaajuisessa rankingissa, ja Pohjois-Aasian eristäytyneen valtion tavalliset kansalaiset eivät pääse internetiin.

Samaan aikaan tiedot osoittavat, että alle 10 prosenttia Etelä-Sudanin ja Somalian väestöstä käyttää nykyään internetiä, mikä sijoittaa nämä maat hieman Pohjois-Korean yläpuolelle maailmanlaajuisen rankingin loppupäähän.

Kaiken kaikkiaan yhdeksässä maassa internetin käyttöaste on alle 20 prosenttia, ja 61 maassa maailmassa alle puolet väestöstä käyttää internetiä.

Lue lisää: Digital 2023 Maakohtaiset Otsikot -raportistamme löydät viimeisimmät otsikot digitaalisen median käyttöönotosta maittain, ja julkaisemme helmikuun 2023 puolivälistä alkaen myös kokoelman perusteellisia maakohtaisia raportteja.

Kytkeytymättömät väestöryhmät

Absoluuttisesti mitattuna Intiassa asuu maailman suurin “kytkeytymätön" väestö, ja havaintojemme mukaan 730 miljoonaa ihmistä eri puolilla maata ei vielä vuoden 2023 alussa käyttänyt internetiä.

Vaikka internetin käyttöaste on yli 70 prosenttia, Kiinassa asuu maailman toiseksi suurin "verkkoyhteydetön" väestö, sillä lähes 375 miljoonaa ihmistä koko maassa ei vielä ole verkossa.

Yhteydettömät väestöryhmät listattuna raportissa.

On rohkaisevaa, että edellä kerätyn datan tarkistukset merkitsevät sitä, että tämän vuoden kokonaisluvut verkkoyhteydettömien väestöryhmien osalta ovat paljon alhaisemmat kuin viime vuonna tähän aikaan.

Käyttäjien hitaampi kasvuvauhti vaikeuttaa kuitenkin YK:n asettaman tavoitteen saavuttamista yleisestä yhteydestä vuoteen 2030 mennessä, varsinkin kun otetaan huomioon, että 2,85 miljardia ihmistä ympäri maailmaa on edelleen offline-tilassa.

Tutustu tarkemmin: Jos haluat tutustua haasteisiin, jotka liittyvät yhteyksien luomiseen “kytkeytymättömien" ihmisten välille, löydät paljon lisää dataa ja analyysejä tästä syväluotaavasta artikkelista.

Yhteisöt jotka eivät ole yhteydessä muuhun maailmaan, kartalla, raportissa.

Verkossa vietetyn ajan väheneminen

Tämänvuotisen raportin ehkä suurin uutinen on kuitenkin se, että verkossa vietetty aika on vähentynyt lähes 5 prosenttia vuodesta toiseen.

GWI:n mukaan tyypillinen käyttäjä on vähentänyt internetin käyttöön käyttämäänsä aikaa 20 minuuttia päivässä viime vuoteen verrattuna.

Vuosi sitten yrityksen data osoitti, että työikäiset internetin käyttäjät viettivät verkossa keskimäärin lähes 7 tuntia päivässä, mutta viimeisimmässä tutkimusaallossa luku on laskenut 6 tuntiin ja 37 minuuttiin päivässä.

Päivittäinen ajankäyttö internetin parissa (yoy), raportissa.

Kuvaavaa on, että tämä viimeisin luku on hyvin lähellä päivittäistä keskiarvoa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä - vähän ennen kuin COVID-19-pandemia alkoi vahvasti vaikuttaa maailman digitaaliseen käyttäytymiseen..

Keskimääräinen aika, jona ihmiset käyttävät internetiä, ei ole kuitenkaan muuttunut viimeisten kolmen kuukauden aikana, joten on epäselvää, laskevatko nämä luvut edelleen.

Kiinan hiljattainen "nolla COVID" -käytännön lieventyminen saattaa kuitenkin johtaa siihen, että maan internetin käyttäjät viettävät tulevina viikkoina enemmän aikaa ulkomaailmassa, ja siitä seuraten he viettävät vähemmän aikaa verkossa.

Koska Kiinassa asuu useampi kuin joka viides (20,4 prosenttia) maailman internetin käyttäjistä, Kiinan verkkokäyttäytymisen muutoksilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus myös maailmanlaajuisiin keskiarvoihin.

Päivittäinen aika käytetty internetin parissa (gog), raportissa.

Verkossa vietetty aika maittain

Internetin käyttäjien verkossa viettämä aika vaihtelee huomattavasti maantieteellisesti ja väestörakenteellisesti, mutta samankaltainen lasku on nähtävissä kaikessa datassa.

Esimerkiksi filippiiniläiset viettävät edelleen keskimäärin yli yhdeksän tuntia päivässä verkossa, mutta viimeisin päivittäinen 9 tunnin ja 14 minuutin luku on huomattavasti alhaisempi kuin Digital 2021 Global Overview Report -raportissamme ilmoittamamme 10 tuntia ja 56 minuuttia päivässä.

Verkossa vietetyn ajan yleisessä laskussa on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Kiinalaiset käyttäjät kertovat käyttäneensä internetiä keskimäärin kolme minuuttia enemmän päivässä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kuin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

On kuitenkin syytä muistaa, että Kiinan eri osissa oli vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelleen voimassa tiukkoja COVID-19-lukitusrajoituksia, joten nämä luvut saattavat edelleen heijastaa ""pandemiaefektiä".

Lue lisää: Jos haluat tutkia, miten internetin käyttö vaihtelee sijainnin, iän ja sukupuolen mukaan, lue tämä syväluotaava artikkeli.

Päivittäinen ajankäyttö internetin parissa, raportissa.

Verkossa vietetyn ajan trendien ymmärtäminen

Mutta mitä verkossa vietetyn ajan väheneminen kertoo meille maailman kehittyvästä digikäyttäytymisestä?

Ensinnäkin on tärkeää korostaa, että mikään kerätyssä datassa ei viittaa siihen, että internetin merkitys ihmisten elämässä olisi vähenemässä.

Pikemminkin tarkempi analyysi osoittaa, että ihmisten verkkotoiminta on muuttumassa harkitummaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi.

Toisin sanoen ihmiset asettavat laadun määrän edelle.

Mutta mikä on tämän suuntauksen taustalla?

Yksi hypoteesi on COVID-19-karanteenin aikana omaksuttujen tottumusten "purkaminen", ja palaamme tarkastelemaan tätä ajatusta tarkemmin hetken kuluttua.

Viimeaikaiset muutokset verkkokäyttäytymisessä eivät kuitenkaan johdu pelkästään siitä, että ihmiset ovat päässeet pois karanteenista.

Kuten GWI:n trenditutkimusryhmä totesi äskettäisessä Global Media Landscape -raportissaan:

Vaikka verkossa vietetyn ajan huomattava väheneminen kuvastaa vauhdin hidastumista - mikä heijastaa pandemian jälkeistä tilannetta ja sitä, että ihmisillä on nyt vähemmän aikaa käytettävissään - mediaväsymyksellä, tilausten vaihtuvuudella ja inflaatiolla on yhtä tärkeä rooli käyrän tasaantumisessa.

Tämä hieno lainaus GWI:n erinomaisesta Connecting the Dots 2023 -raportista tarjoaa avoimemman näkökulman:

Vuorokaudessa on vain rajallinen määrä tunteja, ja ihmiset haluavat tietää, että heidän verkkoaikansa ei mene hukkaan.

Aloitimme harkitumman ja tarkoituksenmukaisemman verkkokäyttäytymisen vaikutusten tutkimisen Digital 2022 October Global Statshot Report -raportissamme, mutta nyt kannattaa syventyä näihin suuntauksiin uusimpien lukujen avulla.

Miksi maailma menee verkkoon

Huolimatta viimeaikaisista paljastuksista, joiden mukaan maailman hakukonekäyttäytyminen on kehittymässä, "tiedon etsiminen" on edelleen tärkein syy siihen, miksi ihmiset käyttävät internetiä.

GWI:n viimeisimmän tutkimusaallon mukaan lähes kuusi kymmenestä työikäisestä internetin käyttäjästä (57,8 prosenttia) käyttää edelleen verkkolähteitä etsiessään tietoa:

 • yhteydenpito ystäviin ja perheeseen (53,7 prosenttia);
 • uutisten ja ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen (50,9 prosenttia) ja
 • videoiden katselu (49,7 prosenttia).
Suurin syy internetin käyttöön, raportissa.

Mielenkiintoista on, että tärkeimpien motiivien järjestys on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina.

Huomionarvoista on, että uutisten ja ajankohtaisten tapahtumien seuraamisen suhteellinen tärkeysjärjestys on laskenut pandemian huippuvuosien jälkeen, ja yhteydenpito ystäviin ja perheeseen on saanut takaisin toisen sijan, josta se luopui karanteenin aikana.

Suurimmaksi osaksi ihmisten ilmoittamat motiivit viittaavat kuitenkin siihen, että heillä on suhteellisen vakaa "valikoima" verkkotoimintoja.

Mutta jos tutkimme GWI:n dataa hieman syvällisemmin, esiin nousee mielenkiintoisempi havainto.

Kaiken kaikkiaan niiden motiivien keskimääräinen määrä, jotka maailman työikäiset internetin käyttäjät mainitsevat ensisijaisina syinä verkkoon menemiselle, on laskenut yli 11 prosenttia neljän viime vuoden aikana.

Keskiarvo nousi vuoden 2020 toisella neljänneksellä, jolloin karanteenit saivat monet ihmiset turvautumaan internetiin lähes kaikessa päivittäisessä elämässään, mutta ennen COVID-pandemiaa havaittu laskeva suuntaus on sittemmin palannut, ja nykyinen keskiarvo, hieman yli 7, on alhaisin koskaan mitattu luku.

Numeroidut syyt internetin käyttämiseen, raportissa.

Samanlainen lasku on havaittavissa myös käyttämiemme verkkosivustojen ja sovellusten tyypeissä, sillä GWI:n kyselyyn vastanneiden valitsemien vaihtoehtojen keskimääräinen määrä on laskenut 3,5 prosenttia vain viimeisten viiden vuosineljänneksen aikana.

Jopa "yleismaailmallisissa perusasioissa", kuten chattisovellusten ja viestimien käyttämisessä, tämän vaihtoehdon valinneiden määrä on laskenut lähes 1 prosentin viimeisen vuoden aikana.

Top tyypit nettisivuja joilla on käyty tai niitä on käytetty, raportissa.

Mutta palataanpa karanteenitrendeihin... kolme vuotta myöhemmin, mitkä tavat olemme säilyttäneet ja mitkä olemme purkaneet?

Takaisin "normaaliin"?

Kuten korostimme Digital 2020 April Global Statshot -raportissa, monet pandemian synkimpinä päivinä esiin tulleet suuntaukset johtuivat poikkeuksellisista olosuhteista, kun sadat miljoonat ihmiset joutuivat olemaan kodeissaan.

Kun rajoitukset ovat kuitenkin lieventyneet ja ihmiset ovat päässeet takaisin ulos maailmaan, monet näistä "pandemiatottumuksista" ovat vähentyneet, ja monissa tapauksissa ihmiset ovat palanneet käyttäytymismalleihin, jotka muistuttavat hyvin paljon niitä, joita näimme ennen pandemiaa.

Onko koronaviruksella siis ollut sellaisia pysyviä vaikutuksia digitaaliseen käyttäytymiseen, joita monet ennustivat COVIDin alkuaikoina?

Ehkäpä ei ole yllättävää, että suuri osa vuoden 2020 alkupuolella esitetyistä liioitteluista osoittautui epätarkoiksi, mutta tiedot viittaavat siihen, että on myös useita tapauksia, joissa digitaalinen maailma on todellakin "muuttunut ikuisesti".

Nämä muutokset ovat kuitenkin harvoin niin äärimmäisiä kuin otsikot antavat ymmärtää.

Katsotaanpa tätä tarkemmin.

Muutokset verkko-ostoskäyttäytymisessä

Verkko-ostokset ovat erityisen mielenkiintoinen esimerkki, sillä on paljon näyttöä siitä, että ihmiset ovat nyt halukkaampia käyttämään sähköistä kaupankäyntiä verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.

Kuten Sea Limitedin pääekonomisti totesi Bain and Metan hiljattain julkaisemassa raportissa:

Ennen pandemiaa verkkokauppoja käyttäneet ihmiset ostivat tavaroita esimerkiksi muoti-, kauneus- ja elektroniikkakategorioista. Jotkut tilasivat satunnaisesti ruokaa ja juomia, mutta suurin osa ei edes harkinnut ruokaostosten tai päivittäistavaroiden ostamista. Nyt tämä on muuttunut. Ja kun ihmiset ovat kerran oppineet, miten se tehdään, ja kokeneet sen tarjoaman mukavuuden ja joustavuuden, sitä on vaikea perua.

Toisin sanoen, kun ihmiset joutuvat kehittämään uusia tapoja, mutta myöhemmin huomaavat näiden uusien tapojen edut, on hyvin todennäköistä, että nämä uudet tavat jäävät voimaan.

Ihmisten ostotottumukset eivät kuitenkaan ole kaksijakoisia, ja data osoittaa myös, että ihmiset palasivat kiireesti takaisin fyysisen maailman kauppoihin, kun COVID-19-rajoitukset hellittivät.

Statistan tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että vaikka maailmanlaajuinen vähittäiskauppa (online ja offline) on vähentynyt viime vuoden aikana, verkkokanavat saivat vuonna 2022 suuremman osuuden kulutuksesta kuin vuonna 2021.

Kokonaisnäkymä kuluttajatavaroista nettikaupassa, raportissa.

Tästä huolimatta samat tiedot paljastavat myös, että verkkokanavien osuus maailmanlaajuisista vähittäiskaupan menoista oli viime vuonna vain 17,1 prosenttia.

Tämä tarkoittaa, että - maailmanlaajuisella tasolla - verkkokaupankäynnin osuus kuluttajien vähittäiskaupan menoista on edelleen vain noin 1 dollari joka kuudennesta dollarista.

COVID-19 ei siis muuttanut ostamista perusteellisesti.

Ja nyt, kun useimmilla ihmisillä on suurempi vapaus valita vähittäiskauppakanavia, voimme odottaa, että he suosivat sekä verkko- että offline-ostoksia.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että monet ihmiset tuntevat verkkokaupankäynnin nyt paremmin kuin ennen karanteenia, ja sen vuoksi on todennäköisempää, että he valitsevat nettishoppailun nyt useammin kuin ennen pandemiaa.

Myös kerätty data tukee tätä hypoteesia, sillä sekä GWI:n että Statistan meneillään olevat tutkimukset viittaavat siihen, että sähköisen kaupankäynnin osuus kokonaisostoskäynneistä ja vähittäiskaupan kulutuksesta kasvaa tulevina vuosina.

Tutustu tarkemmin: Shopifyn "Commerce Trends 2023" -raportti sisältää kaikki viimeisimmät näkemykset ja trendit, joita tarvitset, jotta voit ymmärtää tämän päivän hybridikaupan mahdollisuuksia. Lue koko raportti täältä.

Nettikauppa: kulutushyödykkeiden kategorian rinnakkain, raportissa.

Muutokset globaalissa televisiokäyttäytymisessä

Netflixin kaltaiset tv-suoratoistoalustat olivat toinen laajasti karanteenin vaikutuksesta hyötynyt maailmanlaajuiseen digitaaliseen käyttäytymiseen liittynyt taho.

Mutta ovatko nämä pandemia-aikaiset käyttäytymismallit säilyneet?

Yksittäisten yhtiöiden kohtaamista haasteista huolimatta on selvää, että suoratoistopalvelun osuus maailmanlaajuisesta televisionkatselusta kasvaa jatkuvasti.

Esimerkiksi GWI:n tuoreimmat tiedot osoittavat, että Netflixin ja Disney+:n kaltaisten palvelujen osuus työikäisten internetin käyttäjien television katseluun käyttämästä ajasta on nyt yli 45 prosenttia.

Tämä osuus on kasvanut suhteellisesti 10 prosenttia vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä (+4,3 prosenttiyksikköä), ja tyypillinen internetin käyttäjä viettää nyt yli 1½ tuntia päivässä katsellen suoratoistopalveluja ja verkko-tv:tä.

Striimauksen osuus kokonaisesta TV -ajasta (YoY), raportissa.

Viimeaikaiset kasvusuuntaukset kuitenkin itse asiassa heijastavat pandemiaa edeltäneitä suuntauksia, ja on myös syytä korostaa, että "perinteisen" television (eli yleisradio- ja kaapelikanavien) osuus on edelleen yli puolet koko maailman tv-ajasta.

GWI:n data osoittaa, että suoratoistaa yli yhdeksän kymmenestä työikäisestä internetin käyttäjästä maailman suurimmissa talouksissa jo televisiosisältöä ja elokuvia internetin kautta, joten käyttöasteen kasvulle ei ole enää paljon tilaa.

Striimauksen sisältö TV:ssä, raportissa.

GWI:n tutkimus paljastaa kuitenkin myös, että alle yksi kolmesta 16-64-vuotiaasta internetin käyttäjästä maksaa tällä hetkellä kuukausittain elokuvien tai television suoratoistotilauksesta.

Tämän vuoksi on mielenkiintoista nähdä, onko mainosrahoitteisten tilauskerrosten käyttöönotolla merkittävää vaikutusta suoratoiston osuuteen tvÖn katseluajan kokonaismäärässä.

Lisää aiheesta: Lue tästä syväluotaavasta artikkelista, miten ihmisten muuttuvat motiivit ja prioriteetit vaikuttavat verkkovideotottumuksiin.

Digitaalisen sisällön ostot, raportissa.

Digitaalinen mainonta kasvaa

Mainosrahoitteisesta sisällöstä puheen ollen, ehkä suurin hyöty karanteenin aiheuttamista muutoksista maailman digitaalisessa käyttäytymisessä on kuitenkin ollut digitaalinen mainosala.

Statistan tiedot paljastavat, että digitaalisen mainonnan osuus maailmanlaajuisesta mainoskulutuksesta on kasvanut vuodesta 2019 lähtien suhteellisesti 27,7 prosenttia, 57,4 prosentista vuonna 2019 73,3 prosenttiin vuonna 2022.

Digitaalinen osa markkinoinnin budjetista 2017-2022, raportissa.

Absoluuttisesti mitattuna digitaaliset mainostulot ovat kuitenkin hypänneet massiiviset 78 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana, kun ennen pandemiaa ne olivat vajaat 375 miljardia dollaria vuonna 2019 ja yli 667 miljardia dollaria vuonna 2022.

Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, suurin hyppäys tapahtui vuonna 2021, jolloin maailmanlaajuiset digitaaliset mainostulot kasvoivat kolmanneksen vuoden 2020 tuloista.

Toisin sanoen COVID-19 muokkasi merkittävästi maailmanlaajuisia mainosinvestointeja, ja siirtyminen digitaaliseen mainontaan näyttää jatkuvan.

Digitaalisen markkinoinnin menot 2017-2022.

Kuten arvata saattaa, digitaalisen mainonnan menot vaihtelevat kuitenkin huomattavasti eri maiden välillä.

Statistan data-analyysin mukaan yritykset käyttivät vuonna 2022 Yhdysvalloissa verkkoyleisön tavoittamiseen yhteensä lähes 880 dollaria internetin käyttäjää kohden.

Toisessa ääripäässä brändit investoivat viime vuonna vain 5,26 Yhdysvaltain dollaria internetin käyttäjää kohti Intiassa ja vain 1,43 dollaria käyttäjää kohti Ghanassa.

Diditaalisen mainosten menot internetkäyttäjää kohden, raportissa.

Digitaalisen mainonnan maailmassa sosiaalisen median alustat näyttävät olleen suurimpia hyötyjiä siirtymisestä digitaaliseen mainontaan.

Statistan analyysi osoittaa, että sosiaalisen median osuus maailmanlaajuisesta digitaalisesta mainoskulutuksesta on kasvanut vuonna 2019 noin neljänneksestä yli kolmannekseen vuonna 2022.

Sosiaalisen median osuus digitaalisesta mainonnasta 2017-2022.

Tämä on jo varsin vaikuttavaa, mutta absoluuttiset mainoskulutusluvut kertovat vielä vakuuttavamman tarinan.

Statistan Advertising & Media Outlook -julkaisu osoittaa, että maailmanlaajuiset menot sosiaalisen median mainontaan ovat yli kaksinkertaistuneet COVIDin puhkeamisen jälkeen ja nousevat 226 miljardiin dollariin vuonna 2022.

Sosiaalisen median mainonnan overview, raportista.

Sosiaalisen median muuttuva käyttäytyminen

Tämä johtaa meidät sujuvasti siihen, miten karanteeni vaikutti sosiaalisen median käyttäjien tottumuksiin.

Sosiaalisen median käytön lisääntyminen oli yksi suurimmista ilmiöistä COVID-19-karanteenien aikana, ja lähes kaikki suuret alustat raportoivat vaikuttavasta kasvusta useimmissa keskeisissä mittareissa.

Mutta tuliko vuoden 2020 toisella neljänneksellä havaituista äkillisistä ja dramaattisista muutoksista pysyviä digitaalisia käyttäytymismalleja?

Yleisesti ottaen vastaus tähän kysymykseen on "kyllä", mutta siihen liittyy joitakin varauksia.

Sosiaalisen median käyttäjämäärät kasvavat edelleen

Yksinkertaisin vahvistus kestävälle vaikutukselle on sosiaalisen median käyttäjien kokonaismäärä.

Kepiosin analyysi paljastaa, että sosiaalisen median käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut maailmanlaajuisesti lähes 30 prosenttia pandemian alkamisen jälkeen, mikä tarkoittaa yli 1 miljardia uutta käyttäjää kolmen viime vuoden aikana.

Viime vuosien kasvuluvut osoittavat myös, että COVID-19 kiihdytti sosiaalisen median käyttöönottoa.

Esimerkiksi vuosien 2020 ja 2021 välillä vuotuinen kasvu oli lähes kaksi kertaa nopeampaa kuin edeltävän kahdentoista kuukauden aikana, ja kasvu jatkui kaksinumeroisena vuosina 2021 ja 2022.

Kasvu on kuitenkin hidastunut dramaattisesti viimeisimmän kahdentoista kuukauden aikana, ja Digital 2023 -raportissamme ilmoittamamme maailmanlaajuinen kasvuluku on alhaisin koskaan näkemämme.

Sosiaalisen median käyttäjät kautta aikojen, raportissa.

Tärkeää on kuitenkin korostaa, että käyttäjämäärät kasvavat edelleen.

Toisin sanoen ei ole mitään todellista näyttöä klikkiotiskoille, joissa ennustetaan sosiaalisen median lähestyvää "tuhoa".

Mutta käyttäjämäärien kasvu yksin ei kumoa näitä valheellisia väitteitä.

Vietämme enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa

GWI:n havainnot osoittavat myös, että ihmiset viettävät enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa kuin koskaan.

Yrityksen uusimman tutkimusaallon mukaan tyypillinen työikäinen internetin käyttäjä viettää nykyään yli 2½ tuntia päivässä sosiaalisten alustojen parissa, mikä on korkein koskaan näkemämme luku.

Päivittäinen aika käytettynä someen 2013-2022.

Myönnettäköön, että viimeisin maailmanlaajuinen päivittäinen keskiarvo on vain kolme minuuttia korkeampi kuin viime vuonna tähän aikaan, mutta se osoittaa silti kasvua.

Ja mikä ehkä tärkeintä, tämä kasvu on tapahtunut huolimatta internetissä vietetyn ajan kokonaismäärän laskusta, jota tarkastelimme edellä. Sosiaalisen median osuus koko nettiajasta on nyt suurin koskaan, sillä lähes neljä kymmenestä netissä vietetystä minuutista on nyt sosiaalista mediaa.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että tyypillinen työikäinen internetin käyttäjä viettää nykyään 30 prosenttia enemmän aikaa sosiaalisen median parissa kuin "perinteisen" television (eli yleisradio- ja kaapelitelevisiokanavien) katseluun.

Ehkä sosiaalisen median mainoskulujen kasvu on siis täysin perusteltua.

Haluatko tietää lisää? Lue tästä syväluotaavasta artikkelista, miten sosiaalisen median käyttöön käytetty aika vaihtelee maittain, iän ja sukupuolen mukaan.

Maailman muuttuvat sosiaalisen median mieltymykset

Viimeaikainen harhaanjohtavien otsikoiden lisääntyminen ei kuitenkaan ole rajoittunut sosiaalisen median yleiseen käyttöön, vaan olemme huomanneet, että myös yksittäisten alustojen trendejä koskevat virheelliset uutisoinnit ovat lisääntyneet huomattavasti.

Osa tästä vääränlaisesta tiedottamisesta liittyy perusteettomiin oletuksiin ja puutteelliseen faktojen tarkistamiseen, mutta yhä useammin olemme havainneet suuntauksen, jossa jopa hyvämaineisemmissa tiedotusvälineissä vääristellään tosiasioita tahallisesti.

Seuraavissa osioissa tarkastelemme viimeisintä dataa useista hyvämaineisista lähteistä ja kerromme totuuden siitä, mitä ihmiset todella tekevät sosiaalisessa mediassa.

Rajallisen ajan vuoksi emme kuitenkaan pysty kattamaan kaikkea tässä raportissa, joten siirry tähän syväluotaavaan artikkeliin, jos haluat saada paremman kokonaiskuvan.

Sosiaalisen median alustat: kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät

Jos alustat asetetaan paremmuusjärjestykseen kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien perusteella - mikä tarjoaa ehkä johdonmukaisimman vertailupohjan - viimeisimmät "viralliset" tiedot osoittavat, että Facebook on edelleen maailman kärjessä.

the world's most used social platforms 2023

Metan vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen sijoittajatulosraportissa julkaistut luvut osoittavat, että alustalla on nyt 2,958 miljardia kuukausittain aktiivista käyttäjää (MAU), mikä vastaa lähes 37 prosenttia maailman koko väestöstä.

Samaan aikaan YouTuben viimeisimmän "virallisen" lausunnon mukaan alustalla on "yli 2 miljardia kuukausittaista kirjautunutta käyttäjää", mutta yhtiön omissa mainoslähteissä julkaistut luvut viittaavat siihen, että alustalla on nyt yli 2,5 miljardia käyttäjää kuukausittain.

Myös Instagram on vakiinnuttanut asemansa sosiaalisen median huippualustojen joukossa lokakuun 2022 raportin jälkeen, sillä yhtiö ilmoitti äskettäin, että sillä on 2 miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa.

Tämä asettaa alustan samalle tasolle kuin tallitoveri WhatsApp, vaikka on syytä huomata, että Meta raportoi WhatsAppin houkuttelevan nyt 2 miljardia aktiivista käyttäjää päivässä, joten sen kuukausittainen käyttäjämäärä on todennäköisesti vielä suurempi.

Viiden kärjessä on WeChat, ja Tencentin viimeisimmässä sijoittajille suunnatussa tiedotteessa ilmoitettiin, että alustalla on nyt yli 1,3 miljardia kuukausittain aktiivista käyttäjää.

Kepiosin analyysi osoittaa kuitenkin, että WeChatin maailmanlaajuisesta käyttäjäkunnasta valtaosa on edelleen kiinalaisia käyttäjiä.

Maailman käytetyimmät sosiaalisen median sovellukset

Olemme iloisia voidessamme yhdistää voimamme tiiviimmin data.AI:n kanssa Digital 2023 -raporttejamme varten, minkä ansiosta voimme tarjota sinulle entistäkin monipuolisempia havaintoja siitä, mitä mobiilimaailmassa todella tapahtuu.

Ennen kuin siirrymme itse dataan, huomaa, että kuukausittaisia aktiivisia sovelluskäyttäjiä koskeva analyysimme ei sisällä Kiinan dataa, koska maan sovellusten markkinapaikoissa on merkittäviä eroja.

Tämän vuoden raporteissa esitelty aktiivisten käyttäjien luokitus eroaa myös aiemmissa raporteissa esitetyistä, koska voimme nyt sisällyttää tähän datakokonaisuuteen myös esiasennetut sovellukset (esim. YouTube Android-laitteissa).

Tämän laajennetun datakokonaisuuden analyysi paljastaa joitakin kiehtovia oivalluksia.

Maailmanlaajuisesti data.ai:n tiedustelutiedot paljastavat, että YouTubella on kaikista mobiilisovelluksista eniten aktiivisia käyttäjiä, ei vain sosiaalisen median sovelluksista.

Facebook sijoittuu toiseksi sosiaalisten sovellusten osalta tässä kokonaisrankingissa, mutta on tärkeää korostaa, että data.ai:n luvut osoittavat, että Facebookin aktiiviset käyttäjät ovat jatkaneet kasvuaan viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.

WhatsApp on tässä rankingissa kolmantena "sosiaalisena" sovelluksena, ja viimeisimpien MAU-lukujen mukaan se on heti Facebookin takana.

Metan vakiokumppanit Instagram ja Messenger vievät loput "sosiaaliset" paikat 10 parhaan MAU-sovelluksen joukossa, ja on syytä korostaa, että Googlen ja Metan osuus kaikista 10 parhaan sovelluksen joukossa olevista sovelluksista on sama.

Mobiiliapplikaatioiden kuukausittainen ranking aktiivisten käyttäjien osalta.

Mutta entä TikTok?

Ehkäpä ei ole yllättävää, että erittäin suosittu lyhytvideoalusta on nyt maailmanlaajuisesti kuudennella sijalla, vaikka on syytä huomata, että näihin sijoituksiin eivät sisälly TikTokin sisarsovelluksen, Douyinin, käyttäjät.

Telegram on seitsemäntenä ennen Twitteriä, joka on kahdeksantena, ja Snapchat ja Pinterest täydentävät sosiaalisen median aktiivisten käyttäjien kärkikymmenikön.

Absoluuttiset käyttäjämäärät kertovat kuitenkin vain osan tarinasta, joten tarkastellaan tarkemmin myös sosiaalisen median sovellusten käyttöön käytettyä aikaa.

Sosiaalisen median sovelluksissa käytetty aika

Tätä dataa voidaan tarkastella muutamalla eri tavalla, mutta kaikkein oivaltavin analyysi saadaan tarkastelemalla kaikkien käyttäjien käyttämää kokonaisaikaa ja keskimääräistä aikaa käyttäjää kohden.

Sosiaalisen median sovellusten kuukausittaiseen käyttöön käytetyn kokonaisajan osalta data.ai:n sijoitus on hyvin samankaltainen kuin sen sijoitus kuukausittain aktiivisten käyttäjien mukaan.

TikTok ja Facebook Messenger vaihtavat kuitenkin paikkaa kokonaisajan perusteella, kun taas LINE nousee muutaman sijan Snapchatin edelle.

Datan kaupallisen arvon vuoksi emme voi näyttää lukuja kullakin alustalla käytetystä kokonaisajasta, mutta voimme näyttää sijoitusjärjestyksen sekä keskimääräisen käyttäjäkohtaisen ajan kullakin alustalla [jos haluat tutustua syvällisemmin koko datakokonaisuuteen, siirry osoitteeseen data.AI].

Aikaa käytetty sosiaalisen median applikaatioissa 2023, raportista.

Keskimääräistä käyttäjäkohtaista aikaa koskevat luvut kertoo kuitenkin jotain kiehtovaa.

Maailman käytetyimmistä sosiaalisen median sovelluksista TikTok nautti korkeimmasta keskimääräisestä kuukausittaisesta käyttäjäkohtaisesta käytöstä vuoden 2022 aikana.

Lyhytvideoalustan Android-sovelluksen käyttäjät käyttivät TikTok-sovellusta keskimäärin lähes 23½ tuntia kuukaudessa viime vuoden tammikuun ja joulukuun välisenä aikana, hieman ennen YouTubea, joka käytti 23 tuntia ja 09 minuuttia kuukaudessa.

Aika someapplikaatoiden käyttöön 2023.

TikTokin nousu rankingin kärkeen ei ehkä ole yllätys, mutta jotkut sen nousua tukevat tiedot saattavat silti herättää huomiota.

Esimerkiksi alustan omat tiedot osoittavat, että #FYP-merkinnällä ("for you page") varustettuja viestejä on nyt katsottu yhteensä 35 biljoonaa kertaa - ja kyllä, se on todellakin biljoonia.

Vaikka jokainen näistä katselukerroista kestäisi vain yhden sekunnin, se tarkoittaisi reilusti yli miljoona vuotta ihmiskunnan yhteenlaskettua olemassaoloa... ja tämä koskee vain videoita, jotka on merkitty tunnisteella #FYP.

Jos olet viime aikoina lukenut valtavirran tiedotusvälineitä, saatat yllättyä siitä, että Facebook on data.ai:n luvuissa kolmannella sijalla käyttäjäkohtaisen keskimääräisen ajankäytön osalta, lähes 20 tuntia kuukaudessa.

Lisäksi data.ai:n tiedustelut paljastavat, että keskimääräinen aika, jonka Facebook-käyttäjät käyttävät alustan Android-sovelluksen käyttöön, on itse asiassa kasvanut viimeisen vuoden aikana, kun se vuonna 2021 oli keskimäärin 19,6 tuntia kuukaudessa käyttäjää kohden ja vuonna 2022 19,7 tuntia.

Ja vain lisäkontekstin vuoksi Statcounterin tiedot osoittavat, että Android-puhelimet muodostavat 72 prosenttia kaikista nykyisin käytössä olevista älypuhelimista.

Puhelimen netin käytön jakautuneisuus OS 2023.

Toisaalta on mielenkiintoista huomata, että tyypillinen Instagram-käyttäjä käyttää alustaa vain puolet siitä ajasta, jonka TikTok-käyttäjät käyttävät TikTokia.

Instagramin käyttö vaihtelee kuitenkin merkityksellisesti maittain.

Esimerkiksi Turkissa tyypillinen Instagram-käyttäjä käyttää alustan Android-sovellusta keskimäärin 21,4 tuntia kuukaudessa, mutta Etelä-Koreassa vastaava luku on vain 6,1 tuntia kuukaudessa.

Lue lisää: Data.AI:n lippulaiva "State of Mobile 2023" -raportti on täynnä keskeisiä havaintoja ja trendejä siitä, miten maailma käyttää matkapuhelimia nykyään. Lue koko raportti täältä.

Instagram: aika vietettynä mobiiliapplikaatiossa 2023.

Verkkoliikenne sosiaalisilla alustoilla

Kunkin alustan verkkosivuston kävijämäärät tarjoavat toisen mielenkiintoisen näkökulman sosiaalisen median käyttöön, erityisesti koska verkkoliikenneluvut sisältävät myös henkilöt, jotka eivät ole aktiivisesti kirjautuneet kuhunkin palveluun.

On tärkeää huomata, että verkkoliikennettä koskevat arviot vaihtelevat merkittävästi eri lähteistä, mutta YouTuben ja Facebookin sijoitus pysyy suhteellisen samana eri lähteissä.

Esimerkiksi Semrush sijoittaa YouTuben tällä hetkellä toiseksi maailmanlaajuisessa verkkosivustojen rankingissa, jossa on yhteensä 5,85 miljardia yksilöllistä "kävijää" kuukaudessa, ennen kolmanneksi sijoittunutta Facebookia, jonka kävijämäärä on 2,48 miljardia.

Parhaat nettisivut: Semrush sijoitukset 2023

Huomaa, että nämä luvut eivät kuitenkaan edusta yksittäisiä henkilöitä, sillä tässä yhteydessä "kävijät" vastaavat enemmän "laitteita".

Similarweb tarjoaa aivan toisenlaisia lukuja kuin Semrush, mutta lopputulos on sama: YouTube on toisena 1,94 miljardilla kuukausittaisella yksilöllisellä kävijällä, kun taas Facebook on kolmantena 1,61 miljardilla kävijällä.

Parhaat nettisivut: Similarweb ranking 2023

Yleisemmin ottaen on paljon näyttöä siitä, että ihmiset kuluttavat yhä enemmän sosiaalista sisältöä verkkoselaimissa ja mobiilisovelluksissa, ja näiden verkkokäyttäytymismallien yleistymisellä on merkittäviä vaikutuksia kaikille, jotka haluavat saada sosiaalisen median yleisöt mukaan toimintaan.

Tutkimme tätä suuntausta yksityiskohtaisesti Digital 2022 October Global Statshot -raportissamme, joten jos haluat lisätietoja, käy lukemassa raportin analyysiartikkelimme.

Maailman suosituin sosiaalisen median foorumi

Kaikissa tähän mennessä tutkimissamme sosiaalisen median havainnoissa otetaan huomioon kunkin alustan aktiivinen käyttö, mutta tiedot eivät kerro käyttäjien mieltymyksestä kuhunkin alustaan tai siitä, miten nämä alustat sopivat heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Onneksi GWI:n erinomainen data antaa meille kuitenkin mahdollisuuden tutkia tätä näkökulmaa.

Ennen kuin siirrymme itse havaintoihin, on tärkeää korostaa, että GWI käsittelee YouTubea videoalustana eikä sosiaalisen median alustana, joten YouTube ei esiinny GWI:n "suosikki sosiaalinen alusta" -tietokannassa.

Tämä datakokonaisuus paljastaa kuitenkin joitakin kiehtovia oivalluksia.

Ensinnäkin, vaikka WhatsApp on aktiivisten käyttäjien kokonaismäärässä mitattuna vasta kolmannella sijalla, se on tällä hetkellä maailman "suosikki" sosiaalisen median alusta.

Suosituimmat somealustat 2023.

Kukin henkilö voi tietysti tulkita "suosikki" eri tavalla, joten ota huomioon, että näihin sijoituksiin liittyy väistämättä jonkin verran subjektiivisuutta.

Subjektiivisuus on kuitenkin myös tärkeä osa sitä, miten kukin yksilö suhtautuu kuhunkin alustaan, joten subjektiivisuus pikemminkin lisää tämän datakokonaisuuden arvoa kuin vähentää sitä.

Instagram ja Facebook jatkavat jatkuvaa kamppailuaan rankingin kakkossijasta, vaikka niiden osuudet maailmanlaajuisista äänistä ovat edelleen lähes identtiset.

WeChat - joka tunnetaan myös nimellä 微信 tai kiinaksi "Weixin" - on maailmanlaajuisesti neljäntenä, mikä osoittaa paitsi Kiinan internetväestön laajuuden myös Tencentin lippulaivan supersovelluksen jatkuvan vetovoiman.

Yllätyksenä voidaan kuitenkin todeta, että vain 6,1 prosenttia maailman työikäisistä sosiaalisen median käyttäjistä pitää TikTokia suosikkialustanaan, mikä riittää viidennelle sijalle tässä uusimmassa rankingissa.

On kuitenkin syytä korostaa, että TikTokin osuus äänistä on noussut 42 prosenttia (+1,8 prosenttiyksikköä) viime vuoteen verrattuna, joten alustan suosio on selvästi nousussa.

Mutta entä nuorempien käyttäjien näkemykset?

Sosiaalisen median mieltymykset iän ja sukupuolen mukaan

GWI:n tiedot paljastavat, että Instagram on edelleen 16-24-vuotiaiden internetin käyttäjien suosituin sosiaalinen media-alusta, mikä saattaa olla monelle järkytys.

TikTokin suosio jatkaa kasvuaan, ja GWI:n tiedot paljastavat, että niiden 16-24-vuotiaiden naisten määrä, jotka nimeävät lyhytvideopalvelun suosikkisivustokseen, on kasvanut yli kolmanneksella viimeisen vuoden aikana.

Samoista tiedoista käy kuitenkin ilmi, että lähes kaksi kertaa useampi tämän ikäryhmän nainen ilmoittaa Instagramin "suosikkialustakseen" verrattuna TikTokiin (23,1 prosenttia ja 12,0 prosenttia).

Suosikki somealustat vuonna 2023.

Nuoret miehet valitsevat vielä todennäköisemmin Instagramin kuin TikTokin, mutta - ehkäpä tämän aineiston suurin yllätys - 16-24-vuotiaat miehet mainitsevat itse asiassa todennäköisemmin Facebookin suosikkisivustonaan kuin TikTokin (10,5 prosenttia verrattuna 7,7 prosenttiin).

On myös mielenkiintoista huomata, että WhatsApp on tämän ikäryhmän keskuudessa toisella sijalla, sillä sekä nuoret naiset että nuoret miehet nostavat maailman suosikkiviestialustan TikTokin edelle.

Sosiaalisen median valinnat eivät ole nollasummayhtälö

Toivottavasti kaikki nämä havainnot ovat jo antaneet sinulle runsaasti virikkeitä vuoden 2023 sosiaalisen median suunnitelmiisi.

Minulle arvokkain kaavio Digital 2023 -raporttissamme on kuitenkin sosiaalisen median yleisöjen päällekkäisyyksien tarkastelu.

Olen puhunut tästä kaaviosta useissa viimeaikaisissa analyyseissäni, mutta olemme parantaneet menetelmää, jota käytämme päällekkäisyyksien tunnistamiseen tällä raporttikierroksella, joten tämän uusimman datakokonaisuuden havainnot ovat entistäkin edustavampia.

Tärkein havainto on, että aiemmissa raporteissa yleisöjen päällekkäisyyksiä ei ollut riittävästi edustettuna.

Kepiosin uusin analyysi GWI:n erinomaisista tiedoista paljastaa, että tuskin yksi prosentti minkään sosiaalisen median alustan käyttäjistä on vain kyseisellä alustalla.

GWI:n datan mukaan YouTubella on "suurin" ainutlaatuinen yleisö kaikista analyysimme kohteena olevista alustoista.

Kuitenkin vain 1,0 prosentti YouTuben työikäisistä käyttäjistä sanoo, että he eivät käytä mitään muuta sosiaalisen median alustaa, joten "suuri" ei ehkä ole sopivin sana tässä yhteydessä.

Sosiaalisen median alustojen yleisöjen päällekkäisyydet 2023.

Lisäksi on syytä korostaa, että GWI:n kysymykset YouTubesta ovat eri osassa kyselyä kuin muut tässä luettelossa mainitut alustat, ja jos videoalusta olisi ollut kaikkien muiden vaihtoehtojen rinnalla, on mahdollista, että tämä 1 prosentin luku olisi vielä pienempi.

Mikään muu sosiaalinen foorumi ei voi väittää, että se olisi edes 1 prosentin ainutlaatuinen tavoittavuus verrattuna muihin sosiaalisen median alustoihin, ja monissa tapauksissa - kuten TikTok, Snapchat ja Twitter - vain yksi tuhannesta käyttäjästä on ainutlaatuinen kyseiselle alustalle.

Alustavalinnat eivät ole kaksijakoisia

Kun samaa dataa tarkastellaan toiselta kantilta, yleisöjen päällekkäisyydet kumoavat myös laajalti levinneen myytin, jonka mukaan ihmiset "hylkäävät" vanhoja suosikkejaan uudempien sosiaalisen median alustojen vuoksi.

Esimerkiksi 16-64-vuotiaiden maailmanlaajuisten käyttäjien keskuudessa:

 • 82,5 prosenttia TikTokin käyttäjistä käyttää edelleen Facebookia kuukausittain
 • 84,3 prosenttia Telegramin käyttäjistä käyttää myös WhatsAppia kuukausittain
 • ja 60,7 prosenttia Snapchatin käyttäjistä käyttää myös Twitteriä kuukausittain.

Älä siis anna klikkiotisikoiden ja huonosti tutkittujen uutisotsikoiden häiritä; selkeä johtopäätös on, että ihmiset käyttävät edelleen laajaa “valikoimaa" eri sosiaalisen median alustoja kuukausittain.

Keskimmäinen numero sosiaalisten alustojen käytössä 2023.

Näillä tiedoilla on kuitenkin myös syvällisempiä vaikutuksia markkinoijille.

Jos haluat lisätä potentiaalista tavoittavuuttasi, ei ole mitään hyötyä siitä, että yrität olla mukana kaikilla sosiaalisen median alustoilla.

Läsnäolo vain yhdellä tai kahdella tärkeimmällä alustalla tuottaa lähes kaiken tarvitsemasi tavoittavuuden.

Esimerkiksi Facebookin ja YouTuben yhdistelmällä voitaisiin tavoittaa kuukausittain yli yhdeksän kymmenestä työikäisestä internetin käyttäjästä Kiinan ulkopuolella.

Kun otetaan huomioon, että näillä kahdella sovelluksella on mainosrahoitteisista sosiaalisista alustoista suurin yksilöllinen yleisö, päällekkäisyyksiä syntyy poikkeuksellisen paljon jokaisen lisäalustan myötä. Jokaisen yhdistelmään lisätyn alustan käyttö lisää päällekkäisyyttä erityisesti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Facebook ja YouTube olisivat ainoat vaihtoehtosi.

Nämä havainnot liittyvät vain potentiaalisen tavoittavuuden lisäämiseen, ja tavoittavuus on vain yksi niistä mittareista, jotka sinun pitäisi ottaa huomioon, kun rakennat sosiaalisen median portfoliota tai mediakokonaisuutta.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että näiden yleisöjen päällekkäisyyksiä koskevien näkemysten pitäisi myös helpottaa tarpeisiisi parhaiten soveltuvan alustan tai alustojen valintaa.

Yksinkertaisesti sanottuna toiminta yhdellä tai kahdella suurimmalla alustalla varmistaa, että olet saavuttanut tavoittavuuden, jolloin voit valita pienempiä, kapeampia alustoja, joilla on erilaisia luovia mahdollisuuksia tai joissa mainoskustannukset ovat alhaisemmat.

Mainoskustannuksista puheen ollen…

Sosiaaliset CPM:t (kustannukset 1 000 sosiaalisen median mainosnäytön tuottamisesta) laskevat Q4 2022:lla huomattavasti

Skai.ion uudet näkemykset paljastavat, että sosiaalisen median yleisöjen tavoittamisen kustannukset laskivat merkittävästi tärkeällä "loma"-neljänneksellä vuoden 2022 lopussa.

Yrityksen analyysi osoittaa, että sosiaalisen median kokonaismainontakäyttö vuoden 2022 kolmen viimeisen kuukauden aikana ylitti vuoden 2021 lomakauden vastaavan luvun noin kolmella prosentilla.

Samaan aikaan mainostajat käyttivät vuoden 2022 kolmen viimeisen kuukauden aikana 8,4 prosenttia enemmän sosiaalisen median mainoksiin kuin heinä-syyskuussa 2022.

Sosiaalisen median mainostus: Kokonaiskulutus 2021-2022.

Samoista tiedoista käy kuitenkin ilmi, että sosiaalisen median alustat toimittivat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä myös 57 prosenttia enemmän mainosnäytöksiä kuin vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Nämä luvut eivät ole epäuskottavia, kun otetaan huomioon aiemmin tarkastelemamme aktiivisen käytön ja käytetyn ajan lisääntyminen, mutta tämä näyttökertojen hyppäys on huomattavasti suurempi kuin edellä mainittu mainonnan kokonaiskulutuksen kolmen prosentin vuotuinen kasvu.

Sosiaalisen median mainostus: Impressiot ja CTR 2021-2022

Mutta kun näyttökertojen kasvu ylittää kokonaiskulutuksen kasvun, se johtaa väistämättä keskimääräisten näyttökertakustannusten laskuun.

Skain tiedoista löytyykin selkeä luku tuosta laskusta: sosiaalisen median CPM:t (eli kustannukset 1 000 sosiaalisen median mainosnäytön tuottamisesta) ovat laskeneet 35 prosenttia vuosittain.

Sosiaalisen median mainostus: keskimääräinen CPM 2021-2022.

Nykyiseen taloudelliseen ympäristöön liittyvät kustannuspaineet ovat saattaneet vaikuttaa keskimääräisten CPM:ien laskuun, mutta on mahdollista, että myös inventaarion merkittävä kasvu on vaikuttanut asiaan.

Jos siis tuntuu siltä, että näet sosiaalisen median alustoilla enemmän mainoksia kuin koskaan aiemmin, olet luultavasti oikeassa näiden tietojen perusteella.

Hakukonemarkkinointi jatkaa kasvuaan

Nämä suuntaukset eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään sosiaalisen median mainontaan, ja Skain data osoittaa samanlkaltaisia malleja maailmanlaajuisessa hakukonemainonnassa.

Kaiken kaikkiaan yhtiön analyysi miljardien dollarien mainoskuluista paljastaa, että mainostajat käyttivät hakumainontaan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä 7 prosenttia enemmän rahaa kuin vuoden 2021 kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Hakukonemainokset: Kokonaismenot 2021-2022.

Aivan kuten sosiaalisen median mainostrendien kohdalla nähtiin, tarjoiltujen näyttökertojen kokonaismäärä kasvoi kuitenkin paljon nopeammin kuin mainonnan kokonaismenot.

Skain datan mukaan hakukoneet toimittivatkin 23 prosenttia enemmän mainosnäyttökertoja vuoden 2022 lomassa kuin vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Ja lisäkontekstina mainittakoon, että vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä palvelemien hakumainosnäyttökertojen määrä oli yli 30 prosenttia suurempi kuin kolmen edellisen kuukauden aikana.

Hakukoneen haut: impressiot & CTR 2021 - 2022

Tämän seurauksena keskimääräiset hakukustannus per klikkaus (CPC) -maksut laskivat tasaisesti koko vuoden 2022 ajan, ja Q4:n keskiarvo oli vain 0,60 dollaria per klikkaus.

Se on noin 12 prosenttia vähemmän kuin markkinoijat maksoivat vuoden 2021 lopussa, ja se on myös 7 prosenttia vähemmän kuin heinäkuun ja syyskuun 2022 välisen ajanjakson keskimääräinen hinta.

Hakukonemainostus: Keskiarvo CPC 2021 - 2022

Nämä hakumainonnan trendit ovat kuitenkin vielä mielenkiintoisempia, kun tarkastelemme erästä toista markkinoinnin viime kuukausien suurista tapahtumista: maailman hakukäyttäytymisen kehittymistä.

Viime vuonna tähän aikaan tutkimme useita trendejä maailman verkkohakukäyttäytymisessä.

Tämä on kuitenkin selkeä muistutus siitä, että historialliset suuntaukset eivät aina ole luotettava indikaattori tulevasta verkkokäyttäytymisestä, sillä kyseiset suuntaukset eivät kehittyneet odotetusti.

Joissakin tapauksissa muutos on kiihtynyt, kuten sosiaalisen haun ja löytämisen yleistyminen.

Toisissa tapauksissa, kuten puheavustajien käytössä, on kuitenkin nähty vuoden 2022 alussa nähty kasvun kääntyminen päinvastaiseksi.

Tutustu tarkemmin: Jos haluat tietää lisää siitä, miten kukin näistä suuntauksista kehittyy, voit tutustua tähän syväluotaavaan artikkeliin, jossa kerrotaan lisää maailman kehittyvästä hakukäyttäytymisestä.

Ääniavustajan käyttö tiedonhaussa 2021-2022.

Älypuhelimilla käytetty aika

Yksi kaikkein mehukkaimmista otsikoista tämän vuoden raportissa on, että älypuhelimen omistaja käyttää keskimäärin viisi tuntia päivässä aikaa puhelimellaan.

Data.ain analyysi kertoo, että vuonna 2022 käyttäjät viettivät ylimääräiset 7 minuuttia puhelimillaan, mikä vastaa 2,4 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Jos oletetaan, että keskivertoihminen nukkuu 7-8 tuntia päivässä, nämä luvut osoittavat, että vietämme nykyään noin 30 prosenttia valveillaoloajastamme puhelimien äärellä.

data.ai:n analyysi perustuu valikoituun määrään suurempia markkinoita, mutta jos tämä keskiarvo pätee kaikkiin maailman mobiilikäyttäjiin, yhteenlaskettu mobiilikäyttömme olisi nyt huikeat 10 triljoonaa tuntia vuodessa, mikä vastaa 1,1 miljardia vuotta ihmisen kollektiivista olemassaoloa.

Päivittäinen aika käytettynä mobiililaitteiden parissa 2023, raportista.

Samalla data.ai raportoi, että maailman Android-käyttäjät käyttävät yli 40 prosenttia mobiiliajastaan sosiaalisiin ja viestintäsovelluksiin, mikä tarkoittaa, että he käyttävät näitä palveluja keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä pelkästään matkapuhelimillaan.

Valokuva- ja videosovellukset vievät toiseksi suurimman osan mobiiliajasta, ja neljänneksen päivittäisestä kokonaisajasta.

Yhdessä nämä kaksi sovelluskategoriaa muodostavat yli kaksi kolmasosaa Android-käyttäjien päivittäisestä mobiilikäytöstä.

Verkkoselailu on kolmannella sijalla, mutta vain 8,1 prosenttia mobiiliajasta, joten on selvää, että natiivit sovellukset muodostavat valtaosan nykypäivän mobiilikäytöstä.

Mobiililaitteen käytön määräävät jaot 2023.

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että pelien osuus tyypillisen Android-käyttäjän keskimääräisestä päivittäisestä ajasta on vain 8 prosenttia.

Tästä suhteellisen alhaisesta osuudesta huolimatta mobiilipelit muodostavat kuitenkin suurimman osan kuluttajien rahankäytöstä, ja tämä pätee sekä Google Play Storeen että iOS App Storeen.

Mobiiliaplikaatiot: parhaat kategoriat appstoressa 2023

Omien laitteiden käytöstä

Vaikka keskimääräinen mobiiliaikamme lisääntyy, GWI:n uusimmat tiedot osoittavat, että tietokoneet muodostavat edelleen merkittävän osan internetin käyttäjien yhteydenpitoon käyttämästämme ajasta.

Matkapuhelimet ovat jo pitkään olleet hallitseva laite internetin käytössä useimmissa kehittyvissä talouksissa, mutta GWI:n mukaan tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja tabletit muodostavat edelleen yli puolet internetin käyttöön käytetystä ajasta 18:ssa niistä 46 maasta, joista nämä tiedot ovat saatavilla.

Ratkaisevaa on, että tietokoneet hallitsevat edelleen verkkotoimintaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä suurimmassa osassa Eurooppaa.

Belgialaiset käyttävät suurimman osan internet-ajastaan isompinäyttöisillä laitteilla, 42,5 prosenttia ja tanskalaiset 45 prosenttia.

Toisessa ääripäässä, Indonesiassa, Thaimaassa, Intiassa ja Kiinassa internetin käyttäjät käyttävät yli 60 prosenttia internetin käyttöajastaan matkapuhelimella.

Jaettu internitein käyttöaika 2023.

Näihin lukuihin lisää perspektiiviä antaa kuitenkin se, että GWI raportoi myös, että kannettavien tietokoneiden ja tablettilaitteiden omistus on vähentynyt tasaisesti viime kuukausina.

Alle kuusi kymmenestä työikäisestä internetin käyttäjästä sanoo omistavansa nykyään kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen, vaikka yhteisten laitteiden ja työnantajan tarjoamien tietokoneiden käyttö tarkoittaa, että vajaa kaksi kolmasosaa internetin käyttäjistä käyttää edelleen jotakin tietokonetta internetissä käymiseen.

Omistusoikeuden vähenemisen seurauksena voidaan odottaa, että laitteiden käyttöaika siirtyy edelleen mobiililaitteisiin vuoden 2023 aikana.

Tietokoneet ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa yleisömme verkkokäyttäytymistä ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan, joten tärkein johtopäätös on, että “puhelin ensin" ei saa tarkoittaa “ainoastaan puhelinta”.

Vertailussa laitteet joita käytettiin internetin selaamiseen missä tahansa muodossa vuonna 2023.

Meta tarkistaa edelleen mainosten tavoittavuutta koskevia lukujaan

Olemme jo jonkin aikaa seuranneet trendiä, jonka mukaan Meta näyttää tekevän säännöllisempiä "korjauksia" lukuihin, jotka se ilmoittaa eri alustojensa potentiaalisesta mainonnan tavoittavuudesta.

Nämä korjaukset eivät ole mitään uutta, ja niiden 13 vuoden aikana, jolloin olen kerännyt ja analysoinut tätä dataa, yritys on tehnyt korjauksen keskimäärin 12-18 kuukauden välein.

Analyysini osoittaa kuitenkin, että yhtiö on tehnyt merkittävän korjauksen lukuihinsa ainakin neljällä viimeisestä kuudesta vuosineljänneksestä.

Korjausten tiheys hankaloittaa todellisten tapahtumien tunnistamista.

Esimerkiksi yhtiön viimeisin data osoittaa, että Facebook-mainonnan tavoittavuus on laskenut huomattavasti lähes kaikissa maailman maissa viimeisten kolmen kuukauden aikana, ja vain kuudessa maassa ei ole tapahtunut laskua.

Lisäksi kaikkien näiden kuuden maan ilmoitetut mainosten tavoittavuusluvut eivät ole muuttuneet lokakuun jälkeen, mikä tarkoittaa, että potentiaalinen tavoittavuus ei ole kasvanut missään maailman maassa viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Facebook: mainostuksen yleisöjakauma

Myös Instagramin mainosten tavoittavuusluvuissa näkyy lähes identtinen kuvio, sillä korjaukset eivät ole vaikuttaneet vain kolmeen maahan.

Samoin kaikissa kolmessa maassa ei tapahtunut muutoksia Instagramin ilmoitetuissa tavoittavuuksissa viimeisen neljänneksen aikana.

Kun otetaan huomioon näiden kahden alustan erilaiset roolit ja historialliset kasvuradat, on melko turvallista sanoa, että nämä muutokset ovat todennäköisemmin seurausta päällekkäisten ja epäaitojen tilien laajamittaisesta puhdistamisesta kuin käyttäjien äkillisestä poistumisesta alustoilta.

Alustojen käyttäjämäärät vaihtelevat väistämättä ajan mittaan, mutta - laajamittaisia teknisiä häiriöitä lukuun ottamatta - eri maantieteellisillä alueilla tapahtuneen laskun johdonmukaisuus viittaa siihen, että yhtiöiden tekemät tarkistukset ovat vaikuttaneet eniten näihin viimeaikaisiin muutoksiin.

Pienempi tavoitettavuuspotentiaali

Riippumatta siitä, miksi nämä luvut ovat laskeneet, tulos on kuitenkin sama: Meta kertoo mainostajille, että ne voivat nyt tavoittaa alustoillaan vähemmän käyttäjiä kuin yhtiö aiemmin arvioi.

Maailmanlaajuisesti katsottuna Metan viimeisimmät luvut osoittavat, että Facebook-mainokset tavoittavat nyt 127 miljoonaa käyttäjää vähemmän kuin samat työkalut ilmoittivat viime vuonna tähän aikaan, mikä vastaa 6 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna.

Instagram on kuitenkin kokenut vielä suuremman "korjauksen", sillä yhtiön omien tietojen mukaan käyttäjien määrä on laskenut 160 miljoonaa käyttäjää viime vuoden aikana, mikä tarkoittaa lähes 11 prosentin laskua.

Myöskään Messenger ei ole välttynyt tarkistuksilta, ja Metan raportoimat chat-sovelluksen tavoittavuusluvut vuoden 2023 alussa ovat lähes 6 prosenttia alhaisemmat kuin yhtiön vuoden 2022 alussa ilmoittamat luvut.

Kyseisiin tapahtumiin toki liittyy paljon enemmän informaatiota kuin voimme tähän artikkeliin sisältää, joten käy lukemassa tämä syväluotaava analyysi, jos haluat saada kattavan kokonaiskuvan.

Instagram: Mainonnan yleisöjakauma 2023

TikTok-mainokset tavoittavat yli 1 miljardi aikuista

TikTokin mainosresursseissa julkaistut luvut ovat kuitenkin rohkaisevampia uutisia mainostajille, ja ne paljastavat, että lyhytvideoalustan mainokset tavoittavat nyt yli miljardi yli 18-vuotiasta käyttäjää.

On syytä huomata, että näitä ikäkohtaisia lukuja saattavat vääristää jonkin verran ikäväärennökset, joissa käyttäjät itse ilmoittavat syntymäajan, joka ei vastaa todellisuutta.

Vaikka TikTokin mainosten tavoittavuusluku edustaisi kaikenikäisiä käyttäjiä, se on silti erittäin vaikuttava.

Lisäksi yhtiön omat tiedot osoittavat, että TikTokin mainosten tavoittavuus on kasvanut 11 prosenttia vain kolmen viime kuukauden aikana, ja luvut viittaavat yli 100 miljoonaan uuteen käyttäjään lokakuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.

Lisäksi samat tiedot osoittavat, että TikTokin mainosten tavoittavuus on kasvanut lähes 19 prosenttia viime vuodesta tähän aikaan, ja 166 miljoonaa uutta käyttäjää nostaa viimeisimmän kokonaismäärän 1,05 miljardiin.

TikTok: Mainonnan yleisöjakauma 2023.

Twitterin yleisö kasvaa

Myös Elon Muskille ja kumppaneille on hyviä uutisia, sillä viimeisimpien tietojen mukaan myös Twitter on kasvattanut mainonnan tavoittavuuttaan viime kuukausina.

Yhtiön omissa mainostyökaluissa julkaistut luvut osoittavat, että maailmanlaajuinen tavoittavuus on kasvanut 12 miljoonalla käyttäjällä lokakuusta 2022 lähtien ja 120 miljoonalla käyttäjällä viime vuodesta tähän aikaan.

Twitterin mainonnan tavoittavuus 2023

On syytä huomata, että Twitterin mainonnan tavoittavuusluvut ovat aina olleet alttiita merkittäville vaihteluille - jopa lyhyiden ajanjaksojen aikana - ja tämä kokonaissaavutettavuusluku sisältää todennäköisesti useita "ei-inhimillisiä" yksiköitä (esim. yrityksiä, musiikkibändejä, lemmikkieläinten tilejä jne.).

Kepiosin analyysi verkkoliikennetiedoista ja mobiilisovellusten käytöstä ei kuitenkaan osoita merkkejä "maastamuutosta", jota monet ennustivat Muskin haltuunoton aikaan.

Lue lisää: Lue näkemyksemme siitä, miksi Twitter voi edelleen olla "hiomaton timantti" tästä syväluotaavasta artikkelista.

Twitter: Mainonnan yleisöjakauma 2023

Yksityiskohtainen katsaus

Tämänvuotisessa raportissa on vielä paljon tutkimatonta dataa ja kiehtovia oivalluksia, mutta ajan säästämiseksi kerromme niistä tässä vain pari otsikkoa ja tarjoamme linkit syvällisempiin artikkeleihin, joista voit lukea lisää.

Audiopalvelut kiinnostavat yhä enemmän

Ihmiset viettävät enemmän aikaa kuin koskaan musiikin suoratoistopalvelujen ja podcastien kuunteluun, mutta "sosiaalisen äänentoiston" osalta tilanne on monimutkaisempi.

Lohkoketjujen tiellä olevat esteet

Viime vuonna tähän aikaan vallinneen suuren innostuksen jälkeen monet maailman internetin käyttäjät näyttävät viilenneen kryptovaluuttojen ja NFT:iden suhteen.

Romahtaneet arviot, loputtomalta vaikuttava hakkerointi, skandaalien ja huijausten aalto sekä vähäiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia valuuttoja sijoitusspekulaatiota laajemmin merkitsevät sitä, että monet ihmiset ovat edelleen skeptisiä.

Krypto ei kuitenkaan ole läheskään kuollut.

Metaversio nurinkurin?

Vastaavasti aktiivisia käyttäjiä koskeva data viittaa siihen, että virtuaalimaailmoilla on vaikeuksia kasvattaa käyttäjämääräänsä.

Viimeisimmät havainnot osoittavat edelleen joidenkin näiden ympäristöjen laajan vetovoiman, mutta muiden maailmojen luvut ovat jo laskussa.

Tutustu tarkemmin tässä syväluotaavassa artikkelissa.

Puettavien laitteiden yleistyminen

Noin kolme kymmenestä työikäisestä internetin käyttäjästä omistaa nykyään jonkinlaisen "älykkään rannelaitteen", kuten älykellon tai urheiluseurantalaitteen.

Lisäksi tiedot osoittavat, että tämä kohortti omistaa nyt todennäköisemmin älykellon (22,5 prosenttia) kuin pelikonsolin (20,3 prosenttia).

Älykellojen omistukset 2023

LinkedIn saavuttaa uuden virstanpylvään

LinkedInin uusimmat mainonnan tavoittavuusluvut osoittavat, että maailman suosituimmassa ammatillisessa sosiaalisessa verkostossa on nyt yli 900 miljoonaa rekisteröitynyttä jäsentä.

Analyysimme osoittaa, että vain kolmannes näistä käyttäjistä on todennäköisesti aktiivisia alustalla kuukausittain, mutta LinkedIn tarjoaa silti houkuttelevan tarjouksen markkinoijille.

Verkkorahoituksen trendit

Analyysimme osoittaa, että digitaalinen disruptio ei ole vieläkään saavuttanut täyttä potentiaaliaan pankki- ja rahoituspalvelumaailmassa.

Ja vaikka data vahvistaa, että monet ihmiset käyttävät jo verkottunutta rahoitusta, tyypillinen käyttäjä ei todennäköisesti ole oletustesi mukainen.

Näkymät vuodelle 2023

Toivottavasti kaikki nämä havainnot ja analyysit ovat antaneet sinulle monipuolisen kuvan digitaalisuuden nykytilasta.

Mutta miltä tuleva vuosi näyttää?

Seuraavassa on joitakin asioita, joita kannattaa etsiä tulevista neljännesvuosittaisista Statshot-raporteistamme:

 1. Luovan tekoälyn nousu: ChatGPT:n, Dall-E:n, Midjourneyn, Stablediffusionin ja Synthesian kaltaiset työkalut ovat vasta alkua "luovan" tekoälyn tulevalle aallolle. Odotettavissa on räjähdysmäisiä parannuksia suorituskyvyssä, tehokkaita reaalimaailman sovelluksia ja kiihtyvää keskustelua laillisuudesta, etiikasta ja väärinkäytön mahdollisuudesta.
 2. Tarkoituksellisempi markkinointi: Ihmisten siirtyminen harkitumpaan internetin käyttöön ja halu välttää "ajan tuhlaamista" muokkaavat edelleen verkkotoimintaa. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, mutta sillä voi olla erityisiä vaikutuksia mainostajille. Käyttäjillä voi olla rajalliset mahdollisuudet välttää keskeyttävät mainokset kokonaan, mutta markkinointi, joka tietoisesti tuo lisäarvoa ihmisten elämään - ja jota ihmiset aktiivisesti etsivät - on parhaassa asemassa menestyäkseen.
 3. Makrotaloudelliset vaikutukset: Kun maailma jatkaa vaivalloista matkaansa läpi monitahoisen kriisin, etsimme merkkejä siitä, että ihmiset järkeistävät tilauksiaan taloudellisten paineiden vuoksi tai muuttavat uutiskäyttäytymistään henkisen hyvinvoinnin tarpeiden vuoksi. On myös yhä todennäköisempää, että geopoliittiset jännitteet johtavat uusiin pakotteisiin ja alustakieltoihin, jotka voivat muuttaa radikaalisti käyttäjien käyttäytymistä ja laajemmin digitaalista maisemaa.
 4. Sosiaalisen median käsitteen uudelleenajattelu: Alustat, joita nykyään käsitämme someksi, laajentavat edelleen vaikutusta arkipäiväisessä elämässämme. Some muuttaa sitä, mistä etsimme tietoa, miten kulutamme viihdettä ja kenen mielipiteet ja toimet vaikuttavat maailmankuvaamme. Keskustelut ja jaetut kokemukset ovat jatkossakin keskeinen osa näitä palveluita, mutta on yhä painavampia perusteita näiden alustojen ryhmittelyn purkamiselle ja "sosiaalisen median" kaltaisten yleisnimitysten käytön lopettamiselle.
 5. Väärän tiedon ylikuormitus: Valitettavasti odotamme, että yhä useammat tiedotusvälineet vääristelevät tahallaan tosiasioita raportoidessaan digitaalisista suuntauksista, ja ChatGPT:n kaltaisten työkalujen yleistyminen voi entisestään vahvistaa näitä vääristelyjä sisällön "kierrättämisen" kautta. Tämän vuoksi on tärkeämpää kuin koskaan löytää tarkkaa ja edustavaa dataa markkinointipäätösten perustaksi. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että me autamme sinua ja tuomme sinulle uusimmat luotettavat havainnot maailman huippututkijoilta koko vuoden 2023 ajan ja sen jälkeen.

Siinä (melkein) kaikki toistaiseksi, mutta saatat haluta tietää, että alamme julkaista Digital 2023 - maakohtaisia raportteja helmikuun puolivälissä - löydät ne kaikki täältä heti, kun ne ovat valmiit

Ja lopuksi...

Koska olette päässeet näin pitkälle, en voinut jättää teitä ilman päivitystä yhdestä suosikkitietokannastani: meneillään olevasta "taistelusta internetistä".

Yksi vuoden 2023 suurista otsikoista on, että molemmat joukkueet näyttävät olleen ahkeria viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Google-haku palauttaa nyt kaksi kertaa enemmän hakutuloksia sekä kissoille että koirille kuin viime vuonna tähän aikaan.

Tulokset paljastavat kuitenkin myös yllätyksen: koirat näyttävät valloittaneen verkon, sillä Google antaa nyt 450 miljoonaa enemmän hakutuloksia hakusanalla "koira" kuin hakusanalla "kissa".

Kissaystävät ovat kuroneet hieman umpeen hakumääriä viime vuoden aikana, mutta näppärät koiraeläimet tekevät edelleen lähes kaksi kertaa enemmän Google-hakuja kuin kissat.

Shokeeraava paljastus on kuitenkin se, että kissoja koskeva Wikipedia-sivu keräsi vuonna 2022 yli kolme kertaa enemmän sivulatauksia kuin koiria koskeva sivu.

Mutta - kuten "parhailta ystäviltämme" voi odottaa - koirat hallitsevat sosiaalista mediaa.

Instagramissa on nyt yli 350 miljoonaa #koira-hashtagilla varustettua viestiä, kun taas #kissa-hahstagilla varustettuja viestejä on vain 270 miljoonaa.

Samanlainen suhde vallitsee myös TikTokissa, jossa #koira-hashtagilla varustettuja postauksia on katsottu yhteensä lähes 350 miljardia kertaa, kun taas #kissa-hashtagilla varustettuja postauksia on katsottu "vain" 270 miljardia kertaa.

Ja jopa Twitter kertoo, että sen käyttäjät ovat kiinnostuneempia koirista.

Yhtiön mainostyökalujen mukaan yli 386 miljoonaa Twitterin käyttäjää on "kiinnostunut" koirista, kun taas kissoista on "kiinnostunut" vain 62 miljoonaa.

Pysäytän analyysini tältä vuodelta tähän, mutta minulla on tunne, että näemme kissojen tekevän paluun tulevina kuukausina, joten liittykää seuraani ensi tammikuussa ja seuratkaa viimeisimpiä päivityksiä tähän olennaiseen tarinaan.

Tärkeä päivitys: Internetin kaksintaistelu kissojen ja koirien välillä & sen diagnostiikkaa

Disclaimer: Simon Kemp on GWI:n ja data.ai:n brändilähettiläs.

Loading...