Siirry sisältöön
logo
Illustraatio tietokoneesta, jonka näytössä näkyy graafeja.

3 askelta brändipääoman luomiseen


Meltwater

Jun 28, 2021

Konkreettisista ja abstrakteista elementeistä muodostuva brändimielikuva on yritysten erottautumisen kannalta elintärkeä. Yrityksen brändimielikuva määrittelee, kuinka kohdeyleisö kokee brändisi ja minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia brändi heissä herättää. Kohdeyleisön kokemat tunteet ja ajatukset ovat osana määrittelemässä heidän ostokäyttäytymistään. Brändien tavoitteena on rakentaa vahva suhde kohdeyleisön kanssa, mikä taas johtaa asiakasuskollisuuteen ja vahvaan brändipääomaan sekä brändin arvoon.

Brändipääoma (eng. brand equity) tarkoittaa arvoa, joka syntyy kuluttajien kokemuksista ja havainnoista, joita brändin nimen kuuleminen saa aikaan, eikä niinkään itse tuotteista, joita brändi myy. Tietenkin myös sillä, kuinka laadukkaaksi asiakkaat kokevat yrityksesi tuotteen tai palvelun, on vaikutusta brändipääomaan. Jos kuluttajan kokemukset tietystä brändistä ovat huonot, brändipääoma on heikko, ja päinvastoin.

Miksi brändipääoma eli brand equity on tärkeää?

Ennen kuin syvennymme tarkemmin brändäykseen ja brändipääoman rakentamiseen, kerromme lyhyesti brändipääoman tärkeydestä.

Hyvä brändipääoma on ratkaisevan tärkeää kaikille yrityksille. Brändipääoma kasvattaa yrityksen markkinaosuutta sekä asiakasuskollisuutta, kun ihmiset alkavat suosia brändiä muiden yli. Kun kuluttajat valitsevat toistuvasti brändisi asiakasuskollisuuden ansiosta, yrityksesi saa luonnollisesti jatkuvasti tuottoa.

Brändit, joiden brändipääoma on positiivinen, voivat myös pyytää tuotteistaan tai palveluistaan markkinahintaa korkeamman summan. Brändipääoma on yrityksen aineetonta pääomaa, joka voidaan lisensoida, vuokrata tai myydä muille. Mikäli yrityksesi on rakentanut positiivista brändipääomaa, myös uusien tuotteiden ja tuoteperheiden lanseeraus on helpompaa.

Seuraa näitä vaiheita ennen yrityksesi brändipääoman menestyksen määrittelyä:

⭐️ Askel 1: Rakenna brändipääomaa luomalla brändillesi identiteetti

Vahvan brändipääoman luominen on tärkeä aloittaa määrittelemällä “keitä me olemme yrityksenä”. Tämän määrittelemistä varten tarvitaan tutkimusta. Tärkeintä on tutkia, mikä on yrityksesi kohdemarkkina sekä keitä asiakkaasi ja kilpailijasi ovat.

Brändin arvot ovat myös tärkeässä asemassa, koska ne vaikuttavat brändin identiteettiin (logon design, fontit, kuvat, värit ja muut visuaaliset elementit), mutta myös brändin äänensävyyn (brändin luonnetta edustava sävy, jolla asiakasta lähestytään) ja brändin ja kohdeyleisön välisiin suhteisiin (asiakaskokemus ja asiakaspalvelu).

Mediaseurannan työkalut voivat mitata yrityksesi kilpailijoiden ympärillä käytyä keskustelua sekä muita toimialaasi koskevia suosittuja keskusteluja. Tämä data auttaa sinua ymmärtämään oman yrityksesi brändin positiointia kilpailijoihisi nähden.

Tällainen tieto on välttämätöntä ja erittäin hyödyllistä brändäyksessä, uniikkien myyntitarjousten laatimisessa sekä muista brändeistä erottautumisessa. Erottautumistekijän avulla luodaan arvoa asiakkaalle, sillä yritys tarjoaa heille jotakin uniikkia. Kun kaikki edellä mainitut elementit ovat hallinnassa, voidaan brändi-identiteetin rakentaminen ja brändin tunnettuuden kasvattaminen markkinoinnin avulla aloittaa.

⭐️ Askel 2: Viesti tuotteistasi kasvattaaksesi brändisi tunnettuutta ja herättääksesi ihmisissä tunteita

Seuraava brändipääoman rakentamiseen liittyvä tavoite on varmistaa, että kohdeyleisö ajattelee yrityksesi brändistä ja tuotteista tietyllä tavalla. Tämä voidaan saavuttaa tehokkaalla markkinointistrategialla. Sisältöjen relevanttius, mainonta ja brändimielikuva ovat kaikki brändistrategian kannalta tärkeitä elementtejä.

Ohessa on muutama esimerkki liiketoiminnan kasvua todistetusti edistävistä markkinointistrategioista. Minkä strategian tahansa valitsetkaan, tehokas myyntifunneli ja konversio-optimointi ovat välttämättömiä.

1. Tee yhteistyötä oikeiden vaikuttajien kanssa: Vaikuttajien hyödyntäminen markkinoinnissa on tehokasta, koska heitä pidetään yleensä oman alansa asiantuntijoina, mikä taas parantaa brändisi uskottavuutta. Vaikuttajamarkkinoinnin työkalulla löydät brändillesi sopivat vaikuttajat, voit ehdottaa yhteistöitä sekä analysoida tuloksia. Avainasemassa on oikean vaikuttajan löytäminen juuri oman yrityksesi tavoittelemalle kohderyhmälle.

💡 Lue lisää oikeanlaisten brändilähettiläiden ja vaikuttajien löytämisestä.

2. Sosiaalisen median hyödyntäminen: Tänä päivänä sosiaalista mediaa ei voi jättää huomiotta. Analysoi kohderyhmääsi ja julkaise sisältöjä, jotka auttavat yleisöä oppimaan lisää tuotteestasi tai toimialastasi. Älä aliarvioi sosiaalisen median alustojen (Instagram, Twitter, LinkedIn yms.) potentiaalia, sillä niiden avulla saat suoran yhteyden asiakkaaseen.

💡 Lue lisää brändin rakentamisesta sosiaalisessa mediassa.

3. Ymmärrä hakukoneoptimointia (SEO): Hakukoneoptimointi saattaa aluksi aiheuttaa harmaita hiuksia, mutta perusasiat oivallettuasi, se on myös todella toimivaa. Kun ymmärrät hakukoneoptimoinnin kikat, olet vahvoilla. On muutamia tärkeitä ohjeita, joita noudattamalla saat hakukoneoptimoinnista paljon irti ja kasvatat asiakasuskollisuutta. Yksi tärkeimmistä ohjenuorista on välttää avainsanoilla spämmäämistä. Sisältöjen täytyy olla suunnattu ihmisille luettavaksi, mutta kunnioittaen samaan aikaan hakukoneita. Tärkeintä on, että sisältösi eroavat kilpailijoiden sisällöistä ja ovat oivaltavia, sitouttavia ja arvoa luovia.

⭐️ Askel 3: Muodosta vahvoja siteitä yleisösi kanssa

Viimeinen askel vahvan brändipääoman takaamiseksi on vahvojen siteiden luominen yleisösi kanssa. Tämä onnistuu esimerkiksi olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, järjestämällä tapahtumia ja varmistamalla, että yleisösi on osa yrityksen ympärille muodostunutta yhteisöä. Tämä on tärkeää, koska näin vaikutetaan myös brändiuskollisuuteen ja siihen, että asiakkaat ostavat tuotteitasi tai palvelujasi uudestaan.

Erinomainen asiakaspalvelu on myös elintärkeä osa yrityksen ja kohdeyleisön välisten suhteiden ylläpitoa. Hyvä asiakaspalvelu verkossa voidaan saavuttaa esimerkiksi vastaamalla asiakkaiden valituksiin sosiaalisessa mediassa ystävällisesti ja ammattimaisesti, mikä taas todennäköisesti vahvistaa positiivista vaikutelmaa yrityksestäsi ja lopulta näkyy myös brändipääomassa.

Haluatko tietää, kuinka Meltwater voi olla avuksi brändipääoman kasvattamisessa? Täytä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Loading...