Tiedote on aliarvostettu keino tehdä sisältömarkkinointia. Liian harvat yritykset ja markkinoinnin asiantuntijat osaavat hyödyntää tiedotteen potentiaalin tehokkaana markkinoinnin välineenä.

Jotkut yritykset suoltavat hurjia määriä tiedotteita asioista, joilla on vähän tai olemattomasti uutisarvoa, ja karkottavat siinä samassa potentiaaliset tai olemassa olevat asiakkaat.

Toiset yrityksistä taas eivät tunne hyvän tiedottamisen käytäntöjä, eivätkä siksi käytä tiedotteita ollenkaan.

Näiden kahden ääripään välistä löytyy varmasti sopiva välimuoto, jotta tiedottamisesta tulee järkevää ja hyödyllistä. Sopivan kohdan määrittäminen näiden ääripäiden väliltä on olennaista onnistuneen tiedotusstrategian luomiseksi, jotta yrityksesi näkyvyys kasvaa ja yhä useammat löytävät yrityksesi ja kiinnostuvat siitä.

Tehokkaalla tiedotusstrategialla voi olla selkeitä vaikutuksia yrityksesi kykyyn tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja erottaa osaamisesi kilpailijoista.

Näin kirjoitat hyvän tiedotteen

Loistavan tiedotteen kirjoittamiseen tarvitaan loistavia vinkkejä. Näitä vinkkejä noudattamalla laadit kiinnostavia tiedotteita, jotka kasvattavat digitaalista näkyvyyttä ja synnyttävät liidejä.

1. Keksi kiinnostava otsikko

Otsikko on tiedotteen tärkein asia, sillä sen kiinnostavuus ratkaisee, pysähtyykö lukija sen kohdalle. Hakukoneoptimoinnin vuoksi otsikossa tulisi olla myös sisältöä kuvaava avainsana.

Hyvässä otsikossa yhdistyy naseva ja mielenkiintoa herättävä muotoilu ja tarkkaan harkittu avainsana tai -fraasi.

2. Käytä faktoja asiasi tukena

Vaikka tiedotteessa on helppo pitäytyä kehumaan oman yrityksen saavutuksia, lukijat näkevät tyhjänpäiväisen sisällön läpi. Jos tiedote ei saa välitettyä lukijalle, miksi sen sisältämä tapahtuma tai saavutus on tärkeä, se on epäonnistunut.

Aina kun mahdollista, käytä faktoja, kuten lukuja ja kuvaajia, tukemaan tiedotteessa esitettyjä asioita.

3. Koukuta lukija jouhevalla aloituksella

Pitkissä teksteissä, kuten whitepaperit tai oppaat, ensimmäiset muutama sata sanaa määrittävät, koukuttuuko lukija. ”Koukun” tarkoituksena on saada lukija kiinnostumaan tekstistä niin paljon, että hän lukee tekstin kokonaan.

Toisin kuin pidemmissä teksteissä, tiedotteessa ei ole mahdollista käyttää 300–400 sanaa lukijan koukuttamiseen, vaan se pitää tehdä parilla rivillä. Jos aloitus ei ole iskevä ja mielenkiintoa herättävä, lukija siirtyy eteenpäin.

Varmista siis, että tiedotteen ensimmäinen virke tiivistää sen sanoman ja antaa lukijalle syyn lukea lisää.

4. Katse pois omasta navasta

Tiedotteen aihetta ideoidessa on hyvä välttää olemasta liian itsekeskeinen.

Markkinoijat usein sortuvat kuluneisiin, omia saavutuksia ylistäviin aiheisiin, kuten ennätyksellisen hyvä vuosikvartaalin tulos tai uuden toimipisteen avaaminen.

Onnistuneimmissa tiedotteissa usein korostetaan kuitenkin toisten saavutuksia.

Esimerkiksi henkilömuutoksista tiedotettaessa voidaan keskittyä kertomaan vaikkapa uuden johtajan aikaisemmista saavutuksista ennen nykyiseen yritykseen tulemista.

5. Yhteystiedoilla on väliä

Usein yritysten tiedotteissa on toimitusjohtajan tai muun johtajiston yhteystiedot, vaikka itse tiedote olisikin markkinointivastaavan tai ulkopuolisen viestintätoimiston laatima.

Jos kyse on pienestä yrityksestä, jossa johtaja haluaa puhua henkilökohtaisesti jokaisen henkilön kanssa, jotka haluavat lisätietoja, silloin on järkevää laittaa vaikkapa toimitusjohtajan yhteystiedot tiedotteen loppuun. Mutta mikäli johtoportaalla ei ole aikaa vastata tiedusteluihin, tämä lähestymistapa on väärä.

Varsinkin suurissa organisaatioissa tiedusteluihin vastaajaksi tulisi määrätä asialleen omistautunut yhteyshenkilö, esimerkiksi markkinointipäällikkö tai tiedottaja. Tarvittaessa yhteyshenkilö voi pyytää johtohenkilöä haastateltavaksi tai antamaan kommentteja tiedotteeseen liittyen.

6. Käytä lainauksia viisaasti

Siteeraa työntekijää tai aiheeseen liittyvää ulkopuolista asiantuntijaa puhetta, jos se suinkin vain sopii kyseiseen tiedotteeseen.

Lainaukset ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ensiksi, siteeratun henkilön nimi toimii avainsanana, ja voi johdattaa lukijoita tiedotteesi pariin. Toiseksi, nykyään aika on rahaa erityisesti toimituksissa, joten tiedotteessasi olevaa lainausta voidaan käyttää uutisoinnissa sellaisenaan.

Toiseksi, nykyään aika on rahaa erityisesti toimituksissa, joten tiedotteessasi olevaa lainausta voidaan käyttää uutisoinnissa sellaisenaan.

7. Lukijat eivät ole yhtä sitoutuneita yritykseesi kuin sinä.

Kun yrityksen eteen vuodatetaan verta, hikeä ja kyyneliä, sanat eivät riitä kertomaan kuinka tärkeä se on. On täysin luonnollista yrittää välittää tätä intohimoa muille.

On kuitenkin toiveajattelua, että keskiverto tiedotteen lukija tuntisi edes murto-osan siitä intohimosta, joka sinulla on yritystäsi kohtaan. Siksi parasta on pitää tiedote napakkana ja asiapitoisena.

Eikun hommiin!

Oletko valmis käärimään hihat ja laatimaan kaikkien aikojen tiedotteen? Yllä olevia ohjeita noudattamalla olet matkalla tiedotetaituriksi, joka osaa herättää lukijoiden kiinnostuksen ja ohjata hyviä liidejä luoksesi.