1: Sosiaalisen median markkinoinnin hallinta

Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa mainosten tekeminen ja kirjoittaminen ei ole juurikaan muuttunut viime vuosina, ja ne on hallittava edelleen hyvin. Sen sijaan näiden kanavien hallinta on kehittynyt, ja uusia työkaluja on tullut ja tulee koko ajan lisää.

Nykyisin viestinnän ammattilaisten tulee hallita myös sosiaalisen median markkinointia. Tämä tarkoittaa, että heidän pitää osata käyttää tehokkaasti mm. Facebookin Power Editoria, LinkedIn Ads -alustaa ja Twitter Adsia.

2: Video- ja audiotuotanto

Videoiden tuottaminen on tärkeä taito, ei epäilystäkään. Nykyisin monet brändit hyödyntävät yhä enemmän myös äänisisältöä osana markkinointia ja viestintää, joten audiosisällön tuottaminen on myös tärkeä taito. Perusymmärrys, kuinka mm. Garageband toimii, auttaa jo pitkälle.

3: Taito löytää uusia medioita ja työkaluja

Uusia medioita ja mahdollisuuksia avautuu jatkuvasti, ja tahti tulee tulevaisuudessa varmasti vain kiihtymään. Viimeisimpinä uusista medioista on ollut mm. Snapchat ja Periscope. Tärkeää on pysyä kehityksen mukana, ja aktiivisesti tutkia ja löytää omalle organisaatiolle sopivat mediat ja työkalut.

4: Taito tuottaa sosiaalisen median sisältöä ja hallita sitä

Samoin kuin 1. kohdassa taito luoda osallistavaa sosiaalisen median sisältöä on yksi tärkeimmistä taidoista viestinnän ammattilaiselle. Mutta tämän sisällön hallinta ja hyödyntäminen ovat nousemassa yhä tärkeämmäksi taidoksi. Sisältöjen luokittelu ja tägääminen ovat hallinnan perusasioita. Tiedätkö kuinka kierrättää fiksusti sisältöä? Entä kuinka järjestää sisällöt niin, että ne ovat helposti löydettävissä?

5: Kattava ymmärrys analytiikasta

Toki suurimmalla osalla on perusymmärrys Facebook Insightsista, Google Analytiikasta ja muista tarpeellisista analyysityökaluista. Haasteena onkin ennemmin taito hyödyntää analytiikkaa ja kääntää se oikeiksi ideoiksi ja toimenpiteiksi.

6: Selkeä raportointi

Taito tuottaa raportteja, joissa on selkeitä toimenpidesuosituksia. Liian usein johdolle tehdyt raportit ovat vain dataa ilman relevanttia sisältöä. Tärkeää on tuoda mukaan myös dataan perustuvat ideat ja suositukset.

7: Kehittää brändin visuaalista ilmettä verkossa

Toki monilla suurilla brändeillä on sisäinen luova markkinointiosasto, jota on omistautunut tälle, mutta suurimmalla osalla näin ei ole. Silloin tämä tyypillisesti putoaa viestinnän vastuulle. Ajatelkaapa sosiaalisen median sisältöä. Iso osa sisällöstä on nykyään visuaalista. Joten sillä on merkitystä, että osaa suunnitella ja valita oikeat valokuvat ja designin ja ymmärtää, kuinka tuoda brändi oikein esille verkossa.

8: Taito kirjoittaa selkeästi ulkoiselle ja sisäiselle yleisölle

Tämä sisältää perinteiset lehdistötiedotteet ja uudemmat mediatiedotteet sekä sisäisen viestinnän työntekijöille. Tässähän ei sinällään ole mitään uutta, mutta yhä useammin viestinnän vastuulle tulee myös työntekijälähettiläisyys. Tämä vaatii tietenkin ymmärtämään, mikä motivoi ja inspiroi työntekijöitä. Heitä täytyy myös osata ohjeistaa kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöä.

9: Tiimin johtaminen etänä

Virtuaaliset työympäristöt tulevat lisääntymään lähitulevaisuudessa. Ymmärrys siitä kuinka työskennellä ja johtaa tiimiä etänä on tärkeä taito tulevaisuudessa. Oikeat työskentelytavat, työkalut ja kuinka hyödyntää työkaluja tehokkaasti kommunikointiin ja työn organisointiin tulevat yhä tärkeämmäksi, kun työskennellään etänä.

10: Mielipidevaikuttajien tunnistaminen ja hyödyntäminen sosiaalisesta mediasta

Joitakin vuosia sitten puhuttiin paljon yhteistyöstä bloggaajien kanssa. Nyt mukaan on tullut paljon uusia alustoja, kuten Instagram ja Snapchat. Myös näissä uusissa verkostoissa on mielipidevaikuttajia, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Mielipidevaikuttajien tavoittamisesta ja siitä kuinka heitä on syytä lähestyä, on tullut tärkeä taito viestinnän ammattilaisille.