2019 börjar sakta men säkert lida mot sitt slut och det är dags att börja planera för 2020. Nedan ger vi er 10 tips för att lägga en lyckad kommunikationsplan för det kommande året!

kommunikationsplan 2019

1. Nulägesanalys

Börja med att ta avstamp i dagsläget för att bygga er kommunikationsplan för kommande år. Genom att analysera hur ni lyckas med er kommunikation i nuläget, kan ni få insikt i problem inom organisationen eller omvärlden som den nya kommunikationsplanen måste ta hänsyn till.

2. Syfte

Beskriv tydligt syftet med kommunikationsplanen och bygg hela er strategi kring att uppnå dessa mål. Se till att organisationens eller projektets övergripande mål går hand i hand med syftet för er kommunikationsplan.

3. Strategi

En genomtänkt strategi måste ta hänsyn till de förutsättningar som just ert företag har. Gör en SWOT-analys för att skapa er en snabb överblick över var era styrkor och svagheter ligger, och utforma strategin för att motverka potentiella risker.

4. Ansvarsfördelning

Är ni ett stort team som arbetar med att implementera kommunikationsplanen? Var tydlig med att klargöra vem som ska ansvara för vad, för att göra arbetsprocessen så smidig som möjligt.

5. Målgrupp

Skapa er en tydlig bild över vilken målgrupp ni kommunicerar mot och möt dem där de befinner sig. Är de aktiva på sociala medier är det här fokus i kommunikationsplanen bör läggas.

6. Budskap

Fundera kring vilket budskap ni vill förmedla i er kommunikation. Når ni er målgrupp genom emotionella eller rationella budskap?

7. Budget

När ni ska lägga er kommunikationsplan är det lätt hänt att kostnaderna för er kommunikation svävar iväg. Försök punkta upp kostnaderna och lägg kommunikationsplanen på en nivå i linje med de resurser ni har – även en tight budget kan ge ett stort genomslag om resurserna spenderas rätt.

8. Medieval

De mediekanaler ni väljer att kommunicera i bör utgå från er målgrupp. I vilka kanaler når ni bäst ut till den målgrupp ni identifierat?

9. Aktivitetsplan: schema

Skapa ett schema över de projekt ni ska utföra under perioden: beskriv hur de ska utföras och sätt en deadline. På så sätt kan ni skapa en tydlig struktur kring arbetet och lättare göra plats för plötsliga projekt som kan uppkomma under periodens gång.

10. Mål och uppföljning

När kommunikationsplanen har utformats är det viktigt att sätta upp mätbara mål som ni strävar mot att uppnå. På så sätt kan ni följa upp ert kommunikationsarbete och göra eventuella justeringar där det behövs. Med Meltwaters verktyg för mediebevakning kan ni kontinuerligt hålla er uppdaterade kring hur ert varumärke nämns i media och hålla koll på viktiga branschnyheter. I våra medieanalyser samlar vi er exponering i ett lättöverskådligt format och kan dra slutsatser om hur ni har lyckats i ert kommunikationsarbete.

Vill du ha hjälp med uppföljning av er kommunikationsplan? Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer: