Henrik Fexeus gästar Meltwaters podd! För dig som föredrar att läsa har vi i vanlig ordning transkriberat det senaste avsnittet av #KommuniceraMera. Henrik Fexeus har ägnat sin karriär åt att förmedla kunskap om användandet av kroppsspråk, psykologiska tekniker och ordlös kommunikation. Idag är han verksam som likväl författare, mentalist och föreläsare. Det blir ett spännande och praktiskt orienterat samtal om kroppsspråkets kommunikativa roll och hur du kan lära dig att läsa andras signaler för att optimera situationen du befinner dig i. Vi pratar även om hur du lär dig att ge feedback i världsklass. Lyssna eller läs det senaste avsnittet. Och glöm inte att #KommuniceraMera!

KLICKA HÄR FÖR ATT LYSSNA VIA ACAST

KLICKA HÄR FÖR ATT LYSSNA VIA IPHONE

 

Vad tänker du på när jag säger kommunicera mera?

Henrik Fexeus: Det första jag tänker på är att det är en uppmaning, och då bör man ju fundera på om den är berättigad. Och det vet jag inte om den är. Jag tycker snarare att vi behöver kommunicera bättre och med mer kvalitet. Det produceras ju fruktansvärda mängder information idag, och mycket av den är nog ganska onödig.

Berätta om dig själv!

Henrik Fexeus: Mänskligt beteende har alltid fascinerat mig. Mest intresserad var jag över den osynliga kommunikationen och påverkan som sker utan att man säger något. Av intresse började jag därför läsa på kring detta ämne -mest för att jag själv ville lära mig. En dag blev jag tillfrågad om att föreläsa i just detta. Det var då förstod jag att jag hade samlat på mig mycket kunskap. Jag fortsatte föreläsa och strax därefter fick jag frågan om att skriva en bok kring ämnet, varpå jag började skriva böcker kring kommunikation, beteende och kroppsspråk. Jag ville att mina böcker skulle läsas och vara användbara för alla, så jag nischade min målgrupp väldigt brett. Och det gick bra, för det visade sig finnas många som ville veta mer om detta område. Idag har jag skrivit 10 böcker om kommunikation och föreläser världen över i ämnet. Med hjälp av mina kunskaper har jag även byggt upp ett sidospår som mentalist där jag på scen skapar illusionen av att kunna läsa andras tankar.

Vad handlar dina böcker om?

Henrik Fexeus: Många av mina böcker har fokuserat kring det ordlösa, omedvetna och de signaler vi skickar ut till varandra. Jag har även intresserat mig för hur detta påverkar oss och vilka psykologiska mekanismer det sätter igång. Det kan vara konkret information som handlar om kroppsspråk. Men, det kan också vara mer filosofiskt och behandla hur, exempelvis, politisk propaganda fungerar. Eftersom mitt intresse för kommunikation till en början utgick från mitt egna intresse och lärande har jag alltid strävat efter att mina böcker ska vara användbara och innehålla användbara tips och tekniker.

Har du några tips på hur man kan skapa ett bra arbetsklimat?

Henrik Fexeus: Det är viktigt att känna att man blir lyssnad på. Det problemet handlar ju oftast om att vi har många dåliga lyssnare. Det kanske kan verka som en svår uppgift att själv ändra på, men tipset är att lära sig att hantera denna situationen själv. För att ta reda på om någon verkligen lyssnar bör du alltid se till att dubbelkolla så att lyssnaren hänger med. Fråga därför lyssnaren om denne förstod vad du menade. Här kan man gärna lägga ansvaret på sig själv genom att säga: ”Ursäkta, jag var kanske inte helt tydlig innan. Vad tyckte du att jag bad dig om?” Visar det sig att personen missförstod det du sa ges du här en chans att omformulera dig. Om personen å andra sidan visar att den förstod och verbaliserar innebörden av det du pratade om kommer det psykologiskt även vara enklare för personen att verkställa detta. Man har alltså allt att vinna med det tillvägagångssättet.

Hur ger man feedback på bästa sätt?

Henrik Fexeus: Det kanske låter simpelt, men feedback ska vara konstruktiv. Är den konstruktiv så finns det något att ta på. Vid feedback är det även viktigt att tänka på hur man formulerar sig. Här har man ofta fått höra att man ska inleda med något positivt för att sedan övergå till det negativa. Detta tillvägagångssätt bidrar ofta till att det positiva glöms bort och att en negativ motivationen lämnas kvar hos mottagaren. Här behöver man istället tänka på vilken känsla man vill lämna personen med. Lämnas mottagaren med en positiv motivation bidrar detta till flera framgångsfaktorer. Studier visar nämligen att detta tillvägagångssätt gör att din feedback mottas bättre och mottagaren kommer dessutom ha en mer positiv och produktiv respons.

Vid feedback kan man även använda sig av kontrastering. Speciellt om man ska ha ett mer allvarligt samtal. Då vill man inte att personen i fråga ska bli uppstressad eller reagera defensivt. För att ni istället ska kunna ha ett lugnt och konstruktivt samtal bör du i förväg lista ut hur du tror att den andra kommer reagera på det du har att säga. Tror du exempelvis att personen kommer vara rädd för att bli av med jobbet ska du använda dig av detta i samtalet och spräcka hål på denna farhåga genom att exempelvis säga: ”Detta handlar inte om att du ska bli av med jobbet, utan att vi ska kunna hitta ett sätt där vi kan ta till vara på dina resurser på ett bättre sätt.” På så vis hålls din samtalspartner lugn och ni kan föra ett meningsfullt samtal.

Kan man generalisera vårt kroppsspråk?

Henrik Fexeus: Det finns ju vissa gester och kroppshållning som det flesta människor gör och där kan man ju med viss försiktighet generalisera. T.ex kan det vara bra att veta när din samtalspartner har slutat lyssna. För att ta reda på detta kan man kolla på dennes fötter. Man brukar säga att ju längre ner man kommer på kroppen desto mindre tänker vi på vårt kroppsspråk. Fötterna pekar generellt åt det håll som ens intresse ligger. Står du och pratar med någon som plötsligt vinklar fötterna utåt kan detta vara ett tecken på att du förlorat din lyssnare. Åtminstone kan fötterna vara en hänvisning till att börja leta efter fler signaler för om personen slutat lyssna. Andra signaler kan t.ex vara att personen svarar väldigt snabbt på meningar eller att personen inte kommer ihåg vad du nyss sa. Då ska man avsluta samtalet så fort som möjligt och fortsätta när personen har tid att lyssna.

Finns det något annat kroppsspråk som man lätt kan tyda?

Henrik Fexeus: Det finns ett ansiktsuttryck som många människor omedvetet gör när dom inte håller med om något; hopspänd mun och läppar. Låt säga att du och en medarbetare ska komma överens kring ett avtal, och du ger förslag på dess innehåll. Vid en av punkterna så börjar din kollega knipa med munnen – då vet du att detta är en avtalspunkt där ni inte är överens. Här gäller det för dig att ta tillvara på denna insikt, möjligen genom att säga att du får en känsla av att personenen inte känner likadant och föra en diskussion kring detta. Detta bidrar dels att du fortsätter ha kontroll över mötet, men det bidrar ju också till att den andra personen blir sedd, förstådd och att du visar att du vill dennes bästa.

Något annat man kan tänka på är om personen använder sig av självberöring. När vi blir stressade ökar våra kortisolnivåer och för att lugna oss själva använder vi oss omedvetet av självberöring. Beröring är nämligen hormonbalanserande och hjälper till att sänka kortisolnivån. Ser du att personen börjar ta sig för nacken, halsen eller dra sig längs armarna kan detta vara ett första tecken på stress. Här ges du då utrymme för att dämpa stressen i din kommunikation innan den ökar. Man pratar ofta om kroppsspråk som någonting man ska lära sig för att lättare nå fram med sitt budskap, men ofta räcker det långt med att kunna förstå andras kroppsspråk och hantera den informationen på ett smart sätt.

 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till Henrik Fexeus som tog sig tiden att delta i vår podd #KommuniceraMera!