Vuoden 2022 PR-trendit

5 merkittävää PR-trendiä, jotka brändisi tulisi ottaa haltuun vuonna 2022


Meltwater

Feb 14, 2022

View All

PR-ammattilaisilla on suuri merkitys brändin maineelle verkossa. Hyvä PR auttaa edistämään rakentamaasi imagoa ja suojelemaan sitä. Käyttämällä oikeita PR-strategioita oikeaan aikaan, voit maksimoida hyvän PR:n ja vähentää huonoa PR:ää.

Osa PR-ammattilaisen työtä on pysyä ajan tasalla alan uusimmista trendeistä. Haluatko tietää miksi? Tämä on yksinkertaista; maailma muuttuu jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että myös PR muuttuu.

Se, millä oli merkitystä kuluttajille kolme vuotta sitten, saattaa olla aivan eri nyt. Ja koska PR:ssä on kyse mielikuvan muokkaamisesta kuluttajien ajatuksissa, on hyvä tietää, miten tietyt taktiikat ja strategiat resonoivat yleisösi kanssa kullakin hetkellä.

Tarkastellaanpa viittä PR-trendiä, joiden pitäisi ohjata brändistrategiaasi vuonna 2022:

  1. Data ja analytiikka keskeisessä asemassa PR-strategioissa

  2. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat PR:n ykkösasioita

  3. Vaikuttajamarkkinointi on edelleen voimissaan

  4. Harkitse personoitua PR-pitchiä

  5. Autenttisuus on pandemian jälkeisessä PR:ssä ensiarvoisen tärkeää

Miksi PR-trendeihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Aivan kuten markkinointitoimistoja, myös PR-toimistoja ohjailevat trendit. PR:n ja markkinoinnin välisen kuilun kaventuessa on havaittavissa vuosi vuodelta selkeämpiä trendejä.

Markkinoinnin tavoin PR-trendeihin vaikuttavat monet asiat, kuten kuluttajien mieltymykset, työntekijöiden odotukset ja teknologia. Näiden osa-alueiden kehittyessä myös PR-strategioiden on kehityttävä, jos haluat asiakkaiden kiinnostuvan yrityksestäsi.

Kuvitellaan esimerkiksi, että uusi tuotteesi saa runsaasti negatiivisia arvosteluja. Kuka tästä on vastuussa; PR vai markkinointi? Vielä muutama vuosi sitten tämä olisi saattanut kuulua yksinomaan PR-osastoille. Nykyään vastuu on kuitenkin yhä useammin jaettu.

PR-trendien huomioiminen auttaa brändejä ymmärtämään, kuka, miten ja milloin ongelmiin ja mahdollisuuksiin puututaan. Tämä auttaa vähentämään riskiä, että PR-mahdollisuudet jäävät käyttämättä. Lisäksi saat paremman käsityksen siitä, miten mainostaa tai kommunikoida yleisösi toivomalla tavalla.

Tutustutaanpa seuraavaksi muutamiin tärkeimpiin PR-trendeihin, joiden olemme nähneet kasvavan viime vuoden aikana.

Data ja analytiikka keskeisessä asemassa PR-strategioissa

Aiemmin yritykset eivät osanneet mitata PR-strategioidensa vaikutusta. Yritysten maine verkossa oli eräänlainen mysteeri, joka perustui arvauksiin ja aavistuksiin. Yritykset tekivät ilmoituksia, julkaisivat lehdistötiedotteita ja toivoivat parasta.

PR:n markkina-arvo vuosina 2020, 2021 ja 2025.

Lähde: Statista

Nykyään brändit voivat odottaa, ja odottavatkin enemmän PR-tiimeiltään. Pelkästään PR-alan odotetaan olevan 88 miljardin dollarin arvoinen vuonna 2020 - ja 129 miljardin dollarin arvoinen vuoteen 2025 mennessä.

Silti monet markkinoijat ja PR-ammattilaiset eivät vieläkään ole varmoja siitä, miten heidän investointinsa tuottavat tulosta. Nykyisen analytiikan ja PR-raportointiteknologian ansiosta tiedolla on yhä tärkeämpi rooli PR-strategioissa.

Vuonna 2022 PR-toiminnan vaikutusten seuranta on avainasemassa. PR-tiimit tarvitsevat vähintäänkin perustason KPI:t. Nämä ovat brändin tunnettuus ja suosio, sosiaalisen median sitoutuminen ja laadukas verkkoliikenne.

Hyvän PR-työn tarve kasvaa samalla, kun PR-osastojen henkilöstömäärä vähenee. Tieto ja analytiikka päätösten, ja niiden tulosten tueksi, auttaa PR-ammattilaisia vetoamaan johtotasoon työsuorituksen ja resurssipyyntöjen osalta.

Kun PR-strategiasi sisältää tietoon perustuvia faktoja, opit näkemään, missä ja miten saavutat tuloksia. Käytä näitä tietoja lähestymistapojesi mukauttamiseen, jotta voit parantaa PR-toimintaasi.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat PR:n ykkösasioita

Ryhmä hymyileviä työntekijöitä.

Yhä useammat yritykset panostavat monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja inklusiivisuuteen (diversity, equity, inclusion eli DEI). Kun työntekijät voivat olla työpaikalla omana itsenään, he ovat sitoutuneempia, tuottavampia ja tyytyväisempiä työhönsä.

Monet yritykset näkevät DEI-työympäristön kilpailuetuna erityisesti meneillään olevan suuren irtisanoutumisaallon aikana. Yritykset, jotka edistävät monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta osana PR-taktiikkaansa, eivät houkuttele vain asiakkaita, vaan myös mahdollisia työntekijöitä.

Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Viimeaikaisissa raporteissa todetaan, että suurin osa yrityksistä käy vain läpi DEI:n muodollisuuksia, eikä oikeasti luo monimuotoista ja tasa-arvoista työympäristöä.

Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miksi PR-strategia on niin tärkeä. Kun yritykset todella panostavat monimuotoisen, tasa-arvoisen ja osallistavan työympäristön luomiseen, ne voivat helposti kertoa, mitä ne tekevät DEI-aloitteidensa ylläpitämiseksi. Epämääräiset ja yleiset lausunnot vaihdetaan toiminnantäyteisiin todisteisiin, jotka puhuvat puolestaan.

Kun yhä useammat kuluttajat ja työntekijät odottavat, että brändit omaksuvat DEI:n yrityksissään, PR-tiimit voivat odottaa, että se on toistuva teema PR-kampanjoissa.

Vaikuttajamarkkinointi on edelleen voimissaan

Vaikuttaja tekemässä video podcastia luodakseen bränditunnettuutta edustamalleen vaatebrändille.

Vaikuttajamarkkinointi on ollut keskeisessä asemassa viime vuosien PR-trendeissä, eikä vuosi 2022 ole poikkeus. Vaikuttajia löytyy verkosta laidasta laitaan, niin TikTokin mikrovaikuttajista Instagramin miljoonia seuraajia omaaviin vaikuttajiin. Parasta on se, että he luovat sisäänpääsyn markkinarakoihin, jotka eivät ehkä vielä ole tiedossasi.

Mikrovaikuttajat ovat saaneet yritykset vetäytymään julkkismainoksista ja massamedian kanavista. Sen sijaan yritykset hyödyntävät pienempiä markkinarakoja. Koska se toimii niin hyvin, PR-kampanjat tukeutuvat jatkossakin vaikuttajiin brändin kasvattamiseksi.

Vaikuttaja voi olla kuka tahansa, jonka mielipiteisiin luotetaan. Vaikuttaja voi olla esimerkiksi paikallinen radio-DJ, podcastin tekijä, bloggaaja tai vloggaaja. Näillä henkilöillä ei välttämättä ole julkisuuden henkilön tunnettavuutta tai suurta yleisöä. Heillä on kuitenkin tarpeeksi uskottavuutta ja seuraajia, jotta he voivat vaikuttaa seuraajiensa mielipiteisiin.

Oikean vaikuttajan löytäminen voi olla hankalaa. Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alusta auttaa brändejä tunnistamaan mahdollisuudet, tekemään yhteistyötä ja maksamaan vaikuttajille tehdystä työstä.

Vuonna 2022 vaikuttajien käytön PR-näkökulma on hyvien suhteiden ylläpitäminen nykyisten ja uusien vaikuttajien kanssa. Vuorovaikutus vaikuttajien kanssa vaatii ainutlaatuista lähestymistapaa, sillä vaikuttajilla ei ole yleensä agentteja eikä vakiintuneita toimintatapoja brändikumppanuuksia varten. Monissa tapauksissa vaikuttajat ovat kiireisiä ammattilaisia, jotka voivat olla "kokopäiväisiä vaikuttajia" tai ei.

Jotta PR-tiimit voivat hyödyntää vaikuttajamarkkinointia täysimääräisesti, niiden on ymmärrettävä vaikuttajan yleisö, markkinarako ja sisältö. Nämä tekijät ovat monikerroksisia, ja ovat täynnä vaikuttajasta toiseen vaihtelevia vivahteita. Ilman näiden vivahteiden tuntemusta voit päätyä tekemään verkkomaineellesi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Yksi tapa välttää mahdollisesti vahingollisia vaikuttajakokemuksia on lisätä PR-tiimiisi vaikuttajaresursseja. Henkilön, joka on perehtynyt vaikuttajakampanjoihin ja -suhteisiin, tulee ottaa vastuu yhteistyökuvioista parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Harkitse personoitua PR-pitchiä

A person highlighting a customer profile with a red circle indicating a highly targeted approach to the person's PR strategy

Personoidun markkinoinnin käsite on levinnyt PR-maailmaan. Markkinoinnissa personointi palvelee asiakasuskollisuuden rakentamista ja myynnin lisäämistä, koska se kohtaa asiakkaan siellä, missä hän on parhaillaan. Samaa voidaan sanoa myös personoidusta PR:stä.

PR-pitchien räätälöinti yksittäisille toimittajille tai vaikuttajille auttaa sinua luomaan viestejä, jotka puhuttelevat suoraan heidän kiinnostuksen kohteitaan. Näin vältytään yksipuolisilta pitchauksilta ja esitellään huomiota herättävä idea, jota on vaikea ohittaa. Tämä auttaa herättämään luottamusta ja uskottavuutta.

Tämän seurauksena sinulla on paremmat mahdollisuudet saada julkaisulle huomiota valitsemissasi tiedotusvälineessä tai alustassa.

Aitous on ensiarvoisen tärkeää pandemian jälkeisessä PR:ssä

Samoin kuin DEI ja personointi, aitous muokkaa edelleen sekä kuluttajien että PR-toimistojen odotuksia. Uskomme, että aitous on pandemian jälkeisessä maailmassa entistä tärkeämpää.

Näemme, että kaksi keskeistä alaa lisäävät aitouden tarvetta:

Ensimmäinen on tekoälyteknologian kasvava käyttö henkilökohtaisten digitaalisten kokemusten luomiseksi. Vaikka teknologian avulla voimme oppia kohdeyleisöstä enemmän aiemmin, monet ovat sitä mieltä, että siitä puuttuu erityinen, inhimillinen yhteys. Yhä useammat markkinoijat ja PR-ammattilaiset käyttävät teknologiaa räätälöityjen kokemusten kehittämiseen. Näin ollen on tärkeää säilyttää inhimillinen elementti, joka tekee personoinnista aitoa.

Toiseksi pandemia itsessään on johtanut muutokseen sisältömarkkinoinnissa, viestinnässä ja brändäyksessä. Väärennettyjä uutisia ja väärää tietoa oli runsaasti, ja kuluttajat olivat varovaisia sen suhteen, keneen luottaa.

Kuluttajat ovat kasvattaneet odotuksiaan yrityksistä, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä. He olettavat, että yritykset toimivat oikein, ovat avoimia eettisten periaatteiden ja arvojen suhteen ja ylittävät markkinointilupaukset. Aitous on näiden asioiden keskiössä. Enää ei riitä, että käytetään yleisiä fraaseja, kuten "olemme tässä yhdessä", vaan lauseita on tuettava teoilla.

Lopputulos: ihmisillä on ollut monta kuukautta aikaa arvioida, mikä heille on tärkeää. He ovat entistä tarkempia sen suhteen, miten he käyttävät aikaansa, minkä brändien kanssa he ovat tekemisissä ja miten he käyttävät rahaa.

Kuluttajat ovat yhä vähemmän anteeksiantavia ja vaativat enemmän. Brändien on oltava valmiita vastaamaan tähän "uuteen normaaliin" olemalla aitoja joka käänteessä.

Nämä viisi juuri esittelemäämme PR:n huipputrendiä saattavat ohjailla tulevaisuutesi strategiaa. Ja niin myös Meltwater!

Kiinnostuitko? Varaa esittely ja tutustu Meltwaterin mediaseurantaratkaisuihin ja PR-työkalupakettiin. Me kerromme, miten voimme auttaa sinua menestymään nyt ja tulevaisuudessa. 👇

Loading...