Siirry sisältöön
logo
Kirkkaankeltainen limsatölkki vaaleanpunaisella taustalla. Kuva on sisältömarkkinoinnista kertovan blogin kuvituskuva.

Sisältömarkkinoinnin trendit – mitä sisältömarkkinointi on 2020-luvulla?


Meltwater

Oct 25, 2021

View All

Kerro kerro hakukone – mitkä ovat sisältömarkkinoinnin trendit vuonna 2022, 2023 ja 2029.. 🔮 Täydellistä sisältömarkkinoinnin kristallipalloa tuskin on kenelläkään, mutta sisältömarkkinoinnin trendejä googlataan silti vuosittain hurjaan tahtiin. Kurkistimme hakukoneiden kristallipalloon ja tutkimme, miltä sisältömarkkinoinnin trendit näyttävät 2020-luvulla. Aloitetaan!

Median käyttö on vakiintunut vuoden aikana 2021 korkealle tasolle: mediaa kulutetaan nykyisin 9,5 tuntia päivässä, mikä on tärkeä tekijä sisältömarkkinoinnin tehokkuuden taustalla. Kuluttajat sekä päättäjät viettävät aikaa itselleen relevanttien asioiden parissa, jotka tänä päivänä ovat usein sisältömarkkinointia. Tulevaisuudessa sisältömarkkinointia tehdään enemmän esimerkiksi podcastien, videosisältöjen, virtuaalisia tapahtumien ja 3D-sisältöjen muodossa.

Statistan mukaan sisältömarkkinoinnista kerrytetty tuotto ylitti vuonna 2019 42 miljardin dollarin rajapyykin: se tarkoittaa n.14,5 % kasvua vuoden 2018 sisältömarkkinoinnista käärittyihin tuottoihin. Sisältömarkkinoinnin trendi on Statistan mukaan edelleen kasvava, sillä yritykset panostavat 2020-luvulla sisältömarkkinointiin enemmän kuin koskaan ennen. Mikäli sisältömarkkinointi ei siis vielä kuulu oman yrityksesi työkalupakkiin, niin ota se mukaan yrityksesi matkaan nyt.

Sisältö

Mitä sisältömarkkinointi on ja missä kanavissa sitä voi tehdä?

Mikäli sisältömarkkinointi ei ole terminä tuttu, niin kerrataanpa vielä mitä sisältömarkkinointi on: sisältömarkkinointi on asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka ohjaa yrityksen sisältöjen suunnittelua ja tuottamista. Sisältömarkkinointi kannustaa yrityksen kohderyhmää innostavien sisältöjen tuottamiseen, yritykselle lisäarvoa tuottavaan sisällön tekemiseen sekä asiakkaita houkuttavien sisältöjen luomiseen.

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan siis yrityksen tuotteen tai palvelun kohderyhmälle kohderyhmän arvostamaa, sille hyödyllistä, jatkuvaa sekä johdonmukaista markkinointiviestintää ja sisältöä parhaiten tavoittavissa kanavissa. Sisältömarkkinointi voi olla esimerkiksi verkkosivuston tekstejä sekä blogisisältöjä, e-kirjoja, videoita, webinaareja sekä podcasteja, kuvia, infograafeja, tekstiä sekä kyselyitä.

Katse tulevaisuuteen – miltä B2B-sisältömarkkinoinnin trendit näyttävät 2020-luvulla?

Tutkimusten mukaan B2B-yritykset investoivat vuonna 2022 sisältömarkkinoinnissa erityisesti videoihin (69 % yrityksistä), tapahtumiin (61 %), omistettuun medianäkyvyyteen (57 %) sekä maksettuun medianäkyvyyteen (55 %). B2B-sisältömarkkinointi keskittyy myös enemmän teknologiaan sekä yleisön ymmärtämiseen: sisältöjä tuotetaan jatkossa yhä enemmän myyntiprosessien tukemista silmällä pitäen. Myyntiä tukeva sisältömarkkinointi vaatii, että sisältöjä tehdään myös strategisemmin ja asiakkaan ostoprosessien mukaisesti. Alla olevasta kaaviosta löydät B2B-yritysten tärkeimmät sisältömarkkinointi-investoinnit vuodelle 2022:

Data: Content Marketers 12th Annual Content Marketing Survey, July 2021

Tulevaisuuden B2C-asiakkaille suunnatussa sisältömarkkinoinnissa korostuu vastuullisuus

2020-luvulla B2C-asiakkaille suunnattu sisältömarkkinointi korostaa vastuullisuutta sekä yrityksen luotettavuutta. Kuluttajat kokevat entistä vahvemmin siten, että mikäli he luottavat yritykseen, he ostavat myös todennäköisemmin kyseisen yrityksen tuotteita ja palveluita. Vastuullisuus ei saa olla enää 2020-luvulla sanahelinää ja korulauseita yrityksen sivuilla, vaan konkreettisia tekoja ja läpinäkyvää tekemistä.

B2C-asiakkaille suunnatussa sisältömarkkinoinnissa korostuu 2020-luvulla lyhyet artikkelit, sähköpostimainonta sekä videot. B2C-asiakkaille suunnattu sisältömarkkinointi noudattele B2B-asiakkaille tehdyn sisältömarkkinoinnin kanssa samaa linjaa: vaikka ostajana sekä asiakkaana B2B- sekä B2C-asiakkaat ovat kuitenkin erilaisia. Tästä voinee päätellä, että tulevaisuuden sisältömarkkinointia tehdään ihmiseltä ihmiselle, eikä kuluttajille tai yrityksille. Oman toimialansa trendejä voi erilaisten tutkimusten lisäksi seurata esimerkiksi sosiaalisen median seurannalla, jonka avulla voi tunnistaa pinnan alla kyteviä teemoja ja kuluttajakäyttäytymistä. Myös perinteinen mediaseuranta on kätevä työkalu trendien seuraamiseen. Alla olevasta kaaviosta löydät B2C-yritysten käytetyimmät sisältömarkkinoinnin muodot vuoden 2021 ajalta:

Data: B2C Content Marketing Benchmark Insights, 2021

B2B-yritykset investoivat siis tulevaisuuden sisältömarkkinoinnissa vahvasti videoon sekä tapahtumiin. Myös B2C-asiakkaille suunnatussa sisältömarkkinoinnissa video on suuresti esillä nyt ja tulevaisuudessa. Video onkin vahva viestinnän väline, jolla on monia muotoja. Videot voivat olla sisältömarkkinoinnissa muun muassa: 

Visuaalisia: tällaiset videosisällöt voivat sisältää esimerkiksi valokuvia, taidetta ja grafiikkaa. Videoita voi kohdentaa sisältömarkkinoinnissa eri kohderyhmille, esimerkiksi sijainnin, kiinnostusten kohteiden sekä ostokäyttäytymisen mukaan.

Audioita:
Video, jossa audio elää suuressa roolissa. Audio-video perustuu siihen, että ihmisen ei tarvitse katsoa videota kuullakseen kaikkia tärkeimpiä osuuksia sisältömarkkinoinnistasi.

Reaaliaikaisia: reaaliajassa luotu sisältö luodaan sen hetkiselle käyttäjälle sopivaksi. Reaaliaikainen sisältö saattaa sisältää tekstiä, kuvia ja grafiikkaa perinteisen videon lisäksi. Reaaliaikaisuus ja räätälöinti perustuu siihen, että kohderyhmän henkilöä puhutellaan hänen omilla tiedoillaan ja hänelle räätälöidään juuri oikeanlainen sisältömarkkinointipolku.

Video-shoppailuun tarkoitettuja: Videon avulla shoppailu on yleistymässä eri aloilla. Yksi vahva trendi on tällä hetkellä vaikuttajamarkkinoinnin kautta tapahtuva live-shoppailu. Live-shoppailun sopivia kanavia ovat esimerkiksi Amazon Video, Instagram, Google Shopping, YouTube, Popshop Live, Twitch ja Buywith

Vanha data on kuitenkin aina vanhaa dataa, eikä suoranaista kristallipalloa ole kenelläkään. Kukaan ei voi siis varmuudella sanoa, mikä on 2030-vuoden kuumin sisältömarkkinoinnin trendi. Tutkimusten mukaan läpinäkyvyys ja vastuullisuus on nouseva trendi 2020-luvulla ja se kannattaa pitää mielessä kaikessa tekemisessä, niin tuotteissa, palveluissa, myynnissä kuin vaikkapa asiakaskokemuksessa.

Pelkät sisältömarkkinoinnin trendit eivät tee autuaaksi – muista nämä sisältömarkkinoinnin KPI-mittarit!

Kuten muitakin strategisia asioita, myös sisältömarkkinointia kannattaa ja pitää mitata. Sisältömarkkinointia ei kannata tehdä vain siksi, että muutkin tekevät sitä, eikä sisältömarkkinoinnin pidä kuulostaa hakuammunnalta. Sisältömarkkinointia ja sen tuloksia mittaamalla saat toiminnallesi suuntaviivoja, jolloin tavoitteisiin pääseminen on paljon helpompaa kuin ilman tietoa. Pääasiassa sisältömarkkinoinnin mittaamiseen tulisi panostaa siis siksi, jotta tiedät saavutatko sisällöilläsi halutun kohderyhmän, mitkä sisällöt menestyvät parhaiten sekä mitkä tuottavat yrityksellesi konversioita tai liidejä. Hyviä sisältömarkkinoinnin KPI-mittareita ovat muun muassa:

 1. Reach & Unique Views
  Mikä on ollut sisältömarkkinointisi tavoittavuus ja kuinka monta uniikkia silmäparia sisältömarkkinoinnin sisällöt ovat tavoittaneet? Lehtien, blogien sekä sometilien tavoittavuuden saa helposti tietoon esimerkiksi media- ja someseurannan työkaluista.
 2. Geography
  Missä sisältömarkkinointiasi näkevät ihmiset sijaitsevat? Mikäli kaikki yritysblogisi lukijat asuvat Saksassa, niin sisältöjä ja tulevaisuutta kannattaa miettiä myös tämä tieto silmällä pitäen.
 3. Device readership
  Millä laitteella kohderyhmäsi kuluttaa sisältömarkkinoinnin sisältöjäsi? Ovatko he sisältöjen parissa mobiilisti, desktopilla vai tabletilla, vai jollain aivan muulla? Tämä tieto on hyväksi myös mainontaa miettiessä.
 4. Bounce rate & Time spent
  Kuinka kauan kohderyhmäsi viettää aikaa sisältöjesi parissa ja kuinka nopeasti he jatkavat eteenpäin sisällöstäsi? Nämä luvut ovat hyviä tarkasteltavia, kun halutaan etsiä lisää tietoa siitä, millaisten sisältöjen parissa kohderyhmä viettää eniten aikaa. Luvut ovat hyviä myös kehitystyötä miettiessä, sillä sisältöjä voi aina parantaa palvelemaan paremmin niiden loppukäyttäjää, eli asiakasta.
 5. Heat Map & Click Pattern
  Miten kohderyhmäsi liikkuu sisältöjesi parissa ja sisällöstä toiseen? Click patternin avulla löydät sekä sisältöjesi kuumat että kylmät pisteet, eli missä kohdassa sisältömarkkinointia kohderyhmäsi jättää sisältösi ja missä vaiheessa klikkailu on kuumimmillaan.
 6. Page View
  Kuinka pitkälle kohderyhmäsi on liikkunut sisältömarkkinointisi parissa? Mikäli tämän mittarin luku on hyvällä tolalla, niin se tarkoittaa usein sitä, että kohderyhmäsi viihtyy esimerkiksi blogisisältöjesi parissa ja sitoutuu niihin. Kynnys kiinnostavan blogin pariin on pienempi kuin sellaisen, jonka page view on jatkuvasti todella matala.
 7. Sentiment & Comments
  Miten ja millä sävyllä sisältömarkkinointia kommentoidaan? Esimerkiksi media- ja someseurannassa on mahdollista saada äänensävyyn selkoa koneoppimisen kautta, jolloin kone sävyttää uutis- sekä someosumat valmiiksi mediaseurannan yhteydessä. Kone ei kuitenkaan ole ihminen, eikä ymmärrä esimerkiksi sarkasmia – tarkempi sentimenttianalyysi kannattaa tehdä analyytikon työstämällä media-analyysilla. Kommentointia seuraamalla voi löytää myös paljon vaikuttajia ja tietoa siitä, miten he puhuvat sisällöistäsi yleisölleen: ehkä joku heistä voisi olla potentiaalinen osa vaikuttajamarkkinointiasi?
 8. Social Sharing
  Missä, miten ja kuinka monta kertaa sisältöjäsi on jaettu? Socia sharingin seuraaminen helpottaa somekuuntelua ja tietoisuutta siitä, mitä yritysestä ja yrityksen sisältömarkkinoinnista puhutaan muissa kanavissa. Somekuuntelulla voi myös löytää signaaleja siitä, jatkuuko sisältömarkkinoinnista puhuminen millä sävyllä puskaradiomaisissa word-of-mouth-keskusteluissa.

Katse vielä kauemmaksi – miltä sisältömarkkinoinnin trendit voisivat näyttää 2030-luvulla?

Kuten jo alussa totesimme, täydellistä sisältömarkkinoinnin kristallipalloa on tuskin kellään. Kuitenkin sisältömarkkinoinnin tulevaisuudesta on kirjoitettu paljon. 2030-luvun sisältömarkkinointi pohjaa enemmän kansainväliseen kasvuun, eli yritysten pitää olla löydettävissä laajemmin ja kansainvälisesti. Orgaanisen sisällön kuluttamisen povataan vähenevän, mutta somen käytön kasvavan. Mukana näkyy myös erilaisia trendejä, esimerkiksi sellaisia vaihtoehtoja, jossa ihmiset elävät joltain osin 2030-luvulla offline-elämää ilman älylaiteärsykkeitä – tätä skenaariota miettiessä on siis huomioitava se, että vaikka älylaitteiden ja somen käyttö kasvaa, niin on silti olemassa ihmisiä, jotka haluavat nauttia jatkossa sisältönsä offline-elämässä: he ovat uusi sisältömarkkinoinnin sukupolvi.

Haluatko kuulla, kuinka Meltwaterin alusta auttaa sinua uusimpien sisältömarkkinoinnin trendien tunnistamisessa? Täytä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Loading...