Siirry sisältöön
logo
Illustration of a bot for our blog about ChatGPT Prompts for Marketing

9 tehokasta ChatGPT-vinkkiä markkinointiin


Meltwater

Jul 27, 2023

ChatGPT voi olla tehokas työkalu markkinoijille, sillä se auttaa työskentelemään älykkäämmin ja säästämään aikaa monin eri tavoin. Mutta aivan kuten ihmiskollegoidenkin kanssa työskentelyssä, tekoälystä saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun osaa viestiä sille selkeästi, jotta se ymmärtää tarkalleen, mitä haluat sen tekevän puolestasi ja miten.

Kasvava trendi on “kehotteiden (eng. prompts) suunnittelu", jossa keskitytään siihen, miten rakentaa täydellisiä kehotteita tavoitteiden saavuttamiseksi, joskin tavoite on ehkä yli odotusten. ChatGPT on "laaja kielimalli" (Large Language Model, LLM), joka pystyy tuottamaan tekstiä ja koodia ihmisen antamien ohjeiden perusteella. Sen tarkoitus on, että sitä voidaan ohjata selkokielellä, ilman että kenenkään tarvitsee olla "insinööri". On vain ymmärrettävä, miten ilmaista tarpeensa selkeästi.

Tässä tulevat hyvät uutiset; ensimmäisessä markkinointiin tarkoitettujen ChatGPT-kehotteiden luettelossa on kehote, joka neuvoo tekoälyä parantamaan kehotuksiasi parempien tulosten saamiseksi. Jos haluat ChatGPT:n tuottavan jotain parempaa kuin sen tavanomaiset geneeriset vastaukset, käytä tätä työkalua rakentaaksesi ja tarkentaaksesi kehotteesi, jotka toimivat erinomaisesti.

Sisältö

Vinkki: Lue, miten ChatGPT:tä voi käyttää markkinointiin ja PR-työhön yleisesti, ja tutustu tarkemmin Meltwaterin tekoälyavusteiseen PR-assistenttiin.

ChatGPT:n markkinoinnin meta-kehote

Kopioi alla oleva kehote ChatGPT:hen muokkaamatta sitä millään tavalla. Sen jälkeen se kysyy yksityiskohtia haluamastasi kehotuksesta, ja esittää sitten toistuvasti kysymyksiä, jotka auttavat sitä parantamaan kehotustasi jatkuvasti.

ChatGPT kysyy aina enemmän yksityiskohtia, joten on sinusta kiinni, kuinka monta kertaa käyt tämän syklin läpi, ennen kuin päätät kehotteesi olevan tarpeeksi hyvä:

ChatGPT:n markkinointikehote: "Haluan, että autat minua luomaan parhaan mahdollisen ChatGPT-kehotteen, jolla saavutan tavoitteeni. Kysy kehotukseni aiheesta ja pyydä sitten lisätietoja, jotta voit tarkentaa kehotusta GPT3.5:tä, GPT4:ää tai ChatGPT:tä varten."

 

Prosessi on seuraavanlainen:

 1. Luodaan seuraavat osiot:
  • Kehotus: Tarjoa paras mahdollinen kehote pyyntööni.
  • Kritiikki: Kirjoita yksi kappale, jossa neuvot minulle, miten kehotusta voidaan parantaa. Vaikka kehotus olisi jo tarpeeksi hyvä, anna rakentavaa kritiikkiä, jotta siitä tulisi vielä parempi.
  • Kysymykset: Esitä 3 kysymystä siitä, millaista lisätietoja minun tulisi antaa kehotuksen parantamiseksi. Jos kehotukseen tarvitaan lisää selvennyksiä tai yksityiskohtia, pyydä minua toimittamaan ne.
 2. Toista prosessi:
  • Kun olen vastannut edellisessä vaiheessa esitettyihin kysymyksiin, toista prosessi, ja jatka, kunnes kehote on niin hyvä kuin se vain voi olla.
  • Ensimmäisenä vastauksenasi sinun tulisi kysyä, mitä kehotuksen tulisi koskea.
ChatGPT Marketing Meta-Prompt

Kuinka opettaa ChatGPT:lle brändisi äänensävy

ChatGPT tuottaa oletusarvoisesti tekstiä, joka voi tuntua hyvin tylsältä ja yleisluontoiselta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tyytyä siihen, vaan voit helposti opettaa sen jäljittelemään brändisi äänensävyä, jotta tuloksia on helpompi muokata. Tämän ChatGPT:n markkinointikehotuksen pitäisi olla listasi kärjessä.

Tähän on olemassa pari eri tapaa, ja hyvien tulosten saavuttamiseksi ei ole mitään syytä, miksi et voisi käyttää molempia yhdessä. 

Jos olet jo laatinut ja dokumentoinut äänensävyohjeesi, voit yksinkertaisesti sisällyttää ne kehotteeseen aina, kun haluat ChatGPT:n luovan sinulle jotain uutta, kuten seuraavan tekstin:

ChatGPT:n markkinointikehote: "Käytä näitä äänensävyohjeita vastatessasi seuraavaan kehotukseeni: Brändin äänensävyn on oltava selkeä, helposti ymmärrettävä ja ytimekäs. Sen on kuulostettava aidolta ja inhimilliseltä. Sen on herätettävä energiaa ja kannustettava toimintaan. Sen täytyy tuntua eloisalta ja energiseltä. Sen on kuulostettava asiantuntevalta ja hyvin perustellulta. Sen on oltava helposti lähestyttävää ja ystävällistä, ilman monimutkaista jargonia."

Vaihtoehtoinen lähestymistapa on yksinkertaisesti näyttää ChatGPT:lle esimerkkejä äänensävyäsi vastaavista teksteistä, ehkäpä jo olemassa olevista resursseista, kuten blogikirjoituksista tai markkinointimateriaaleista. Tätä varten meidän on ensin selitettävä ChatGPT:lle, mitä haluamme saavuttaa: 

ChatGPT:n markkinointikehote: "Tarvitsen apuasi tekstin luomiseen. Ensin haluan, että katsot joitakin esimerkkejä kirjoituksista ymmärtääksesi, millaista tyyliä sinun tulisi jäljitellä. Tämän kehotuksen jälkeen liitän kirjoitusesimerkin, jota voit analysoida, ja haluan sinun sanovan "OK". Laitan jatkuvasti uusia esimerkkejä, ja sinun on sanottava "OK", kunnes sanon "VALMIS". Sitten sinun pitäisi tiivistää tyyli ja äänensävy muutamaan lauseeseen, ennen kuin pyydän sinua aloittamaan kirjoituksen puolestani."

Kun olet liittänyt muutaman esimerkin ja sitten kirjoittanut VALMIS, tekoälyn pitäisi kertoa, miten se ymmärtää esimerkkien äänensävyn. Voit sitten korjata sitä lisäohjeilla (esim. "Haluan, että olet vähemmän muodollinen.") ennen kuin pyydät sitä suorittamaan minkä tahansa tarvitsemasi kirjoitustehtävän.

Miten voit luoda markkinointisähköposteja ChatGPT:n avulla olemassa olevista tuotetiedoista?

Tarvitsetko markkinointisähköposteja kiireessä, mutta inspiraatio loppuu kesken? Voit käyttää ChatGPT:n markkinointikehotetta luodaksesi sähköpostin tekstin tiettyä tavoitetta varten käyttäen olemassa olevia tuotetietoja sen vertailukohtana. Jos haluat esimerkiksi saada aikaan demopyyntöjä SaaS-tuotteelle, voit käyttää olemassa olevaa tekstiä verkkosivuston tuotesivulta, esitteestä tai myyntiesityksistä saadaksesi sen ymmärtämään tuotteen myyntiedut:

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Seuraavassa kehotuksessani annan sinulle tekstiä verkkosivulta, jolla mainostetaan yritykseni projektinhallinnan SaaS-tuotetta. Toimi markkinointitekstin kirjoittajana ja laadi näiden tietojen avulla markkinointisähköposti, jossa ihmisiä suostutellaan vierailemaan verkkosivustollamme ja täyttämään lomake, jolla pyydetään tuote-esittelyä. Sisällytä viestiin tehokas otsikko, joka kannustaa ihmisiä avaamaan sähköpostiviestin. Kohderyhmänä ovat vähintään 50 miljoonan dollarin liikevaihdolla toimivien teknologiayritysten projektipäälliköt."

Kirjoita tämä kehote ja sitten tuotetiedot sisältävä teksti, ja ChatGPT tuottaa sähköpostin puolestasi. Muista sisällyttää sähköpostin tarkoitus (esim. demopyynnöt, sisällön lataaminen, myynti), jotta saat parhaat tulokset. Voit myös auttaa ChatGPT:tä parantamaan sähköpostia seuraavalla kehotteella:

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Voinko antaa lisätietoja, jotka auttavat sinua parantamaan tätä sähköpostia?"

Työkalu pyytää sinua antamaan sille tarkempia yksityiskohtia sähköpostin hienosäätämiseksi. Ja muista, että vaikka olisitkin yleisesti ottaen tyytyväinen ChatGPT:n tulokseen, on hyvä idea muokata tekstiä ja lisätä siihen hieman inhimillistä otetta, jotta tekstistä tulee parempi kuin mihin tekoäly lopulta kykenee.

Kuinka käyttää ChatGPT:tä erilaisten otsikkoideoiden etsimiseen?

On aina hyvä, että sinulla on valikoima erilaisia sähköpostiviestien otsikkoja, jotta voit testata A/B-menetelmällä sähköpostin avausprosentteja. ChatGPT on todella hyvä tuottamaan paljon vaihtoehtoja nopeasti.

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Seuraavassa kehotuksessani annan sinulle tekstiä markkinointisähköpostia varten. Käytä tätä tekstiä luodaksesi 10 otsikkovaihtoehtoa, jotka kannustavat ihmisiä avaamaan ja lukemaan sähköpostin."

Vaihtoehtoisesti voit yksinkertaisesti liittää olemassa olevan otsikkorivin ja pyytää ChatGPT:tä tarjoamaan vaihtoehtoisia versioita. Jos haluat sisällyttää personoinnin, sekin on helppoa, muuta vain alkuperäistä kehotusta hieman näin:

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Seuraavassa kehotuksessani annan sinulle tekstin markkinointisähköpostia varten. Käytä tätä tekstiä luodaksesi 10 otsikkovaihtoehtoa, jotka kannustavat ihmisiä avaamaan ja lukemaan sähköpostin, ja muista sisällyttää vastaanottajan nimi personointia varten.”

Miten luoda sosiaalisen median julkaisuja helposti ChatGPT:n avulla?

Sosiaalisen median sisällön suunnittelu voi joskus olla työlästä. Siksi on olemassa sosiaalisen median hallintatyökaluja, kuten Meltwaterin Engage. Toki joskus pääset luomaan hauskoja juttuja, mutta suurimman osan ajasta voit huomata yrittäväsi kirjoittaa kymmenen erilaista twiittiä samaa viestiä varten, ja sitten sinun on tehtävä se uudelleen Facebookia, LinkedIniä ja mitä tahansa muuta alustaa varten.

Hyvä uutinen on se, että ChatGPT-markkinointikehotteen avulla tästä voi tehdä kevyttä työtä. Voimme käyttää samanlaista tekniikkaa, jota käytimme sähköpostin luomiseen vaiheessa 3. Pyydä tekoälyä yksinkertaisesti analysoimaan keskeistä tietoa ja käyttämään sitä apuna sosiaalisen median julkaisujen luomisessa.

ChatGPT:n markkinointikehote: "Seuraavassa kehotteessa annan sinulle tekstin verkkosivulta, jolla mainostetaan yritykseni uutta luomukahvikapselivalikoimaa. Toimi sosiaalisen median managerina ja kirjoita näiden tietojen avulla 10 twiittiä, jotka kannustavat ihmisiä vierailemaan kyseisellä verkkosivulla ja ostamaan näytepakkauksen kahviamme." Kohderyhmänä ovat kiireiset vanhemmat, jotka haluavat laadukasta gourmet-kahvia kotiin."

Voit pyytää CahtGPT:tä toistamaan prosessin muita sosiaalisia alustoja varten yksinkertaisella "Tee nyt 10 julkaisua LinkedIniin" -komennolla tai vaikka vain pyytämällä sitä luomaan toiset 10 twiittiä. Ja kas näin täytät sisältöaikataulusi hetkessä!

Tämä on loistava tapa luoda paljon tekstisisältöä, mutta entä kuvapohjaiset kanavat, kuten Instagram? Sinun on luotava valokuva tai grafiikka itse, mutta voit pyytää ChatGPT:tä antamaan sinulle ideoita siitä, millaista sisältöä voit tuottaa:

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Yritykseni valmistaa korkealaatuisia luomukahvikapseleita ihmisille, jotka haluavat nauttia gourmet-kahvia kotona helposti ja kätevästi. Anna minulle 10 ideaa Instagram-postauksiin, joilla voisin mainostaa tätä tuotetta."

Voit käyttää tällaista kehotusta myös muilla alustoilla, kuten TikTokissa.

ChatGPT Prompt for Social Media Content Suggestions for Marketing

Miten ChatGPT:n avulla luodaan optimoitua verkkotekstiä perustiedoista?

Oletetaan, että sinun on luotava verkkosivu tai jopa kokonainen sivusto kiireessä. Voit pyytää ChatGPT:tä kirjoittamaan luonnoksen verkkotekstistä jonkin viiteaineiston, kuten tuotekuvauksen, käyttötapauksen tai jopa vain perusluonnoksen perusteella.

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Seuraavassa kehotuksessani annan kuvauksen yritykseni uudesta tuotteesta. Käytä näitä tietoja kirjoittaaksesi hauska ja osuva teksti verkkosivumme tuotesivulle. Tekstin tulisi koostua sivun otsikosta, 200 sanan johdanto-osasta, kolmesta osiosta, joissa keskitytään tuotteen tärkeimpiin ominaisuuksiin noin 150 sanaa kutakin osioita kohden (mukaan lukien osioiden otsikot), ja viidestä kohdasta, joissa korostetaan tuotteen etuja, noin 20 sanaa jokaista kohtaa kohden. Lopuksi sivun alareunassa pitäisi olla toimintakutsu, joka saa ihmiset lisäämään tuotteen ostoskoriinsa."

Voisit jopa käyttää markkinoinnin ChatGPT-kehotusta parantaaksesi hakukonenäkyvyyttä pyytämällä sitä optimoimaan tekstin tietylle hakusanalle. Voisimme esimerkiksi lisätä kehotukseen tämän:

ChatGPT:n markkinointikehote: "Varmista, että teksti on hakukoneoptimoitu termille "orgaaniset kahvikapselit", jotta verkkosivustomme sijoitus paranee tämän lauseen osalta."

Kuten aina, on tärkeää, että hyvä kirjoittaja muokkaa tuotosta ja lisää siihen inhimillisen kosketuksen, mutta jos sinun on luotava paljon verkkosivuja, tämä on hyvä tapa saada nopeasti ensimmäiset luonnokset.

Vinkki: Opi kirjoittamaan SEO-optimoitua sisältöä.

Miten löytää uusia tuotteen käyttötarkoituksia ChatGPT:n avulla?

Mitä tahansa yrityksesi myykin, on lähes varmasti olemassa useita tapoja, joilla erityyppiset asiakkaat voivat käyttää kyseistä tuotetta tai palvelua. Mutta entä jos on olemassa muita käyttötarkoituksia, joita et ole edes ajatellut ja jotka vain odottavat sopivaa tilaisuutta?

Kokeile pyytää ChatGPT:tä keksimään vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tuotteillesi seuraavalla kehotuksella: 

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Työskentelen SaaS-yrityksessä, joka kerää paikallista dataa maan jokaiselta alueelta yksittäisiä katuja myöten. Saamme datan useista eri lähteistä, ja siihen sisältyy kiinteistöjen arvoja, rikollisuuslukuja, arvosteluja paikallisista ravintoloista ja muista vähittäismyymälöistä, asukastiheys, asukkaiden demografiset tiedot, koulutuslaitosten laatu, lääketieteellisten laitosten laatu ja paljon muuta. Tilaajat saavat 100 dollarilla kuukaudessa käyttöönsä kaikki nämä tiedot ja voivat tutkia ja analysoida niitä haluamallaan tavalla. Ehdottakaa 10 käyttötapausta tälle tuotteelle ja korostakaa, kuka olisi mahdollinen asiakas kussakin käyttötapauksessa ja mitä hyötyä tuotteesta voisi olla juuri heille."

On todennäköistä, että monet ChatGPT:n ehdottamista käyttötarkoituksista ovat jo tuttuja, mutta kenties joukossa on myös uusia ideoita. Voit seurata tilannetta pyytämällä tekoälyä selittämään tiettyä käyttötapausta tarkemmin tai jopa laatia ehdotetun markkinointusuunnitelman, jonka avulla voit kohdistaa markkinoinnin kyseiselle ostajalle, jos kyseessä on sinulle tuntematon ala.

Kuinka käyttää ChatGPT:tä markkinoinnin ostajapersoonien luomiseen?

Asiakastuntemuksen kehittäminen voi todella auttaa sinua kohdentamaan markkinointitoimesi tarkemmin. Useimmilla markkinointijohtajilla on jo selkeä käsitys siitä, keitä erityyppiset ostajasi ovat, tai sinulla saattaa olla heistä vain epätäydellinen kuva, mutta joka tapauksessa voit käyttää ChatGPT-kehotetta näiden persoonien täsmentämiseen:

ChatGPT:n markkinointikehotus: "Yritykseni myy korkealaatuisia kahvikapseleita varakkaille ja kiireisille asiakkaille, jotka haluavat gourmet-kahvia kotiin tuhlaamatta aikaa perinteisen espressokoneen käyttöön. He ovat valmiita maksamaan ekstraa palvelun tuottamasta mukavuudesta. Yksi tärkeimmistä kohdeasiakkaistamme on "työssäkäyvä äiti", joka on ylemmässä asemassa töissä ja huolehtii silti kouluikäisistä lapsistaan. Hänellä ei ole aamulla paljon vapaa-aikaa keittää kahvia ennen töihin lähtöä, vaikka hän kyllä nauttisi aamuisesta piristeestä. Luokaa tällaiselle henkilölle yksityiskohtainen ostajapersoona, jotta voimme kohdistaa markkinointikampanjamme tehokkaammin häneen."

Muista, että ChatGPT ei ole erehtymätön, joten sinun kannattaa tarkistaa sen luomat persoonat aistinvaraisesti varmistaaksesi, että ne kuvastavat täsmällisesti sellaista henkilöä, jonka haluat tavoittaa.

Vinkki: Lue markkinoinden segmentointiin ja ostajapersooniin liittyvä blogimme: Mitä se tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää, ja opi kuinka profiloida asiakkaitasi. Lue myös, miten profiloida asiakkaita.

Kuinka käyttää ChatGPT:tä markkinatutkimukseen

On tärkeää ymmärtää, että ChatGPT on koulutettu pari vuotta vanhoilla tiedoilla, joten ei ole järkevää kysyä siltä suoraan markkinatutkimuskysymyksiä, koska ei ole takeita siitä, että se antaa relevanttia dataa. (ChatGPT:hen on olemassa liitännäisiä, joiden avulla se voi käyttää tuoreempia tietoja verkosta, mutta tässä kirjoituksessa oletamme, että käytät vain tuotteen vakioversiota).

Markkinat ovat saattaneet muuttua tuona aikana, ja vaikka tämä ei olisikaan huolenaihe, markkinoijien ei missään tapauksessa pitäisi luottaa siihen, että ChatGPT tarjoaa täydellisiä tietoja, kun tarvitaan suurta varmuutta. Voit kuitenkin pyytää sitä auttamaan sinua laatimaan tutkimuskysymyksiä, joiden avulla voit ymmärtää markkinoitasi paremmin. Esimerkiksi: 

ChatGPT-markkinointikehotus: "Yritykseni myy korkealaatuisia kahvikapseleita varakkaille ja kiireisille asiakkaille, jotka haluavat gourmet-kahvia kotona eivätkä halua tuhlata aikaa perinteisen espressokoneen käyttöön. He ovat valmiita maksamaan ekstraa palvelun tuottamasta mukavuudesta. Yksi tärkeimmistä kohdeasiakkaistamme on "työssäkäyvä äiti", jolla on ylempi asema työpaikalla ja joka silti huolehtii kouluikäisistä lapsistaan. Hänellä ei ole aamulla paljon vapaa-aikaa keittää kahvia ennen kotiin lähtöä, vaikka hän nauttiikin aamuisin laadukkaasta piristävästä kahvista. Luokaa tällaiselle henkilölle yksityiskohtainen ostajapersoona, jotta voimme kohdistaa markkinointikampanjamme tehokkaammin häneen."

Vinkki: Opi, miten voit tehdä tehokkaampaa markkinatutkimusta kuluttajaymmärryksen avulla.

Loppupohdintoja ChatGPT:n käytöstä markkinoinnissa

Yllä on esitelty vain yhdeksän esimerkkiä ChatGPT:n markkinointikehotuksista, joiden avulla voit työskennellä nopeammin ja älykkäämmin. Toivottavasti ne antavat sinulle inspiraatiota muihin markkinointikehotuksiin, joita voisit luoda muiden tavallisten tehtävien tehostamiseksi.

Meltwater käyttää tekoälyä ja ChatGPT:tä sosiaalisen median ja mediasuhteiden hallinnan työkaluissamme, jotta markkinointitiimit voivat tuottaa hyviä tuloksia nopeammin.

Jos haluat lisätietoja Meltwaterin ratkaisuista markkinointisi tueksi, täytä alla oleva lomake ja pyydä maksuton konsultaatio.

Loading...