Idag marknadsförs massvis av inlägg i sociala medier via exempelvis influencers utan att det syns att det är reklam. Det är få företag som vet exakt vad som gäller och vilken lagstiftning som finns. Den 25 januari anordnade Meltwater ett webinar där Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig berättar vad man får och inte får göra när man använder influencers i sin marknadsföring. Vi har summerat webinaret åt dig – läs vidare för att lära dig mer om vad man får- och inte får göra, samt hur man bäst märker upp reklam i sociala medier.

Räcker det att skriva längst ned att inlägget är reklam, eller att det är i samarbete med ett företag? Flera bloggare och youtubers har blivit fällda för att inte ha varit tillräckligt tydliga när det förekommit reklam i deras sociala kanaler.I diagrammet nedan kan du se vad konsumenterna reagerar oftast på när det kommer till reklam i sociala medier.

 Bild1

Ovan graf beskriver vad konsumenter reagerar på och anmäler

Reklam ska se ut som reklam

Det finns flera lagar som berör reklam och hur det ska visas i sociala medier för att anses vara korrekt. Innehållet ska vara sanningsenligt och det får inte vara missvisande. Reklam ska tydligt märkas med ”annonsering” eller ”reklam” och läsaren ska vid första anblick förstå att det har ett kommersiellt syfte. Det räcker alltså inte med att inlägget är märkt med ’’I samarbete med’’ längst ned otydligt.

När räknas ett inlägg som reklam?

Den svåra frågan är när ett inlägg är reklam och när det inte är det. Generellt brukar man säga att ett inlägg är reklam om det har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållanden. Helheten i inlägget är avgörande när det kommer till om det är reklam eller inte, det är alltså inte själva markeringen av reklam i inlägget som avgör. Det som därmed avgör är snarare vilken bild en konsument får av ett inlägg, endast vid en hastig anblick. Genom att exempelvis tydligt ha med företagets logga eller ha en annan färg på inlägget, kan konsumenten snabbare och lättare förstå att det handlar om reklam i sociala medier. Orden ”reklam” och ”annons” rekommenderas att alltid finnas med i inlägg som innehåller någon typ av reklam.

Nedan har vi listat viktiga riktlinjer gällande reklam i sociala medier:
• Var tydlig när du skriver att inlägget är reklam – det räcker inte att bara skriva ordet ”reklam” längst ned i texten.

• Läsaren ska direkt kunna se att inlägget är reklam.

• Om du mottagit en produkt i utbyte mot att skriva något om den så är det reklam och ska tydligt framgå.

• Inlägg som enbart innehåller egna åsikter om en produkt behöver inte markeras med ”reklam”.

• Reklam ska se ut som reklam, även i sociala medier.