Under 2017 har Sverigebilden diskuterats i svensk media, inte minst efter Donald Trumps uttalande kring ”Last night in Sweden”. Meltwater har tillsammans med Berghs School of Communication gjort en mätning på hur Sverige framställts i internationell media hittills under 2017. Klicka HÄR för att ladda ner mediemätningen som PDF.

Sverige i internationell media

Sverige har omnämnts i ungefär 1,2 miljoner engelskspråkiga artiklar hittills under 2017. Sverige omnämns i samma kontext som Trump, företagande och USA. USA är också det land som publicerat flest artiklar om Sverige.

En anledning till att amerikansk media fokuserat på Sverige är Donald Trumps kända uttalande kring ”Last night in Sweden”. Trump antydde att det skulle skett en terroristattack i Sverige som ett resultat av Sveriges generösa flyktingpolitik. Närmare 110 000 artiklar som publicerats hittills under 2017 har handlat om Trumps uttalande.

Artiklar om Sverige innehåller också ofta ordet företag vilket betyder att utländsk media ofta väljer att fokusera på svenskt näringsliv och företagande.

– Vi ser mer och mer artiklar om svenska företag i internationell media, bland annat Volvo, Klarna, Spotify och H&M. Det är i huvudsak positiv rapportering kring Sverige och företagande, berättar Sophie Hedestad som är marknadschef för Meltwater i Norden.

Stockholm nämns i samband med terror, fotboll och företagande

Stockholm har under de senaste åren blivit ett alltmer populärt fokus för internationell media. På fem år har andelen artiklar som skrivits om Stockholm fördubblats. Hittills 2017 har det skrivits närmare 600 000 artiklar om huvudstaden.

Svenska företag med sin bas i Stockholm som H&M, Spotify och Klarna lyfts fram i internationell media. Det är också tydligt att Stockholms startup-scen fått fokus i internationell media. I artiklarna återfinns ord som teknologi, digital, data och research. Artiklarna kring Stockholm i samband med företagande är av positiv karaktär och målar upp en positiv bild av företagsklimatet i huvudstaden.

Terrordådet den 7 april 2017 har fått stor medialexponering internationellt:

”Exceptionella händelser leder till exceptionell mediabevakning. Uttalandet från Trump ligger bakom det stora amerikanska intresset för Sverige, och terrorattentatet i Stockholm bevakades naturligtvis också i internationell press. Huruvida detta har påverkat “sverigebilden” i någon riktning beror ju på vad som menas med begreppet. Medierapportering i sig kan beskrivas som en bild, men menar vi den bild människor har av Sverige blir det genast mer komplext eftersom det beror på tidigare erfarenheter och mer eller mindre förutfattade meningar som vi alla bär på” säger Tor Löwkrantz Waxin, programansvarig på Berghs School of Communication.

Göteborg och Malmö

Det är tydligt att medieexponeringen för Göteborg har en grund i näringsliv och företagande. I artiklar kring Göteborg dominerar Volvo. I internationell rapportering så kan man säga att Göteborg är  Volvo. Volvos årliga hållbarhetsrapport väckte stor uppmärksamhet i internationell media.

 

 

De ord som förekom oftast i artiklar om Malmö var flyktingar, företag och Stockholm. En möjlig förklaring till detta är Malmös och hela Skånes geografiska läge som är betydelsefullt i rapportering om flyktingar som anländer till Sverige. De artiklar om flyktingar som nådde störst räckvidd nämnde samtidigt kriminalitet och rasism. 

 

En tudelad bild

”Den internationella bilden av Sverige är verkligen en tudelad bild. Dels det otroligt positiva, ett hippt land, duktiga på tech, och på att starta upp bolag. Och dels den andra delen, last night in Sweden och debatten om migration och segregation” fortsätter Sophie Hedestad.

Har du frågor kontakta oss gärna:

Sophie Hedestad, marknadschef på Meltwater:
sophie.hedestad@meltwater.com
0732012 498

Tor Löwkrantz Waxin, programansvarig Berghs School of Communication:
tor.lowkrantz@berghs.se