Att skapa en framgångsrik social mediestrategi borde vara enkelt. Du twittrar, delar bilder på Instagram och uppdaterar statusen på Facebook. De flesta av oss är vana användare av dessa verktyg i våra privatliv. Därför tror många att det räcker med ett par minuters arbete per dag för att skapa en lyckad social mediestrategi.

Det är inte så enkelt, tyvärr. Om ni vill öka kännedomen om ert varumärke krävs det mer än ett par inlägg per dag. Sociala medier är mer än ett bara verktyg för marknadsföring. Dessa kan användas inom många olika områden: kundservice, försäljning, marknadsundersökningar och rekrytering. Närvaron på sociala medier lägger därför grunden för alla dessa aktiviteter. I denna guide ger vi er våra bästa tips för att skapa en lyckad och framgångsrik strategi för dina sociala medier.

Kartlägg berörda avdelningar

Till att börja med har vi kartlagt en tabell för de avdelningar där sociala medier är centralt. En anledning till varför en strategi för sociala medier kan bli komplicerad beror på att dessa överlappar många avdelningar -inte bara marknads- och kommunikationsavdelningen. En social mediestrategi bör utgå från er marknadsföring och kommunikationsarbete, men för att lyckas behöver er sociala mediestrategi även integreras i övriga avdelningar.

social media strategi

Kom igång med er sociala mediestrategi

För att komma igång med att bygga er social media strategi finns det tre viktiga frågor ni bör ställa er själva:

1. Sociala medier handlar i grunden om att bygga relationer med andra. Vad för typ av relationer vill ert företag bygga och vad är syftet med att finnas i sociala medier?

2. Vad är era långsiktiga mål i företaget, er kultur och ert DNA? Lista upp era mål och hur er social media strategi kan vara behjälplig i att nå dessa mål.

3. Var finns er målgrupp? Lägg inte ner onödigt arbete på sociala kanaler där er målgrupp inte finns, utan möt dem där de är närvarande.

Många företags strategi för sociala medier handlar om att synas och spridea sitt budskap till alla som vill lyssna. Istället bör man sätta sin publik i första rummet. Använd kunddemografi för att identifiera vilka plattformar de använder och skräddarsy innehållet utifrån dem.” Andrew Caravella, Vice VD, SproutSocial.

Skapa ett team för sociala medier

Till en början räcker det med att en person arbetar med implementeringen av er social media strategi. I takt med att den sociala närvaron ökar bör ni däremot lägga i en extra växel för att lyckas. Er social media strategi måste integreras- och implementeras i hela organisationen. Även om ni inte har möjlighet att anställa fler personer direkt, kan det vara bra att skapa en överblick över vilka roller som behövs för att nå era mål. I bilden nedan ger vi exempel på roller som kan vara viktiga i arbetet.

social mediastrategi

När det väl är dags att anställa bör ni undvika stereotyper – milleniegenerationen andas sociala medier men det räcker nödvändigtvis inte. Sök efter någon med höga ambitioner, kanske med tidigare erfarenhet, som är kreativ och bestämd och framförallt bra på att bygga relationer. Läs vårt blogginlägg ”Lyckas i ditt jobb som social media manager” för att lära dig mer om vilka uppgifter en social media manager måste hantera inom en social media strategi.

Standardisera och optimera arbetet

Nu är det dags att gå från planering till utförande. Det är viktigt att vara konsekventa i er sociala mediestrategier. Ni bör därför standardisera variabler såsom språk, partners, plattformar och protokoll. Bestäm även på vilket sätt ni vill vara delaktiga i den sociala dialogen. Se även till att använda bilder och färger som är representativa för ert varumärke. Med andra ord, gör ert kommunikationssätt personlig för ert varumärke och se till att hela tiden vara konsekventa och tydliga i er social mediestrategier. I detta skede är det även av vikt att sätta upp mätbara KPI:er för att senare kunna följa upp och utvärdera arbetet. Detta kan du läsa mer om i vårt blogginlägg ”Bevaka och analysera sociala medier”.

Nyfiken på hur vi på Meltwater kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan!