Statistik som Resumé presenterat visar att 83 procent av alla konsumenter ogillar reklam. Som följd av detta installerar allt fler personer en annonsblockerare, vilket försvårar arbetet för annonsörer. Hur når man fram till en målgrupp som inte vill ta del av företags budskap? Nedan går vi igenom hur det kommunikativa landskapet har förändrats och ger riktlinjer kring hur företag kan tänka.

Användningen av annonsblockerare ökar

Det digitala landskapet har fört med sig att konsumenter dagligen utsätts för en stor mängd reklam. Samtidigt som det blir svårare för företag att ta sig igenom bruset, finns ytterligare en hake: annonsblockering. Många konsumenter uppfattar annonser online som missvisande, påträngande eller störande. Det enklaste sättet att sålla bort sådant innehåll är att installera en annonsblockerare i datorn eller mobiltelefonen. Detta är känt sedan länge, men enligt Dagens Analys kommer denna trend växa sig starkare under 2017. Extra svårt kommer det bli att nå ut till den yngre generationen, storstadsbor, tech-intresserade och män. Dessa personer väljer i högre grad att blockera reklam online.

Varför undviker konsumenter reklam?

Den svåra frågan för annonsörer, kommunikatörer- och marknadsförare är att förstå varför konsumenter väljer att blockera reklam. Finns det någon typ av reklam som de tolererar? Hubspot har gjort en undersökning som visar att den typ av annonsering som uppfattas mest störande är pop-ups. Pop-ups stör det innehåll som personen egentligen vill se. Genom att installera en annonsblockering kan konsumenten återfå kontrollen över sin onlineupplevelse. Samtidigt visar undersökningen att konsumenter gärna själva filtrerar bort de annonser de ogillar, istället för att blockera alla. Detta visar att det finns reklam som faktiskt uppskattas av mottagaren. Nyckeln blir därför att förstå vilken typ av annonser detta är.

Kan företag motverka annonsblockering?

Tyvärr har reklam av låg kvalitet, såsom pop-ups och videoannonser, gjort att onlineannonser fått ett dåligt rykte. Eftersom en annonsblockerare blockerar alla annonser, försöker företag hitta knep för att ta sig runt blockeringen. Exempelvis används viss teknologi för att ta sig igenom blockeringen. Det experimenteras även med olika tillvägagångssätt för att få konsumenter att betala för att se budskapet. Trots att detta till viss del haft effekt, anser vi att det viktigaste är att förstå vad som skapar värde för kunden. De annonser som anses störande, såsom pop-ups, videos, och mobilannonser, måste försvinna. Företag måste lyssna på konsumenterna och skapa nya standards för annonsering. Först då kan de återfå konsumenternas intresse.

Guldägget: Belyser kommunikatörernas hårda arbete

Meltwater är stolta sponsorer till Guldägget, Sveriges största och äldsta kommunikations- och reklamtävling. Galan som går av stapeln 4 maj, prisar den reklam som en annonsblockerare antagligen sållar bort. I år har Guldägget tagit tillvara på statistiken som visar att konsumenter i allt större utsträckning undviker reklam. I tre filmer stöttar de kommunikatörernas kamp genom att på ett humoristiskt sätt ta upp problemen med den utbredda reklamtröttheten. Detta görs genom att söka stöd hos parkeringsvakter, flyttgubbar och volontärarbetare – grupper som sällan får den uppskattning de borde få. Därmed belyser Guldägget de kommunikatörer som arbetar i motvind. De som fortsätter kämpa för att få ut sitt budskap, i en tid då konsumenten undviker deras arbete.