Genom att göra er organisation förberedda på att kriser faktiskt kan hända kan ni lägga grunden till en bättre krishantering. Visste du att bra kriskommunikation faktiskt kan vända en kris till något positivt? Nedan listar vi fem tips för bättre kriskommunikation.

1. Var förberedd

Grunden för bra kriskommunikation är att ha en plan innan själva krisen uppstår. Genom att ha en bra och genomarbetad kriskommunikationsplan kommer din organisation inte bara vara operativt förberedd utan också mentalt. Att vara förbered på en kris gör att den inte känns lika stor och skrämmande utan ses snarare som något som behövs hanteras. Börja med att lista fem potentiella kriser er organisation skulle kunna hamna i och skriv en kort handlingsplan för vardera kris.

2. Utbilda dina chefer i kriskommunikation

Utse en arbetsgrupp som för er talan i krisen, dessa brukar vara personer i ledningsgruppen. Att vara redo på att ta action om en kris uppstår gör att ni kommer att ta er ur krisen bättre. Utbilda era chefer i medieträning med tuffa intervjuer, det kan vara ett bra sätt att få känna på hur en medial utfrågning kan gå till om en kris skulle uppstå.

3. Tillgänglighet

Om ditt företag hamnar i en kris gäller det att agera, snabbt! Är det så att det blir en medial uppståndelse är det viktigt att företaget själv berättar vad som hänt.Genom att agera snabbt visar man kunder och intressenter att man tar det som skett på allvar.

Samla arbetsgruppen snabbt och gör en handlingsplan för hur ni ska agera under krisen. Se till att det finns kontaktuppgifter till pressansvarig på er hemsida och ge löpande uppdateringar om vad som händer. Att inte svara på frågor och inte uttala sig gynnar sällan organisationen. Se därför till att vara bredd på att det värsta kan hända för att lyckas vända en kris.

4. Internkommunikation

Kommunikation är a och o under en kris. Dels ska du kommunicera extern men det är viktigt att du inte glömmer bort att kommunicera internt. Precis som allt annat ett företag gör börjar allt externt internt! Innan en kris inträffar bör därför kriskommunikationsplanen finns på ert intranät så att alla vet vart de ska leta. På så sätt kan alla i organisationen förbereda sig.

5. Bevaka media och sociala medier

Att lyssna på vad folk säger utanför företaget är avgörande när det kommer till bra krishantering och kommunikation. Oftast kan man faktiskt förebygga en kris innan den händer, en kris uppstår inte som en blixt från klar himmel. Därför är det otroligt viktigt att du har ett bra mediebevakningsverktyg som både täcker redaktionella och sociala medier. Genom att bevaka vad folk skriver om ditt företag och ha dialoger med folk som skriver om er kan ni bygga upp värdefulla relationer. Bra kriskommunikation handlar också om att skaffa sig vänner innan man behöver dem. Håll därför koll på vad folk säger och skriver om ert företag för att kunna agera på det som potentiellt kan komma att utvecklas till en kris!

Vi hjälper dig att bevaka vad folk säger om ditt företag. Låter det intressant? Fyllt i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!