Afgelopen dinsdag was het de derde dinsdag van september, en dat betekent: Prinsjesdag. De Glazen Koets werd opgepoetst en de uitbundige jurken en hoeden werden uit de kast gehaald. De inhoud van de Troonrede was (niet geheel verrassend) van tevoren al uitgelekt, maar wat vindt men eigenlijk van deze inhoud? Wij nemen jullie in dit blog graag mee terug naar de 24 uur net ná de Troonrede.

Tijdens en na de Troonrede was er veel activiteit op de online en social media. Maar waar werd nou vooral over gesproken? Met behulp van ons Media Intelligence Platform hebben we alle online en social media over de Troonrede, en meer specifiek over het thema onderwijs, geanalyseerd. Hier hebben we verschillende inzichten uit opgedaan. Uit onze analyse bleek dat er maar liefst 4.583 artikelen en blogs geschreven over de Troonrede. Ook op social media zaten mensen absoluut niet stil: 27.642 keer werd er iets gepost over Prinsjesdag, de Troonrede of de Miljoenennota.

Populairste thema’s troonrede

Tijdens de Troonrede kwamen zoals gewoonlijk de verschillende deelthema’s aan bod. Maar welke onderwerpen sloegen nou wel aan bij de pers en op social media, en welke niet?
Eén van de belangrijkste thema’s in de Troonrede was economie. De Nederlandse economie groeit sinds enkele jaren weer en hierdoor zal voor de meeste mensen de koopdracht toenemen. De economie was, naast in de Troonrede zelf, ook het meest besproken thema van de troonrede in online en social media. Maar ook onderwijs en infrastructuur kregen veel aandacht. Opvallend is dat infrastructuur een belangrijk onderwerp is voor de nieuwsmedia, terwijl op social media er toch iets minder aandacht voor was. Onderstaande grafiek toont de impact van de vijf populairste thema’s op online en social media.

Media intelligence grafiek 1

Media intelligence en onderwijs

In de Troonrede werd er opvallend weinig over het onderwijs gesproken. Op online en social media was dit echter precies het tegenovergestelde. Om te beginnen vroegen de nieuwsmedia zich hardop af waarom er in de Troonrede maar zo weinig werd gesproken over een zo belangrijk onderwerp als onderwijs. Daarnaast kwamen de bezuinigingen op het gebied van onderwijs veel aan bod in zowel de online media als de social media. Want alle beloofde investeringen in het onderwijs leken voor veel mensen een groot broodje aap verhaal, gezien de bezuinigingen die daartegenover staan. Hieronder is te zien wat de meest besproken onderwerpen waren op nieuws en social media.

Media Intelligence

Met deze Media Intelligence analyse over de Troonrede hebben we ons ook gefocust op het sentiment van alle media. Over het algemeen is het sentiment bij het thema onderwijs negatief. 67% van de uitingen in de nieuwsmedia zijn negatief. Op social media is het sentiment minder negatief, 56,3% van de uitingen zijn namelijk negatief. De negatieve gevoelens komen voornamelijk voort uit de bezuinigingen die in het onderwijs zijn voorgesteld. Positief werd er gereageerd op de investeringen die ervoor moeten zorgen dat er meer gelijke kansen in het onderwijs komen. In de volgende afbeelding is te zien welke andere onderwerpen binnen het onderwijs veel werden besproken, zowel in positieve als in negatieve zin.

Media intelligence sentiment

Hoeden, jurken en koetsen

Verrassend genoeg bleek dat de meest besproken onderwerpen op social media niet de inhoud van de Troonrede was. Er was vooral veel aandacht voor de hoeden en jurken die uit de kast waren getrokken voor Prinsjesdag. Met name de hoed van Koningin Maxima kreeg veel belangstelling. De koets was dit jaar ook een veel besproken onderwerp. Dit kwam doordat de Gouden Koets sinds vorig jaar in renovatie is en daardoor dit jaar de Glazen Koets werd ingezet.

hoeden-glazen-koets-en-jurken-01

De belangrijkste inzichten

Eén van de belangrijkste inzichten was dat erop social media en nieuwsmedia veel over het onderwijs werd gesproken, terwijl het onderwijs geen groot thema was in de Troonrede. Daarnaast was het sentiment op het gebied van onderwijs vrij negatief was. Dit kwam onder meer doordat mensen wantrouwig zijn over de investeringen voor meer gelijke kansen terwijl daar grote bezuinigen tegenover staan. Tot slot was de media het erover eens dat het hoger onderwijs steeds ontoegankelijker wordt, en dat de begroting van 2017 hier geen positieve bijdrage aan geeft.

Benieuwd naar de overwegingen voordat je investeert in een Media Intelligence tool waarmee je zo’n analyse kan maken? Lees het in ons blog.

Demo aanvragen?

Wil je weten hoe het Meltwater Media Intelligence Platform jou kan helpen tot inzicht te komen? Vraag dan hier een demo aan.