Siirry sisältöön
logo
A computer screen with 3D charts coming out

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaus: KPI:t, mittarit, ROI


Meltwater

Apr 12, 2023

Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut suosittu aihe. Koko alan arvo on arviolta 13,8 miljardia dollaria vuonna 2021. Havaintojen mukaan 17 % yrityksistä on allokoinut yli puolet budjetistaan vaikuttajille. Ja 89 % markkinoijista sanoo, että vaikuttajien kanssa työskentely on vähintään yhtä tehokasta kuin muiden kanavien kanssa. Kyseessä on markkinoijille potentiaalisesti tuottoisa taktiikka. Mutta mistä tiedät, että vaikuttajamarkkinointikampanjasi ovat onnistuneita?

Tämä nopeasti kasvava markkinoinnin kanava voi lisätä vetovoimaa ja laajuutta muuhun markkinointistrategiaasi. Mutta kuten minkä tahansa markkinoinnin kohdalla, takeita ei ole. Ainoa tapa tietää, tuottavatko ponnistuksesi tulosta, on seurata sen edistymistä.

Etkö tiedä, mistä aloittaa? Me autamme sinua. Vaikuttajakampanjan onnistumisen mittaaminen vaatii hieman erilaista lähestymistapaa kuin muunlaisessa markkinoinnissa. Se on sujuvampaa ja vähemmän numeroihin perustuvaa.

Miten vaikuttajamarkkinointia siis mitataan?

1. Mittaa vaikuttajakampanjasi tavoitteiden mukaisesti

Kampanjan tavoitteiden asettaminen vaikuttajamarkkinoinnillesi auttaa sinua päättämään, miltä onnistuminen näyttää. Ehkä se on lyhytaikaista myyntiä, suuremman seuraajamäärän saavuttamista tai jotain muuta. 

Kun olet asettanut tavoitteesi, voit alkaa yhdistellä pisteitä nykyisen tilanteesi ja sen välillä, missä haluat olla. Jos saavutat tavoitteesi, voit pitää vaikuttajakampanjaasi onnistuneena.

Ja jos et saavuta tavoitettasi, voit silti pitää kampanjaasi onnistuneena. Edistyminen kohti tavoitteita voi osoittaa, että jokin toimii. Selvitä siis, mitä sinun on parannettava tai hiottava, jotta pärjäisit paremmin seuraavassa kampanjassa.

Vaikuttajamarkkinointikampanjalla voidaan ajatella olevan monia eri tavoitteita. Esimerkiksi:

 • Lisätä brändin tunnettuutta
 • Mainostaa tuotetta/palvelua
 • Parantaa brändisi mainetta
 • Yhteisön kasvattaminen
 • Tuottaa myyntiä tai liidejä

Näiden tavoitteiden tulisi ohjata kampanjaasi. Ensisijainen tavoitteesi on hyvä pitää mielessäsi suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa.

2. Valitse vaikuttajamarkkinoinnin KPI:t

Vaikuttajamarkkinoinnin mittarit voidaan jakaa eri kategorioihin, joista voit valita:

Näkyvyysmittarit

 • Vaikuttajien tavoittavuus: Niiden uniikkien ihmisten määrä, jotka ovat nähneet yrityksesi postaukset
 • Saavutetut näyttökerrat: Postauksen katselukertojen määrä (sama henkilö voi nähdä saman julkaisun useita kertoja)

Sitoutumisen mittarit

 • Reaktioiden määrä: tykkäykset, suosikit, uudelleenjulkaisut jne.
 • Kommenttien määrä
 • Jakojen määrä
 • Brändin mainintojen määrä
 • Julkaisujen sitoutumisaste: seuraajien määrä

Yhteisön kasvun mittarit

 • Kampanjan aikana ansaittujen uusien tilaajien määrä

Verkkoliikenteen mittarit

 • Vaikuttajien julkaisujen tuottamat klikkaukset
 • Uudet käyttäjät
 • Sivuston katselut
 • Istunnon kesto
 • Välitön poistumisprosentti

Myynnin mittarit / Liidien generointi

 • Konversioiden määrä
 • Vaikuttajamarkkinoinnin ROI

Tietoisuuden mittarit

 • Brändisi ääniosuus kilpailijoihin verrattuna (muista benchmarkata!)
 • Pääviestin kattavuus

3. Mittaa vaikuttajamarkkinointikampanjasi ROI

Seuraa aikaansaatua myyntiä

Vaikuttajamarkkinointikampanjoiden tuottaman myynnin seuranta on melko helppoa. On kaksi päätapaa seurata, onko myynti tullut vaikuttajan kautta.

Hyödynnä UTM-linkkejä

UTM example

Jos lähetät vaikuttajillesi linkkejä sivustollesi, joita pyydät heidän jakavan, harkitse UTM-tunnisteiden sisällyttämistä.

UTM-tunnisteet (joita kutsutaan myös UTM-parametreiksi) ovat yksinkertaisia koodeja, jotka voit liittää URL-osoitteen perään. Ne ovat hyödyllisiä vaikuttajamarkkinoinnin suorituskyvyn seurannassa.

UTM-tunnisteiden avulla näet, kuinka moni klikkaa linkkiäsi, mistä he tulevat ja mitä laitetta he käyttävät. Näiden tietojen avulla näet, mitkä markkinointikanavat toimivat ja mitkä eivät.

Seuraa sitten Google Analyticsin avulla konversioita.

Kampanjakoodit

Tarjoa kampanjakoodeja vaikuttajille. Seuraaja voi sitten käyttää tätä koodia kassalla saadakseen alennuksen, ja voit sitten seurata, kuinka paljon myyntiä on saatu aikaan näiden koodien avulla.

Muista antaa kullekin vaikuttajalle erilaisia linkkejä tai tarjouskoodeja, jotta voit seurata kunkin vaikuttajan yksilöllistä suorituskykyä. Tämä on tärkeää myös silloin, jos olet sopinut palkkiosta jokaisesta vaikuttajien kanssa syntyneestä myynnistä.

Samoin kuin affiliate-linkkien kohdalla, voit luoda ainutlaatuisia alennuskoodeja, joita vaikuttajasi voivat käyttää sisällössään. Näiden tarjouskoodien avulla markkinoijat voivat helposti seurata kampanjan suorituskykyä yhdellä silmäyksellä. Kiinnitä huomiota siihen, mitkä koodit saavat aikaan eniten konversioita, jotta näet vaikuttajiesi tehokkuuden.

Promo-koodit voivat myös auttaa sinua erottamaan vaikuttajilta ja muista markkinointikanavista tulevan myynnin.

Ostotrendien seuranta

Toinen tapa seurata vaikuttajamarkkinointikampanjasi ansiosta syntynyttä myyntiä on tarkastella ostotrendejä nähdäksesi onko kampanjasi tuottanut myynnin huippuja.

Miksi tarkistaa tämä? Saattaa olla, että seuraaja on nähnyt vaikuttajan postauksen, mutta etsinyt sitten orgaanisesti brändiäsi tai tuotetta sen sijaan, että olisi käyttänyt UTM-koodia.

Kaikkien vaikuttajamarkkinointikampanjoiden tavoitteena ei tietenkään ole tuottaa myyntiä. Miten niiden ROI:ta mitataan?

Vertaa omiin kampanjoihisi

Jos luotat mieluummin omiin kokemuksiisi, voit verrata vaikuttajakampanjasi suorituskykyä muihin sosiaalisen median mainoskampanjoihisi.

Jos vertaat esimerkiksi maksullisten kampanjoidesi kustannuksia per sitoutuminen, kustannuksia per klikkaus tai kustannuksia per liidi vaikuttajakampanjoidesi suorituskykyyn ja vaikuttajakampanjoihin kuluviin kustannuksiin, voit arvioida vaikuttajakampanjoiden ROI:n.

Ota huomioon muut vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt

Vaikuttajakampanjoilla on muitakin etuja, jotka on tärkeää ottaa huomioon kampanjoita tarkasteltaessa.

Tämäntyyppisten kampanjoiden avulla voit saada uutta, vaikuttajien luomaa sisältöä. Voit käyttää heidän postauksiaan uudelleen sivustollasi, sosiaalisen median kampanjoissasi, sähköposteissasi jne. (edellyttäen, että olet sopinut asiasta etukäteen vaikuttajien kanssa). Tämä on yleensä laadukasta ja aitoa sisältöä, jossa esiintyy yleisöllesi tuttuja henkilöitä.

Toisin kuin muissa sosiaalisen median kampanjoissa, vaikuttajakampanjoiden sisällön luominen on ulkoistettu, ja yleensä vaikuttajat tukevat tätä strategiaa, joten säästät aikaa ja rahaa.

4. Hanki tarvittavat työkalut vaikuttajakampanjoiden mittaamiseen

Jotta voit kerätä tätä dataa, sinun on hankittava itsellesi oikeat työkalut.

Seuraavassa on työkaluja, joita tarvitaan edellä lueteltujen mittareiden seuraamiseen:

Google Analytics

Ideaali (ja ilmainen!) kaikkien verkkosivustoihisi liittyvien KPI:iden, kuten saavutetun liikenteen ja syntyneiden konversioiden seuraamiseen.

Taulukkolaskentaohjelma (ja paljon kärsivällisyyttä)

Jos haluat seurata manuaalisesti vaikuttajiesi sosiaalisen median postausten suorituskykyä, voit luoda taulukon ja kirjata ylös saadun sitoutumisen, kommenttien ja suositusten määrän.

Vaikutukset eivät näy julkisesti, joten sinun on pyydettävä vaikuttajia jakamaan ne suoraan.

Joitakin mittareita on kuitenkin hyvin vaikeaa ja aikaa vievää arvioida manuaalisesti, varsinkin jos työskentelet useiden vaikuttajien kanssa samanaikaisesti.

Käytä vaikuttajamarkkinointialustaa

Screenshot of the Meltwater and Klear Influencer Marketing Platform

Klearin kaltaiset vaikuttajamarkkinointityökalut tekevät kaiken työn puolestasi keräämällä ja mittaamalla eri KPI:t ( tavoittavuus, näyttökerrat, maininnat, sentimentti jne.). Sinun tarvitsee vain analysoida tulokset!

Näiden alustojen avulla voit yleensä hakea kaiken vaikuttajien tuottaman sisällön (jopa Instagram-tarinat, joita on tunnetusti vaikea seurata!) ja analysoida tuloksia perusteellisesti.

Hanki ilmainen esittely Klearista, ja opi mittaamaan vaikuttajakampanjoitasi Klearin avulla →

5. Luo kampanjaraportti

Raportin luominen on paras tapa analysoida kampanjoitasi ja tehdä parempia päätöksiä strategiaasi varten. On myös tärkeää esitellä ponnistelujasi yrityksesi sisällä, ja tuoda esille sitä, mitä työsi tuo yrityksellesi.

Vaikutusmarkkinointityön arvioimiseksi on mahdollista laatia kahdenlaisia raportteja:

Rajattu kampanjaraportti

Tämäntyyppisen raportin avulla voit analysoida tiettyä kampanjaa, tuotelanseerausta, bränditapahtumaa tai erityiskampanjaa.

Tässä keskitytään kampanjan tavoitteisiin (myynti, brändin tunnettuus, sitoutuminen), joita voidaan haluttaessa verrata muihin kampanjoihin. Edellisiin kampanjoihin vertaamisen etuna on se, että voit vertailla aiempaa työtäsi realistisesti.

Raportti tietystä ajanjaksosta (kuukausi, vuosineljännes, vuosi)

Tämäntyyppinen raportti on mielenkiintoinen, jos työskentelet vaikuttajien kanssa pitkällä aikavälillä.

Raportti rakennetaan tämän pitkän aikavälin kampanjan tavoitteiden ympärille, ja siinä tuodaan esiin näiden eri KPI:iden kehitys ajan myötä (kuukausi kuukaudelta, neljännesvuosi neljännekseltä jne.).

Voit myös sisällyttää raporttiin kilpailullisen vertailuarvion, jonka avulla voit verrata vaikuttajastrategiaasi muihin toimijoihin markkinoilla.

Ajanjaksoraportin etuna kampanjaraporttiin verrattuna on se, että joskus näemme kaikki kampanjan tulokset vasta paljon myöhemmin.

Mitä mittareita kannattaa sisällyttää vaikuttajakampanjaraporttiin?

 • Yksityiskohtainen analyysi kustakin vaikuttajasta: postausten määrä, todellinen tavoittavuus, sitoutumisaste
 • Analysoi tiettyjä viestejä sitoutumisen, myynnin jne. mukaan
 • Analysoi tavoitettua yleisöä: ikä, sijainti, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet
 • Mainintojen analyysi: keskeiset trendit, sentimentti, mainintojen lisääntyminen
 • Vertailu: menneeseen ajanjaksoon, kilpailijaan tai vastaavaan kampanjaan vertailu
Influencer marketing metric screenshot

6. Ota opiksi seuraavia vaikuttajamarkkinointikampanjoita varten

Vaikuttajamarkkinointikampanjoiden analysoinnin avulla sinun pitäisi pystyä laatimaan toimintasuunnitelma viestintästrategiasi optimoimiseksi. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä opittavista asioista:

Tehokas sisältö yleisöllesi

Alasi vaikuttajat tietävät, millainen sisältö resonoi yleisösi kanssa. Kiinnitä erityistä huomiota sisältöön, jota he tarjoavat sinulle osana kampanjaasi.

Kun kampanja on ohi, tunnista eniten reaktioita herättäneet julkaisut ja hae inspiraatiota omaa sisältöstrategiaasi varten.

Vetovoimaisimmat vaikuttajat

Analysoimalla jokaista vaikuttajaa kampanjasi aikana erikseen, voit nähdä heidän yksilölliset vaikutuksensa ja määrittää kuka heistä oli tehokkain.

Voit sitten keskittyä näihin vaikuttajiin ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita heidän kanssaan.

Uusien brändilähettiläiden löytäminen

Jos kampanjasi on tehokas, se tuottaa mainintoja ja kommentteja. Skannaamalla sinua maininneiden henkilöiden profiileja saatat löytää seuraavat brändilähettilääsi!

7. Vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen mittaaminen Meltwaterin avulla

Vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen mittaaminen on yleensä kampanjan viimeinen vaihe. Mutta me Meltwaterilla olemme sitä mieltä, että mittaamisen pitäisi olla osa koko prosessia, eikä vain jotain, mitä tehdään jälkikäteen.

Opi, miten mittaat vaikuttajakampanjoitasi paremmin! Alustamme antaa sinulle dataan perustuvia oivalluksia alusta loppuun. Löydä ja tarkastele vaikuttajia, jotka jakavat kohdeyleisösi, ja tee yhteistyötä vaikuttajien kanssa, jotka todennäköisimmin tuottavat sinulle hyviä tuloksia. Seuraa sitten helposti kampanjaasi reaaliajassa, vaihe vaiheelta. Seuraa tärkeimpiä suorituskykymittareita ja tehokkaimpia vaikuttajaviestejä. Seuraa kuluttajien tunnelmia ja näe, miten vaikuttajasi aikaansaavat muutoksia.

Kun luot raportteja, älä unohda analysoida erilaisia mittareita. Pidä epärehelliset vaikuttajat mielessäsi ja huomaa, mikäli vaikuttajat väärentävät seuraajiaan ja sitoutumista.

On kirjaimellisesti tuhansia vaikuttajia, jotka ansaitsevat elantonsa luomalla vaikutelman, että heillä on suuri yleisö. Useissa tapauksissa 95 % heidän sitoutumisestaan on väärennettyä", Bartlett sanoi. "Todellisuudessa maksat 1 000 dollaria siitä, että saat 1 000 ihmistä aktivoitumaan, mutta jos todellisuudessa saat vain 50 ihmistä aktivoitumaan, vaikuttaja varastaa 950 dollaria. sanoo Social Chainsin toimitusjohtaja, Steve Bartlett.

Varmista, että yhdistelet erilaisia mittareita tavoitteidesi mukaan, jotta raportointisi on täsmällistä.

Toisin kuin voisi luulla, vaikuttajamarkkinoinnin vaikutusta ja ROI:ta on täysin mahdollista (ja yksinkertaista) arvioida. Tärkeintä on keskittyä liiketoimintasi kannalta tärkeisiin mittareihin ja käyttää niitä ponnahduslautana seuraavissa kampanjoissasi, sekä hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin alustaa!

Täytä alla oleva lomake saadaksesi esittelyn vaikuttajamarkkinoinnin työkalustamme.

Loading...