Siirry sisältöön
logo
Videomarkkinointi kuvituskuva

Mikä on tehokkaan videomarkkinoinnin salaisuus?


Meltwater

Mar 29, 2021

View All

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta video voi herättää vahvoja tunteita jo muutamassa sekunnissa. Tunnepitoisilla videoilla anstaitaan asiakkaan huomio ja herätetään kiinnostus tai ostohalu, minkä lisäksi hyvin toteutettu videomarkkinointi on yksi parhaita keinoja erottua omista kilpailijoista.

Videomarkkinointi on tämän päivän tehokkaimpia viestinnän keinoja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat sosiaalisen median kanavista ja muilta media-alustoilta. Verkkosivustolle ja blogiin upotettujen videoiden lisäksi videoita voidaan näyttää myös sosiaalisen median syötteissä sekä kohdennetusti erilaisilla mainospaikoilla – siellä, missä omat yleisöt ovat.

Kuten kaikkea sisällöntuotantoa, myös videomarkkinointia ohjaa huolellisesti suunniteltu sisältöstrategia. Halutaanko tarina kertoa koskettavasti tai opettavaisesti? Onko osa videoista hauskoja, osa enemmän faktaan nojaavia? Entä mikä on kullekin videolle asetettu tavoite?

Yksittäisillä videoilla ei vielä omita jalansijaa kilpailijoiden keskuudessa. Laadukkaita videoita tarvitaan vähintään sarjan verran ja mieluiten jatkuvalla julkaisutahdilla. Tämä pätee niin B2C- kuin B2B-sektorissa.

Mitä on videomarkkinointi?

Videomarkkinoinnin avulla voidaan havainnollistaa markkinoitava sisältö tavalla, joka puhuttelee katsojia. Tunteisiin vaikuttava positiivinen muistijälki on yksi tehokkaimmista tavoista voittaa yleisöt puolelleen. 

Videomarkkinointia toteutetaan suoralla tai epäsuoralla tavalla. Tämä voi tarkoittaa videosisällön käyttämistä markkinoinnin työkaluna oman kanavan seuraajamäärän kasvattamiseen, brändin tunnettuuden lisäämiseen, käyttäjien ohjaamiseen omalle verkkosivustolle tai vaikka tuote-esittelyjen tukena lisäämään myyntiä.

Videoiden synnyttämät tunteet ja tarpeet ovat tärkeässä roolissa etenkin silloin, kun halutaan kasvattaa konversion määrää. Lisäksi video on erinomainen markkinointikeino B2B-yrityksille, jotka haluavat saada kaiken hyödyn irti monikanavaisesta viestintästrategiasta.

Tehokkaan videomarkkinoinnin salaisuus

Videosisällöt tuotetaan aina valituille kohderyhmälle. On ensiarvoisen tärkeä tunnistaa, millaisia sisältöjä omat kohderyhmät haluavat katsoa ja millaiset aiheet kiinnostavat heitä. Myös videolla esiintyvät henkilöt, aiheet ja jopa värit vaikuttavat siihen, miten hyvin sisältö todennäköisesti otetaan vastaan yleisön keskuudessa.

Lisäksi yrityksen tulee tunnistaa, missä kanavissa kohderyhmät kuluttavat sisältöjä: Facebookissa, YouTubessa, Instagram Reelsissä ja IGTV:ssä vai kenties TikTokissa? Samaa sisältöä voidaan jalkauttaa eri kanaviin, mutta sisältöjen tulee aina olla kyseiselle kanavalle optimoitu. Huomioi siis videoiden koko ja kuvasuhteet sekä videoiden pituus, mikäli aiot jakaa samaa sisältöä eri kanavissa.

Minkälaista videomateriaalia kannattaa tuottaa?

Videoiden sisältötyyppejä voivat olla tuote- ja brändivideot, “How to” eli selittävät videot, tapahtumakoosteet, asiakascaset ja -haastattelut, webinaarit, workshopit ja live-videot sekä lisättyä todellisuutta hyödyntävät AR- ja 360-videot.

Listasimme muutamia vinkkejä videosisältöjen suunnittelun tueksi. Tutustu alla oleviin sisältötyyppeihin ja valitse yrityksellesi parhaiten sopivat mallit!

Yritysvideot antavat kasvot brändille

Yritysvideo antaa brändille kasvot ja tuo heidät lähemmäksi potentiaalista asiakasta. Yritysvideot auttavat myös esittelemään brändisi kuluttajille, jotka eivät vielä tunne yritystäsi. Lisäksi videolla voidaan kertoa nykyasiakkaiden kokemuksista uskottavassa muodossa tai tuoda brändi esiin vaikuttajan tai yrityksen ambassadorin kautta. Tässä tapauksessa samaa materiaalia kannattaa jakaa sekä yrityksen omissa että vaikuttajan kanavissa.

Tuotevideot havainnollistavat ja luovat tarpeita

Tuotevideoissa syvennytään tietyn tuotteen tai palvelun esittelyyn. Tyylejä on monia: tuote tai palvelu voidaan esitellä yrityksen toimesta, asiakkaan tai vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Tuotevideot voivat myös olla koosteita, joissa esiintyy useampi samaa tuotetta tai palvelua käyttänyt ja siitä pitänyt henkilö.

Vinkki: Älä myöskään unohda lemmikkejä! Kissa- ja koiravideot ovat sosiaalisen median suosituimpia sisältöjä.

“How to” eli selittävät videot

Selittävät videot ovat omiaan silloin, kun halutaan auttaa kuluttajia ymmärtämään, miten tuote tai palvelu toimii. How to -videoilla voidaan myös tarjota vinkkejä ja ratkaisuja asiakkaiden mieltä askarruttaviin kysymyksiin tai haasteisiin. 

Jos videot ovat osa julkaisujen sarjaa, how to -videot sijoitetaan yleensä sarjan alku- tai loppupäähän. Selittävissä videoissa voidaan myös hyödyntää animaation mahdollisuuksia sen sijaan, että esittelyn tekisi henkilö.

Sidosryhmiä ja kumppanuuksia esittelevät videot

Brändit, jotka haluavat tavoittaa laajemman yleisön tai vahvistaa omaa ajatusjohtajuutta, hyödyntävät mahdollisuuksia yli toimialojen rajojen. Muiden yritysten edustajia voidaan kutsua haastateltavaksi live-lähetykseen tai vierailemaan webinaarissa. Vaikka tällaiset videot eivät suoraan auta myyntiä, ne tuovat tunnettuutta ja vahvistavat brändin asemaa muiden alojen toimijoiden keskuudessa.

Webinaarit ja live-lähetykset

Koronaviruksen rajoittaessa edelleen tapahtumien järjestämistä, monet B2C- ja B2B-yritykset ovat ottaneet webinaarit, työpajat ja live-lähetykset osaksi monikanavaista sisältöstrategiaa. Webinaarit ja työpajat antavat B2B-yrityksille mahdollisuuden tavata asiakkaita ja muita sidosryhmiä virtuaalialustalla. Suoratoisto on puolestaan erityisen tärkeää B2C-palveluille, sillä se mahdollistaa tuotteiden esittelyn reaaliajassa. Molemmat tavat auttavat ylläpitämään yleisön ja asiakkaiden sitoutumista aikana, jolloin katsekontakti tapahtuu näyttöpääteen välityksellä.

Suosittelu on aina vahvempi kuin mainos

Asiakkaan antama suositus on aina vahvempi kuin yrityksen oma mainos. Sen vuoksi suositteluja sisältävät videot kannattaa ottaa osaksi sisällöntuotantoa. Asiakkaiden antama positiivinen palaute vaikuttaa positiivisesti etenkin siinä vaiheessa ostopolkua, kun videon katsoja vielä miettii tuotteen tai palvelun hankkimista.

Lisättyä todellisuutta (AR) ja 360-videoita

Lisättyä todellisuutta sisältävät AR-videot ja tehokkaat 360-videot tarjoavat kiinnostavan lähestymistavan tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. AR-videoiden etu perustuu niiden visuaalisiin ärsykkeisiin, jotka pitävät katsojan otteessaan videon loppuun asti.

Julkaise ja testaa erilaisia ​​sisältötyyppejä

Kuten edellä mainittu, videomarkkinointi tarvitsee tuekseen erilaisia sisältötyyppejä. Onnistumisen kannalta sisältötyyppejä tulee myös A/B-testata ja tarvittaessa muokata: Tarvitaanko jatkossa taustamusiikkia vai riittääkö pelkkä puhe? Saako video enemmän katseluja tiettynä aikana julkaistuna? Miksi video A toimi paremmin kuin video B?

Vaikka videoiden tehokkuuteen liittyy monia best practices -käytäntöjä, yleisöjä ei voi niputtaa yhteen ryhmään. Makuja ja toiveita on monia, samoin kuin yleisöt kuluttavat sisältöjä eri alustoilla.

Pidä yleisöjen tarpeet videotuotannon ytimessä

Karista mielestäsi se, mitä itse haluaisit nähdä. Videosisällöt toimivat vain, kun ne on suunniteltu yleisöjä varten. Pidä myös sisältöstrategia kirkkaana: aktiiviset seuraajat haluavat nähdä brändiä ja tuotteita esittelevää videomateriaalia, kun taas vasta hiljan yrityksen löytänyt yleisö tarvitsee perusteluja sille, miksi valita teidät kilpailijan sijaan.

Tunnetko yleisösi? Tutustu Meltwaterin Audience Insights -raportointityökaluun! Työkalun avulla ymmärrät paremmin erilaisia kuluttajasegmenttejä ja heidän mielipiteitään sekä saat osviittaa muun muassa siitä, millaisia videosisältöjä sinun kannattaa heille tuottaa.

Loading...