Siirry sisältöön
logo
Social Media Marketing

Sosiaalisen median markkinointi - kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa?


Noora Suni

Jun 3, 2021

Sosiaalista mediaa käyttää päivittäin 3,6 miljardia käyttäjää, ja määrän on ennustettu nousevan 4,41 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä osa yritysten markkinointia, koska sen avulla yritykset voivat tavoittaa suuria yleisöjä globaalisti, mutta myös lokaalisti, rakentaa tunnettua brändiä, kasvattaa myyntiä sekä nettisivuliikennettä ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Sosiaalinen media on asiakashankinnan lisäksi hyödyllinen kanava sitouttaa yleisöä ja luoda parempia digitaalisia kokemuksia asiakasuskollisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisen median markkinointi kehittyy vauhdikkaasti, ja uusia trendejä sekä käyttötapoja syntyy jatkuvasti. Tuloksellinen some-markkinointi on muutakin kuin somepostausten tekemistä. Brändien täytyy luoda erottuva sosiaalisen median strategia, jossa sisältö on kohdennettu oikein ja tehokkaasti puhutellen kohderyhmää. Toimiva some-markkinoinnin strategia yhdistää sekä kohdeyleisöä kiinnostavaa orgaanista sisältöä että maksettua some-mainontaa laajemman yleisön tavoittamista varten.

Meltwaterin State of Social Media 2021 -tutkimuksen mukaan yritykset hyödyntävät sosiaalisen median markkinointia yhä enenevissä määrin ja sosiaalinen media markkinointikanavana on vakiinnuttanut asemansa markkinointimixissä.

Tämän blogin lukemalla opit sosiaalisen median markkinoinnin perusteet ja voit aloittaa yrityksesi some-markkinoinnin strategian suunnittelun.

Mitä on sosiaalisen median markkinointi ja mitä hyötyä siitä on yrityksille?

Sosiaalisen median markkinoinnilla tarkoitetaan strategista toimintaa, jossa yritys tai organisaatio tavoittelee ja on vuorovaikutuksessa yleisön kanssa heille sopivaan aikaan ja alustalla, missä kohdeyleisö haluaa aikaansa viettää. Onnistuneen sosiaalisen median markkinoinnin taustalla on aina kohdeyleisön hyvä tunteminen. On hyvä tietää ainakin, mistä kanavista oman kohdeyleisönsä tavoittaa, mitkä ovat heidän mielenkiinnonkohteitaan ja minkälainen sisältö heitä kiinnostaa, milloin on paras aika julkaista sekä mihin yleisösi ongelmiin yrityksesi voisi olla avuksi. Ostajapersoonien laatiminen auttaa tärkeimpien kohderyhmien märittelyssä.

Some-markkinointiin liittyy erilaisia osa-alueita. Käy läpi ainakin seuraavat, kun suunnittelet yrityksesi sosiaalisen median markkinointia:

Strategia ja sisällöntuotanto

Some-strategiaa suunniteltaessa kannattaa aluksi miettiä tavoitteita. Mitä haluat saavuttaa? Tavoitteletko esimerkiksi brändin tunnettuuden lisäämistä vai uusia liidejä? Kun tavoitteet ovat selkeät, päätä budjetti ja kanavat. Valitse myös mittarit, joita seuraat säännöllisesti some-markkinoinnin onnistumisen määrittelemiseksi. Kun analysoit aktiivisesti mikä toimii ja mikä ei, saavutat parempia tuloksia!

Sisällöntuotanto on avainasemassa sosiaalisen median markkinoinnissa. Sisältöä kannattaa tuottaa kohdeyleisölle arvoa luoden, eikä pelkästään omia tuotteita tai palveluita mainostaen. Ihanteellisessa tilanteessa sisältö auttaa yleisöäsi ratkaisemaan jonkin työhön tai vapaa-aikaan liittyvän ongelman. Pitääksesi sisällöntuotannon systemaattisena, luo yrityksellesi sosiaalisen median kalenteri ja suunnittele etukäteen minkälaista sisältöä aiot julkaista, missä kanavissa ja milloin.

💡 Sitouttavamman sisällön luonti on yksi some-markkinoinnin ammattilaisten tärkeimmistä kehitystavoitteista vuonna 2021.

Aktiivinen someseuranta ja monitorointi

Sitouttavien ja kiinnostavien sisältöjen luominen ei ole ainoa tapa saada some-markkinoinnista täyttä potentiaalia irti! Olennainen osa sosiaalisen median markkinointia on myös omaan brändiin ja toimialaan liittyvien sosiaalisessa mediassa käytyjen keskustelujen seuraaminen ja analysointi. Someseurannan avulla pysyt kärryillä brändistäsi käydyistä keskusteluista ja voit reagoida niihin nopeasti.

Someseurannasta saatua dataa voidaan hyödyntää myös sisällöntuotannossa esimerkiksi tuottamalla sisältöjä aiheista, jotka puhuttavat toimialalla. Kannattaa myös seurata someseurantatyökalun avulla, mitä kilpailijasi tekevät somessa ja mitä heistä puhutaan.

Sosiaalisen median analytiikka ja mittaaminen

Sosiaalisen median markkinoinnissa on ensisijaisen tärkeää analysoida tehtyjen toimenpiteiden tuloksia. Sosiaalisen median hallintatyökalut sisältävät yleensä analytiikka-ominaisuuden, joka mahdollistaa mm. tavoittavuuden, sitoutumisen ja seuraajamäärien kehityksen seuraamisen. Toimenpiteiden mittaamista suunnitellessa on hyvä määritellä muutamat tärkeät avainmittarit, joita seuraamalla tarkastellaan sosiaalisen median markkinoinnin onnistumista. Sosiaalisen median ROI:n laskemalla taas voit arvioida tehtyjen toimenpiteiden ja valittujen kanavien kannattavuutta ja tehokkuutta sekä tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä some-markkinoinnin kannattavuuden lisäämiseksi.

Maksettu mainonta

Mikäli haluat tavoittaa erittäin tarkoin määritellyn yleisön tai ihmisiä, jotka eivät ole vielä kuulleet yrityksestäsi, kannattaa sosiaalisessa mediassa tehdä maksullista mainontaa kohdentamalla mainokset toivotulle yleisölle eri kohdennusvaihtoehtojen avulla. Lähes kaikki sosiaalisen median kanavat mahdollistavat sekä orgaaniset että maksulliset julkaisut. Maksetut mainokset erottuvat orgaanisista julkaisuista mm. siten, että ne kehottavat katsojaa suorittamaan tietyn toiminnon, esimerkiksi vierailemaan yrityksen nettisivuilla tai ottamaan yritykseen yhteyttä.

Oikeanlaisten työkalujen valinta

Some-työskentely sujuu parhaiten oikeanlaisia työkaluja käyttämällä. Kun tiedät, mitä haluat saavuttaa sosiaalisen median markkinoinnilla, on hyvä kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja työkaluista. Osa tarjolla olevista työkaluista tarjoaa suhteellisen suppeat mahdollisuudet some-työskentelyyn, mutta markkinoilla on myös työkaluja, jotka mahdollistavat mainiosti yhdellä alustalla sometilien hallinnan sekä ulkoisen somedatan hyödyntämisen.

Missä eri kanavissa sosiaalisen median markkinointia kannattaa tehdä?

Sosiaalisen median kanavia on monia, ja yrityksen on tärkeä valita some-markkinoinnilleen juuri ne kanavat, missä heidän kohdeyleisönsä viettää eniten aikaa. Meltwaterin State of Social Media 2021 -tutkimuksen mukaan Facebookia ja Instagramia pidetään yleisesti tärkeimpinä some-markkinoinnin kanavina. 60 % tutkimukseen osallistuneista B2C yrityksistä kertoi Facebookin olevan heille tärkein somemarkkinoinnin kanava, kun taas NGO-sektorilla 69 % vastaajista koki Facebookin tärkeimpänä kanavana. B2B-yritykset pitivät LinkedIniä tärkeimpänä some-markkinoinnin kanavana (55 %). Tilastoista huolimatta ota kuitenkin itse selvää, missä kanavissa kohdeyleisösi viettää eniten aikaa, ja suuntaa markkinointitoimenpiteesi kyseisiin kanaviin.

Tässä on listattuna tärkeimpiä sosiaalisen median kanavia, joita kannattaa hyödyntää yrityksen somemarkkinoinnissa:

Tavoita laajempi yleisö - mainonta sosiaalisessa mediassa

Maksetun sisällön tärkeys kasvaa jatkuvasti sosiaalisen median markkinoinnissa, koska sen avulla yritykset voivat tavoittaa laajemman yleisön kuin pelkästään orgaanista sisältöä julkaisemalla. Maksetun mainoksen erottaa useimmissa sosiaalisen median alustoissa yläosassa olevasta “sponsored” -tekstistä sekä call-to-action -painikkeesta, joka ohjaa tiettyyn toimintoon, esimerkiksi lataamaan oppaan tai lukemaan lisää.

Maksettu sosiaalisen median mainonta tarjoaa mainostajalle mielenkiintoisia kohdennusmahdollisuuksia, joiden avulla voidaan tavoittaa juuri oikeanlainen yleisö ja siten saada esimerkiksi uusia asiakkaita yritykselle. Tarkoin määriteltyjen kustomoitujen yleisöjen avulla tavoitat juuri ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi, etkä näin ollen tuhlaa budjettiasi yleisöön, jolle sisältö ei ole relevanttia.

Maksetussa some-mainonnassa voit hyödyntää myös uudelleenmarkkinointia, eli kohdentaa mainoksia ihmisille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta brändiisi, mutta eivät ole vielä konvertoituneet. Uudelleenmarkkinointi tarjoaa yrityksille paljon potentiaalia, koska uudelleenmarkkinointia näkevä yleisö konvertoituu suuremmalla todennäköisyydellä kuin he, jotka eivät ole nähneet uudelleenmarkkinointia.

💡 Tutustu Facebook-mainonnan pikaoppaaseen, jonka avulla pääset alkuun Facebookissa mainostamisessa.

Onnistunut sosiaalisen median kampanja jää mieleen

Sosiaalisen median kampanjat luovat parhaimmillaan ympärilleen hyvää keskustelua ja jäävät ihmisten mieleen pidemmäksikin aikaa. Onnistuneet sosiaalisen median kampanjat myös sitouttavat yleisöä ja rohkaisevat heitä jakamaan brändiin liittyvää sisältöä (User Generated Content). Yleisön jakama brändiin liittyvä sisältö on yksi esimerkki toimivasta brändin ja kuluttajan välisestä vuorovaikutuksesta.

Seuraavat sosiaalisen median kampanjat ovat hyviä esimerkkejä onnistuneista kampanjoista:

1. Zoomin virtuaalisten taustakuvien kilpailu

💎 Miksi kampanja on toimiva: Vuonna 2020 maailma siirtyi nopeasti verkkoon ja virtuaalisista tapaamisista kollegoiden, perheen ja ystävien kanssa tuli arkea. Useat brändit ovat hyödyntäneet sosiaalisen median markkinoinnissaan tätä virtuaalista siirtymää.

Videopuheluihin erikoistunut yritys Zoom halusi kasvattaa brändinsä tunnettuutta ja samaan aikaan saada tuotteelleen uusia käyttäjiä. Molemmat tavoitteet saavutettiin yrityksen innovatiivisella virtuaalisiin taustakuviin keskittyneellä kilpailulla ja giveawaylla.

Zoom pyysi käyttäjiä jakamaan itsestään kuvan tai videon, jossa he käyttivät Zoomin virtuaalista taustakuvaa. Joka kuukausi kolme julkaisua palkittiin brändätyillä tuotteilla, ja voittajat ilmoitettiin Zoomin sosiaalisen median kanavissa.

Toimivien kilpailujen järjestämistä tavoittelevien brändien tulee aloittaa suunnittelu asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kampanjalle. Onko tavoitteena tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita? Kasvattaa sosiaalisen median kanavien sitoutumista? Saada lisämyyntiä?

Päätä kampanjallesi tavoite, joka on sidoksissa yrityksesi laajempaan liiketoiminnalliseen strategiaan. Päätä seuraavaksi kampanjasi tavoitteet ja sopiva budjetti. Varmista lopuksi, että palkinto on tarpeeksi houkutteleva yleisöllesi, ja rohkaise heitä jakamaan kampanjaa myös omalle verkostolleen.

2. Apple: #ShotOniPhone

💎 Miksi kampanja on toimiva: Apple löysi keinon aktivoida kuluttajia esittelemällä Apple-tuotteitaan #ShotOniPhone-kampanjassaan.

Yksi toimivaksi todistettu sosiaalisen median strategia tunnettuuden lisäämiseksi on käyttäjien luoman sisällön (user-generated content, UGC) hyödyntäminen brändin tuotteiden esittelyssä.

Itse asiassa, 93 % kuluttajista kokee, että UGC auttaa heitä ostopäätöksen tekemisessä. 75 % ihmisistä taas kokee, että kuluttajien luoma sisältö tekee brändistä autenttisemman.

Applen huikeat tulokset saavuttanut #ShotOniPhone-kampanja hyödyntää seitsemää eri markkinointitaktiikkaa, mm. online- ja offline-mainontaa.

Kampanjan hashtagia on käytetty yli 16 miljoonaa kertaa pelkästään Instagramissa. Parasta kampanjassa on, että Applen ei ole tarvinnut suoraan maksaa tästä kuluttajien mahdollistamasta näkyvyydestä.

Kuluttajien luoman sisällön hyödyntäminen on sekä kustannustehokasta että vakuuttavaa - juuri sitä, mitä brändit tarvitsevat rakentaakseen luottamusta, kasvattaakseen tuottoa sekä vahvistaakseen suhteitaan asiakkaisiin.

Organisaation osallistaminen some-markkinointiin: mitä on social selling ja kuinka hyödyntää sitä?

Markkinointi sosiaalisessa mediassa voi tarkoittaa muutakin kuin pelkästään markkinointiosaston tekemiä orgaanisia ja maksettuja julkaisuja. Yritykset voivat rohkaista työntekijöitään aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kommentoimalla muiden julkaisuja tai jakamalla omia päivityksiä, ja näin luomaan sosiaalisessa mediassa uusia suhteita tuleviin potentiaalisiin asiakkaisiin. Tätä kutsutaan social sellingiksi.

Social sellingissä yrityksen työntekijät voivat myös hyödyntää markkinointiosaston tuottamaa sisältöä ja jakaa sitä eteen päin omalle verkostolleen. Ihanteellisessa tilanteessa verkostolle jaettu sisältö luo yleisölle lisäarvoa ja auttaa heitä oivaltamaan jotakin uutta. Koska tulevaisuudessa sosiaalisen median merkitys tulee luultavasti kasvamaan, social selling on monille tärkeä keino luoda uusia kontakteja, saada näkyvyyttä ja tehdä kauppaa.

6 askelta sosiaalisen median markkinoinnin strategiaan

⭐️  Suunnittele, mitä haluat saavuttaa sosiaalisen median markkinoinnilla.

⭐️ Valitse oikeat kanavat - selvitä, missä kanavissa tavoitat yleisösi parhaiten.

⭐️ Löydä hyvä balanssi orgaanisen ja maksetun some-markkinoinnin välillä.

⭐️ Hyödynnä social sellingiä ja osallista organisaatiotasi some-markkinointiin.

⭐️ Mittaa tuloksia jatkuvasti, optimoi ja kehitä omaa tekemistäsi.

⭐️ Seuraa aktiivisesti sosiaalisen median nousevia trendejä ja hyödynnä niitä omassa some-markkinoinnissasi.

Haluatko kuulla, kuinka Meltwater voi auttaa sinua sosiaalisen median markkinoinnin haasteissa? Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Loading...