Siirry sisältöön
logo
Piirroskuva sisältöstrategian suunnittelusta

Sisältöstrategia antaa suunnan myynnille ja markkinoinnille


Meltwater

May 14, 2021

View All

Sisältöstrategia on myynnin ja markkinoinnin kulmakivi – eli tavoitteellinen suunnitelma ja jatkuva oppimisprosessi siitä, miten halutut kohderyhmät saadaan toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla, hyvien ja hyödyllisten sisältöjen avulla. 

Huolellisesti laadittu sisältöstrategia toimii koko digitaalisen markkinoinnin perustana. Strategiassa huomioidaan niin kohderyhmät, ostoprosessi, käytettävät julkaisukanavat kuin sisällöntuotannon käytössä olevat resurssit. 

👉 Tiivistetysti sisältöstrategian tarkoituksena on luoda yritykselle selkeä strategia ja askelmerkit siihen, 1) millaisia yleisöjä tavoitellaan ja 2) missä ostoprosessin vaiheessa, 3) missä kanavissa ja 4) millaisilla sisällöillä. Sisältöstrategian avulla on tarkoitus vastata asiakkaan mielessä pyöriviin kysymyksiin, sekä ohjata heitä ostoprosessin eri vaiheissa niitä tukevin sisällöin.

👉 Sisältöstrategiassa tulee aina huomioida ne asiat, jotka oikeasti kiinnostavat asiakkaita. Yrityksen ei siis tule tehdä strategiaa vain itselleen, vaan ennen kaikkea omille yleisöille ja heidän tarpeidensa tueksi tuotettavaa sisällöntuotantoa varten.

Viisi askelmerkkiä sisältöstrategian luomiseen

  1. Määrittele kohderyhmät ja ostajapersoonat
  2. Hahmota koko ostoprosessi
  3. Määrittele käytettävät julkaisukanavat
  4. Suunnittele sisältötyypit ja sisällöt
  5. Määritä liiketoiminnalliset mitattavat tavoitteet

Kohderyhmien määrittely on äärimmäisen tärkeä osa sisältöstrategiaa

Omien asiakkaiden tuntemus on siis kaiken A ja O. Kohderyhmien määrittelyssä voi käyttää apuna muun muassa sellaisia kysymyksiä, kuin: Mistä asiakkaani ovat kiinnostuneita? Mitä he ajattelevat? Miten he käyttäytyvät? Mitä he kertovat toisilleen yrityksestäsi ja tuotteistasi? Millaisia heidän ongelmansa ovat ja miten niihin voidaan vastata? Mitä he tarvitsevat? Ja ennen kaikkea: Mitä he haluavat?

Ostoprosessin hahmottamisessa määritellään sen eri vaiheet:

Miten asiakkaat ostavat tuotteitamme ja palveluitamme? Ostetaanko tuotteita itselle vai lahjaksi? Mitkä asiat vaikuttavat ostamiseen? Entä mitä kysymyksiä ostajapersoonalla mahdollisesti pyörii mielessään ja miten voimme tarjota hänelle parhaan mahdollisen vastauksen kaupan toteutumiseksi? Tarjoammeko ostopäätöksen tueksi kenties suosituspohjaisia artikkeleita, neuvovia oppaita vai inspiraatiosisältöä, ehkä jopa How to -videoita? Jokaisen sisältötyypin tarkoituksena on tukea ostoprosessin eri vaiheita niin suppilon alku-, keski- ja loppupäässä, minkä vuoksi koko ostoprosessin hahmottaminen on tärkeässä roolissa hyvän sisältöstrategian luomisessa.

Jokaisella kanavalla on oma roolinsa, ja sisällöt tulee aina suunnitella kuhunkin julkaisukanavaan sopivaksi

Facebookissa ja muilla sosiaalisen median alustoilla kannattaa jakaa inspiroivia sisältöjä, kun taas tuotesivun yhteydessä on hyvä esittää muiden asiakkaiden suosituksia. Lisäksi verkkosivustolla voidaan julkaista asiakascaseja ja oppaita. Hakukoneoptimointiakaan ei tule unohtaa! Hakukoneoptimoinni avulla nimittäin tavoitetaan juuri ne ihmiset, jotka etsivät tietoa kyseisestä tuotteesta, aiheesta tai palvelusta. 

Sisältösuunnitelma ohjaa sisällöntuottamista

Osana sisältöstrategiaa tuottettavassa sisältösuunnitelmassa määritellään erilaiset sisältötyypit sekä millaista sisältöä tuotetaan, missä kanavassa sisältö jaetaan ja milloin se jaetaan. Näin siksi, että jokaisen yksittäisen sisällön tulisi puhutella juuri oikeaa kohderyhmää ja ostopolun vaihetta sille valitussa kanavassa, kanavalle ominaiseen tapaan. Näin voidaan ohjata asiakasta tehokkaasti eteenpäin ostoprosessissa niin, että sisällön avulla pystytään tekemään tuloksia tuovaa ja mitattavaa kauppaa. 

Muista myös määrittää liiketoiminnallisesti mitattavat tavoitteet!

Koska yritys voi parantaa omaa liiketoimintaansa sisältöjen avulla hyvin eri tavoin, yrityksen kannattaa miettiä suunnitelmallisesti mutta silti sopivan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, mitä päämääriä sen kannattaa tavoitella.

Sisältöjen keinoin voidaan parantaa niin myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, tuotekehitystä, sisäistä viestintää ja asiantuntijajohtajuutta sekä sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, vaikuttaa omiin sidosryhmiin ja hankkia uusia asiakkaita.

👉 On siis perusteltua sanoa, että hyvin suunniteltu sisältöstrategia on kaiken tekemisen pohja yrityksen digitaalisen markkinoinnin tekemiselle. Sen avulla kasvatetaan myyntiä, tunnettuutta ja omaa asemaa suhteessa kilpailijoihin, ja sen avulla opitaan koko ajan lisää. Sisältöstrategia onkin parhaimmillaan tavoitteellinen suunnitelma, jota kehitetään ja parannetaan ketterän kehityksen menetelmin ja analytiikan seurannan avulla jatkuvasti.

💡 Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, kuinka Meltwater voisi olla avuksi erilaisissa sisältömarkkinointiin ja sisältöstrategiaan liittyvissä asioissa, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Loading...