Valtaosa ihmisistä on tietoisia vaikuttajamarkkinoinnista ja monet yritykset ovat vähintäänkin ottaneet selvää, elleivät jo kokeilleet, kuinka tämä lähestymistapa istuisi heidän markkinointistrategiaansa. Mutta kuinka paljon todellisuudessa tiedämme kohdeyleisöstä, jonka tavoittaminen mielipidevaikuttajan avulla on mahdollista?

Kuten Inna-Pirjetta Lahti vastikään blogissamme huomautti, vaikuttajamarkkinointi kasvoi huomattavasti vuonna 2017 – niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi Instagramissa eron huomaa vertaamalla #Ad merkittyjen postausten määrää 2016 vs. 2017 – tai suomalaisittain #kaupallinenyhteistyö. Tuhannet postaukset osoittavat selvästi sponsoroitujen postausten kasvaneen määrän sekä kovan kysynnän sosiaalisen median mielipidevaikuttajille vuonna 2017. .

Emme odota kysynnän laskevan tänäkään vuonna, minkä vuoksi on ajankohtaista käydä läpi muutama asia, joista yritysten kannattaa olla perillä työskennellessään vaikuttajamarkkinoinnin parissa tulevaisuudessa.

Passiiviset seuraajat

Passiiviset seuraajat ovat koko ajan tutumpi ja tutumpi ilmiö. Usein se tarkoittaa ostettuja seuraajia, mutta kyse saattaa olla myös seuraajista jotka eivät yksinkertaisesti enää käytä profiiliaan ja ovat tästä syystä epäaktiivisia.

Tämän lisäksi useimmat somekanavat, kuten Facebook ja Instagram, ovat muuttaneet algoritmejaan siten, etteivät kaikki seuraajat välttämättä vastaanota vaikuttajan viestiä joka kerta tämän postatessa. Ei ole kyse uudesta ilmiöstä – eli erosta potentiaalisen ja todellisen tavoittavuuden välillä, jota usein mittaamme tarkasti mediaseurannassa. Miksipä emme siis tutkisi asiaa myös ennen potentiaalisen yhteistyön aloittamista vaikuttajan kanssa? Saatamme herkästi unohtua tuijottamaan vain seuraajien kokonaismäärää, mutta varmistuakseen että kyseessä on vaikuttaja kenen haluamme välittävän viestiämme, on kannattavaa tarkastella tämän tavoittavuutta ja kohdeyleisön demografisia tekijöitä.

Miten selvitän todellisen tavoittavuuden?

Voit kysyä vaikuttajilta itseltään, mikä on heidän näkemyksensä mukaan potentiaalinen tavoittavuus verrattuna todelliseen tavoittavuuteen, mutta olemassa on myös työkaluja, joiden avulla voit selvittää asian. Vaikuttajamarkkinoinnin työkalua hyödyntämällä voit ottaa selvää organisaatiosi mahdollisuuksista sekä luoda parhaan mahdollisen strategian sisällölle, tavoitteille ja oikeille brändilähettiläille.

Esimerkki vaikuttajan profiilista Meltwaterin Social Influencers -palvelussa osoittaa, kuinka seuraajien kokonaismäärä eroaa todellisesta tavoittavuudesta:

mielipidevaikuttaja-social-influencers

Kyseinen vaikuttaja tavoittaa todellisuudessa arviolta 91% seuraajiensa kokonaismäärästä läpi kanavien.

Suurin osa somevaikuttajista (tai heitä edustavista toimistoista) asettaa hinnoittelunsa seuraajien lukumäärän, sitoutuneisuuden ja kysynnän mukaan. Mikäli he vastaanottavat paljon tarjouksia yrityksiltä mahdolliseen yhteistyöhön liittyen, saattaa myös se vaikuttaa hinnoitteluun. Mielipidevaikuttajan seuraajamäärät ja seuraajien sitoutuneisuus saattaa vaihdella somekanavien kesken, jolloin hintakin määräytyy kanavan mukaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon, mikäli hakusessa on monikanavainen ratkaisu. Toisaalta, kaikki mielipidevaikuttajat eivät ota huomioon todellista kattavuutta, vaan perustavat hinnoittelunsa seuraajiensa kokonaismäärään, eli potentiaaliseen tavoittavuuteen.

Mitä tietoa on tarjolla?

Ostettujen seuraajien tunnistamisen lisäksi Social Influencers -palvelun avulla voit mm. selvittää mielipidevaikuttajan:

  • Vaikuttavuusasteen (Influence level)
  • Mediakohtaisen vaikuttavuuden (Influence per media)
  • Sitoutuneisuusasteen (Engagement level)

sosiaalisen median mielipidevaikuttaja

Vaikuttavuusaste osoittaa profiilin vaikuttavuuden, perustuen algoritmiin, joka mittaa mm. sitoutuneisuutta, seuraajia, seuraajien demografisia tekijöitä ja osaamisaluetta.

Mediakohtainen vaikuttavuus auttaa ymmärtämään onko profiili vaikutusvaltainen organisaatiosi kannalta tärkeissä kanavissa. Onko profiili vahva yhdessä vai useammassa kanavassa? Tällä tavoin voit jo etukäteen määrittää, mikäli kyseinen mielipidevaikuttaja on oikea valinta levittämään organisaationne viestiä useammassa kanavassa, entistä laajemman tavoittavuuden takaamiseksi.

Sitoutuneisuusaste on yksi kenties tärkeimmistä mittareista ja myös osoittaa, mikäli profiilin passiiviset seuraajat tulevat vaikuttamaan kampanjan onnistumiseen. Profiilin olemassa olevan sisällön keskimääräisten tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrä auttaa arvioimaan oman vaikuttajamarkkinointikampanjasi onnistumista.

Huomioitavaa

Vaikuttajamarkkinointikampanjoiden lisäännyttyä Instagramissa vuonna 2017, useat yritykset näkevät sen parhaana kanavana tämän tyyppiseen markkinointiin. Itse asiassa suurin osa kampanjoista myös on siellä – mutta tämä ei rajaa pois mahdollisia synergioita muissa kanavissa kuten Facebookissa, YouTubessa, jne. Otetaan vaikka aiempi esimerkki, jossa voit helposti arvioida potentiaalisen vaikuttajan engagement tasoa läpi medioiden, sallien monikanavaisuuden ja suuremman tavoittavuuden yrityksen viestille.

Alustava tavoittavuus

Alustava tavoittavuus on erittäin tärkeässä osassa, jotta voit kehittää konkreettisen suunnitelman, strategian ja löytää potentiaalisen mielipidevaikuttajan. Etsi mielipidevaikuttajia jotka vastaavat edellytyksiäsi ja odotuksiasi kohdeyleisön osalta. Voit tehdä vaikuttajahakuja esimerkiksi aihepiirin (sisällön), maantieteellisen sijainnin tai somekanavan perusteella.

sosiaalisen median mielipidevaikuttajat

Tutki yksittäisten vaikuttajien kohdeyleisöä ja seuraajakuntaa. Voit tiedustella asiaa joko mielipidevaikuttajalta itseltään, tai hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin työkalua saadaksesi syvemmän ymmärryksen seuraajien maantieteelliseen sijaintiin, ikään, keskimääräisiin tuloihin ja muihin seikkoihin liittyen. Vastaavatko nämä kohdeyleisöä, jonka tahdotte kampanjallanne tavoittaa?

mielipidevaikuttaja-seuraajat

Kohdeyleisön täsmätessä on hyvä käyttää hetki aikaa tutkien vaikuttajan julkaisemia sisältöjä ja aiempia yhteistyökuvioita eri yritysten kanssa. Sopivatko sisällöt yhteen organisaatiosi arvojen, tuotteen, ja yleisten viestinnällisten ohjenuorien kanssa. On tärkeää pystyä näkemään oma tuotteesi tässä kontekstissa, sillä vaikuttajat tyypillisesti haluavat sisällöntuotannollisen vapauden (josta saat osviittaa aiemmista yhteistyö-postauksista).

Jos näet jotain mistä pidät tai vaihtoehtoisesti, mitä et halua edustettuna mahdollisessa yhteistyökampanjassanne, on sinulla mahdollisuus tuoda tämä esiin ottaessasi yhteyttä kyseiseen vaikuttajaan. Näin olet jo valmiiksi asettanut joitakin edellytyksiä ja suuntaviivoja, sekä vaikutat ammattitaitoiselta, mikä on hyvä lähtökohta potentiaaliselle yhteistyölle.

On eri tapoja tehdä vaikuttajamarkkinointia, mutta nyrkkisääntönä vaikuttajien valitseminen on yhtä tärkeää kuin kanavien valitseminen. Siksi on suositeltavaa, että yrityksen menestyksen kriteereihin ja tavoitteisiin perustuen, yksi tai useampi vaikuttaja auttaa levittämään yrityksesi viestiä.

Useat vaikuttajat saman kategorian sisällä (sisältö ja yleisö) voivat auttaa luomaan hyvän synergian ja isomman vaikutuksen viestille – monesti keskenään samantyyppiset vaikuttajat jakavat jonkin verran yhteisiä seuraajia, mutta myös uusia seuraajia oman ainutlaatuisen yleisönsä sisällä. Tutki siis eri vaikuttajia saman verkoston sisällä löytääksesi lisää samankaltaisia brändilähettiläitä viemään yrityksesi viestiä eteenpäin.

Voi myös olla, että vaikuttajamarkkinointikampanjan tavoitteena on levittää viestiä niin laajalle kuin vain mahdollista – tällöin erilaiset laajemman yleisön omaavat vaikuttajat voivat olla oikea ratkaisu.

Ellet ole aivan varma onko vaikuttaja se oikea ja sinulla on pääsy käsiksi työkaluun, voi tarkempi tieto yleisön ikäjakaumasta, vaikuttavuusaste, mielenkiinnon kohteet ja olennaisimmat hashtagit auttaa sinua ymmärtämään vaikuttajan yleisöä paremmin.

mielipidevaikuttajan-seuraajat

Mittaaminen

Olkoon 2018 vuosi jolloin mittaaminen ja raportointi eivät ole enää ainoastaan kiinni vaikuttajista, vaan jotain, jonka parissa yhteistyöyritys aktiivisesti työskentelee. Jos olet vastuussa vaikuttajamarkkinointikampanjasta, tulisi sinun pystyä myös mittaamaan sen onnistumista. Vaikka osalla vaikuttajamarkkinoinnista on mittaamaton arvo brändäyksen kannalta, on silti olemassa joitakin muuttujia joiden konkreettinen mittaaminen on mahdollista. Hae apua vaikuttajamarkkinoinnin työkaluista, kuten Meltwaterin Social Influencers, seuraa kampanjasi medianäkyvyyttä perinteisen mediaseurantapalvelun avulla tai hyödynnä media-analyysia mittataksesi yrityksesi kannalta oleellisia mittareita.Tahdotko kuulla lisää kuinka Meltwater voi auttaa sinua vaikuttajamarkkinoinnin kanssa ja tunnistamaan todellisen tavoittavuuden sekä passiiviset seuraajat?

Näyttämme mielellämme miten Social Influencers -palvelumme toimii. Täytä vain alla oleva lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä asian tiimoilta: