Tänä päivänä tuotamme päätöksentekijöille ja asiantuntijoille markkinatietoa ajankohtaisista aiheista, kuten teknologioista, tutkimuksista ja lainsäädännöstä, sekä myyntiliidejä sisältäen eri asiakassegmentit ja markkinat. Tässä kirjoituksessa kerron miten olemme kehittyneet tavanomaisesta mediaseurannasta tuottamaan myyntiä edistävää informaatiota. Liideillä tarkoitamme ns. myyntivihjeitä, jotka indikoivat esimerkiksi budjettivarauksesta, investointiaikomuksesta, tarpeesta tai muutoin sopivasta tilanteesta kontaktoida.

Mediasta siirrytty avoimiin ja julkisiin tietokantoihin

Meltwater on perinteisesti tunnettu mediaseurantapalveluista, jotka on tarkoitettu päätöksentekijöille ja useimmiten käyttäjinä ovat yrityksen tai organisaation johto, viestintä ja markkinointi. Perinteisesti seuranta on keskittynyt omaan brändiin, kilpailijoihin ja asiakkaisiin, jolloin tiedonlähteet ovat pitkään olleet vain uutiset ja sosiaalinen media. Viimeisten vuosien aikana tietolähteitä on lisätty vähitellen ja jatkuvasti etsimme uusia tietokantoja. Esimerkiksi vuodesta 2012 lähtien asiakkaamme ovat hyödyntäneet tiedonhankintaa myynnin edistämiseen eli myyntiliidien hankintaan.

Asiakasvastaavien konsultoiva työ tuottaa uusia käyttötapoja

Asiakashallinnan jokaisella asiakasvastaavalla on vastuullaan portfolio asiakkaita, joiden yhteyshenkilönä he toimivat ja opastavat asiakkaita palveluiden käyttämisessä. Suurelta osin päivät koostuvat tapaamisista ja konsultoivasta työstä, jonka tarkoitus on löytää paras mahdollinen tapa hyödyntää seurantapalvelulla saatua informaatiota. Nämä keskustelut ovat meille tärkeitä ja tuottavat paljon uusia käyttötapoja sekä tietolähteitä. Hyviä esimerkkejä ovat rakennus-, valmistus- ja ICT-teollisuuden asiakkaat, joissa käytetään palveluitamme mm. yritysjohdossa, viestinnässä ja markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä ja lakiosastolla.

Konsultoivan työn luonteen mukaan olemme keskittäneet samantyyppisiä toimialoja ja palveluratkaisuja tietyille asiakasvastaaville, jolloin pystymme tarjoamaan parempaa ja asiantuntevampaa asiakaspalvelua kaikille asiakkaillemme. Tietyillä henkilöillä on vastuullaan viestintä- ja PR-asiakkuudet kun toisilla taas on pörssiyhtiöt, rakentaminen ja niin edelleen. Tämä hyödyntämismalli tuottaa symbioosin, jossa tietylle henkilölle kertyy omistajuutta, asiantuntijuutta ja osaamista tietyiltä markkinoilta ja toimialoilta.

Myynnin tiedonhankinta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

Myynninedistäminen aloitetaan asiakkaan toimialan, markkinatilanteen ja toimintamallien kartoittamisesta. Keskustelujen kautta haemme ymmärryksen siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet myynnissä, mitkä ovat haasteet markkinoilla ja mihin suuntaan haluavat keskittyä. Seuraavaksi kartoitamme asiakaskunnan sekä millaista tietoa olisi saatavilla ja mistä tiedosta olisi hyötyä myyjälle. Pystymme generoimaan liidejä niin yksityiseltä kuin myös julkiselta sektorilta, mutta tiedonhankinta menee aina kohderyhmän ehdoilla.

Julkishallinto on monen asiakkaamme asiakaskuntaa ja tässä voimme auttaa myyntiä erinomaisesti. Julkisia hankintailmoitus-sivustoja on useita (esim. Hilma) ja päätöksenteon asiakirjat, kuten kaavoitukset, kokouspöytäkirjat ja investointipäätökset, ovat julkisia ja avoimesti saatavissa. Näistä asiakirjoista myös lupa-asiat (esim. rakennusluvat) ovat julkisia myös yksityisen sektorin osalta, esimerkiksi Yritys Oy:n uuden tehtaan rakennuslupahakemus on pääsääntöisesti julkinen. Tämän lisäksi hyviä liidejä löydämme uutisista ja sosiaalisesta mediasta. Esim. uutisoinnit yrityksien investoinneista ja johtotason nimityksistä ovat hyviä merkkejä kontaktoinnin ajoittamiselle.


Näistä aiheista kerron lisää webinaarissa: “Miten hyödyntää ulkoista dataa myynnissä?”, katso webinaaritallenne täältä. Muutenkin voitte olla yhteydessä jos mielessänne on jotain kysyttävää.

Kiinnostaako myyntiliidit ja markkinatieto?
Tutustu Meltwaterin myynnin työkaluun ja tilaa 5 liidiä maksutta!