Kuva muistilehtiöstä

Mikä on brändistrategia ja miksi jokainen yritys tarvitsee sellaisen?


Meltwater

Jul 12, 2021

Brändistrategia eli Brand Strategy on tarkoin määritelty brändin rooli osana yrityksen markkinointistrategiaa. Brändistrategia vastaa siihen, mitkä ovat ne ominaisuudet, arvot, persoonallisuus sekä identiteetti, joilla yrityksessä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Brändistrategia siis kiteyttää sen, millaisena yritys haluaa näyttäytyä asiakkailleen ja miten se erottuu kilpailijoistaan. Brändistrategian ydin on lupaus, johon on kiteytetty ajatus yrityksen asiakkailleen tuottamasta merkityksestä. Brändistrategian tehtävä on brändin ja pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden rakentamisessa. Mitä vahvempi brändi asiakkaiden mielissä on, sitä enemmän luottamusta siihen koetaan.

Mutta mikä on brändi ja mikä on brändin määritelmä? Brändi ei ole vain kevyt käsite, vaan brändi on yrityksen arvokkain pääoma: se on yritykseen liitettävä mielikuva ja se mitä yrityksestä puhutaan, kun et ole paikalla. Brändi syntyy imagon ja maineen summana. Hyvä brändi on haluttu, hyvän brändin tuotteista maksetaan enemmän ja hyvä brändi helpottaa kuluttajia ostopäätöksessä, mutta brändiä ei voi ostaa mistään – brändi tulee luoda ja rakentaa pitkäjänteisellä työllä. Kerrataan vielä nopeasti käsitteet:

💡 imago = yrityksen itsestään antama vaikutelma

💡 maine = käsitys, joka suurella yleisöllä on yrityksestä

💡 mielikuva = kahden edellisen summa

💡 brändi = kaikkien yritykseen liittyvien mielikuvien yhtymä, joka voi tuoda yritykselle lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Miksi brändin on hyvä olla tietoinen siitä, mitä asiakas hänen brändistään ajattelee?
👉 Lue blogistamme: Bränditietoisuus – mitä se on, mitä hyötyä sen kasvattamisesta on ja kuinka sitä mitataan?

Mikä on brändistrategia ja miksi jokainen yritys tarvitsee sellaisen?

Kun ymmärtää mitä brändi on, on myös helpompaa ymmärtää brändi-identiteetin rakentamisen, brändistrategian sekä brändiuudistuksen tärkeyttä sekä sudenkuoppia. Brändien tavoitteena on rakentaa vahva suhde kohdeyleisön kanssa, mikä taas johtaa asiakasuskollisuuteen ja vahvaan brändipääomaan sekä brändin arvoon, eli siihen joka syntyy kuluttajien kokemuksista ja havainnoista, joita brändin nimen kuuleminen saa aikaan, eikä tuotteista, joita brändi myy.

Jo näistä syistä brändiä ei kannata jättää rakentumaan täysin puskaradion ja kuluttajien arviointien varaan, vaan brändistä tulee pitää huolta strategisesti. Brändistrategia on lupaus yrityksen tuottamasta merkityksestä, mutta sen ei tule olla vain sanahelinää vaan konkreettisia tekoja. Lyhyesti siis: Brändistrategia on suunnitelma siitä, millä keinoilla yritys erottautuu ja miten se voittaa asiakkaiden uskollisuuden. Brändistrategiassa määritellään nykytila, asemointi kilpailijakentällä sekä kohderyhmän tarpeet.

1️⃣  Mihin ongelmiin yrityksemme brändi vastaa?

2️⃣  Kuka tai ketkä ovat ihanneasiakkaitamme?

3️⃣  Ketkä ovat kilpailijoitamme?

4️⃣  Miltä näytämme, tunnumme ja kuulostamme?

5️⃣  Miksi asiakkaat luottavat tai luottaisivat meihin?

6️⃣  Mikä on yrityksemme tarina ja lupaus?

7️⃣  Jos yrityksemme olisi henkilö, keneen hän henkilöityisi, miltä hän kuulostaisi, mikä on yrityksemme tone of voice?

Määritelmä siitä, mitä brändi pitää sisällään

Tiedätkö miltä yrityksesi brändi kuulostaa somessa ja mitä brändistäsi puhutaan?

👉  Lue blogistamme: Yrityksen brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa – mistä lähteä liikkeelle?

Mistä lähteä liikkeelle brändistrategian suunnittelussa? Mitkä ovat brändin rakentamisen vaiheet?

Brändistrategiasta ja brändistä löytyy tuhansia oppaita ja kirjoja, joista löytyy useita erilaisia nyansseja ja oppeja eri toimialojen välillä. Voit lukea brändiin ja brändiuudistukseen liittyen tuhansia oppaita, mutta kaikissa niissä kiteytyy loppujen lopuksi samoja asioita, toimialasta, tuotteesta tai palvelusta riippumatta. 

1️⃣ Kiteytä brändisi olemassaolon syy

2️⃣ Panosta ensivaikutelmaan

3️⃣ Kirkasta yrityksen missio

4️⃣ Viesti johdonmukaisesti

5️⃣ Astu asiakkaan saappaisiin

6️⃣ Osallista työntekijät

7️⃣ Keskustele asiakkaittesi kanssa

Tiesitkö että yli 70 % ostopäätöksistä tehdään sosiaalisen median suositusten perusteella yrityksen oman brändiviestinnän sijaan?

👉 Lue blogistamme: Brändilähettiläät ja Brand Ambassadorit – miten löytää oikeat vaikuttajat ja miten onnistua brändilähettiläiden kanssa?

Mikä on brändiuudistus, miksi yritykset päätyvät tekemään sellaisen ja mikä brändiuudistuksessa voi mennä pieleen?

Hyväkään brändi ei aina tee autuaaksi, vaan uudistaminen, bränditietoisuuden mittaaminen ja ajan hengessä pysyminen on kannattavaa. Brändiuudistusta miettiessä on kuitenkin hyvä tiedostaa, että pelkkä muutos ei kuitenkaan automaattisesti lisää myyntiä tai tuo mukanaan tunnettuutta. Brändi elää ja kasvaa siellä, missä asiakas kohtaa yrityksen ja yrityksen palvelut. Brändiuudistusta miettiessä kannattaa kuunnella siis tarkasti heitä, jotka ovat jo asiakasrajapinnassa. 

Brändiuudistuksesta on tärkeää kertoa organisaation kaikille sidosryhmille ja viestiä uudistuksesta pitkäjänteisesti. Brändiuudistus ei onnistu yhdessä yössä ja se kompastuu usein puutteelliseen viestintään: brändiuudistusta ei osata tai ehditä viemään käytännön tasolle, yrityksen arkeen ja jalkauttamaan työntekijöiden tekemiseen. Brändiuudistuksessa on tärkeää kertoa yrityksen työntekijöille, mitä kaikkea uudistus tarkoittaa heidän käytännön työssään.

1️⃣ Tee brändiuudistus asiakkaiden tarpeisiin pohjaten

2️⃣ Keskity tuloksiin, älä pelkkään tyyliin

3️⃣ Älä tuijota liikaa kilpailijoita, vaan tee omalla tyylilläsi

4️⃣ Älä jätä brändin uudistamista markkinoinnin ja yrityksen johdon omaksi projektiksi, vaan jalkauta se kaikkialle yrityksessäsi

5️⃣ Aseta uudistukselle konkreettisia tavoitteita.

Brändistrategia on siis kaikessa monimuotoisuudessaan ja yksinkertaisuudessaan yksi yrityksen olemassaolon ja selviytymisen kulmakivi. Älä jätä brändistrategian hyötyjä käyttämättä. 💡