Siirry sisältöön
logo
A blue boxing glove against a solid pink background. This guide will help you understand the concept of Competitive intelligence and how CI can benefit your business so you can fight off the competition.

Kilpailija-analyysi: Pysy perillä kilpailijoidesi liikkeistä ja strategioista


Meltwater

Jan 31, 2022

Ennen internetiä, kilpailijoiden analysointi on ollut huomattavasti hankalampaa, mutta nykyaikaisten työkalujen ansiosta siitä on tullut paljon vaivattomampaa.

Kiinnittämällä huomiota kilpailijoidesi ja heidän asiakkaidensa jättämiin jälkiin internetissä, voit tehdä parempia strategisia päätöksiä.

Esimerkiksi, jos huomaat, että kilpailijasi ostaa raaka-aineita toisesta maasta, voit korostaa seuraavissa mainoskampanjoissasi sitä, että yrityksesi käyttää kotimaisia materiaaleja.

Kilpailija-analyysi ja kilpailijoihin liittyvän datan kerääminen voidaan siis nähdä yhtenä kasvun lähteenä yrityksellesi. Kaikkien yrittäjien kannattaa ottaa opiksi kilpailijoidensa onnistumisista ja epäonnistumisista, jotta he voivat kehittää liiketoimintaansa kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Tämä blogi auttaa sinua ymmärtämään kilpailija-analyysin käsitettä vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on kilpailija-analyysin määritelmä? Kuinka kilpailija-analyysi auttaa organisaatioita? Mikä on kilpailija-analyysin tavoite? Kuinka kilpailija-analyysi toimii? Mistä löytää kilpailijoihin liittyvää tietoa? Mitä eri kilpailija-analyysin tyyppejä on olemassa? Kuinka eri toimialat hyötyvät kilpailija-analyysistä? Mitä ovat kilpailija-analyysiin tarkoitetut työkalut?

Oletko valmis oppimaan lisää kilpailija-analyysistä? Jatka lukemista!

Sisältö

Blogikirjoitus perustuu oppaaseemme "Sosiaalisen median ROI - Lisää kasvua sosiaalisen median avulla". Lataa opas täältä.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan, kuinka voit hyödyntää Meltwaterin alustaa benchmarkataksesi markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä kilpailijoihisi, !

Mikä on kilpailija-analyysi? 

Kilpailija-analyysi (tai kilpailijaymmärrys, kilpailijaseuranta, markkinaymmärrys) tarkoittaa tuotteista, markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista kerättyä dataa, jota analysoidaan tärkeän kilpailijaymmärryksen (eng. competitive intelligence) saavuttamiseksi. Kilpailijoiden ymmärrys on erityisen tärkeää yrityksen strategian kannalta.

Kilpailija-analyysin suoritettuasi voit:

 • Ennakoida kilpailijasi seuraavia askelia
 • Identifioida potentiaalisia uhkia ja mahdollisuuksia
 • Tehdä dataan pohjautuvia strategioita
 • Saada kilpailuedun kilpailijoihisi verrattuna

Kilpailijavertailu eli Competitive benchmarking

Kilpailijavertailun kautta kerätty arvokas tieto helpottaa sinua luomaan toimivan ja tehokkaan strategian kilpailijoiden päihittämistä varten. Kilpailijavertailu on myös hyvä ensikosketus kilpailija-analyysiä aloittelevalle yritykselle.

Benchmarkkaus on hyvä tapa ymmärtää, miten yritys suoriutuu verrattuna muihin ja mikä tärkeintä, sen avulla yritys voi varmistaa, että se pysyy kilpailukykyisenä markkinoilla. Benchmarkkauksen avulla voidaan selvittää, mitä kilpailijat tekevät, mikä toimii ja mikä ei, mitä yrityksen kannattaa tehdä menestyäkseen tai mitä heidän taas kannattaa välttää epäonnistumisten ehkäisemiseksi.

Tanya Houston, Managing Director, Wildwood PR

Yksinkertaistetusti, kilpailijavertailussa analysoidaan mikä osuus keskustelusta käydään yrityksesi brändistä ja mikä taas kilpailijoistasi. Markkinointi- ja viestintätiimit seuraavat yleensä share of voicen kehitystä, jotta he voivat identifioida piikkejä brändiänsä koskevissa keskusteluissa ja ymmärtää, mistä poikkeavuudet johtuvat. Kannattaa myös analysoida, kuinka poikkeavuudet ovat vaikuttaneet tavoittavuuteen ja tietoisuuteen.

Muita mittareita medianäkyvyyden ja -volyymin lisäksi, joita yrityksesi kannattaa benchmarkata:

 • Impressiot
 • Share Voice lähteen sijainnin mukaan
 • Sentimentin / äänensävyn jakautuminen
 • Trendaavat teemat ja yleisön kasvu
 • Sitoutumisen aste
 • Parhaiten menestyneet sivut
 • Parhaiten menestyneet julkaisut
 • Viestien tyyppien jakautuminen
 • Sitoutumisen jakautuminen
A girl is shopping for clothes. Various industries benefit from competitive intelligence such as telecommunications, pharmaceuticals, consumer goods and retail.

Ketkä käyttävät kilpailija-analyysiä?

Hyviä uutisia, yrityksesi ei tarvitse olla suuri hyödyntääksesi kilpailija-analyysiä. Kaiken kokoiset yritykset alasta riippumatta voivat hyödyntää sitä.

Tässä muutamia esimerkkejä toimialoista, joilla kilpailija-analyysistä on ollut erityisen paljon hyötyä:

 • Terveydenhuolto
 • Ilmailuala
 • Urheilu
 • Rahoituspalvelut
 • Televiestintäpalvelut
 • Teknologia
 • Lääkeala
 • Bioteknologia
 • Teollisuus
 • Kuluttajatuotteet

Annamme myöhemmin havainnollistavia esimerkkejä yllä mainittujen toimialojen käyttämistä tavoista hyödyntää kilpailijadataa.

Perehdytään vielä ennen sitä kilpailija-analyysin tärkeimpiin hyötyihin.

👉 Oletko valmis seuraamaan kilpailijoidesi digitaalisia kampanjoita?

Miksi kilpailijoiden analysointi on tärkeää?

Kilpailijoiden analysointi (eng. competitive analysis) on tärkeää, koska se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mihin he sijoittuvat kilpailijoihin verrattuna, määrittelemään markkinaosuutensa sekä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia tai haasteita toimialalla.

Kilpailija-analyysin tavoitteet ja hyödyt

Yksinkertaistettuna kilpailija-analyysin tavoite on saada yrityksesi palvelu tai tuote erottumaan kilpailijoista sekä pitämään sinut ajan tasalla kilpailijoidesi seuraavista liikkeistä. Nämä tavoitteet saavuttaaksesi, kilpailija-analyysin tulee olla tehokasta ja toistuvaa.

Yritys hyötyy monella eri tavalla kilpailija-analyysin suorittamisesta. Yritykset voivat mm.:

 1. Ymmärtää markkinoiden kehitystä (esim. maantieteelliseltä, markkinoinnilliselta tai rekrytointien kannalta)
 2. Asemoida itsensä strategisesti markkinoilla (markkina-asema)
 3. Analysoida brändin kilpailukykyä ja mainetta suhteessa toimialaan yleisesti
 4. Kehittää markkinointitoimenpiteitä analysoimalla mitä muut tekevät (tuotekehityksestä sosiaaliseen mediaan)
 5. Seurata toimialan trendejä
On a gray surface you can see the number six. Competitive intelligence consists of six phases, for example, competitive analysis, centralizing competitive data, etc.

Kuinka kerätä dataa kilpailijoista: kilpailija-analyysin 6 askelta

Nyt on aika katsoa, miten kilpailija-analyysi toimii käytännössä. Vinkkiemme avulla kilpailija-analyysin tekeminen sujuu mutkattomasti ja opit myös tunnistamaan suorat ja epäsuorat kilpailijat.

Kuinka sitten kerätä relevanttia dataa kilpailijoista ja käyttää sitä liiketoiminnan kehityksessä?

Seuraa näitä kuutta kohtaa toteuttaessasi kilpailija-analyysiä:

 1. Tunnista (suorat) kilpailijat
 2. Määrittele yrityksellesi tärkeimmät aihealueet ja aseta tavoitteet
 3. Kerää dataa kilpailijoistasi
 4. Kerää tietoa yhteen paikkaan
 5. Profiloi kilpailijasi, jotta ymmärrät heidän toimintaansa paremmin
 6. Jaa löydökset yrityksesi avainhenkilöille

Kuulostaako monimutkaiselta? Ei huolta, syvennymme jokaiseen vaiheeseen vielä tarkemmin.

Shakki-nappula

[1] Tunnista (suorat) kilpailijat

Aluksi on tärkeä tunnistaa merkittävimmät kilpailijasi, joita haluat seurata, koska mitä luultavimmin yrityksesi kilpailuympäristö on melko laaja.

Vinkki: Aloita tekemällä markkinatutkimusta suorista kilpailijoistasi. Suorat kilpailijat ovat yrityksiä, jotka myyvät kanssasi samoja tuotteita tai palveluita samalle kohdeyleisölle. Tällä tavalla voit kehitellä liiketoimintasuunnitelman tai liiketoimintastrategian keskittyen ainoastaan yrityksiin, jotka tulevat useimmiten vastaan.

A radar icon to emphasize that a successful competitive intelligence strategy is based on clearly set goals.

[2] Määrittele tärkeimmät kiinnostuksen kohteet ja aseta toiminnallesi tavoitteet

Kysy itseltäsi, mikä kilpailijoissasi on kaikista kiinnostavinta: Heidän tuotepäivityksensä? Heidän tiiminsä? Heidän uusimmat markkinoinnin ja sosiaalisen median toimenpiteensä?

Jälkimmäiseen liittyen, ei pidä unohtaa mainita mediaseurantaa, eli prosessia, jossa kerätään ja analysoidaan useista eri mediakanavista peräisin olevaa dataa. On tärkeää, että et keskity analysoinnissa ainoastaan brändisi mediaosumiin tai äänensävyyn, vaan ajattelet asioita myös laatikon ulkopuolelta.

Onko kilpailijasi kohdannut brändiinsä liittyvän kriisin? Kilpailijan kohtaamasta uhkasta tulee helposti uhka myös sinun yrityksellesi, joten on viisasta seurata brändiäsi ja toimialaasi ympäröiviä keskusteluja. On olemassa kaksi erilaista tapaa tehdä näin.

Mediaseurannan työkalun hyödyntäminen on paras tapa ymmärtää, miten yrityksesi ja kilpailijasi koetaan mediassa.

Ohessa esimerkki Meltwater Exploren ad-hoc -hakutoiminnosta mobiilisovelluksessamme. Toiminnon avulla voit analysoida valitsemasi avainsanan (esim. "itseohjautuvat autot, 2019") medianäkyvyyttä sekä saada tietoa sentimenttiin, volyymiin ja trendeihin liittyen.

A GIF displaying the ad-hoc Meltwater Explore search feature in the mobile app. Media monitoring tools help you analyze the media coverage of your brand and your competitors.

Myöhemmässä vaiheessa kerromme lisää kiinnostavia faktoja mediaseurannan hyödyistä yrityksellesi.

Seuraava askel kilpailijadatan keräämisessä on asettaa sisäiset tavoitteet ja pohtia, mitä tehdä kerätyllä tiedolla. Tavoitteiden asettaminen antaa sinulle selkeämmän käsityksen siitä, mitä sinun pitää saavuttaa. Tämä vaihe jätetään usein väliin, mutta on tärkeää varmistaa, että kilpailija-analyysin tekemiseen käyttämäsi aika hyödyttää tiimiäsi ja tuloksia voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen.

An icon of a glass container for conducting lab experiments. It serves as a metaphor for collecting competitive data.

[3] Kerää dataa kilpailijoistasi

Päässäsi saattaa pyöriä kysymys "Miten?". Tässä vaiheessa sinun kannattaa tutkia tarkemmin kilpailijoidesi näkyvyyttä verkossa ja kerätä tietoa mm. heidän palveluistaan, tuotteistaan, verkkosivustostaan ja sosiaalisen median näkyvyydestään. Mitä enemmän dataa sinulla on hallussasi sitä parempi, koska data auttaa sinua saamaan tärkeää ymmärrystä kilpailijakentästä. Tästä prosessista voidaan tehdä nopeampi erilaisten helposti saatavilla olevien lähteiden avulla, jotka taas auttavat yritystäsi saavuttamaan kilpailuedun.

Seuraava kappale tarjoaa yleiskatsauksen hyödyllisimmistä lähteistä kilpailijaymmärryksen keräämistä varten.

An icon displaying a mouse click.

Anna meidän tekoälypohjaisen media- ja someseurannan alustamme kerätä dataa kilpailijoistasi reaaliaikaisesti.

[4] Kerää tietoa yhteen paikkaan

Kilpailija-analyysiin tarvittavan datan kerääminen saattaa olla aikaavievää, koska data on usein erilaisissa muodoissa ja hajaantunut useille eri alustoille. Siitä johtuen, kilpailijoiden perässä pysyminen ja kilpailuympäristön tarkkailu reaaliajassa saattaa tuntua stressaavalta.

Siksi on tärkeää koota kaikki tieto yhteen paikkaan, jotta varsinaisen kilpailija-analyysin suorittaminen olisi mahdollisimman helppoa. Mikäli data on kerätty yhteen paikkaan, sinun ei myöskään tarvitse etsiä viime viikolla verkkosivustolla näkemääsi tietoa tai kuviota uudestaan. Tehokkain tapa saavuttaa edellä mainittu on hyödyntää kilpailijaseurantaan suunniteltua alustaa.

A profile icon

[5] Kilpailijoiden profilointi

Kun kaikki keräämäsi data on helposti löydettävissä ja käsiteltävissä, on aika aloittaa datan kategorisointi luomalla kilpailijaprofiili. Ajattele tätä vaihetta 360 asteen katsauksena kilpailijoihisi.

Mutta mitä dataa kannattaa sisällyttää kilpailijaprofiiliin? Tässä on muutamia esimerkkejä, mihin kannattaa keskittyä:

 • Organisaatioon liittyvä informaatio (työntekijöiden lukumäärä, liikevaihto, yhtiömuoto – julkinen vai yksityinen, jne.)
 • Tuotteet ja palvelut (Mikä on kilpailijasi ydintarjonta?)
 • Myynti ja markkinointi (Kuinka kilpailija saa tuotteensa ja palvelunsa markkinoille? Minkälaista markkinointistrategiaa he toteuttavat?)
An icon displaying three people sitting at a table and having a meeting

[6] Jaa löydökset yrityksesi avainhenkilöille

Ensimmäiset viisi askelta suoritettuasi, olisi sääli, että kukaan ei kuulisi löydöksistäsi.

Nyt on siis tullut aika viestiä tuloksista tärkeimmille henkilöille (kollegat, sidosryhmät tai johto). Voit hyödyntää tähän erilaisia työkaluja, kuten Slackiä, kilpailija-analyysiin tarkoitettuja alustoja tai muita yhteisiä verkkosivuja, kuten yrityksen intranetiä.

Kun jaat tietoa yrityksellesi, tiimisi on helppo tarttua toimeen ja rakentaa toimiva strategia kilpailijoiden päihittämiseksi.

A hand reaching up and pressing a button suspended in mid-air with an email icon on it

Voilà! 

Toivottavasti sinulla on tässä vaiheessa parempi käsitys siitä, miten kilpailija-analyysi voi parhaimmassa tapauksessa tehdä yrityksellesi. 😊

Saavuta yrityksen kilpailuetu vaivattomasti

Kilpailijadataa voi kerätä useista eri lähteistä. Tehokkain tapa datankeruuseen on kuitenkin kilpailijaseurantaan tarkoitettu työkalu, kuten Meltwater.

Internet tarjoaa myös muita tapoja kilpailijoiden liikkeistä, kuten strategioista ja trendeistä, perillä pysymiselle.

We see a typewriter. The sentence to blog or not to blog is written on paper. When it comes to competitive intelligence and gathering competitive data on your competitors, it is recommended to focus on their content such as blogs and social media.

Seuraavat kuusi lähdettä on todistettu toimiviksi.

Sisältömarkkinointi & sosiaalinen media

Nykyään yritykset luottavat vahvasti sisältömarkkinoinnin voimaan vahvistaakseen brändiensä asemaa markkinoilla. Olipa kyseessä sitten blogi, sosiaalisen median julkaisu, podcast, video, e-kirja tai asiakastarina — yritykset tuottavat uutta sisältöä kuin viimeistä päivää.

Mikäli pidät säännöllisesti silmällä kilpailijoidesi sisällöntuotantoa, voit helpommin määritellä minkälainen sisältö voisi toimia myös sinun yrityksellesi, ja siten kehittää sisältöstrategiaa toimivammaksi.

Keskity näihin:

 • Uuden sisällön julkaisutahti (Kuinka usein kilpailijat julkaisevat sisältöä blogiinsa tai sosiaalisen median kanaviin?)
 • Sisällön formaatti ja tärkeimmät aiheet (Mitä eri sisältöformaatteja he yleensä käyttävät ja mitä aiheita he käsittelevät?)
 • Avainsanat ja SEO (Mitkä ovat tärkeimmät hakusanat, joiden ympärille sisältö on rakennettu?)
 • Sisällön laatu (Onko sisällön laatuun kiinnitetty paljon huomiota vai onko määrä mennyt laadun edellä?)
 • Sosiaalisen median presenssi (Missä kanavissa kilpailijat ovat aktiivisimpia?)

PR & Uutiset

Tämä osuus käsittää helpoiten saatavilla olevaa informaatiota, jota yrityksesi voi hyödyntää kilpailijoiden profilointiin. Seuraamalla heitä käsittelevää uutisointia, tapahtumia tai lehdistötiedotteita, saat paremman kuvan siitä, mihin he suuntaavat ja minkälaisia arvoja he tukevat.

Keskity näihin:

 • Tuotteet, yhteistyökumppanuudet, yritysostot, jne., joista kerrotaan yleensä yrityksen verkkosivujen lehdistötiedoteosiossa
 • Uutismaininnat ja PR-toimenpiteet
 • Lehdistötiedotteiden lähetyksen ajankohtaan liittyvät yhtäläisyydet
 • Tapahtumat, joissa he toimivat sponsoreina
 • Kilpailijoiden voittamat palkinnot
 • Viestinnän äänensävy

Asiakkaat & Arvostelut

Jokaisen yrityksen päätösten tulisi perustua asiakkaisiin.

Mutta keitä asiakkaasi oikeastaan ovat, ja kuinka he eroavat kilpailijoidesi asiakkaista?

Kilpailija-analyysiä hyödyntämällä ymmärrät, minkälaiset yritykset / ihmiset ovat kiinnostuneita kilpailijoistasi ja kuinka heidän brändi koetaan.

Kun ymmärrät paremmin, ketkä ovat kiinnostuneita kilpailijoistasi, voit luoda ostajapersoonia, jotka taas auttavat myynti- ja markkinointitiimejä luomaan liiketoimintastrategioita, jotka ovat linjassa asiakkaiden oikeiden tarpeiden kanssa.

Keskity näihin:

 • Asiakastarinat ja asiakkaat
 • Asiakasarviot kolmansien osapuolten nettisivuilla (Löydät luultavasti sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä asiakkaita, jotka tuovat esille mielipiteitään kilpailijasi tuotteista tai palveluista. Näet myös, kuinka kilpailijasi käsittelee asiakkaiden ongelmia.)
 • Minkä kokoisia yrityksiä kilpailijoillasi on asiakkaina? Entä miltä toimialoilta? (Tästä tiedosta on hyötyä mm. uusien potentiaalisten markkinoiden identifioimisessa.)

Tuotteet & Hinnoittelu

Kaikkien yrityksesi työntekijöiden (osastosta riippumatta) tulisi tietää, mitä kilpailijat tarjoavat ja kuinka paljon heidän tuotteensa tai palvelunsa maksavat. Tämän ymmärtämällä, yrityksesi myyntitiimillä on mahdollisuus tarjota potentiaalisille asiakkaille vielä parempaa diiliä.

Keskity näihin:

 • Markkinadataa visualisoivat raportit, joiden avulla voidaan arvioida tuoteryhmiä tiettyjen kategorioiden sisällä
 • Hinnoitteluun liittyvät muutokset ja kilpailijan tuotteiden sijoittuminen hakutuloksissa
 • Tuotteiden UKK:t ja tukeen liittyvät ketjut
 • Omiin voittoihin/häviöihin liittyvät muistiinpanot potentiaalisten asiakkaiden kanssa

Henkilöstöasiat & uusien työntekijöiden palkkaus

Pyri ymmärtämään, ketkä pyörittävät kilpailevaa yritystä.

Lisäksi, mikäli ymmärrät minkälaisia pätevyyksiä tai minkälaista kokemusta omaavia henkilöitä kilpailija pyrkii palkkaamaan, voit helpommin ymmärtää, miksi heidän liiketoimintastrategiansa on tietynlainen ja mihin suuntaan se todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa.

Keskity näihin:

 • Minkälaisia työpaikkoja kilpailijayrityksissä on tällä hetkellä avoinna?
 • Johtoryhmä (Onko kilpailijoidesi johtoryhmissä liikehdintää tai palkkaavatko he mahdollisesti lisää ihmisiä johtoryhmiinsä?)
 • Avoimet työpaikat, joita ei ole onnistuttu täyttämään pitkään aikaan
 • Työntekijöiden ja työnhakijoiden arviot

A photo studio with a fan and a light pink background. When gathering competitive data, you should also focus on marketing campaigns and promotions of your competitor.

Kampanjat & Mainonta

Perehtymällä syvällisemmin kilpailijoidesi mainoskampanjoihin ja tarjouksiin, saat selville minkälaisen viestin avulla he yrittävät houkutella uusia asiakkaita. Kun tämä on selvillä, voit viilata omia markkinointistrategioitasi tiedon mukaan.

Keskity näihin:

 • Kohdeyleisö (Keitä kilpailijasi yrittävät houkutella?)
 • Minkälaisia toimintakehoituksia (CTA) tai laskeutumissivuja he käyttävät
 • Markkinointikanavat

Oletko jo inspiroitunut tekemään analyysiä kilpailijoistasi ja tutustumaan heidän digitaaliseen jalanjälkeensä tarkemmin? Toivottavasti! Emme kuitenkaan ole vielä valmiita! 🤓

, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, mistä kaikkialta (mm. sosiaalinen media, uutismedia, podcastit jne.) Meltwater pystyy seuraamaan mainintoja kilpailijoistasi.

Kilpailija-analyysin eri tyyppejä

Nyt on aika tutustua tarkemmin esimerkkeihin kilpailija-analyyseistä. Esittelemme viisi eri tyyppistä kilpailija-analyysiin.

 • Win/Loss-analyysit
 • Markkinaymmärrystä tarjoavat alustat
 • Strategia-workshopit
 • Ymmärrys kilpailijoiden läsnäolosta eri messuilla
 • Primääri- & sekundääritutkimus

1. Win/Loss-analyysi

Haluatko saada syvällisempää ymmärrystä kilpailijoistasi? Win/Loss-analyysi saattaa olla ratkaisu ongelmiisi. Analyysin tarkoituksena on ymmärtää, miksi yrityksesi voittaa tai häviää diilejä, sekä mitkä tekijät vaikuttavat tähän.

Winn/Loss-analyysin tekemällä ymmärrät, miksi ostajat valitsevat yhden tuotteen toisen sijasta. Kiinnitä huomiota mm.:

 • Myyjien tulos
 • Yrityksen maine
 • Palvelu
 • Tuki
 • Hinnoittelu

2. Markkinaymmärrystä tarjoavat alustat

Markkinaymmärrykseen erikoistuneet alustat tarjoavat sinulle kattavan kuvan kilpailijoistasi. Alustan tarjoama informaatio kustomoidaan ja sovitetaan yrityksesi tarpeiden mukaiseksi ja se auttaa sinua keräämään monipuolisesti kilpailijadataa, kuten:

 • Yritykseen ja sen maantieteelliseen sijaintiin perustuva tieto
 • Rahoituksen saatavuus
 • Hakukone- ja markkinointitrendit

3. Strategia-workshopit

Strategia-workshopit auttavat sinua luomaan pitkän tähtäimen suunnitelmia, jotka auttavat muuttuvilla markkinoilla selviytymisessä. Strategia-workshopeissa osallistujat jaetaan yleensä ryhmiin ja heitä pyydetään identifioimaan ja luomaan tiettyihin skenaarioihin sopivia liiketoimintastrategioita.

Kun workshopit toteutetaan oikein, ne voivat parhaimmillaan auttaa yritystäsi varautumaan erilaisiin tilanteisiin, joita saatat kohdata markkinoilla.

Yksi harjoitus, jota saatat haluta kokeilla, on peli, jossa ennustetaan kilpailijan seuraavia liikkeitä. Sinulle esitetään tietty skenaario markkinoilla, ja tehtävänäsi on pohtia, kuinka kilpailijasi reagoisi tilanteeseen.

Kyseisen harjoituksen tekeminen mahdollistaa ainakin tietyllä tasolla kilpailijoiden strategioihin varautumisen ja voi pienentää epävarmuustekijöitä stressaavien aikojen keskellä.

A trade show with many people. Trade shows are great places to gather competitive intelligence.

4. Ymmärrys kilpailijoiden läsnäolosta eri messuilla

Kaikkea tietoa ei ole mahdollista saada "tavallisen" tutkimuksen avulla. Siispä messut ovat loistava tilaisuuksia päästä käsiksi hyödylliseen kilpailijoita koskevaan tietoon.

Messut kokoavat yhteen tietyn toimialan tärkeimmät yritykset ja verkostoituminen on helppoa. Koska ympäristö on rennompi, kilpailijasi todennäköisesti puhuvat avoimemmin tarjoamistaan tuotteista ja palveluista.

5. Primääri- ja sekundääritutkimus

Kilpailijaymmärrykseen erikoistuneille analyytikoille primääritutkimus tarkoittaa syvähaastatteluja ammattilaisten tai toimiala-asiantuntijoiden kanssa. Päätavoite on saada käyttökelpoista ymmärrystä ja kerätä hyödyllistä tietoa kilpailijakentästä.

Primääritutkimusta voi seurata sekundääritutkimus, joka perustuu julkisista lähteistä kerättyyn tietoon. Sekundääritutkimusta käytetään yleensä vankan perusymmärryksen saavuttamiseksi.

Oletko jo päättänyt, mitkä metodit voisivat toimia parhaiten yrityksellesi? 😎

 A couple is resting in an airport. In the background, you can see planes. Competitive intelligence is used in various industries such as the airline industry, tech startups, etc.

4 esimerkkiä kilpailijoiden analysoinnista

Pelkkä teoria niinkin monimutkaisesta konseptista kuin kilpailija-analyysi ei ole kovinkaan helposti ymmärrettävissä ilman havainnollistavia esimerkkejä.

Seuraavat neljä esimerkkiä demonstroivat, kuinka eri toimialoilla hyödynnetään kilpailija-analyysiä.

1. Ilmailuala

Valitse unelmiesi kohde, lähtö- ja paluupäivät, matkatavaroiden määrä, sitten tarkasta varauksesi tiedot ja viimeistele maksu. Kas näin: olet varannut itsellesi lentolipun.

Tiesitkö kuitenkaan, että lentolippujen varausjärjestelmät ovat yleisesti ottaen hyvä esimerkki kilpailijaymmärryksen keräämiseen liittyvistä resursseista?

Lentoyhtiöt muuttavat ja sopeuttavat lippujensa hintoja jatkuvasti kilpailijadataan perustuen.

Mikäli kilpailijasi esimerkiksi nostaa hintojaan tietyllä reitillä, haluat mitä todennäköisimmin seurata tätä trendiä. Mutta hinnanmuutosta perusteltaessa on tärkeää keskittyä asiakasdataan.

Seuraamalla mitä kuluttajat hakevat, lentoyhtiöt näkevät helposti, mikäli he etsivät toistuvasti tietoa tietystä reitistä. Näin ollen lentoyhtiö voi olla varma, että lipun hintaa voidaan korottaa, koska he voivat olla varmoja, että kuluttajat todella tulevat matkustamaan juuri tiettyinä päivinä.

Kilpailijaymmärryksen keräämisen lisäksi on erittäin tärkeää, että lentoyhtiöt pysyvät ajan hermoilla kaikkiin heidän toimintaansa vaikuttaviin kriiseihin liittyen. Myös uutisten ja sosiaalisen median mainintojen seuraaminen sekä globaalisti että lokaalisti on tärkeää. Jos jotakin tärkeää tapahtuu brändiin liittyen, lentoyhtiöiden tulee reagoida nopeasti. Voidakseen tehdä näin, he tarvitsevat ensiluokkaista kriisinhallintaa.

Esimerkiksi Air-France-KLM luottaa Meltwaterin mediaseurannan ja raportoinnin ratkaisuun.

Asettamalla edistyneitä ja räätälöityjä hakuja tietyistä avainsanoista ja tekemällä niistä jatkuvaa analyysiä, työkalumme mahdollistaa mm. kilpailijoiden tavoittavuuden ymmärtämisen, heidän narratiivinsa seuraamisen sekä keskustelujen äänensävyn ymmärtämisen. Näiden tietojen avulla voit taas määritellä, kuinka paljon kriisi vaikuttaa heidän brändiinsä.

Brändisi mukaiset tekoälyä hyödyntävät raportit ovat vain klikkauksen päässä. Raporttien avulla ymmärrät ansaitun median näkyvyyttä ja saat tärkeää tietoa digitaalisen markkinoinnin strategian hiomista varten.

Katso lyhyt video, joka esittelee mediaseurannan ja raportoinnin työkalumme tärkeimpiä ominaisuuksia.

 

Aika hienoa, eikö?

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää, miten Meltwater voi auttaa tiimiäsi?

2. Sijoittaminen

Toinen hyvä esimerkki kilpailijaymmärryksen hyödyntämisestä on sijoitusalalta.

On selvää, että kaikilla sijoittajilla on pääsy samoihin tilinpäätösraportteihin, tutkimusartikkeleihin, uutisiin, jne.

Mutta ainoastaan he, jotka osaavat hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa analysoimalla dataa oikein, voivat aidosti hyötyä tiedosta.

Esimerkiksi Santander Río -pankki hyödyntää Meltwaterin mediaseurannan ratkaisua ulkoisen datan ymmärtämisessä. Meltwater auttaa heitä huomaamaan helposti huomiotta jäävät asiat sekä ennakoimaan mahdollisia ongelmia, jotka voisivat kasvaa suuremmiksi uhiksi matkan varrella.

Työpäivämme alkavat Meltwaterin mediaseurannan aamuraporteilla. Raporteista ilmenevä sentimentti ja näkyvyyden määrä määrittelevät, mitä teemme seuraavaksi. Käytämme alustalta saatua ymmärrystä sidosryhmillemme viestiessä sekä viestintästrategian laatimisessa.

— Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, Santander Río

Omaa brändiäsi koskevien mediamainintojen seuraamisen lisäksi voit seurata myös mediamainintoja kilpailijoistasi.

3. Teknologia-startupit

Vaikka perinteisillä yrityksillä on yleensä enemmän budjettia ja resursseja, parempaa teknologiaa tarjolla sekä yleensä myös enemmän tarjolla olevaa dataa, siitä huolimatta teknologia-startupit suoriutuvat usein heitä paremmin tietyillä niche-alueilla ja muokkaavat todennäköisemmin markkinoita.

Miten startupit onnistuvat siinä?

Avain menestykseen riippuu kahdesta asiasta:

 • Keskitytään tiettyyn osaan toimialaa
 • Reagoidaan ja sopeudutaan nopeasti kilpailijadatasta saatuun ymmärrykseen, koska startupit ovat pienempiä ja ketterämpiä

Kilpailijaymmärrykseen ja mediaseurantaan erikoistuneet työkalut auttavat startupeja ymmärtämään paremmin heidän sosiaalisen median yleisönsä sitoutumista, julkaisujen tavoittavuutta ja keskustelujen sävyä, mutta myös yleistä keskustelua tärkeimmistä aiheista.

Startupit eivät ole ainoita yrityksiä, jotka ovat huomanneet mediaseurannan ja kilpailijaseurannan edut. Myös suuret globaalit yritykset, kuten Google, ovat huomanneet, että vaikka heillä on paljon omaa dataa, heiltä puuttui silti kokonaisymmärrys keskusteluista, joita käydään heille tärkeistä aiheista.

Meltwaterin mediaseurannan ratkaisun implementoinnin jälkeen, he pystyivät analysoimaan tärkeitä sosiaalisen median mittareita (sekä omia että kilpailijoiden) entistä paremmin.

Ensinnäkin, Meltwaterin työkalun ansiosta saamme dataa tavoittavuudesta, sitoutuneisuudesta sekä sentimentistä. Emme ole vain kiinnostuneita tietämään, kuinka omat julkaisumme suoriutuvat, mutta haluamme ymmärtää keskustelua laajemmalla mittakaavalla. Toiseksi, automaation ansiosta voimme viedä Meltwaterin dataa omiin sisäisiin dashboardeihimme, mikä on meille todella arvokasta ajankäytön näkökulmasta.

— Katie Miller, Program Manager, The Cloud Developer Relations Team (Google)

A football player kicking a ball. CI is also often used in sport analytics. Some football teams overcome financial disadvantages and outperform competitors because they are very successful in collecting competitive data and distributing this information among the executive level.

4. Urheilu

Myös urheilualalla hyödynnetään menestyksekkäästi kilpailijaymmärrystä kolmen eri strategian avulla.

 1. Tulkitse kilpailijadataa
 2. Prosessoi ja analysoi kerättyä dataa
 3. Jaa kerättyä ymmärrystä tehokkaasti

Katsotaan jalkapalloon liittyvä esimerkki. Suositut joukkueet, kuten Sevilla FC suoriutuvat vuosittain budjetoitua paremmin, koska he ovat mestareita keräämään uudenlaista dataa ja tekemään erilaisia analyysejä.

Heistä on kaiken lisäksi tullut mestareita tiedon jakamisen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto on aina kaikkien relevanttien sidosryhmien, kuten johtoryhmän, saatavilla.

Näin Meltwater auttaa yritystäsi pysymään aina askeleen edellä kilpailijoita

Tähän mennessä sinulla on toivottavasti selkeämpi kuva siitä, mitä kilpailijoiden analysointi on, ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi. Jotta voit siirtää opit käytännön tasolle, tarvitset siihen oikeanlaisen työkalun.

Meltwaterin kilpailija-analytiikan ratkaisu tarjoaa kaiken, mitä tarvitset hyödyntääksesi kilpailijaymmärrystä yrityksessäsi.

You can see a screenshot of the Meltwater competitive intelligence platform. It offers various features enabling you to monitor your competitors and adapt your business strategy in accordance with the industry trends.

Yhtenäiset kuukausittaiset raportit markkinoijille: Saa kattava näkymä yrityksesi asemasta tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna, sekä ymmärrystä, jota et saa pelkistä yrityksen talousluvuista.

Tekoälyä hyödyntävää analytiikkaa: Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia heti, kun jotain yrityksellesi strategisesti tärkeää tapahtuu. Reagoi tapahtumiin nopeasti.

Huippuluokan raportointia: Arvioi maksettujen mediakampanjoiden vaikutusta, tarkkaile asiakkaiden reaktioita kilpailijoidesi strategioihin, analysoi nettisivuliikennettä ja tuotearvosteluja. Keräämällä tämänlaista dataa, voit optimoida markkinointistrategiaasi jatkuvasti.

Kilpailijoiden benchmarkkaukseen tarvittavat mallit: Vertaile kilpailijoidesi sosiaalisen median aktiivisuutta mm. Instagramissa tai Facebookissa. Analysoi mm. yleisön kasvua, sitoutumisen astetta, viestien sisältöjä tai parhaiten menestyneitä julkaisuja.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Täytä vain yhteystietosi alle kuullaksesi, miten kilpailijoiden analysointiin erikoistunut alustamme auttaa yritystäsi erottautumaan kilpailijoista! 👇

Loading...