Siirry sisältöön
logo
Kansio business intellicenceä varten

Miten business intelligence voi vauhdittaa yritystoimintaasi?


Meltwater

Apr 28, 2022

Big datassa piilee suuri potentiaali. IDC:n mukaan yritykset käyttivät pelkästään vuonna 2021 215 miljardia dollaria big data- ja business intelligence -ratkaisuihin. Tämä merkitsee 10 prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna. Myös data-analytiikan ja business intelligence (BI eli liiketoimintatieto) -alan työpaikkojen kasvu on voimakasta. On selvää, että tulevaisuus perustuu vahvasti dataan. Mutta kaikki datan tuoma hyöty ja voima merkkaavat hyvin vähän, ellet pysty vastaamaan yhteen kysymykseen: Mitä dataan perustuva äly voi antaa yrityksellesi?

Pylväsdiagrammi liiketoimintatiedosta ja analytiikasta ohjelmistosovellusmarkkinoilta maailmanlaajuisesti.

Teoreettinen ymmärrys liiketoimintatiedon (BI) edistämisestä on yksi asia. BI-työkalujen käyttöönotto ja tulosten aikaansaaminen on toinen.

Liian monet organisaatiot eivät onnistu hyödyntämään liiketoimintatietoja onnistuneesti toimintojensa muuttamiseksi. BI-datan tehokkuus voi kärsiä seuraavista syistä:

 • Oikeiden henkilöiden osallistuminen päätöksentekoprosessiin ei onnistu.
 • BI-ohjelmistossa on rajoituksia
 • Käyttöönottoprosessit ovat huonoja

On siis aika korjata tilanne. Seuraavassa tarkastellaan BI:tä lähemmin ja kerrotaan, miten voit varmistaa, että se otetaan käyttöön laajasti, ja että siitä on hyötyä kaikille käyttäjille.

Sisällysluettelo

Business Intelligence -määritelmä: Mitä on Business Intelligence?

Aloitetaan selventämällä asiaa. Ensinnäkin, mikä on Business Intelligencen määritelmä? Business Intelligence eli BI tarkoittaa ohjelmistoa, joka muuttaa datan käyttökelpoisiksi havainnoiksi. Tiedon ymmärtämiseksi se käyttää:

 • Datankeruuvälineitä
 • Liiketoiminta-analytiikkaa
 • Datan visualisointia
 • Organisoitua datavarastoa

Kun keräät datan selkeäksi kokonaisuudeksi, voit tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä todellisten tietojen pohjalta, mikä taas on tiedolla johtamisen a ja o.

Mitä on liiketoiminta-analytiikka?

Mitä sitten on liiketoiminta-analytiikka? Tässä on hieman päällekkäisyyttä. Liiketoiminta-analytiikassa käytetään aikaisempia tietoja mahdollisten trendien ja mallien tunnistamiseen, mikä auttaa yrityksiä tekemään ennusteita tulevaisuutta varten.

Helppo tapa ajatella asiaa on, että liiketoiminta-analytiikka on pieni osa BI:tä. Molemmat ovat tärkeitä, erityisesti dataan perustuvan päätöksenteon kannalta. Molemmat voivat toimia yhdessä parempien liiketoimintatulosten saavuttamiseksi.

Miksi BI-raportointi ja liiketoimintatiedot ovat tärkeitä yrityksille?

Kaksi kolleegaa keskustelemassa.

Kuvittele, että olet ostamassa uutta autoa. Menet autokauppaan ja huomaat, että varastossa on useita samanmallisia autoja. Päällisin puolin ne kaikki näyttävät samalta, paitsi väri. Mutta kun olet ostanut yhden, huomaat, että se oli itse asiassa vuotta vanhempi kuin muut varastossa olleet autot, ja sillä oli ajettu tuhansia kilometrejä enemmän kuin muilla. Ostamasi auto oli myös ollut aiemmin onnettomuudessa, mutta se maksaa silti saman verran kuin uudemmat autot.

Jos olisit tutustunut paremmin siihen, mitä olit ostamassa, olisit saattanut tehdä erilaisen valinnan. Koska kaikki autot maksoivat tässä esimerkissä saman verran, olisit voinut saada enemmän vastinetta hankkimalla uudemman, vähemmän ajetun ja paremmassa kunnossa olevan mallin. BI ja analytiikka toimivat samalla tavalla. Ne tarjoavat käyttäjille dataa, jonka he ovat saattaneet jättää huomiotta tai jonka eivät ehkä tiedä olevan saatavilla. Näiden tietojen avulla käyttäjät voivat parantaa liiketoimintaa ja dataan perustuvaa päätöksentekoa.

On selvää, että BI ei kerro yrityksille, mitä niiden pitäisi tehdä tai mitä tapahtuu, jos yritykset tekevät tiettyjä päätöksiä. Arvo on siinä, että se tarjoaa yritysjohtajille yksinkertaisempaa dataa, joka liittyy tiettyyn liiketoiminta-alueeseen. Se auttaa poistamaan osan arvailusta, joka liittyy loputtomaan määrään "mitä jos" -kysymyksiä. Se virtaviivaistaa eri tietokokonaisuuksien etsimistä ja yhdistämistä päätöksenteon nopeuttamiseksi.

Miten yritykset käyttävät BI-ohjelmistoja?

Henkilö kirjoittamassa tietokoneella.

Business Intelligence -ohjelmistot kuulostavat teoriassa hyödyllisiltä. Todellisuudessa sovellusmahdollisuudet ovat lähes loputtomat. Esimerkiksi vähittäiskauppa tai logistiikkayritys voi käyttää BI:tä ennakointitarkoituksiin. Tekoäly on hyödyllistä toimitusketjun riskien tunnistamisessa, ja se voi auttaa yrityksiä suunnittelemaan yllättäviä kysyntäpiikkejä tai kuljetusten viivästymisiä.

Myyntitiimit käyttävät usein BI-alustaa visualisoidakseen myyntiputkensa ja nähdäkseen reaaliaikaisesti, missä kaikki heidän diilinsä ovat. Otetaan esimerkiksi Meltwaterin asiakas AxiaOrigin. Tämä konsulttiyritys on erikoistunut parhaan datan havaitsemiseen ja analysointiin, ja se keskittyy erityisesti käyttämättömään dataan, joista sen asiakkaiden on vaikea saada arvoa irti. Suuri osa sen työstä on asiakaskohtaista, joten joustava ratkaisu, joka pystyy vastaamaan monenlaisiin pyyntöihin, on ratkaisevan tärkeä. AxiaOrigin voi tutkia suuria määriä raakadataa ilman manuaalista datan louhintaa ja havaintojen valitsemista. Ja se kaikki on mahdollista tekoälyyn perustuvien liiketoimintatiedustelu- ja analyysityökalujemme ansiosta.

Toinen yleinen käyttötapaus on tulevien trendien ennustaminen, ja juuri näin Fund for Peace käyttää Meltwateria. Tämä voittoa tavoittelematon järjestö työskentelee konfliktien ehkäisemiseksi. Se luottaa helppokäyttöiseen BI:hen seuratakseen trendejä ja saadakseen varhaisia varoituksia mahdollisista konflikteista. Tämän ennakoivan lähestymistavan ansiosta järjestö voi reagoida nopeasti eskaloituviin tilanteisiin. Helposti ymmärrettävän, kokonaisvaltaisen ratkaisun käyttö vähentää tapahtumien tutkimiseen ja seurantaan kuluvaa aikaa, mikä on rikastuttanut järjestön dataa entisestään.

BI-raportointia voidaan hyödyntää monella tavalla:

 • Trendien havaitsemiseen
 • Kilpailijoiden vertailuanalyysiin
 • Myynnin ja voiton lisäämiseen
 • Toimintojen optimointiin
 • Ongelmien tai kysymysten selvittämiseen
 • Suorituskykyyn
 • Tulevien suuntausten ja menestyksen ennustamiseen
 • Asiakasymmärrykseen

Kun BI-raportointia käytetään sen tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti, se voi auttaa parantamaan lähes kaikkia liiketoimintasi osa-alueita.

Millaisia Business Intelligence -työkaluja sinun pitäisi käyttää?

Oikeiden BI-työkalujen avulla voit siirtyä teoreettisista hyödyistä konkreettiseen arvoon. Jotta voit tehdä tämän harppauksen, sinun on ensin tutkittava BI-ratkaisujen valinta- ja käyttöönottovaihtoehdot.

BI-työkalujen tyypit

Käsi osoittamassa kaavioihin ja diagrammeihin läpinäkyvällä näytöllä.

BI-markkinoilla on erilaisia työkaluja ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat mm:

 • Dashboardit
 • Tietojen visualisointityökalut
 • Raportointiominaisuudet
 • Datan louhinta
 • ETL (extract transfer load)
 • OLAP (online analytical processing)

Yleisimpiä ovat dashboardit ja visualisointityökalut. Työkaluja voidaan mukauttaa näyttämään tietyntyyppisiä faktoja. Niitä käytetään useimmiten silloin, kun yritysjohtajien on päästävä käsiksi tiettyihin tietoihin jatkuvaluonteisesti. Visualisointityökalut muuttavat tiedot visuaalisiksi kuviksi tai malleiksi tiedon käsittelyn helpottamiseksi.

Kaikki edellä mainitut voidaan jakaa kahteen ryhmään. On "klassinen" BI, joka keskittyy vain talon sisäisiin liiketoimintatietoihin. Ja sitten on "moderni" BI, jossa otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset tiedot eri lähteistä. Moderni BI tarjoaa lisäetuja tietokokonaisuuksien täydentämiseen ja rikastamiseen, mikä mahdollistaa nopeamman ja helpomman analysoinnin.

Nykypäivän BI-ratkaisut ovat suurelta osin pilvipohjaisia ohjelmistoja palveluna (vaikka jotkut ovat edelleen paikallisia). Ne kattavat monenlaisia ominaisuuksia ja toimintoja. Teholtaan ne ovat enterprise-tasoa. Mutta myös ei-tekniset käyttäjät voivat hyötyä monien BI-sovellusten lähestymistavasta. Omien data-analyytikkojen tai datatieteilijöiden tiimin olemassaolo on hienoa, mutta sitä ei enää tarvita BI:n käyttöönotossa.

Business Intelligence – enemmän kuin pelkkää sopivien työkalujen valintaa

Kuva henkilöstä hymyilemässä kesken kokouksen kollegoiden kanssa.

BI-ratkaisut eivät ole vain ohjelmistojen ja työkalujen valintaa. Tässä monet yritykset menevät pieleen. Et voi yksinkertaisesti "ratkaista" liiketoimintasi haasteita pelkkien työkalujen avulla. Sinun on otettava huomioon myös muita näkökohtia, jotka ovat tärkeässä asemassa BI:n toteutuksen kanssa.

Ensinnäkin yritysten on luotava oikea kulttuuri. Teknologia itsessään ei riitä, jos sitä käyttävät ihmiset eivät saa siitä selvää. Henkilöstö, jolla on valtuudet tehdä päätöksiä ja joka osaa kysyä oikeita kysymyksiä, soveltuu erinomaisesti BI:n käyttöön. He ovat yleensä taitavia löytämään johdonmukaisuuksia esimerkiksi myyntidatasta tai sosiaalisen median maininnoista. He näkevät BI-ratkaisun myös muuna kuin pelkkänä työkaluna. He näkevät sen arvokkaana tapana tutkia, miten aiemmat toimet ovat johtaneet tuloksiin, ja ennustaa paremmin tulevien toimien tuloksia.

Yritykset tarvitsevat myös hyväksyntää ylhäältä alaspäin. BI-ohjelmisto ei ole vain kertaluonteinen toimenpide. Päinvastoin, arvo kasvaa ajan mittaan, kun sillä kerätään tietoa syvempien ja luotettavampien havaintojen tekemiseksi. Tämän vuoksi älä odota BI-ratkaisuilta ihmeitä yhdessä yössä, äläkä yritä ottaa niitä käyttöön nopeasti. Mikäli näin on tehty, se tarkoittaa useimmiten sitä, että joitakin organisaation näkökohtia ei ole otettu huomioon. Käyttöönottokonsultin avulla voidaan korjata näitä pieniä ongelmia, jotka voisivat lopulta kaataa BI-ohjelman. He tekevät kiperiä kysymyksiä lyhyen aikavälin tavoitteiden ja pitkän aikavälin arvon saavuttamiseksi.

BI-ohjelmistoon syötettävä data vaikuttaa myös osaltaan menestykseen. Sinun on otettava huomioon jäsennellyt ja jäsentelemättömät datalähteet, jotta voit mitata asiakkaiden mielipiteitä ja suhteuttaa ne muihin tietoihin. Tästä on tulossa entistä tärkeämpää, kun asiakkaat kommunikoivat yritysten kanssa useiden eri kanavien kautta. Tietojen tulisi myös olla peräisin varmennetuista ja luotettavista lähteistä, jotta niiden eheys säilyy ja BI:n kaikki hyödyt voidaan ottaa käyttöön.

Organisaatioiden on myös asetettava BI-järjestelmälleen erityiset tavoitteet. Tavoitteiden luominen varmistaa, että yritykset keräävät ja analysoivat oikeaa dataa. Todennäköisesti käytössäsi on yhdistelmä mittareita, jotka liittyvät asiakastyytyväisyyteen, myyntiin ja sisäisten käyttäjien hyväksymiseen. BI-järjestelmän on oltava joustava ja muokattavissa, jotta se voi taipua eri tavoitteisiin ja prioriteetteihin.

Miten Meltwater voi auttaa Business Intelligence- ja Business Analytics -ohjelmistojen kanssa?

BI-järjestelmät ovat kehittyneet paljon ensimmäisistä versioistaan, ja yhä useammat päättäjät voivat hyödyntää niiden hyötyjä. Meltwater auttaa yrityksiä laajentamaan sisäisen ja ulkoisen datan arvoa ilman, että niiden tarvitsee hankkia BI-kurssia tai datatieteen tutkintoa.

Kattava data-analytiikan alustamme käyttää tekoälyä ja koneoppimista tietojen ja havaintojen poimimiseen erilaisista online- ja offline-kanavista. Olemme suunnitelleet ratkaisuja, jotka ovat käyttökelpoisia sosiaalisen median hallinnasta kilpailijavertailuun ja markkinatutkimukseen sekä muihin tehtäviin. Lisäksi ne tarjoavat käyttökelpoisia, reaaliaikaisia havaintoja koko yritykselle.

Kiinnostuitko ratkaisuistamme? Saat lisätietoja, kun varaat ajan esittelyyn. 👇

Loading...