Siirry sisältöön
logo
Jokaiselle asiakaspolulle on tavoite ja tämä kuva suuresta karttamerkistä symboloi sitä tavoitetta

Opas asiakaspolkuun: Miten visualisoida asiakaspolku?


Meltwater

Aug 23, 2022

View All

Brändien on päästävä asiakkaidensa ajatuksiin kiinni, jotta ne osaavat luoda heille oikeanlaisia kokemuksia. Kun tiedät, mitä asiakkaasi tarvitsevat ja haluavat, voit päättää, mitä tuotteita myydä, miten ja milloin viestiä ja mitä tietoa jakaa, jotta he voivat tehdä helpommin päätöksiä. Asiakaspolkukartta organisoi tämän prosessin, jotta voit helpommin päättää, miten auttaa asiakkaita polun eri vaiheissa.

Digitaalinen asiakaspolku kuvaa kuluttajan polkua kaikkien päätöksentekoa helpottavien tuote-, brändi- ja yritykseen liittyvien kysymysten kautta. Tätä prosessia kutsutaan poluksi, koska kuluttajat tarkastelevat tuotetta tai tuotemerkkiä yleensä useita kertoja ennen kuin päättävät ryhtyä varsinaisiin toimenpiteisiin. He voivat myös kulkea eri vaiheiden läpi sekä eteen- että taaksepäin eri ärsykkeiden ja tietolähteiden vaikutuksesta.

Jotta digitaalinen asiakaspolku voisi olla menestyksekäs, sinun on ensin ymmärrettävä selkeästi kaikki siihen liittyvät osatekijät. Näihin kuuluvat kohderyhmä, asiakkaiden käyttäytyminen, optimaaliset viestintäkanavat ja käytettävät sisältömuodot sekä ennen kaikkea käyttäjän aikomukset polun kussakin vaiheessa.

Sukelletaanpa asiakaspolun viitekehykseen ja prosessin optimointiin luomalla asiakaspolkukartta ja käyttämällä mittareita, joilla on merkitystä asiakaspolun analysoinnissa.

Sisällysluettelo

Mikä on asiakaspolku?

Asiakaspolku (eng. customer journey) on kaikkien niiden vaiheiden ja tunteiden yhteenveto, jotka asiakkaasi on kokenut ennen ja jälkeen ostoksen. Nämä vaiheet on usein merkitty kosketuspisteillä, eli hetkillä, jolloin asiakas on jollain tavalla vuorovaikutuksessa brändisi kanssa.

Asiakaspolut ovat merkityksellisiä mille tahansa yritykselle riippumatta siitä, mitä tuotetta tai palvelua se myy.

Asiakaspolku voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

 • B2C-asiakaspolku: Olet muuttanut kaupunkiin ja tarvitset uusia säähän sopivia vaatteita. Selaat Instagramia ja näet mainoksen, jota klikkaat. Päätät olla ostamatta mitään, mutta liityt kyseisen yrityksen sähköpostilistalle. Saatuasi sähköpostikupongin menet sivustolle ostamaan vihdoin sen tuotteen, joka alun perin kiinnitti huomiosi.
 • B2B-asiakaspolku: Tarvitset uuden ohjelmiston PR-tiimillesi. Googletat vaihtoehtoja, näet parhaat tulokset ja klikkaat "G2 Crowd" -yrityksen raporttiin. Löydät arvosteluja joistakin vaihtoehdoista ja siirryt suoraan niiden verkkosivustoille varataksesi esittelyn. Budjettirajoitusten vuoksi odotat muutaman kuukauden ja ostat lopulta parhaan vaihtoehdon.

Tämä saattaa kuulostaa kirjallisesti suhteellisen suoraviivaiselta, mutta prosessin seuraaminen ei useinkaan ole niin yksinkertaista.

Miksi asiakaspolku on tärkeä?

Myynti- ja markkinointitiimit eivät ole ainoita osastoja yrityksessäsi, joiden pitäisi aktiivisesti käyttää asiakaspolkua liiketoiminnan ohjaamiseen.

Asiakaspolkukartat ovat myös välttämätön viestintäväline monista eri syistä. Ne auttavat sinua:

 1. Kohdistamaan pyrkimyksesi: PR- ja viestintäammattilaisten on ymmärrettävä, miten he voivat tavoittaa yrityksensä kohdeyleisön tehokkaasti. Budjetit ovat usein tiukkoja, ja jokaisen toimen on tuotettava todistettu ROI. Jos viestinnän ammattilaiset jatkavat sellaisille julkaisuille pitchaamista, joita heidän ihanneasiakkaansa eivät oikeasti lue, tuhlaat vain resursseja tai aikaa, kun pitchaat huippujulkaisuille ruokkiaksesi asiakkaasi egoa.
 2. Löytämään sisältöideoita: Vastuullisten viestintätoimien tulisi pitää asiakkaiden tarpeet ja kipupisteet mielessä. Kun viestintätiimisi on perehtynyt asiakkaan kokemuksiin, voit helpommin tunnistaa parhaat tarinat, joita kannattaa jatkaa.
 3. Mahdollistamaan osastojen välisen yhteistyön: Yrityksesi kaikki asiakkaita palvelevat tai asiakkaisiin keskittyvät osastot (eli luultavasti kaikki) voivat hyötyä asiakaspolkukartan jostakin versiosta. Erityisesti viestinnän osalta markkinointi- ja myyntitiimisi ovat todennäköisesti luomassa resursseja, jotka auttavat asiakkaita siirtymään polun varrella ja markkinoinnissa. Viestintätiimien on tiedettävä näistä resursseista varmistaakseen, etteivät ne aiheuta päällekkäisyyttä, ja otettava johtoasema niiden käyttämisessä, jotta voidaan varmistaa enemmän taustalinkkejä yrityksen verkkosivuille sekä haastatteluja aiemmin määritellyissä keskeisissä julkaisuissa.

Miltä digitaalinen asiakaspolku näyttää?

Asiakaspolkukartta

Kun brändit määrittelevät, miltä asiakkaan verkossa käyty asiakaspolku näyttää, niiden olisi pyrittävä ottamaan huomioon kaikki mahdollisuudet. Samaan määränpäähän johtavia polkuja on valtavasti, eivätkä kaikki polut ole lineaarisia.

Oletetaan, että haluat ostaa uudet kuulokkeet. Saatat ensin ajatella, miten ja milloin aiot käyttää kuulokkeita. Haluatko esimerkiksi, että kuulokkeet voidaan liittää mobiililaitteeseen? Jos näin on, tukeeko mobiililaitteesi kiinteää yhteyttä vai tarvitsetko Bluetooth-kuulokkeet?

Tämän jälkeen voit tehdä yksinkertaisen Google-haun saadaksesi käsityksen saatavilla olevista malleista, tuotemerkeistä, väreistä ja hinnoista. Sen jälkeen voit karsia vaihtoehtoja, katsoa tuotevideoita ja tutustua muiden käyttäjien tuotearvioihin ennen ostopäätöstä. Jotkut jopa etsivät kuponkikoodeja tai alennuksia ennen ostopaikan valintaa.

Näetkö kuinka monta eri toimenpidettä kuluttaja voi tehdä ennen kuulokkeiden valintaa? Tämä lähestymistapa pätee lähes kaikkiin tuotteisiin, joita asiakkaasi ostavat verkosta. He saattavat tehdä kyseiset toimet tässä järjestyksessä, mutta eivät välttämättä. He saattavat käydä läpi myös muita vaiheita.

Brändinä sinun tehtäväsi on oppia lisää kuluttajien käyttäytymisestä ja vaiheista, joita asiakkaasi tekevät tehdessään ostopäätöksiä. Tässä kohtaa asiakaspolkua määrittelevät työkalut, kuten Meltwater, voivat tuoda lisäarvoa strategiaasi.

Asiakaspolkumalli selitettynä

Ennen kuin keskustelemme vinkeistä, jotka auttavat optimoimaan digitaalista asiakaspolkua, käydään ensin lyhyesti läpi siihen liittyvät vaiheet.

Kuva asiakaspolun eri vaiheista

1. Tietoisuus

Asiakaspolun ensimmäisessä vaiheessa (tietoisuus) käyttäjä tiedostaa tarpeen tai halun. Joskus hän tulee tähän oivallukseen itsestään (esim. kuulokkeet hajoavat). Joskus brändi esittelee ongelman, jota käyttäjä ei tiennyt omaavansa.

2. Harkinta

Tässä polun vaiheessa henkilö etsii aktiivisesti vaihtoehtoja. Toista vaihetta määrittää käyttäjän aikomus kerätä kaikki asiaan kuuluva tieto hyvän päätöksen tekemiseksi. Käyttäjällä on kaikki perustiedot aiheesta jo vaiheessa yksi. Harkinta-/arviointivaiheessa on kyse vaihtoehtojen rajaamisesta ja vertailusta.

3. Ostaminen

Tässä vaiheessa käyttäjä on valmis tekemään päätöksen. Asiakaspolun kaupantekovaiheessa on tärkeää pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina, jotta asiakas ei kuormitu ja siten estä kauppaa toteutumasta.

Tässä vaiheessa B2B-asiakkaan digitaalista matkaa tapahtuu "toinen totuuden hetki". Toinen totuuden hetki tarkoittaa asiakkaan kokemusta yrityksestä, jota hän harkitsee sen jälkeen, kun hän on tullut tietoiseksi asiasta. Tämä voi tapahtua sekä ennen tuotteen ostamista, esimerkiksi käytännön esittelyssä televisiossa, mutta se voi tapahtua myös oston jälkeen. Tämä on yleensä tyypillistä nykyajan verkko-ostoksissa, jolloin asiakas kokee tuotteen todella vasta sen saapumisen jälkeen.

Toinen totuuden hetki, joka tapahtuu ennen ostoa, vaikuttaa enemmän siihen, maksaako asiakas palvelusta tai tuotteesta. Toisaalta totuuden hetki, joka tapahtuu oston jälkeen, vaikuttaa enemmän asiakkaan tyytyväisyyteen ja jatkuvaan suhteeseen brändin kanssa, mikä taas vaikuttaa maineeseen.

4. Asiakaskokemus ja sitoutuminen

Tässä syklin vaiheessa kahdensuuntainen keskustelu on avainasemassa. Asiakkaat ja potentiaaliset liidit on pidettävä "lämpiminä". Vaikka liidit eivät vastaisikaan myöhempiin toimiin, heihin voi aina ottaa uudelleen yhteyttä.

5. Asiakasuskollisuus

Mitä tapahtuu oston jälkeen? Asiakaspolku tulisi nähdä renkaana - se, että transaktio on suoritettu, ei tarkoita, että peli on ohi. Ostoksen yhteydessä saattaa esimerkiksi ilmaantua lisätarpeita, kuten korjauspalveluja tai päivityksiä.

Mikä on asiakaspolkukartta?

Jokainen asiakaspolkukartta on suunniteltu auttamaan käyttäjiä löytämään tiensä tiettyyn paikkaan. Yritysmaailmassa asiakaspolkukartta täyttää saman tarkoituksen. Asiakkaiden opastamisen sijaan se toimii kuitenkin brändien suunnitelmana, jonka avulla ne voivat ymmärtää paremmin asiakkaan ostokokemusta.

Asiakaspolkukartta voidaan määritellä visuaaliseksi esitykseksi siitä, miten asiakkaat löytävät ja ostavat tuotteita. Siinä esitetään kaikki mahdolliset toimet, joita asiakas voi tehdä päätöksen tekemiseksi.

Asiakaspolun muodostavat muun muassa seuraavat seikat:

 • Asiakkaan ostomatkan 5 vaihetta
 • Asiakkaan aikomukset ja motiivit
 • Erimielisyydet
 • Tiedotuskanavat
 • Kaikki muut asiakkaiden ja brändin väliset kosketuspisteet

Kun kaikki nämä asiat asetetaan yhdelle kartalle, yritysten omistajien ja brändien on helpompi nähdä niiden väliset yhteydet. Ymmärtämällä asiakkaidesi kulkemat polut sekä kosketuspisteiden ja toimenpiteiden väliset suhteet brändit voivat parantaa näitä polkuja optimaalisten tulosten luomiseksi.

Diagrammi asiakaspolun mallista sisältäen eri kosketuspisteitä

Keitä asiakaspolkukartta seuraa?

Asiakaspolkukartat toimivat kaikentyyppisissä asiakaskosketuspisteissä, olipa kyseessä sitten b2b tai b2c brändi.

Käyttäjäpolun kartoituksessa on kuitenkin ero, kun palvelet yritysasiakkaita vs. kuluttajia vs. kertaluonteisia asiakkaita.

Yritysasiakkaan (client) määritelmä

Henkilö, joka odottaa yritykseltä ammatillista tukea ja/tai neuvontaa, kuten usein ammatillisten palvelujen tarjoajat, esimerkiksi asianajajat, veroalan ammattilaiset ja rahoituslaitokset.

Englanninkielisiä termejä "customer" ja “client" käytetään usein toistensa synonyymeina, mutta termit eroavat toisistaan siinä, missä vaiheessa ostoprosessia asiakas on. Sanan "client" käyttö viittaa ostajan ja yrityksen väliseen pitkäaikaiseen suhteeseen. Pitkäaikaiset asiakkaat saavat tyypillisesti yritykseltä jatkuvaa neuvontaa tai tuote- ja palvelusuosituksia. Tämä ei päde satunnaisiin asiakkaisiin, jotka tyypillisesti tekevät vain kertaluonteisia ostoksia. Suhde saattaa päättyä, kun he suorittavat ostoksen.

Kertaluonteisen asiakkaan (customer) määritelmä

Henkilö, joka ostaa yritykseltä tavaroita ja palveluja joko henkilökohtaiseen tai ammatilliseen käyttöön.

Asiakasluokituksella on merkitystä, koska prioriteetit voivat vaikuttaa asiakkaiden arvoihin. Esimerkiksi loppukäyttäjän, joka ostaa jotain yritykselle, on ehkä otettava huomioon muutakin kuin henkilökohtaiset mieltymyksensä. Ostopolku on yleensä pidempi, siihen osallistuu useampia päätöksentekijöitä, ja päätös voi vaikuttaa koko yritykseen.

Myös se, mitä asiakas on ostamassa, voi osoittaa, kuinka paljon tietoa ja kuinka monta kosketuspistettä hän tarvitsee päätöksen tekemiseen. Esimerkiksi uunin valitseminen kotiin on paljon kalliimpi investointi kuin uuden hyllyn valitseminen. Asiakkaat tarvitsevat uunin valintaa varten runsaasti tietoa valmistajalta, vertailevat todennäköisesti monia vaihtoehtoja ja tuotemerkkejä ja lukevat paljon arvosteluja.

Vinkki: Lue yleisimmistä asiakastyypeistä ja opettele, miten heitä kannattaa lähestyä.

Kuluttajan määritelmä: Mikä on kuluttaja?

Henkilö, joka ostaa tavaroita ja palveluja henkilökohtaiseen käyttöön, yleensä toistuvassa syklissä, jossa tuotteita kulutetaan ja täydennetään jatkuvasti.

Kuluttajan ostoprosessi näyttää ja toimii eri tavalla kuin asiakkaan ostoprosessi, koska tuotteet ovat yleensä edullisia eikä niitä ole tarkoitettu kestämään ikuisesti. Esimerkkejä kuluttajaostoista ovat hammastahna, ruoka, kotitaloustavarat ja vaatteet. "Oikean" päätöksen tekemisen panokset ovat pienet eivätkä ne useinkaan vaadi paljon tutkimusta ja vertailuostoksia ennen ostopäätöstä.

Yritysasiakas vs. kuluttaja vs. kertaluonteinen asiakas käyttäjäpolun kartoituksen aikana

Kertaluonteinen asiakas vs. kuluttaja -eron tuntemisella on merkitystä, kun päästään sisälle asiakaspolkuun. Kun tiedät, millaiselle asiakkaalle myyt, voit ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan ja prioriteettejaan. Brändit voivat ennakoida lyhyempiä tai pidempiä ostopolkuja, tarjota tarpeeksi hyödyllisiä resursseja ja toteuttaa tehokkaampaa, ennakoivaa yhteydenpitoa, jotta ostajat voidaan lähettää seuraavaan vaiheeseen.

Asiakaspolkukarttojen tyypit

Ostajat aloittavat matkansa eri paikoista. Edelliseen esimerkkiin lisättynä ostajalla, jolla ei ole koskaan ollut kuulokkeita, voi olla enemmän selvitettävää kuin henkilöllä, joka yrittää korvata hiljattain rikkoutuneet suosikkikuulokkeensa. Henkilö, joka on löytänyt mieleisensä kuulokkeet, saattaa olla jo merkkiuskollinen, mikä voi nopeuttaa käyttäjän polkua.

Niin kuin on olemassa erityyppisiä asiakkaita, on olemassa myös erityyppisiä asiakaspolkukarttoja.

Tarkastelkaamme neljää esimerkkiä asiakaspolkukartoista:

1. Nykytilaa kuvaava asiakaspolkukartta

Henkilö seisomassa keltaisen ympyrän sisällä

Nykytilan asiakaspolkukartta on yleisimmin käytetty, ja hyvästä syystä. Yhä useammat organisaatiot pyrkivät muuttumaan asiakaskeskeisiksi, ei pelkästään eettisestä näkökulmasta vaan myös sen liiketoiminnalle tuottaman arvon vuoksi. Data osoittaa, että seitsemän kuluttajaa kymmenestä on käyttänyt enemmän rahaa yrityksessä, joka tarjoaa erinomaista asiakaspalvelua. Asiakkaat ovat valmiita käyttämään jopa 17 prosenttia enemmän rahaa, jos se tarkoittaa parempaa palvelukokemusta.

Nykytilaa kuvaava asiakaspolkukartta auttaa yrityksiä muuttumaan entistä asiakaskeskeisemmiksi tunnistamalla, miten asiakkaat tällä hetkellä ajattelevat ja tuntevat ollessaan vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Kartassa hahmotellaan, mitä toimia asiakkaasi tekevät tällä hetkellä ja miten he ovat vuorovaikutuksessa brändisi kanssa, jotta voidaan tunnistaa riskit ja parannusmahdollisuudet.

2. Arkielämää kuvaava asiakaspolkukartta

Asiakkaan arkielämää

Samanlainen kuin nykytilakartta, arkielämää kuvaava kartta laajentaa käyttäjäkokemuksen koskemaan kaikkia ihmisen elämän osa-alueita, ei vain vuorovaikutusta tietyn brändin kanssa. Tämä kartta antaa sinulle paljon laajemman kuvan asiakkaidesi tarpeista, tottumuksista ja kipupisteistä. Esimerkiksi, herääkö asiakkaasi ja tarkistaa Facebookin aamulla? Tekeekö hän töissä pitkiä päiviä ja arvostaako hän mukavuutta ja ajan säästöä? Viettääkö hän paljon aikaa katsellen televisiota, asioimalla verkossa tai tekemällä projekteja?

Tämäntyyppinen kartta on hyödyllisin tuotemerkeille, jotka tarjoavat ratkaisuja ennen kuin asiakas tajuaa omaavansa ongelman, joka kaipaa ratkaisua.

3. Tulevaisuuden tilan asiakaspolkukartta

Henkilö käyttämässä kiikareita

Tulevaisuuden tilan asiakaspolkukartta luo ihanteellisen kuvan siitä, millainen asiakkaan lopullisen polun tulisi olla. Siinä otetaan huomioon nykyinen polku, "kitkaa" aiheuttavat alueet ja muut yksityiskohdat, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa, virtaviivaistaa ja parantaa heidän kokemustaan.

Tämäntyyppinen kartta on hyödyllinen asiakkaiden tarpeiden ennakoinnissa, etenkin kun lanseerataan uusia tuotteita ja palveluita. Olemalla ennakoiva saatat tehdä hankalasta asiakkaasta helpot kaupat.

4. Persooniin perustuva asiakaspolkukartta

4 asiakas persoonaa

Jos haluat yksityiskohtaisemman lähestymistavan, persooniin perustuva asiakaspolkukartta sukeltaa yksittäisiin henkilöihin. Tämä vaihtoehto antaa tarkemman kuvan, koska siinä otetaan huomioon kunkin asiakastyypin mahdolliset ainutlaatuiset erityispiirteet.

Miten analysoida ja optimoida asiakaspolku?

Kukin tämäntyyppisistä käyttäjäpolkukartoista tarjoaa arvokasta tietoa yrityksille, ja niiden pitäisi selittää, miten tärkeää on kohdella asiakkaita yksilöinä. Asiakkaiden tarpeet, kipupisteet ja prioriteetit voivat aina vaihdella.

Kunkin polun optimoimiseksi suosittelemme käyttämään Meltwaterin asiakasymmärrykseen erikoistuneen ratkaisun kaltaisia asiakaspolun kartoitustyökaluja, jotka havainnollistavat jokaisen vaiheen.

Asiakaspolun analysointi persoonittain

Ennen kuin voit todella ymmärtää ja kartoittaa polun tuomaa ymmärrystä, sinun on tunnettava kohderyhmä kollektiivisesti. Asiakasanalyysi ostajapersoonien luomiseksi on yksi tapa oppia lisää yleisöstäsi.

Kun luot ostajapersoonan, ota mukaan demografiset tiedot, käyttäytymismallit, motiivit ja asiakkaidesi tavoitteet. Mitä yksityiskohtaisempi olet, sitä paremmin pystyt kartoittamaan asiakkaan polun. Sinun tulisi pyrkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mikä on asiakkaidesi keski-ikä?
 2. Millainen on heidän koulutuksensa?
 3. Mikä on heidän tehtävänsä ja kenelle he raportoivat?
 4. Mitä tavoitteita heillä on?
 5. Mitä haasteita heillä on?
 6. Miten heidän työtään arvioidaan?
 7. Mihin tietolähteisiin he luottavat?
 8. Käyttävätkö he sosiaalista mediaa? Jos kyllä, missä kanavissa?

Paras käytäntö on käyttää sekundaaritutkimuksen (kuten Forresterin raporttien), sisäisten business intelligence -ratkaisujen (kuten CRM:n) ja sosiaalisen median kuuntelun yhdistelmää kuluttajaymmärryksen keräämiseksi, jotta löydetään vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin.

Kiinnostaako ilmainen tutustuminen Meltwaterin kuluttajaymmärrysratkaisuun? tämän blogin lopussa.

Asiakaspersoona analyysi.

Kun olet tehnyt ostajapersoona-analyysin, sinulla on parempi käsitys yleisösi tarpeista, haasteista ja vastuualueista.

Nyt on aika ottaa selvää heidän aikomuksistaan ja siitä, miten ne eroavat heidän matkansa vaiheesta riippuen.

Asiakaspolun kartoituksen optimointi vaiheittain

Onnistuaksesi asiakaspolun kartoittamisessa ja brändin kosketuspisteiden luomisessa sinun on tarkasteltava jokaista viestintäkanavaa ja sen tehokkuutta erikseen.

Käyttäjät eivät esimerkiksi etsi liiketoiminnallista sisältöä sosiaalisesta mediasta. Sen sijaan he ovat selailutilassa ja etsivät uusia aiheita tai viihdyttävää sisältöä PPC-sivuilta usein löytyvän raskaan sisällön sijaan.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sosiaalinen media olisi hyödyllinen. Yritysten on vain sijoitettava itsensä käyttäjän selailuasemaan. Tämän voi tehdä tarjoamalla sisältöä, joka vastaa käyttäjän odotuksia ja aikomuksia, kun asiakas käyttää jotain tiettyä kanavaa.

Niin monimutkainen kuin B2B-asiakaspolku voikin olla, keskittymällä käyttäjän aikomuksiin voit selvittää sisältöaiheet ja kanavat, jotka tuottavat ja muuntavat tietoa oikeanlaiseksi - tarkastellaan tätä ja keskitytään asiakaspolun jokaiseen vaiheeseen.

Ostajasuppilon 5 vaihetta : Tietoisuus, Harkinta, Osto, Asiakaskokemus ja sitoutuminen ja Asiakasuskollisuus

Tietoisuusvaihe käyttäjän aikomuksista ja sisällöstä

74 % kaikista B2B-ostajista tekee verkkotutkimuksen ennen toimittajan valintaa. Yksi tapa, jolla yritykset voivat optimoida näkyvyyttään asiakaspolun tietoisuusvaiheessa, on ajatusjohtajuuden harjoittaminen.

Yleisöt tulevat usein tietoisiksi yrityksestä sisällön kautta. Juuri tämä tietoisuus johtaa vuorovaikutukseen ja käynnistää B2B-asiakkaiden verkkomatkan.

Koska henkilö etsii ratkaisua tiettyyn ongelmaan liittyen, tässä vaiheessa luodun sisällön tulisi keskittyä ratkaisun tarjoamiseen. Tämä auttaa vahvistamaan käsitystä yrityksestäsi auktoriteetin äänenä ja rakentaa luottamusta.

Tietoon perustuvat sisältöstrategiat poistavat kokeilun ja erehdyksen, sillä ne kertovat, mitkä aiheet kiinnostavat yleisöäsi eniten. Käytä työkaluja, kuten Googlen avainsanasuunnittelijaa, hakuvolyymin ymmärtämiseen ja sosiaalisen median kuuntelun avulla saat tietoa aiheiden suosiosta sekä yleisösi keskeisistä haasteista.

Tietoisuus-vaihe

Sisällön muoto ja kanava asiakaspolun tietoisuusvaihetta varten

 • Top-of-funnel-materiaali, joka selittää kokonaiskuvaa ja hahmottaa tietyn ratkaisun arvon, on erittäin tehokasta kuluttajan matkan tietoisuusvaiheessa.
 • Pitkämuotoinen sisältö, kuten blogit, e-kirjat, oppaat, opetusvideot, infografiikat, diaesitykset, whitepaperit, sosiaalisen median mainokset ja koulutukselliset, toimialaan keskittyvät webinaarit toimivat parhaiten.
 • Kanavien osalta suosittelemme panostamaan hakukonemarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan (erityisesti LinkedIniin sen kohdentamismahdollisuuksien vuoksi) tietoisuusvaiheessa.

Harkintavaihe käyttäjän aikomuksista ja sisällöstä

Kun käyttäjä tutkii ratkaisuja ja vaihtoehtoja, hän odottaa sisältöä, joka tarjoaa selkeitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja (esimerkiksi selkeitä etuja ja haittoja).Asiakaspolun harkintavaiheen sisällön on tuotava esiin tuotteen tai palvelun selkeitä ainutlaatuisia ja kilpailijoista erottavia ominaisuuksia (USP, unique selling points), sillä USP:t auttavat erottamaan ratkaisut toisistaan.

Harkintavaihe.

Sisällön muoto ja kanava asiakaspolun harkintavaiheessa

 • Tässä vaiheessa toimivia sisältömuotoja ovat esimerkiksi tuotekohtaiset blogit, listausartikkelit (joissa vaihtoehtoja testataan ja verrataan toisiinsa), raportit, fact sheet -tietosivut ja tuotekohtaiset webinaarit, jotka tarjoavat yleisölle tässä vaiheessa tarvittavaa varmuutta.
 • Hakukoneet ovat toinen kanava, joka kannattaa ottaa huomioon; itse asiassa ne ovat yksi tärkeimmistä kanavista, joita kannattaa palvella tutkimuksen kannalta. Yritys voi helposti yhdistää ongelmat ja niille sopivat ratkaisut, sillä hakukonemarkkinointi tarjoaa laadukasta sisältöä, joka vastaa käyttäjän etsimää pyyntöä.

Kokemus on osoittanut, että asiakaspolun kaksi ensimmäistä tasoa - tietoisuus ja harkinta - ovat merkittäviä. Tämä johtuu siitä, että näiden kahden tason aikana syntyvän verkkoliikenteen määrä vastaa enemmän kuin kuluttajapolun muiden vaiheiden liikenne yhteensä.

Yleisösi aikomus polun kahden ensimmäisen vaiheen aikana luokitellaan käyttäjän tiedonkeruuseen liittyvien tarpeiden mukaan. Erilaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että noin 80 prosenttia kaikesta Internet-liikenteestä tapahtuu tideonhakuun liittyvän tarpeen vuoksi.

Ostovaihe käyttäjien aikomuksista ja sisällöstä

Käyttäjä etsii liiketoiminnallista aloitussivua, joka keskittyy tuotteeseen tai palveluun, jonka hän haluaa ostaa. Käyttäjä odottaa uskottavaa ja luotettavaa näyttöä kaikista kaupasta saamistaan ​​eduista, usein käyttäjien luoman sisällön muodossa. On myös hyödyllistä puuttua ostamisen esteisiin, joita käyttäjällä saattaa olla.

Jotta "toinen totuuden hetki" olisi myönteinen, on paras käytäntö kertoa yleisölle, mitä he voivat odottaa seuraavien vaiheiden suhteen oston jälkeen (esim. milloin he voivat odottaa saavansa jatkopuhelun tai perehdyttämiskoulutuksen). Tämä voi olla niinkin yksinkertainen kuin "tervetuloa" sähköposti tai aloitussivu, joka selittää mitä odottaa seuraavaksi, kun täytät online-varauslomakkeen. Pelkästään rahan ottaminen ja sitten juokseminen ei luo positiivista toista totuuden hetkeä. Asiakaskokemuksen tulee aina olla mielessäsi.

Ostovaihe

Sisällön muoto ja kanava asiakaspolun ostovaiheessa

 • Retargetointi ja hakukonemainonta ovat ensisijaisia ​​sisältötyyppejä ostovaiheessa.
 • Vältä häiriötekijöitä tai muuta sisältöä, jota käyttäjän on selattava tapahtumasivulla. Käyttöliittymä, jota on helppo ymmärtää ja jossa on helppo navigoida, sekä luottamussignaalit, kuten suositukset ja laatumerkit, ratkaisevat kaiken!

Asiakaskokemus ja sitoutumisvaihe käyttäjän aikomuksista ja sisällöstä

Laadukkaan ja lisäarvoa tuottavan sisällön johdonmukaisuus saattaa olla juuri se, mikä tekee kaupasta jälleen houkuttelevan. Avainasemassa on jatkuvan prosessin rakentaminen, jonka avulla potentiaalinen asiakas pitää brändiä johtavana asiantuntijana ja parhaana ratkaisuna ongelmaansa. Jossain vaiheessa toisen brändin harkitseminen ei olisi enää järkevää.

Sitoutumisvaihe

Sisällön muoto ja kanava asiakaskokemusta ja sitoutumista varten asiakaspolun tässä vaiheessa

 • Menestyksekäs sisältö tässä vaiheessa on muun muassa asiakkaiden kick-starter-paketit, asiakkaiden menestystarinat, "miten" -video-opastukset, käyttöohjeet ja usein kysytyt kysymykset (FAQ).
 • Älä unohda inhimillisiä elementtejä etenkään asiakaskokemusvaiheessa. Asiakkuudenhallintatiimin säännöllisillä tapaamisilla ja kutsuilla eksklusiivisiin tapahtumiin, kuten palkintojuhliin, voi olla valtava vaikutus asiakkaaseen.

Asiakasuskollisuuden vaihe käyttäjän aikomuksista ja sisällöistä

Asiakas tarvitsee asiakasuskollisuusvaiheessa lisäsisältöä, joka tuo tietoisuutta useammasta ratkaisustasi. Tämä auttaa myös brändejä vahvistamaan asiakassuhdetta, kun brändisi juurtuu paremmin heidän työelämäänsä.

Uskollisuusvaihe

Sisällön muoto ja kanava asiakaspolun asiakasuskollisuuden vaiheessa

 • Uskollisuusvaiheessa suoran vuorovaikutuksen luominen joko henkilökohtaisesti tai LinkedInin tai sähköpostin välityksellä on viisasta. Asiakaskohtaiset uutiskirjeet ovat yksi brändien suuresti omaksuma sisältömuoto.
 • Yksinoikeudella tapahtuva pääsy sisältöön, kuten tarjoamalla ennakkokatsaus uusiin tuotteisiin, pyytämällä heitä osallistumaan jonkin uuden asian testaamiseen ja kokeilemiseen sekä sisältöyhteistyö, kuten yhteiset PR-toimet, voivat myös osoittaa kiitollisuuttasi kanta-asiakkaille.
 • Tyytyväiset asiakkaat jakavat myönteisiä kokemuksiaan ja heistä tulee brändin puolestapuhujia, jotka edistävät muiden digitaalista asiakaspolkua.
Asiakaspolkukartta

Mitä hyötyä on asiakaskokemuskartan luomisesta?

Asiakaskokemuskartoitusprosessi on työläs ja täynnä liikkuvia osia ja näkökohtia. Saatat miettiä: "Tarvitseeko minun todella luoda kokemuskartta?".

Myönnettäköön, että saatat tietää jo paljon asiakkaistasi ilman asiakaskokemuskartoitusprosessia. Saatat tuntea ostajiesi kipupisteet, tarpeet ja motivaattorit. Useimmat yritykset tuntevat ne – ainakin pintatasolla.

Jo tietämäsi lisäksi voit vielä löytää ostajistasi ja potentiaalisista asiakkaistasi paljon sellaista, jonka saat selville vain tehdessäsi siitä prioriteetin.

Lisäksi voit käyttää valmista käyttäjäpolkumallia tai käyttäjäpolkukartoitustyökalua, jolloin arvailut jäävät vähemmälle.

Seuraavassa on muutamia muita etuja, joita voit odottaa asiakaskokemuskartan käyttämisestä:

Siirtyminen ulospäin suuntautuvasta lähestymistavasta sisäänpäin suuntautuvaan lähestymistapaan

Siirtyminen ulospäin suuntautuvasta lähestymistavasta sisäänpäin suuntautuvaan lähestymistapaan markkinoinnissa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa. Jahtaat liidejä ja asiakkaita, jotka voivat olla kohdemarkkinoitasi vastaavia tai sitten eivät. He saattavat olla kiinnostuneita brändistäsi tai tuotteestasi, mutta eivät välttämättä ole. Tai heillä ei ehkä ole tarvetta, johon voit vastata (vielä).

Inbound-markkinoinnissa lähestytään kaikkia edellä mainittuja asioita päinvastoin. Sen sijaan, että jahtaisit liidejä, liidit tulevat luoksesi. Ja koska he tulevat luoksesi, he ovat yleensä avoimempia vastaanottamaan markkinointiviestisi. He ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteeseesi, koska heillä on tarve, jonka voit ehkä täyttää. Sen sijaan, että keskeyttäisit heidät markkinointiviestilläsi, he käyttävät aikaa tutustuakseen ratkaisuihisi, koska haluavat sitä.

Asiakaskarttamallin käyttäminen voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miksi asiakkaat ylipäätään tulevat luoksesi. Tunnista heidän tarpeensa, katso, mikä on ollut hyödyllistä muille asiakkaille, ja opit tuntemaan, mikä kääntää heidät pois brändistäsi. Rakenna tätä tietoa, jotta voit houkutella lisää samantyyppisiä asiakkaita, jotka jo rakastavat brändiäsi.

Uusien yleisösegmenttien hyödyntäminen

Jos et ymmärrä asiakkaitasi ja heidän polkujaan, et ehkä ymmärrä riittävän hyvin, millaisia ominaisuuksia asiakkaillasi on. Liian usein tämä johtaa toimenpiteiden liian laajaan kohdennukseen sen sijaan, että keskityttäisiin niihin ihmisiin, jotka todella tarvitsevat ja ovat kiinnostuneita tuotteestasi.

Asiakaspolkujen mallin avulla tiedät, mitä oikeita kysymyksiä kannattaa kysyä, jotta tunnet yleisösi paremmin. Seuraa mallia ja älä jätä kiveäkään kääntämättä.

Asiakaskeskeisen tuotemerkin luominen entistä proaktiivisemmin

Jokainen organisaatio haluaa esiintyä asiakaskeskeisenä. Mutta niillä, jotka priorisoivat asiakkaansa kokemuspolkua, on paremmat mahdollisuudet saavuttaa tämä mielikuva.

Käyttäjän polun mallin avulla voit löytää riskejä ja mahdollisuuksia asiakaskokemuksen perusteella. Jos esimerkiksi suurin osa liideistäsi ei reagoi tiettyyn toimintakutsuun tai poistuu markkinoinnista samassa kohdassa, voit tarkastella näitä alueita tarkemmin selvittääksesi syyn.

Kyse voi olla siitä, että asiakaspolun kyseisessä vaiheessa on liikaa kitkaa, kuten live-chat-tuen puute. Tai ehkä tarjous ei ole tarpeeksi houkutteleva. Tai ehkä sisältösi ei selitä tarpeeksi hyvin ratkaisusi etuja.

Olipa syy mikä tahansa, asiakaspolun kartta auttaa sinua tarkastelemaan näitä kokemuksia asiakkaidesi silmin. Sen perusteella voit päättää, mitä asiakas saattaa tarvita näissä matkan vaiheissa, ja mukauttaa sitä sen mukaisesti.

Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen asiakaspysyvyyden parantamiseksi

Asiakaspolun huonosti toimivien osien parantaminen antaa sinulle mahdollisuuksia saavuttaa todellista edistystä markkinointitoimissasi. Näin voit puolestaan ansaita enemmän myyntiä ja säilyttää enemmän asiakkaita.

Muista, että asiakaspolku ei pääty kaupantekoon. Brändien on seurattava käyttäjiä ennakoivasti myynnin jälkeen, kannustettava uusintaostoihin ja muistutettava asiakkaita jatkamaan palvelusi käyttöä. Ostotapahtuman jälkeinen "huolenpito" on erittäin tärkeää. 33 prosenttia asiakkaista sanoo harkitsevansa tuotemerkin vaihtamista jo yhden huonon kokemuksen jälkeen.

Kun jatkat asiakkaidesi kokemusten optimointia, he pysyvät todennäköisemmin yrityksesi palveluksessa. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös parhaita suosittelijoiden lähteitä, ja ne voivat auttaa lisäämään myyntiä hyvin alhaisilla hankintakustannuksilla.

Mitä asiakaspolkuun liittyviä virheitä kannattaa välttää?

Asiakaskarttojen rakentaminen ja ylläpito on aikaa vievää, ja ammattilaiset voivat johtaa tiiminsä harhaan epätarkkojen asiakaskarttojen avulla lukemattomin tavoin:

 • Olettamus, että matkat ovat lineaarisia: Asiakaspolut ovat monimutkaisia, ja useimmat asiakkaat eivät kulje polkua suoraviivaisesti tietoisuudesta ostamiseen. Lähes 71 prosenttia yrityksistä sanoo, että ensimmäisen asiakaskontaktin ja oston välinen aika kestää kuukauden tai kauemmin, 61 prosentilla yrityksistä on vähintään kolme ostoa edeltävää kosketuspistettä, ja 32 prosentilla on kuusi tai enemmän. Usean kosketuspisteen attribuutiostrategian käyttöönotto on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tallentaa ja seurata, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa brändin kanssa.
 • Työskentely siiloissa olevan datan kanssa: Useita eri kosketuspisteitä sisältävän asiakaspolun määrittäminen on dataintensiivinen strategia, ja monilla yrityksillä ei yksinkertaisesti ole taitoja tai perustaa sujuvaan prosessiin. Yksi merkittävä ongelma on se, että lähes 47 prosenttia yrityksistä mainitsee datamassat suurimmaksi haasteekseen. Ratkaise tämä ongelma palkkaamalla dataan suuntautuneita osaajia ja kouluttamalla nykyistä tiimiäsi niin, että se osaa käyttää ja analysoida yrityksesi dataa. Arvioi teknologiatarpeesi ja selvitä, missä tarvitset mahdollisesti lisää integraatioita, jotta datasi olisi sulavaa.
 • Luottaminen "helppoon" dataan: Jos et ota huomioon kahta edellä mainittua kohtaa, luotat todennäköisesti "helppoihin" tietoihin – eli siihen, mitä on helpointa seurata ensimmäisen ja viimeisen kosketuksen määrityksen avulla. Ongelmana on, kuten monimutkaisissa asiakaspoluissa todettiin, että ensimmäinen ja viimeinen kosketus ovat usein vain yksi pala palapelissä. Näiden kahden pisteen välillä tapahtuu paljon toimintaa. Jos et pysty seuraamaan näitä pisteitä teknologiasi avulla, voit silti saada sen selville vanhanaikaisella tavalla, kysymällä. Kysy liidilomakkeessasi, miten potentiaaliset asiakkaasi ovat kuulleet sinusta, jotta saat lisää tietoa, sillä verkkosivustosi ei todennäköisesti ollut heidän ensimmäinen pysähdyspaikkansa.

Mistä tiedän, olenko onnistunut digitaalisen asiakaspolun optimoinnissa?

Ostajapersoona-analyysistä saat selvyyttä siihen, miten ostajasi etsivät tietoa. Tämä puolestaan auttaa sinua saamaan tietoa siitä, mihin sinun tulisi keskittää KPI:t ja mitkä ovat asianmukaisia mittareita niiden seuraamiseksi.

Yritysten on pystyttävä tunnistamaan ROI kokonaisvaltaisesti. On olemassa tiettyjä mittareita polun varrella, jotka kertovat, toimiiko kukin yksittäinen vaihe, sekä siihen liittyvät kosketuspisteet.

Kerromme alla, miten asiakaspolkukartoituksen tuloksia voidaan analysoida ja mitata:

Oikeiden mittareiden määrittely ja seuranta

Digitaalisten toimien analysoinnissa ja arvioinnissa on otettava huomioon kolme eri tekijää:

 • Käyttäjätekijät
 • Liikenteeseen liittyvät tekijät
 • Myyntitekijät

Nämä kolme kerrosta liittyvät suoraan asiakaspolun kuhunkin vaiheeseen, sillä ne heijastavat sitä, mitä kussakin vaiheessa pitäisi tapahtua.

Käyttäjätekijät

Käyttäjätekijöillä tarkoitetaan kaikkea sitä, miten käyttäjä reagoi ja on vuorovaikutuksessa sisällön kanssa. Näitä ovat mm:

 • Klikkausprosentti
 • Sivustolla vietetty aika
 • Tilaukset
 • Käyttäjän kommentit

Kukin näistä on osoitus siitä, kuinka relevanttia sisältö on. Jos vastausta ei tule, syynä on todennäköisesti se, että sisältösi ei osu kohdalleen.

Liikenteeseen liittyvät tekijät

Liikenteeseen liittyvät tekijät ovat kaikki se, mikä kuvaa tuotetun liikenteen laatua. Näitä ovat mm:

 • Viiteliikenne
 • Liidien laatu
 • Sivun katselut
 • Sivuston yksittäiset kävijät

Jokainen näistä on osoitus siitä, puhutteleeko sisältö oikeaa yleisöä. Käyttäjämäärät ja myyntitekijät toimivat synergiassa. Esimerkiksi liikenteen laadun ja konvertoitujen liidien välillä on yhteys.

Myyntitekijät

Myyntitekijät ovat kaikkea sitä, mikä kuvaa taloudellista tehokkuutta ja tulosta. Näitä ovat mm:

 • Konvertoidut liidit
 • Kustannus liidiä kohti
 • Kulutuksen tuotto

Nämä indikaattorit kuvaavat asiakaspolun yleistä tehokkuutta liikevaihdon näkökulmasta. Ne kertovat viime kädessä, onko strategia kannattava vai ei, joten voit kaivaa syvemmälle ja selvittää, miksi.

Relevantin datan kerääminen kosketuspisteistä

Relevantin suorituskykydatan kerääminen eri kosketuspisteistä on yksinkertaista oikeiden työkalujen avulla. On olemassa monia erilaisia työkaluja, jotka voivat auttaa sinua visualisoimaan asiakkaan polkua keräämällä suorituskykydataa.

Tässä muutamia niistä:

Maksettu media

Jokaista maksettua panostusta on seurattava. Jos käytät esimerkiksi hakumainoksia, Google Ads tarjoaa syvällistä analyysia, jonka avulla voit optimoida kampanjasi. Jos käytät sosiaalisen median mainontaa, voit löytää natiivianalytiikkaa somekanavan verkkosivuilta.

On järkevää tehdä A/B-testikampanja, jotta saat selville, millainen mainos toimii parhaiten kohderyhmälle. Kokeile aluksi testata sanamuotoja, visuaalista ilmettä ja viestikärkeä. Jokaisella pienellä yksityiskohdalla on merkitystä, ja sillä voi olla vaikutusta konversiolukuun. Kun teet A/B-testausta, tee vain pieniä muutoksia kunkin version välillä, jotta tiedät, mitä yksityiskohtia yleisösi suosii. Liian monet muutokset kerrallaan tekevät vaikeaksi tietää, mikä todella toimii ja mikä ei.

Ansaittu media

Orgaanisen sijoituksen ansaitseminen mediassa on kustannustehokas tapa, jolla brändit voivat lisätä tunnettuutta ja käynnistää asiakaspolun. Voit seurata ja valvoa ansaittua mediaa muutamalla eri tavalla.

Käytä tarkoitusta varten kehitettyjä työkaluja, jotka tekevät raskaan työn puolestasi. Meltwater on palkittu ja alan johtava media intelligence -työkalu. Yli 30 000 brändiä hyödyntää Meltwaterin verkkouutisten ja sosiaalisen median analytiikkaa saadakseen tietoa asiakaspolun suoriutumisesta – erityisesti brändin tunnettuudesta.

Lisäksi voit asettaa brändillesi Google Alerts -ilmoitukset, jotta tiedät, milloin muut lehdet ja julkaisut mainitsevat sinut. Selvitä, mitkä tiedotusvälineet jakavat sisältöäsi tai puhuvat brändistäsi, ja yritä sitten rakentaa yhteyksiä näihin tiedotusvälineisiin, jotta voit edelleen ansaita mediamahdollisuuksia.

Sähköposti

Sähköposti on edelleen yksi tärkeimmistä kanavista B2B-viestinnässä. Jokaisen B2B-yrityksen on ymmärrettävä, miten siitä saadaan kaikki hyöty irti. Se on yksi alhaisimmista vaikutuskustannuksista ja tuottaa jopa 4400 prosentin ROI:n (44 dollaria jokaista käytettyä dollaria kohden).

On olemassa useita sähköpostimarkkinointityökaluja, joita brändit voivat käyttää tehdäkseen toistuvista prosesseista (kuten vastauksista latauksiin ja tilauksiin) automatisoituja, skaalautuvia ja tehokkaita. Investointi vankkaan markkinoinnin automaatiotyökaluun on ensimmäinen askel.

Suosittelemme Marketoa sähköpostimarkkinointistrategian ohjaamiseen.

Webinaarit

Webinaarit sisältömuotona ovat ehdottomasti yksi tehokkaimmista tavoista viestiä B2B-asiakaspalvelun aikana. Webinaarit tuottavat laadukkaita liidejä, koska ne keskittyvät yhteen aiheeseen, ongelmaan tai ideaan. Niiden lisäetuna on myös se, että ne tuottavat hyödyllistä dataa, kuten tietoa sitoutumisesta, esimerkiksi siitä, mitkä aiheet vetoavat kohderyhmääsi ja ketkä yleisöstäsi ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen.

Voit aloittaa hyvän webinaarityökalun etsinnän tutustumalla ON24-työkaluun.

CRM

Kaikki viestintä ja vuorovaikutus (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa on dokumentoitava ja arvioitava. SalesForcen kaltainen CRM-työkalu antaa yrityksille mahdollisuuden tunnistaa asiakkaiden käyttäytymismalleja, jotta ne voivat nopeasti hyödyntää vahvuuksiaan ja korjata heikkouksiaan.

CRM-työkalut keräävät ja analysoivat tietoja ja muuttavat ne hyödyllisiksi insighteiksi myyntitiimillesi. Nämä järjestelmät myös paranevat iän myötä. Mitä enemmän tietoa keräät ajan mittaan, sitä paremmin järjestelmät pystyvät löytämään trendejä ja malleja, jotka voivat tukea kaikkia asiakaspolkuun tehtäviä muutoksia.

Business Intelligence -työkalut

Business Intelligence -työkalujen avulla voit syöttää edellä mainituista työkaluista saatuja erilaisia datatyyppejä yhteen keskitettyyn keskukseen, joka visualisoi digitaalisen asiakaspolun. Matkat eivät ole lineaarisia prosesseja, ja kosketuspisteet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Koska kanavat eivät ole siiloissa, ei myöskään datan ja tiimien pitäisi olla. Meltwater Displayn ja Tableaun kaltaiset komentokeskukset auttavat ammattilaisia purkamaan siiloja ja tarjoavat siten 360 asteen näkymän asiakkaasta.

Miten käyttää asiakaspolkukarttamallia?

Digitaalinen asiakaspolku on moniulotteinen tie, joka ei koskaan pääty. Eri kerrokset, tavoitteet, käyttäjien aikomukset, sisältömuodot ja kanavat edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Nyt sinulla pitäisi olla parempi käsitys asiakaspolun kartoittamisesta ja hyödyllisimmistä sisällöistä, joita voit hyödyntää tietyissä vaiheissa. Käytä näitä uusia oivalluksia apuna optimoidaksesi asiakkaan matkaa ja tarjotaksesi ajantasaista, merkityksellistä ja hyödyllistä tietoa, jolla ansaitset asiakkaita loppuelämäksesi.

Jos haluat lisätietoja ostajakosketuspisteiden seurannasta, analysoinnista ja optimoinnista Meltwaterin avulla, täytä oheinen lomake, niin otamme pian yhteyttä.

Loading...