Siirry sisältöön
logo

8 taitoa mitä viestinnän ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessa


Mira Viitasalo

Viestinnän ammattilainen tarvitsee työssään erilaisia työkaluja, tietotaitoa ja muuntautumiskykyä. Viestintä on vuorovaikutukseen perustuvaa vaikuttamista joko yhden tai usean ihmisen kanssa. Organisaatiomaailmassa viestinnällä on lähtökohtaisesti aina myös tavoite, joka on sidottu organisaation tavoitteisiin. Tyypillisesti tavoite liittyy jonkinlaisen muutoksen aikaansaamiseen: tieto, tunne tai toiminta muuttuu.

Kaikki viestivät, mutta harva on viestinnän ammattilainen. Hyvä viestijä osaa suhteuttaa asioita, hän on strategi. Hän osaa johtaa itseään ja organisaatiotaan viestinnällä oikeaan suuntaan. Viestinnän ammattilainen ymmärtää kokonaisuuksia ja oman roolinsa osana organisaation tavoitteita. Viestinnän työnkuva voi olla laaja, mutta kokematon viestijä näkee sen vain välineiden kautta: tapaamiset ja tiedotteet voivat olla käyttökelpoisia työkaluja, mutta tärkeintä on ymmärtää mitä haluaa saada aikaan, miksi ja mitkä ovat parhaita keinoja tavoitteen aikaansaamiseksi.

Mitkä sitten ovat tärkeimmät taidot, joita viestinnän ammattilainen tulevaisuudessa tarvitsee?

1. Strateginen ajattelu

Viestintä on johtamista. Pystyäkseen tuomaan lisäarvoa organisaatiolle, viestijän tulee olla samalla strategisella ajattelun tasolla kuin johtoryhmän muut jäsenet. Ilman substanssiosaamista ei pysty tekemään relevanttia viestintää. Viestinnän ammattilaisen on hyvä ymmärtää niin henkilöstön aineetonta pääomaa kuin talouslukuja.

2. Tekoälyn ja uusien teknologioiden ymmärtäminen

Tekoäly ei ole yksi asia, vaan laaja kokonaisuus joka tulee muuttamaan ja helpottamaan myös viestinnän työnkuvaa enemmän kuin mikään elinaikanamme keksitty teknologia.. Viestijän ei tarvitse osata koodata, mutta hyvä ymmärtää mikä on mahdollista ja mikä ei. Tästä hyvänä esimerkkinä on auto: suurin osa meistä ei osaisi rakentaa autoa mutta melkein jokainen ymmärtää sen toiminnan pääpiirteittäin.

3. Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot

Hyvien vuorovaikutustaitojen voisi ajatella olevan itsestäänselvyys viestinnän alalla, mutta näin ei aina ole. Ihminen on viime kädessä se, joka asiat aina tekee. On osattava inspiroida, motivoida ja tukea, oli kyse sitten omista työntekijöistä, asiakkaista tai brändistä kiinnostuneista. Täytyy myös osata kuunnella. Ilman tätä taitoa viestijä ei pysy herkkänä uudelle tiedolle eikä pysty tukemaan muutoksen johtamista.

4. Taito tuottaa ja hallinnoida sosiaalisen median sisältöjä

Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa sisältöjen tekeminen ja kirjoittaminen ei ole juurikaan muuttunut viime vuosina, mutta ne on hallittava edelleen hyvin ja rinnalle on syntynyt uusia merkittäviä kanavia, kuten TikTok ja Snapchat. Kanavien hallinta on myös matkan varrella kehittynyt, ja uusia työkaluja sosiaalisen median hallintaan tulee koko ajan lisää.

Taito luoda osallistavaa sosiaalisen median sisältöä on yksi tärkeimmistä taidoista viestinnän ammattilaiselle. Mutta sisältöjen hallinta ja hyödyntäminen ovat nousemassa yhä tärkeämmäksi taidoksi. Sisältöjen luokittelu ja tägääminen ovat hallinnan perusasioita. Tiedätkö kuinka kierrättää fiksusti sisältöä? Entä kuinka järjestää sisällöt niin, että ne ovat helposti löydettävissä?

5. Datan ja analytiikan ymmärtäminen

Mitä enemmän ymmärrämme ihmisistä joiden kanssa toimimme, joille kehitämme ja myymme palveluja tai tuotteita, sitä parempaan pystymme omassa työssämme. Tämä pätee myös viestinnän ammattilaisen työssä. Perusymmärrys esimerkiksi Google Analycsistä ja muista tarpeellisista analyysityökaluista on hyödyllistä, mutta haasteena onkin ennemmin taito hyödyntää analytiikkaa ja kääntää se oikeiksi ideoiksi ja toimenpiteiksi.

6. Taito tiimin johtamiseen myös etänä

Virtuaaliset työympäristöt tulevat lisääntymään entisestään lähitulevaisuudessa ja tiimin jäsenet voivat työskennellä jatkossa useammin vaikkapa eri mantereilla. Ymmärrys siitä kuinka työskennellä ja johtaa tiimiä etänä on tärkeä taito jo nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Oikeat työskentelytavat, työkalut ja niiden hyödyntäminen sekä työn organisointi tulevat yhä tärkeämmäksi.

7. Mielipidevaikuttajien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Joitakin vuosia sitten puhuttiin paljon yhteistyöstä bloggaajien kanssa. Nykyisin mukaan on tullut paljon uusia alustoja, kuten useiden henkilöbrändien Instagram, TikTok ja Snapchat sekä LinkedIn, jossa asiantuntijabrändit ovat vahvoja. Jokaisella sosiaalisen median alustalla on mielipidevaikuttajia, joita on hyvä oppia tunnistamaan ja joihin on syytä kiinnittää huomiota. Mielipidevaikuttajien tavoittamisesta ja siitä kuinka heitä on syytä lähestyä, on tullut tärkeä taito viestinnän ammattilaisille.

8. Kyky tuottaa rikasta sisältöä

Viestijän on kyettävä kertomaan tarinaa joka inspiroi ihmisiä toimimaan. Tarinan on oltava aito, ei keksitty, mutta myös niin ehyt ettei se hajoa palasiksi kun sitä kerrotaan eri kanavissa ja eri ihmisten suulla. Vastaanottaja ei saa kuulla eri tarinaa firman työntekijältä, somepostauksessa tai mainoksessa. Myös perustason ymmärrys visuaalisesta tarinankerronnasta videon ja kuvan keinoin on välttämättömyys.